De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Antwoorden bij Verantwoorden 23 september 2015 Need to know - nice to know Robert Vos Secretaris Overlegplatform Publieke Verantwoording (OPV) Ministerie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Antwoorden bij Verantwoorden 23 september 2015 Need to know - nice to know Robert Vos Secretaris Overlegplatform Publieke Verantwoording (OPV) Ministerie."— Transcript van de presentatie:

1 Antwoorden bij Verantwoorden 23 september 2015 Need to know - nice to know Robert Vos Secretaris Overlegplatform Publieke Verantwoording (OPV) Ministerie van Financien

2 2 Overlegplatform Publieke Verantwoording Doelstelling: a)verhoging kwaliteit verantwoording (dus: beter), b)vermindering administratieve lasten (dus: efficiënter), c)vergroting onderlinge vergelijkbaarheid (dus: transparanter). Onafhankelijke voorzitter (Johan de Leeuw/voormalig SG/SZW). Ingesteld voor twee jaar. Deelnemers: vertegenwoordigers uit de sectoren in de semi-publieke sector (wooncorporaties, zorg, decentrale overheden, onderwijs, overige ZBO’s). Financiën is opdrachtgever en faciliteert (secretariaat).

3 Overlegplatform uitvloeisel van Adviesrapport Platform Publieke Jaarverslaggeving (dec. 2013): Constatering: Veel informatie wordt opgevraagd bij instellingen door veel partijen soms ad hoc en vaak ongecoördineerd soms schriftelijk, soms digitaal, soms allebei Kortom: in het bos de bomen niet meer zien 3

4 Werkgroep 1 van het overlegplatform: Need to Know/digitalisering 1. Wat is volgens u als ‘need to know’ informatie? 2. Hoe kan je ‘need to know’ informatie meer structureren? 4

5 5 Rapport Platform Publieke Jaarverslaggeving (dec. 2013) Negen (hoofd)categorieen ‘need to know’: Strategische doelstellingen Besturingsmodel (governance) Risicoprofiel Financiële cijfers Prestaties/niet-financiële kengetallen Inrichting en kwaliteit bedrijfsvoering Naleving van de regelgeving Omgang met de omgeving Duurzaamheid/maatschappelijk verantwoord ondernemen Uitdaging: wat kan je waar vinden (‘op twee A4tjes)?

6 6 Aanpak in werkgroep need to know Negen hoofdcategorieën verder invullen voor de vier grote sectoren: inventariseren welke informatie is er/wordt al ergens opgevraagd vergelijken (overeenkomsten/verschillen) en van elkaar leren analyseren/onderzoeken mogelijkheden tot: - informatie uit zelfde bron/op zelfde basis: eenmaal ‘verzamelen’ - mogelijkheden tot standaardiseren: eenduidigheid (belangrijke) definities - koppelingen/koppelvlakken tussen systemen (system to system) - uitwisselen informatie (SBR/XBRL) aan alle partijen (relatie open data) verkrijgen draagvlak voor verbetermogelijkheden

7 Tijdpad werkgroep Nu inventarisatie/vergelijkingsfase (tot eind 2015) Daarna analysefase: onderzoeken verbetermogelijkheden (tot half 2016) Tenslotte verkrijgen draagvlak (tot eind 2016) Graag uw reactie/input! r.o.vos@minfin.nl 7


Download ppt "Antwoorden bij Verantwoorden 23 september 2015 Need to know - nice to know Robert Vos Secretaris Overlegplatform Publieke Verantwoording (OPV) Ministerie."

Verwante presentaties


Ads door Google