De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Contactavond Havo 4 & Vwo 4 september 2015

Verwante presentaties


Presentatie over: "Contactavond Havo 4 & Vwo 4 september 2015"— Transcript van de presentatie:

1 Contactavond Havo 4 & Vwo 4 september 2015
CSG DINGSTEDE EN LOGO CSG DINGSTEDE EN LOGO

2 Welke punten komen vanavond aan de orde:
Basis in de bovenbouw  PTA Toewerken naar het examen Organisatie van het schooljaar Plannen Lyceo Overgang en regelgeving Technasium Eindexamen Mentoraat. Verscherpte afwezigheidscontrole + te laat komen

3 PTA Programma van Toetsing en Afsluiting per vak.
Voortgangstoetsen (VT) tellen alleen voor de overgang. Schoolexamentoetsen (SET) tellen voor overgang én worden meegenomen naar volgend leerjaar. Handelingsdelen. Praktische opdrachten. Inleveren van werk. De weging van het cijfer. Herkansing ja of nee. Ruimte om cijfers in te vullen. Neem pta wiskunde erbij als voorbeeld.

4 Voorbeeld uit het PTA Havo 4

5 Combinatiecijfer Het gemiddelde telt als één cijfer op
rapport en cijferlijst eindexamen. Godsdienst, maatschappijleer en profielwerkstuk.

6 Kunst (Kbv, Kmu, algemeen).

7 Schoolexamen Bestaat uit een examendossier:
PTA (programma van toetsing en afsluiting) Toetsen Praktische opdrachten (PO’s) Handelingsdelen Profielwerkstuk De resultaten

8 Organisatie schooljaar
3 onderwijsperiodes 6 x toetsdagen toetsen tijdens lessen Verscherpte afwezigheidscontrole + te laat komen

9 Herkansing In onderwijsperiode 1 en 2 voor één vak een herkansing
Herkansing In onderwijsperiode 1 en 2 voor één vak een herkansing. Herkansing in volgende onderwijsperiode. Hoogste cijfer telt.

10 Fase 1 Studievaardigheden
Na deelname voldoende resultaat  geen hulp meer nodig Na deelname voldoende resultaat maar gebrek aan structuur  fase 3 Na deelname onvoldoende resultaat  fase 2 of 3* Duur 4 weken Fase 2 Begeleidingslessen Na deelname voldoende resultaat maar gebrek aan structuur  fase 1 Na deelname onvoldoende resultaat  andere begeleiding Duur 8 weken Fase 3 Studieservice Na deelname onvoldoende resultaat  fase 1 of 3 of andere begeleiding Duur gehele schooljaar (tussentijds in- en uitstromen mogelijk) * Om de leerlingen voldoende te kunnen bedienen geldt er voor alle vormen van begeleiding een maximum aantal deelnemers. Plaatsingsgarantie kan niet worden afgegeven. * Wanneer de leerling geplaatst is, staat de les in Magister. Deelname is dan verplicht en absentie valt onder het verzuimprotocol.

11 Lyceo een commerciele instelling waarmee wij samenwerken
Onze diensten op het CSG Dingstede Huiswerkbegeleiding Bijles Een greep uit onze andere diensten Examentraining Zomerschool

12 Plannen & Structuur Van belang is dat op tijd wordt gepland
Plannen & Structuur Van belang is dat op tijd wordt gepland. Niet een avond van te voren beginnen met leren. Van uitstel komt afstel! Structuur hebben en aanbrengen in het schoolwerk en het netjes bijhouden van het werk maakt het leren makkelijker. Uiteindelijk is de leerling(e) zelf verantwoordelijk voor zijn/haar werk en leerprestaties.

13 Overgaan Alle cijfers 6 of hoger, of 1x5 en de rest 6 of hoger, of
1x4 of 2x5 of 1x5+1x4 en gemiddeld een 6. Ten hoogste één 5 als onvoldoende eindcijfer voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde Ckv en lo moeten voldoende of goed zijn. Er mag nergens een 3 op de lijst staan. (Leerlingen met een surplustekort van 1, 2 of 3 punten, of leerlingen met één 5 teveel, worden besproken voor de overgang.) Het vak rekenen speelt ook een rol! Overgangsregels: p. 9 slaag zakregeling: p.16

14 Overgaan Rekenen: In Havo 4 is het een verplichte les in Vwo 4 komt dat niet is het een zelfstandig programma o.l.v. een wiskundedocent. Eindexamenkandidaten die hun rekenexamen niet hebben gehaald moeten verplicht naar rekenles totdat ze het hebben gehaald! Dit op basis van het huidige politieke denken. Er is nog steeds geen volledige zekerheid. Overgangsregels: p. 9 slaag zakregeling: p.16

15 Regelgeving De “5,5 regel“:
Alle vakken gemiddeld voldoende (= 5,5) op CE De “Kernvakken regeling”: Nederlands, Engels, wiskunde en “rekenen”, Slechts één vijf! Bij het examen in 2016 heb je een ‘5’ (4,5) nodig om te kunnen slagen. Het zit dan nog niet in de kernvakkenregeling, maar wel vanaf 2017 voor zowel Havo 5 als Vwo 6. Overgangsregels: p. 9 slaag zakregeling: p.16

16 Audit Technasium CSG Dingstede april 2015
Nationale kwaliteitseisen Stichting Technasium: Verlenging predikaat Technasium (voor 4 jaar – zonder voorwaarden) De rapportage sturen we u desgewenst graag toe!

17 Eindexamen Schoolexamen + Centraal examen
Het examenreglement komt één dezer dag op onze site te staan.

18 Mentoraat Vwo 4. Het mentoraat is anders georganiseerd. De leerlingen krijgen een persoonlijke mentor in de bovenbouwklassen. Behalve gewone gesprekken nemen de leerlingen deel aan een viertal mentordagen, waarin begeleiding van de studie- en persoonlijke vaardigheden voorop staat. Met de gerichte aandacht en het speciale programma wordt de persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen ondersteund.


Download ppt "Contactavond Havo 4 & Vwo 4 september 2015"

Verwante presentaties


Ads door Google