De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond groep 8.  Voorstellen  Vakken  Gang van zaken  Toetsing  Bijzondere activiteiten Deze avond is niet bedoeld voor het inbrengen van.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond groep 8.  Voorstellen  Vakken  Gang van zaken  Toetsing  Bijzondere activiteiten Deze avond is niet bedoeld voor het inbrengen van."— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond groep 8

2  Voorstellen  Vakken  Gang van zaken  Toetsing  Bijzondere activiteiten Deze avond is niet bedoeld voor het inbrengen van persoonlijke vragen/problemen m.b.t. uw kind. Het spreekt uiteraard voor zich dat u na schooltijd altijd een afspraak met mij kunt maken. Wat wordt er vanavond besproken?

3  Rekenen  Taal  Spelling  Schrijven  Technisch Lezen  Begrijpend Lezen  Aardrijkskunde  Geschiedenis (Nieuwe methode!)  Natuur/Techniek  Studievaardigheden  Engels  Verkeer  Tekenen/Handvaardigheid  Muziek/Drama Vakken in groep 8

4  We gymmen in het Turfschip 2 keer per week (ma- woe)  Meenemen: gymkleren, gymschoenen  Afspraak vergeten gymspullen: leerling blijft op school met een werkje  Enkel rollerdeodorant  We werken met een jaarplan, zodat de verschillende leerlijnen en bewegingsthema’s aan bod komen Gym

5  Er wordt gewerkt aan de sociale vaardigheden d.m.v. stellingen en onderwerpen.  Schoolregels, klassenregels  Spelvormen, praten met elkaar, enz Sociale vaardigheden

6  Elke week nieuwe taken. Als het reguliere werk af is, verder gaan met weektaak.  De leerlingen werken zo flink aan een stuk zelfredzaamheid en planning. Dit wordt steeds belangrijker, zeker met het oog op het voortgezet onderwijs. Weektaak

7  Rekenen (1 keer per week)  Taal/Spelling (1 keer per week)  Topo- en aardrijkskunde huiswerk (1 keer per 3 weken)  EHV (1 keer per week gedurende een periode)  Dicteewoorden schrijven (aan het eind van ieder spellingblok) Na de herfstvakantie: Geen vaste dagen meer voorhet reken- en taal/spelling-huiswerk. Kinderen zijn zelf verantwoordelijk voor het correct invullen van de agenda. De leerkrachten begeleiden het invullen van de agenda stap voor stap. Huiswerk

8  Leerlingen krijgen de stof altijd minimaal 1 week van tevoren op.  De toetsen zijn op de dag waarop het vak normaal gesproken aan bod komt.  De toetsen worden met de leerlingen besproken, zodat ze weten wat ze goed en fout hebben gedaan. Methodetoetsen

9  In groep 8 doen alle leerlingen een spreekbeurt en een boekbespreking.  De spreekbeurt wordt gemaakt n.a.v. het werkstuk.  De eisen voor het werkstuk krijgen de leerlingen op papier. Werkstuk/spreekbeurt/ boekbespreking

10  CITO midden 8 (januari): Dit is om te bepalen in hoeverre de leerlingen de verschillende onderdelen reeds beheersen en waar evt. extra hulp in groep 8 nog gewenst is.  Eindcito (19-20-21 april 2016) Cito

11  Rapportgesprekken: 26 november en 1 december 2015  Adviesgesprekken: 16-17-18 februari 2016 (Vòòr dit gesprek worden er geen definitieve uitspraken gedaan over schoolrichtingen van individuele leerlingen.) Oudergesprekken

12  EHV (theorie en praktijk)  Klassenlunch  Schoolfeest 8 juni 2016  Sportdag 6 april 2016  Kamp: groep 1: van 13 t/m 15 juni 2016 (16 juni ochtend vrij) groep 2: van 15 t/m 17 juni 2016  Musical  4 juli t/m 7 juli 2016  Afscheidsavond  20 juli 2016 (laatste woensdag)  Donderdag 21 juli laatste schooldag! Typisch groep 8

13 Social Media  Diploma veilig internet  Thuis

14  Fietsen parkeren op het schoolplein  Dinsdag, woensdag en donderdag fruit- groentedag, andere dagen drinken zonder prik en koekje of fruit.  Agenda is verplicht in groep 8. Deze wordt bijna dagelijks gebruikt.  Schoolsite: www.depontus.nl  Tel. nummer school: 076-5012414 (SMH)/076-5011480 (Keen) (ziekmelden). Ziekmelden telefonisch of via de schoolsite (formulier invullen).  Mijn mailadres: s.stoffelen@depontus.nl  Op tijd verlof aanvragen indien nodig (formulier is te downloaden van schoolsite).  Bezoek dokter, tandarts, ortho e.d. graag zoveel mogelijk buiten schooltijd, dit i.v.m. het volle programma, een kind mist anders teveel. Graag op een ‘ouderwets’ papiertje van tevoren aangeven.  Luizenouders? Na elke vakantie controle, we gebruiken luizenzakken.  Wie willen klassenouder zijn dit jaar? Praktische zaken

15  Zijn er nog vragen?  Enorm bedankt voor jullie aandacht.  Een fijn schooljaar en nog een fijne avond! Tot slot


Download ppt "Informatieavond groep 8.  Voorstellen  Vakken  Gang van zaken  Toetsing  Bijzondere activiteiten Deze avond is niet bedoeld voor het inbrengen van."

Verwante presentaties


Ads door Google