De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

3/4 vmbo 1 Arm en Rijk § 2-4.

Verwante presentaties


Presentatie over: "3/4 vmbo 1 Arm en Rijk § 2-4."— Transcript van de presentatie:

1 3/4 vmbo 1 Arm en Rijk § 2-4

2 Paragraaf 3: Arm en rijk in de wereld

3 Welvaart Welvaart wordt bepaald door wat mensen verdienen
Welvaart kun je zien aan: bruto binnenlands product per inwoner (bbp/hoofd) = alles wat in een jaar in een land verdiend wordt gedeeld door aantal inwoners Bron 18 vervangen door origineel

4 Welvaart Welvaart wordt bepaald door wat mensen verdienen
Welvaart kun je zien aan: werkloosheid/werkgelegenheid = aantal mensen dat wil werken, maar geen baan kan vinden

5 Welvaart Welvaart wordt bepaald door wat mensen verdienen
Welvaart kun je zien aan: verdeling beroepsbevolking = hoe armer een land, hoe hoger het percentage dat in de landbouw werkt Bron uit 2KGT 2e ed. Hoofdstuk 1 Bron 5 Verdeling van de welvaart

6 Welvaart Welvaart wordt bepaald door wat mensen verdienen
Welvaart kun je zien aan: aantal consumptiegoederen per 1000 inwoners = hoe rijker een land, hoe meer dure spullen mensen hebben

7 Welvaart Welvaart wordt bepaald door wat mensen verdienen
Welvaart kun je zien aan: percentage mensen onder de armoedegrens = percentage mensen dat te weinig geld heeft om te overleven (grens is 1,25 dollar per dag)

8 Welzijn Met welzijn worden de levensomstandigheden van een land bedoeld combinatie van: levensverwachting = hoe oud worden mensen?

9 Welzijn Met welzijn worden de levensomstandigheden van een land bedoeld combinatie van: alfabeteriseringsgraad = hoeveel mensen kunnen lezen en schrijven?

10 Welzijn Met welzijn worden de levensomstandigheden van een land bedoeld combinatie van: koopkracht = hoeveel geld hebben de mensen?

11 Welzijn Met welzijn worden de levensomstandigheden van een land bedoeld VN-welzijnsindex is dus combinatie van: levensverwachting alfabetiseringsgraad koopkracht

12 Arm en rijk in de wereld Op basis van welvaart en welzijn
wereld verdelen in vier groepen als je kijkt naar bnp/pp: hoge inkomenslanden hoge-middeninkomenslanden lage-middeninkomenslanden lage-inkomenslanden Bron uit 2HV, 2e ed. Hoofdstuk1 Bron 8. Legenda inkomen aangepast!

13 Arm en rijk binnen een land
Verschillen tussen rijke en arme gebieden binnen een land: regionale ongelijkheid meten met: brp per persoon (Bruto Regionaal Product) = alles wat in een bepaald gebied verdiend wordt gedeeld door aantal inwoners van dat gebied Bron 18 is scan, origineel nog toevoegen

14 Paragraaf 3: Arm en rijk in Nederland

15 Kenmerken van bewoners
Bewoners van verschillende gebieden hebben verschillende kenmerken. Verschillen door: inkomen opleidingsniveau beroepsbevolking werkgelegenheid en werkloosheid leeftijdsopbouw (vergrijzing en ontgroening) levensverwachting

16 Kenmerken van buurten Een buurt is een gebied.
Gebiedskenmerken bepalen woonomgeving: bebouwingsdichtheid woningsoorten woningtypen WOZ-waarde huurwoningen en koopwoningen openbare/publieke ruimte particuliere/privéruimte

17 Paragraaf 4: Verandering in buurten

18 Relatie buurten en bewoners
Zichtbare verschillen in buurten door: verschillen in arm en rijk verschillen in cultuur

19 Veranderingen in samenleving
Afgelopen halve eeuw is samenleving veranderd: toegenomen welvaart toegenomen mobiliteit gezinsverdunning (kleinere gezinnen)

20 Veranderingen in woonomgeving
Ontwikkelingen samenleving gevolgen voor woonomgeving: scheiding wonen en werken (veel woon-werkverkeer) te weinig parkeerruimte woningbezetting daalt door gezinsverdunning minder buurtwinkels verouderde huizen afname sociale cohesie

21 Aanpassing woonomgeving
Huidige woonwensen passen niet bij oude woonomgeving. In steden gebeurt het volgende: verpaupering (buurt gaat achteruit) gentrificatie (buurt raakt ‘in’) renovatie (opknappen) restauratie (opknappen met behoud van oorspronkelijke staat) sanering kaalslag en nieuwbouw


Download ppt "3/4 vmbo 1 Arm en Rijk § 2-4."

Verwante presentaties


Ads door Google