De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Tijdvak 8: de negentiende eeuw

Verwante presentaties


Presentatie over: "Tijdvak 8: de negentiende eeuw"— Transcript van de presentatie:

1 Tijdvak 8: de negentiende eeuw
- de industriële revolutie die in de westerse wereld de basis legde voor een industriële samenleving - discussies over de ‘sociale kwestie’ - de moderne vorm van imperialisme die verband hield met de industrialisatie - de opkomst van emancipatiebewegingen - voortschrijdende democratisering, met deelname van steeds meer mannen en vrouwen aan het politieke proces - de opkomst van politiek-maatschappelijke stromingen: liberalisme, nationalisme, socialisme, confessionalisme en feminisme.

2 2 discussies over de ‘sociale kwestie’
1 de industriële revolutie die in de westerse wereld de basis legde voor een industriële samenleving *Hoe ziet die industriële samenleving eruit? 2 discussies over de ‘sociale kwestie’ *Wie discussiëren over de sociale kwestie en met welke argumenten? 3 de opkomst van emancipatiebewegingen *Welke emancipatiebewegingen komen op en waarom nu (pas)? 4 voortschrijdende democratisering, met deelname van steeds meer mannen en vrouwen aan het politieke proces *Voorbeelden van voortschrijdende democratisering? 5 de opkomst van politiek-maatschappelijke stromingen: ook nationalisme *Voorbeelden van nationalisme in Nederland en Europa?

3 Wie of wat komen we tegen in de 19e eeuw?
Napoleon De koningen willem I – II en III Thorbecke Troelstra Schaepman Abraham Kuyper Bismarck Keizer Wilhem I De industriële revolutie De stoomtrein De eerste feministische golf Aletta Jacobs Wilhelmina Drucker De arme arbeider De sociale kwestie De strijd voor kiesrecht confessionalisme democratisering emancipatiebeweging imperialisme industriële samenleving liberalisme nationalisme politieke stromingen

4 De industriële revolutie is een van de grootste veranderingen in de geschiedenis en had dan ook op tal van terreinen verstrekkende gevolgen Economisch Sociaal Politiek

5 Hoe ziet de industriële samenleving eruit?

6 1 de industriële revolutie die in de westerse wereld de basis legde voor een industriële samenleving *Hoe ziet die industriële samenleving eruit?

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22


Download ppt "Tijdvak 8: de negentiende eeuw"

Verwante presentaties


Ads door Google