De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorlichting VWO 6 Joanne Duijvestijn Teamleider VWO 4, 5 & 6 Francisca de Vries & Freddy Walhof Mentoren Fred Bouwhuis & Richard Walgemoet Decanen Uitdagend.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorlichting VWO 6 Joanne Duijvestijn Teamleider VWO 4, 5 & 6 Francisca de Vries & Freddy Walhof Mentoren Fred Bouwhuis & Richard Walgemoet Decanen Uitdagend."— Transcript van de presentatie:

1 Voorlichting VWO 6 Joanne Duijvestijn Teamleider VWO 4, 5 & 6 Francisca de Vries & Freddy Walhof Mentoren Fred Bouwhuis & Richard Walgemoet Decanen Uitdagend en ambitieus Faciliterend en vol vertrouwen

2 Leerlingbegeleiding VWO 6 Richard WalgemoetDecaan Fred BouwhuisDecaan Francisca de VriesCoördinatrice leerlingzaken / Mentor Freddy WalhofMentor Joanne DuijvestijnTeamleider Chris de RuyterLeerlingbegeleider Roy Huiskes / Tineke de BoerCounselor Samantha de la Parra/ José Laarhuis Dyslexiecoördinator Mark BakkerDyslexiecoach VWO docententeam Uitdagend en ambitieus Faciliterend en vol vertrouwen

3 Zelfstandigheid  Toewerken naar steeds meer zelfstandigheid en verantwoordelijkheid  Afspraken zoveel mogelijk direct met de leerlingen  Iedereen gelijk, maar toch recht doen aan verschillen Uitdagend en ambitieus Faciliterend en vol vertrouwen

4 Zelfstandigheid “ Uitdagend en ambitieus Faciliterend en vol vertrouwen

5 Vinger aan de pols  Startgesprekken met mentor  Spijbelen & te laat komen  Magister: cijfers en absentiegegevens  Werkhouding: afrondmiddag (vrijdag)  Inventarisatie werkhouding in week 41. Indien nodig contact. Uitdagend en ambitieus Faciliterend en vol vertrouwen

6 Opbouw schooljaar Blok 1 t/m 3:  Afgesloten met toetsweek  Schoolexamentoetsen (in SET week)  Voor sommige vakken: PO’s en kennistoetsen tijdens het blok Blok 4:  Examentraining  Centraal Schriftelijk Examen “ Uitdagend en ambitieus Faciliterend en vol vertrouwen

7 Herkansingen SET  Na blok 1, blok 2, blok 3  Alleen SET uit betreffende blok  Inhalen gemiste SET ingeroosterd op herkansingsdagen  Ingehaalde SET kan niet herkanst worden “ Uitdagend en ambitieus Faciliterend en vol vertrouwen

8 Profielwerkstuk  Onderzoek / ontwerp  80 slu per leerling  Onderdeel combinatiecijfer (met ANW, Ma, KCV)  Begeleiding door vakdocent  PWS middagen  Voor Kerst verslag inleveren  Deadline definitieve verslag is 12 februari  Deadline niet gehaald? Plagiaat? Cijfer = 1  Vervolgtraject tot 3,5 Uitdagend en ambitieus Faciliterend en vol vertrouwen

9 Presentatieavond di 15 maart  Mondelinge presentaties (onderdeel beoordeling)  U bent van harte welkom! Uitdagend en ambitieus Faciliterend en vol vertrouwen

10 Berekening en afronding SE  Mee naar V6: gemiddeld blokcijfer V5 en PO–cijfers van V4 & V5  V6: (3 blok V6 + 1 blok V5)/4 = gem. Blokcijfer (GB) (PO V4 + PO V5 + PO V6)/3 = gem. PO cijfer (GPO)  GB en GPO worden afgerond op 1 decimaal  Weging meestal 80% : 20 %  Afronding: op één cijfer achter de komma (5,45 wordt 5,5) Uitdagend en ambitieus Faciliterend en vol vertrouwen

11 Examenvakken zonder CSE VWO 4/5:VWO 6: ANW*LO (v of g) Maatschappijleer*Informatica CKV (v of g) Wiskunde D KCV*PWS* * combinatiecijfer Uitdagend en ambitieus Faciliterend en vol vertrouwen

12 Combinatiecijfer  Alle kleine vakken samen:  ANW  Maatschappijleer  KCV (alleen gymnasiumleerlingen)  Profielwerkstuk  Ieder onderdeel moet 4 (  3,5) of hoger zijn  Cijfers worden afgerond, gemiddeld en opnieuw afgerond en tellen samen als één vak Uitdagend en ambitieus Faciliterend en vol vertrouwen

13 3F Rekentoets  Verplicht examenonderdeel, cijfer 5 of hoger  Op cijferlijst en in zak-slaagregeling  Elke leerling heeft dit jaar nog drie kansen (januari, maart en juni) om het cijfer te verbeteren  Alle leerlingen hebben de toets al in V5 afgelegd met resultaten tussen de 5 en de 10 Uitdagend en ambitieus Faciliterend en vol vertrouwen

14 Centraal Schriftelijk Examen  Blok 4: voorbereiding CE  Week 16 (week voor meivakantie): oefenexamenweek  CE: donderdag 12 mei t/m donderdag 26 mei  In de sporthal  3 uur zonder pauze  Eten en drinken toegestaan  Examenstress  Uitslag: donderdag 16 juni  Meer informatie volgt t.z.t. Uitdagend en ambitieus Faciliterend en vol vertrouwen

15 Berekening Eindcijfers  Voor vakken zonder CE: Afronden op geheel getal (5,45 wordt 5,5 wordt 6!)  Voor vakken met CE: Gemiddelde CE + SE afronden op geheel getal (5,5 + 5,4 wordt 5,45 wordt 5!!) Uitdagend en ambitieus Faciliterend en vol vertrouwen

16 Slaag/zakregeling Geslaagd:  LO en CKV voldoende of goed  Onderdelen combinatiecijfer zijn 4 of hoger, rekentoets 5 of hoger  Gemiddelde cijfer CSE = 5,5 of hoger  Ne, En, Wi: maximaal één eindcijfer 5 (4,5-5,4), rest 6 of hoger  Er is voldaan aan:  Bij berekenen compensatie: 0 decimalen OnvoldoendesCompensatiepunten geen0 of meer 1X5 (4,5-5,4)0 of meer 1X4 (3,5-4,4)2 of meer 2X5 (4,5-5,4)2 of meer 1X5 (4,5-5,4) en 1X4 (3,5-4,4) 3 of meer

17 Tweede Tijdvak  21, 22 en24 juni  Herexamen  Herprofilering (hoger cijfer)  Inhalen. Bij meerdere examens inhalen eventueel ook in derde tijdvak  Uitslag 5 juli Uitdagend en ambitieus Faciliterend en vol vertrouwen

18 Geslaagd!  Diploma-uitreiking: dinsdag 5 juli  Vervolgopleiding  Begeleiding studiekeuze in V6: - LOB, bezoek open dagen Uitdagend en ambitieus Faciliterend en vol vertrouwen

19 Gezakt, en dan...  VWO 6 doubleren op BL:  Vrijstelling voor PWS, Inf en WisD (als vak voldoende is afgesloten)  Geen vrijstelling voor LO  VAVO (deelcertificaten)  HBO + VAVO (enkele studies in Twente)  Meer informatie bij de examenuitslag Uitdagend en ambitieus Faciliterend en vol vertrouwen

20 Studiekeuze http://www.youtube.com/watch?v=eK1V3qXF9iA&utm_source=Wagening enUniversiteit&utm_medium=email&utm_campaign=WRV+Nieuwsbrief+D ocent+jan2014&utm_term=902.256312.1329.0.256312&utm_content=al l+customers  Aanmelden studies soms al in december!  Mogelijkheid om te wisselen  7 oktober workshop studiekeuze bibliotheek Hengelo 20.00 uur (gratis) Uitdagend en ambitieus Faciliterend en vol vertrouwen

21 Studiekeuze  Studeren is duurder geworden  Goede studiekeuze is belangrijk  Meedenken van ouders wordt (in ieder geval achteraf) gewaardeerd!  Oriënteer eerst breed  Wat vind je leuk?  Deelname open dagen + meeloopdagen  Wat kun je later met deze opleiding doen?  Vergelijk zelfde soort studies  Keuzestress: Goed is goed genoeg! Uitdagend en ambitieus Faciliterend en vol vertrouwen

22 Informatie van de decanen Uitdagend en ambitieus Faciliterend en vol vertrouwen

23 18 jaar en dan? Leerling wordt 18 jaar:  Kinderbijslag vervalt  Tegemoetkoming scholieren aanvragen via www.duo.nl 3 maand van tevoren www.duo.nl  Zorgtoeslag  www.zorgtoeslag.nlwww.zorgtoeslag.nl  Nuttige site: www.18ennu.nl www.18ennu.nl  http://www.ouders.nl/artikelen/help-mijn-kind- wordt-18 http://www.ouders.nl/artikelen/help-mijn-kind- wordt-18 Uitdagend en ambitieus Faciliterend en vol vertrouwen

24 Vragen? Uitdagend en ambitieus Faciliterend en vol vertrouwen

25 Mentorgroepen Uitdagend en ambitieus Faciliterend en vol vertrouwen Francisca de Vries1.16 Freddy Walhof1.28


Download ppt "Voorlichting VWO 6 Joanne Duijvestijn Teamleider VWO 4, 5 & 6 Francisca de Vries & Freddy Walhof Mentoren Fred Bouwhuis & Richard Walgemoet Decanen Uitdagend."

Verwante presentaties


Ads door Google