De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg Astrid Altena Mariëlle Beijersbergen Judith Wolf Cliëntprofielen van bewoners van voorzieningen voor lang verblijf.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg Astrid Altena Mariëlle Beijersbergen Judith Wolf Cliëntprofielen van bewoners van voorzieningen voor lang verblijf."— Transcript van de presentatie:

1 Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg Astrid Altena Mariëlle Beijersbergen Judith Wolf Cliëntprofielen van bewoners van voorzieningen voor lang verblijf

2 Doelstelling : Cliëntprofielen met het oog om inzicht te krijgen in het profiel en functioneren van de bewonerspopulatie in woonvoorzieningen. Hierdoor zicht krijgen op potentiële door- en uitstroommogelijkheden: Welke woonvoorziening is op langere termijn de best passende plek is en voor wie is uitstroom mogelijk? Indien er uitstroom mogelijk is: Wat is de best passende vervolgplek en welke begeleiding/ondersteuning is hierbij nodig?

3 Dataverzameling/ Methode Interviews met bewoners van voorzieningen voor lang verblijf in Utrecht (N=209) Het construeren van cliëntprofielen

4 Cliëntprofielen Zorgbehoefte op leefgebieden: - Huisvesting - Huishouding - Zelfverzorging - Financiële situatie - Dagbesteding - Vinden van betaald werk - Relatie met familie - Sociale contacten - Bescherming eigen veiligheid - Bescherming veiligheid anderen - Alcoholgebruik - Drugsgebruik - Lichamelijke gezondheid - Psychische gezondheid

5 Cliëntprofielen

6 Profielen + eigenschappen Profiel 1 (N=81): relatief weinig zorgbehoeften, best functionerend Mannen met gem. hoogste leeftijd Weinig psychische/lichamelijke problemen Hoge kwaliteit van leven Laag middelengebruik (alcoholgebruik relatief hoog) Laag slachtofferschap en daderschap Begeleidingsbehoefte= relatief laag Profiel 2 (N=62): Jonge, vooral druggebruikende mannen, redelijk functionerend Jonge mannen met drugsverslaving Relatief veel van buitenlandse afkomst Het minst lang in voorziening Hoog percentage slachtofferschap en arrestaties Veel psychische problemen’/weinig lichamelijke problemen Meeste steun van familie/vrienden

7 Profielen + eigenschappen Profiel 3 (N=43): Alcohol- en/of drugverslaafde oudere ongezonde mannen, laagfunctionerend Voornamelijk autochtone mannen Aantal jaren dakloosheid het hoogst Hoog drugs gebruik en hoog alcoholgebruik Veel psychische en lichamelijke problemen Laag kwaliteit van leven Profiel 4 (N=23): Drugsgebruikende, zeer kwetsbare, ongezonde bewoners, waaronder veel vrouwen, met veel zorg- en begeleidingsbehoeften Hoogst percentage vrouwen Relatief veel allochtonen Zijn het langst in de voorziening Aantal jaren dakloosheid het laagst Hoog percentage die vervolgonderwijs heeft gehad Hoogst psychische/lichamelijke problematiek Slachtofferschap is hoog Hoge begeleidingsbehoefte

8

9 Conclusie Op een systematische manier inzicht gekregen in profielen De profielen wijzen op het bestaan van verschillende typen cliënten met uiteenlopende zorgzwaarten en hulpbehoeften Cliëntprofielen nodigen uit tot reflectie, maar de inschatting van het functioneren en het (vervolg)perspectief van cliënten blijft maatwerk.

10 Dank u wel voor uw komst Contact? a.altena@elg.umcn.nl 024-3668448


Download ppt "Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg Astrid Altena Mariëlle Beijersbergen Judith Wolf Cliëntprofielen van bewoners van voorzieningen voor lang verblijf."

Verwante presentaties


Ads door Google