De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Opwekking689: Gezang160: 1 Timotëus3:14 - 4: 10 Opwekking585: Psalm102:12, 13 Opwekking747: Gezang182E:Amen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Opwekking689: Gezang160: 1 Timotëus3:14 - 4: 10 Opwekking585: Psalm102:12, 13 Opwekking747: Gezang182E:Amen."— Transcript van de presentatie:

1 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Opwekking689: Gezang160: 1 Timotëus3:14 - 4: 10 Opwekking585: Psalm102:12, 13 Opwekking747: Gezang182E:Amen

2 Voorganger: ds. K. Harmannij Welkom in deze dienst

3 Mededelingen kerkenraad Diensten 09:30voorganger: ds. K. Harmannij 16:30 voorganger: ds. J.R. Geersing uit Den Bosch De collecte is bestemd voor de diaconie Na de dienst is er de mogelijkheid om samen een kopje koffie/thee/fris te drinken.

4 Mededelingen kerkenraad De kerkenraad maakt aan de gemeente bekend dat Oscar de Ruiter en Carina Verschelling van plan zijn te trouwen. Zij willen hun huwelijk in de naam van God beginnen en samen met de gemeente zijn zegen vragen. Wanneer geen gegronde bezwaren worden ingediend zal dit DV gebeuren in een dienst op donderdag 8 oktober a.s.. Die dienst begint om zeven uur ‘s avonds.

5 Mededelingen kerkenraad Morgenavond, 28 september, vergadert om 20.00 uur de kerkenraad, in aanvang met de diakenen over ondermeer de talstelling, en daarna gaan beide afzonderlijk verder, met op de agenda van de kerkenraad o.a.: concept regelingen GKv-EB en de resultaten van de ambtsdragerconferentie. Voor de goede orde: de ouderlingen worden om 19.30 uur verwacht! We herinneren u eraan, dat vandaag de laatste dag is voor het inleveren van namen voor de verkiezing van een ouderling.

6 Mededelingen kerkenraad Volgende week, zondag 4 oktober, zal er een extra collecte worden gehouden. De opbrengst van die collecte is voor hulp aan Noord Oost India waar begin augustus ernstige overstromingen zijn geweest. Deze collecte wordt gehouden na een oproep vanuit onze zusterkerken in India, de Reformed Presbyterian Church of North-East India, het kerkverband waartoe ook ds. Lawr en de gemeente van Rengkai behoort. De collecte wordt via De Verre Naasten beschikbaar gesteld. Meer informatie vindt u in het Kruispunt van vandaag.

7 Deze week zijn jarig: 27 september:br Jorick Schipper 28 september:br Corné van Driel 29 september:br Joop Barelds br S. Voogt 30 september:br Bert Kamps 2 oktober:br Lourens Heres br Wouter Slob 3 oktober:zr A. Gosker-de Jager Lydia de Kruijff

8 agenda 27 september 19 30 Best life 30 september bijbelstudieclub Dabar Ond: Amos, schets 2 2-4 oktober LEF-kamp 15 oktober B.V. “Ichtus” 20 30 Ontmoetingen met Jezus, Hst 2 Bij: Anita

9 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Opwekking689: Gezang160: 1 Timotëus3:14 - 4: 10 Opwekking585: Psalm102:12, 13 Opwekking747: Gezang182E:Amen

10 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Opwekking689: Gezang160: 1 Timotëus3:14 - 4: 10 Opwekking585: Psalm102:12, 13 Opwekking747: Gezang182E:Amen

11 Gezang 175C

12 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Opwekking689: Gezang160: 1 Timotëus3:14 - 4: 10 Opwekking585: Psalm102:12, 13 Opwekking747: Gezang182E:Amen

13 Opw. 689 Spreek, o Heer, door uw heilig woord, dat ons hart U hoort en verzadigd wordt Zaai uw woord, plant het diep in ons, en verander ons naar uw evenbeeld, zodat Christus licht in ons zichtbaar is, onze daden maakt tot getuigenis. Spreek, o Heer, en voltooi in ons, wat uw hand begon tot uw heerlijkheid.

14 Opwekking 689 Leer ons Heer, uw volmaakte weg, echte needrigheid en gehoorzaamheid. Toets ons hart en ons denken nu, in het heilig vuur van uw zuiverheid. In geloof zien wij dan uw majesteit, en uw liefde leidt ons tot heerlijkheid. Woord van hoop, dat ons leven deed, overwinning geeft over ongeloof.

15 Opwekking 689 Spreek, o Heer, maak ons denken nieuw, laat de diepten zien van uw plan met ons. Woord dat klonk voor de tijd begon, onze vaste grond tot in eeuwigheid. Uw genade geeft ons de zekerheid: al wat U belooft, wordt eens werk’lijkheid.

16 Opwekking 689 Spreek,o Heer, en voltooi uw kerk, en uw scheppingswerk tot uw heerlijkheid. Spreek, o Heer, en voltooi in ons wat uw hand begon tot uw heerlijkheid.

17 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Opwekking689: Gezang160: 1 Timotëus3:14 - 4: 10 Opwekking585: Psalm102:12, 13 Opwekking747: Gezang182E:Amen

18 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Opwekking689: Gezang160: 1 Timotëus3:14 - 4: 10 Opwekking585: Psalm102:12, 13 Opwekking747: Gezang182E:Amen

19 Gezang 160, NG81: 1, 2 1 Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader. Er is geen schaduw van omkeer bij U. Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu. Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer, iedere morgen aan mij weer betoond. Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

20 Gezang 160, NG81: 1, 2 2 Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, en uw nabijheid, die sterkt en die leidt: Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst. Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer, iedere morgen aan mij weer betoond. Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

21 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Opwekking689: Gezang160: 1 Timotëus3:14 - 4: 10 Opwekking585: Psalm102:12, 13 Opwekking747: Gezang182E:Amen

22 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Opwekking689: Gezang160: 1 Timotëus3:14 - 4: 10 Opwekking585: Psalm102:12, 13 Opwekking747: Gezang182E:Amen

23 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Opwekking689: Gezang160: 1 Timotëus3:14 - 4: 10 Opwekking585: Psalm102:12, 13 Opwekking747: Gezang182E:Amen

24 Opwekking 585: 1, 2, 3 1 Er is een dag waar al wat leeft allang op wacht, een dag van blijdschap, als heel de schepping wordt bevrijd. En op die dag, dan komt de Heer en haalt zijn bruid, die rein en stralend opgaat in zijn heerliikheid.

25 Opwekking 585: 1, 2, 3 Refrein: Spoedig zullen wij Hem zien en voor altijd op Hem lijken en Jezus kennen zoals Hij is, amen! Nooit meer tranen, nooit meer pijn, want wij zullen met Hem leven in zijn nabijheid, voor altijd. Amen, amen!

26 Opwekking 585: 1, 2, 3 2 Er klinkt geschal, wanneer de graven opengaan en doden opstaan, voor eeuwig levend door zijn kracht. Hun aardse tent wordt nu bekleed met heerlijkheid, de dood verzwolgen, overwonnen voor altijd.

27 Opwekking 585: 1, 2, 3 Refrein: Spoedig zullen wij Hem zien en voor altijd op Hem lijken en Jezus kennen zoals Hij is, amen! Nooit meer tranen, nooit meer pijn, want wij zullen met Hem leven in zijn nabijheid, voor altijd. Amen, amen!

28 Opwekking 585: 1, 2, 3 3 Dus kijk omhoog en zie wat nog verborgen is, maar wat beloofd is, dat blijft in alle eeuwigheid. En als je lijdt, weet dat het maar voor even is. Als Jezus terugkomt, deel je in zijn heerlijkheid.

29 Opwekking 585: 1, 2, 3 Refrein: Spoedig zullen wij Hem zien en voor altijd op Hem lijken en Jezus kennen zoals Hij is, amen! Nooit meer tranen, nooit meer pijn, want wij zullen met Hem leven in zijn nabijheid, voor altijd. Amen, amen!

30 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Opwekking689: Gezang160: 1 Timotëus3:14 - 4: 10 Opwekking585: Psalm102:12, 13 Opwekking747: Gezang182E:Amen

31

32 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Opwekking689: Gezang160: 1 Timotëus3:14 - 4: 10 Opwekking585: Psalm102:12, 13 Opwekking747: Gezang182E:Amen

33 Kerk in de 21 e eeuw als alles verandert …

34 Kerk in de 21 e eeuw als alles verandert … Maar Christus blijft zichzelf!

35

36

37

38 Jezus Christus blijft dezelfde -gisteren -vandaag -en tot in eeuwigheid

39 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Opwekking689: Gezang160: 1 Timotëus3:14 - 4: 10 Opwekking585: Psalm102:12, 13 Opwekking747: Gezang182E:Amen

40 Psalm 102: 12, 13 12 In de aanvang van de tijden hebt Gij aard’ en hemel beide opgeroepen door uw woord. Zij vergaan, maar Gij leeft voort. Al uw werken lijden schade, Gij verwisselt z’ als gewaden, Gij, de Koning der getijden, legt ze achteloos ter zijde.

41 Psalm 102: 12, 13 13 Gij, dezelfde, gistren, heden, zult de toekomst tegentreden, zult dezelfde zijn altijd, eindeloos in majesteit. Zo zult Gij uw trouw betonen, ja, uw volk zal veilig wonen. En de komende geslachten zal altoos uw vrede wachten.

42 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Opwekking689: Gezang160: 1 Timotëus3:14 - 4: 10 Opwekking585: Psalm102:12, 13 Opwekking747: Gezang182E:Amen

43 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Opwekking689: Gezang160: 1 Timotëus3:14 - 4: 10 Opwekking585: Psalm102:12, 13 Opwekking747: Gezang182E:Amen

44 Noodhulp na overstroming Noordoost-India

45 Ergste overstroming in 200 jaar Landverschuivingen, beschadigde huizen, akkers met een dikke laag modder…

46 De kerk in India komt in actie! Ze delen rijst, dahl (peulvruchten), dekens en muskietennetten uit aan de slachtoffers.

47 Help ook mee! Bid mee voor de slachtoffers en de hulpverlening en geef in de collecte!

48 Bedankt voor uw gebed en gift

49 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Opwekking689: Gezang160: 1 Timotëus3:14 - 4: 10 Opwekking585: Psalm102:12, 13 Opwekking747: Gezang182E:Amen

50 Opwekking 747 Wij geloven, in een keerpunt in de tijd, als Jezus komt in heerlijkheid; een dag van diep ontzag en spijt. Wij geloven, In de victorie van het kruis, in een altijddurend thuis; de dood voorbij, het leven tegemoet!

51 Opwekking 747 In U alleen kunnen wij vallen en weer opstaan. Door U alleen staan wij sterk! Met U zullen wij leven in uw koninkrijk.

52 Opwekking 747 Wij verwachten en geloven, dat Uw rijk eens komen zal: Overvloedig niet te stuiten, bruisend als een waterval, smelten onze stemmen samen, In een hemels lofgezang, voor onze koning Heerser van ’t heelal!

53 Opwekking 747 Wij geloven, In een kerk God toegewijd, door Jezus Christus vrijgepleit; een kerk die leeft en Hem belijdt. Wij geloven, In de victorie van Gods rijk, overwinning in de strijd; de nacht voorbij, met haast hem tegemoet!

54 Opwekking 747 In U alleen kunnen wij vallen en weer opstaan. Door U alleen staan wij sterk! Met U zullen wij leven in uw koninkrijk. In U alleen kunnen wij vallen en weer opstaan. Door U alleen staan wij sterk! Met U zullen wij leven in uw koninkrijk.

55 Opwekking 747 Wij verwachten en geloven, dat Uw rijk eens komen zal: Overvloedig niet te stuiten, bruisend als een waterval, smelten onze stemmen samen, In een hemels lofgezang, voor onze koning Heerser van ’t heelal!

56 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Opwekking689: Gezang160: 1 Timotëus3:14 - 4: 10 Opwekking585: Psalm102:12, 13 Opwekking747: Gezang182E:Amen

57 Gezang 182E 4-stemmig

58 Lidwina kerk Best 9 oktober 2015 Aanvang: 20.00 Kaarten: www.truetickets.nl Sela Dorpskerkentour

59

60 Uitnodiging Wij nodigen u graag uit om samen met ons, in een eredienst, Gods zegen te vragen over ons huwelijk. 8 oktober 2015 19:00 uur Lidwinakerk Na de dienst is er, onder het genot van een kopje koffie, gelegenheid tot feliciteren. Carina & Oscar

61 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Opwekking689: Gezang160: 1 Timotëus3:14 - 4: 10 Opwekking585: Psalm102:12, 13 Opwekking747: Gezang182E:Amen


Download ppt "Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie Opwekking689: Gezang160: 1 Timotëus3:14 - 4: 10 Opwekking585: Psalm102:12, 13 Opwekking747: Gezang182E:Amen."

Verwante presentaties


Ads door Google