De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BIJDRAGE IN HET KADER VAN DE BESPREKING VAN HET DOOR DE COMMISSIE TOTAALWINST UITGEBRACHTE RAPPORT ROB CORNELISSE Vereniging voor Belastingwetenschap 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "BIJDRAGE IN HET KADER VAN DE BESPREKING VAN HET DOOR DE COMMISSIE TOTAALWINST UITGEBRACHTE RAPPORT ROB CORNELISSE Vereniging voor Belastingwetenschap 2015."— Transcript van de presentatie:

1 BIJDRAGE IN HET KADER VAN DE BESPREKING VAN HET DOOR DE COMMISSIE TOTAALWINST UITGEBRACHTE RAPPORT ROB CORNELISSE Vereniging voor Belastingwetenschap 2015

2 ONZAKELIJKE LENING DOOR HR GEKOZEN OPLOSSING: ENKEL PLAATSING VAN HET VOLLEDIGE DEBITEURENRISICO IN DE VENNOOTSCHAPSRECHTELIJKE SFEER (KAPITAALSFEER C.Q. AANDEELHOUDERSSFEER); NIET GEKOZEN VOOR (ONDER ANDERE): - HET ACCEPTEREN VAN EEN VIERDE HERKWALIFICATIEVARIANT; - EEN SPLITSINGSVARIANT

3 ONZAKELIJKE LENING TERECHTE KEUZE? T.A.V. HERKWALIFICATIEVARIANT: - ONTSTAAN MISMATCHES MET BETREKKING TOT DE FISCALE BEHANDELING VAN DE RENTE IN HET GEVAL VAN EEN CREDITEUR/NIET-AANDEELHOUDER; -DRUIST TE ZEER IN TEGEN HETGEEN DOOR DE WETGEVER IN DIT VERBAND IS OPGEMERKT;

4 ONZAKELIJKE LENING TERECHTE KEUZE? T.A.V. SPLITSINGSVARIANT: - ONPRAKTISCH; - IN VOORKOMENDE GEVALLEN IS ER GEEN FISCAAL ISSUE OMDAT DE VORDERING NIET WORDT AFGEWAARDEERD; -ONTSTAAN MISMATCHES MET BETREKKING TOT DE FISCALE BEHANDELING VAN DE RENTE IN HET GEVAL VAN EEN CREDITEUR/NIET-AANDEELHOUDER; -IN VERGELIJKING MET DOOR DE HOGE RAAD GEKOZEN OPLOSSING VORMT NIET ALLEEN DE RENTE MAAR OOK DE HOOFDSOM EEN “VARIABELE”

5 ONZAKELIJKE LENING IN ALLE OPZICHTEN EEN GOEDE EN CONSISTENTE OPLOSSING? DE OMVANG VAN DE RENTE WORDT BEPAALD DOOR MIDDEL VAN EEN BORGSTELLINGSANALOGIE OM REDEN DAT: -VOORKOMEN DAT CREDITEUR BIJ IN- EN DOORLENEN STRUCTUREEL EEN FISCAAL VERLIES LIJDT ÉN; -VOORKOMEN VAN EEN VERSCHIL MET HET GEVAL VAN EXTERN INLENEN DOOR DEBITEUR ONDER BORGSTELLING DOOR CREDITEUR

6 ONZAKELIJKE LENING VERGELIJKING GAAT NIET OP OMDAT IN DE ENE SITUATIE SPRAKE IS VAN EEN RENTE MET INACHTNEMING VAN RISICOPROFIEL VAN CREDITEUR EN IN DE ANDERE SITUATIE GEEN RISICOPROFIEL (VOLLEDIGE ELIMINATIE VAN HET DEBITEURENRISICO); VANUIT TP-PERSPECTIEF HEEFT DIT GEVOLG DAT WINST VAN DE CREDITEUR TE HOOG IS EN VAN DE DEBITEUR TE LAAG; WAT INDIEN OOK CREDITEUR GEEN (OF ONVOLDOENDE) INLEENCAPACITEIT HEEFT?

7 ONZAKELIJKE LENING AFWAARDERING IS IN FISCAAL OPZICHT NON-EXISTENT; PAS BIJ KWIJTSCHELDING (EN ONTBINDING DEBITEUR) IS SPRAKE VAN EEN INFORMELE KAPITAALSTORTING T.A.V. CREDITEUR/AANDEELHOUDER (HR, BNB 2012/38: VERHOGING OPGEOFFERD BEDRAG RESPECTIEVELIJK HR, BNB 2012/78: VERHOGING VERKRIJGINGSPRIJS) EN DEBITEUR (HR, BNB 2014/98); WELKE GEVOLGEN TREDEN OP BIJ TUSSENTIJDSE VERVREEMDING VAN DE ONVOLWAARDIGE (ONZAKELIJKE) VORDERING (TEGELIJKERTIJD MET DE AANDELEN) AAN EEN WILLEKEURIGE DERDE?

8 VERVREEMDING ONZAKELIJKE LENING BIJ AANDEELHOUDER/RECHTSPERSOON (DNV) GAAT HET AFWAARDERINGSVERLIES DEFINITIEF VERLOREN HETGEEN IN OVEREENSTEMMING IS MET DOEL EN STREKKING VAN DE DEELNEMINGSVRIJSTELLING; BIJ AANDEELHOUDER/NATUURLIJK PERSOON DREIGT HET AFWAARDERINGSVERLIES TUSSEN WAL EN SCHIP TERECHT TE KOMEN OF KAN: - HET AFWAARDERINGSVERLIES AANGEMERKT WORDEN ALS “TEN LASTE VAN DE VERVREEMDER KOMENDE KOSTEN”? -T.A.V. DE VERVREEMDER, TOCH, EEN INFORMELE KAPITAALSTORTING WORDEN GECONSTATEERD? -SPRAKE ZIJN VAN EEN NAGEKOMEN VERLIES UIT AB TEN TIJDE VAN DE DAADWERKELIJKE KWIJTSCHELDING; OF MOET DE OPLOSSING DOOR DE WETGEVER WORDEN AANGEREIKT BIJVOORBEELD DOOR MIDDEL VAN EEN “ART. 13CA WET VPB”-FACILITEIT?

9 ONZAKELIJKE LENING GEVOLGEN BIJ WILLEKEURIGE DERDE VAN DE VERWERVING VAN EEN ONVOLWAARDIGE VORDERING VORMT DEZE VORDERING OOK VOOR DEZE DERDE EEN ONZAKELIJKE LENING? GEVOLGEN VOOR DEBITEUR? BIJ LATERE KWIJTSCHELDING VAN SCHULD: SPLITSING IN INFORMEEL KAPITAAL EN KWIJTSCHELDINGSWINST?

10 ONZAKELIJKE LENING WAT INDIEN CREDITEUR GEEN AANDEELHOUDER IS? BIJVOORBEELD DE FISCALE PARTNER VAN DE CREDITEUR (GEEN HUWELIJKSGEMEENSCHAP); INDIEN VORDERING WORDT KWIJTGESCHOLDEN BIJ WIE (CREDITEUR OF AANDEELHOUDER) WORDT DAN DE INFORMELE KAPITAALSTORTING IN AANMERKING GENOMEN? WAT INDIEN CREDITEUR/NIET-AANDEELHOUDER DE VORDERING VERVREEMDT AAN DE FISCALE PARTNER (AANDEELHOUDER) OF AAN EEN WILLEKEURIGE DERDE? WAT INDIEN VORDERING (AL DAN NIET NA VERLOOP VAN ENIGE TIJD) DOOR CREDITEUR/NIET-AANDEELHOUDER WORDT INGEBRACHT IN EIGEN BV (NIET ZIJNDE DE DEBITEUR)?

11 B.V. KWIJTSCHELDING VERVREEMDING VAN LENING INBRENG IN EIGEN B.V. X Y 100% lening

12 B.V. X KWIJTSCHELDING DOOR Y Y

13 VERVREEMDING DOOR Y AAN WILLEKEURIGE DERDE B.V. X Z

14 INBRENG VAN ONZAKELIJKE LENING IN EIGEN BV B.V. X Y


Download ppt "BIJDRAGE IN HET KADER VAN DE BESPREKING VAN HET DOOR DE COMMISSIE TOTAALWINST UITGEBRACHTE RAPPORT ROB CORNELISSE Vereniging voor Belastingwetenschap 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google