De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VICARIAAT ONDERWIJS Schooljaar 2015 – 2016

Verwante presentaties


Presentatie over: "VICARIAAT ONDERWIJS Schooljaar 2015 – 2016"— Transcript van de presentatie:

1 VICARIAAT ONDERWIJS Schooljaar 2015 – 2016
Baron Ruzettelaan BRUGGE Schooljaar 2015 – 2016

2 INLEIDING Het vicariaat onderwijs bestaat uit drie geledingen: Pedagogische begeleiding regio West-Vlaanderen De diensten De inspecteurs-adviseurs r.-k. godsdienst

3 Pedagogische begeleiding regio West-Vlaanderen: wie zijn wij?
De Pedagogische begeleiding regio West-Vlaanderen is een onderdeel van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen

4 De opdracht is wettelijk bepaald
Decreet op inspectie en begeleiding (1991) Decreet op inspectie en begeleiding van de levensbeschouwelijke vakken (1993) Decreet op inspectie en kwaliteitszorg (2009)

5 Decreet op kwaliteitszorg (2009)
A. INSPECTIE Controleren van onderwijskwaliteit - alle scholen - alle onderwijsnetten door geregelde schooldoorlichtingen

6 Decreet op kwaliteitszorg (2009)
B. PEDAGOGISCHE BEGELEIDING (netgebonden) 1 ondersteunen van scholen in hun pedagogisch project 2 bevorderen van onderwijskwaliteit en ondersteunen bij de ontwikkeling tot een professionele lerende organisatie : a. netwerkvorming bevorderen en ondersteunen b. leidinggevenden ondersteunen c. beroepsbekwaamheid van personeelsleden ondersteunen d. het beleidsvoerend vermogen van instellingen versterken de kwaliteitszorg van instellingen ondersteunen 3 scholen ondersteunen en begeleiden bij de opvolging van de doorlichting

7 Decreet op kwaliteitszorg (2009)
4 onderwijsinnovaties aanreiken, stimuleren en ondersteunen 5 nascholingsactiviteiten aanreiken en aansturen 6 overleggen over onderwijskwaliteit met verscheidene onderwijsactoren 7 opvolging en/of aansturen van ondersteuningsinitiatieven georganiseerd of gesubsidieerd door de Vlaamse Regering

8 2 Hoe realiseren wij die opdracht?
op vraag ons aanbod procesmatig emancipatorisch

9 3 Waarvoor kun je een beroep doen op de Pedagogische begeleiding regio West-Vlaanderen?
ondersteuning in jouw klas ondersteuning in de eigen school schooloverstijgende ondersteuning

10 1 klasgericht 2 schoolgericht 3 schooloverstijgend
3 Waarvoor kun je een beroep doen op de Pedagogische begeleiding regio West-Vlaanderen? 1 klasgericht 2 schoolgericht 3 schooloverstijgend ondersteunen leraar klassenbezoek, gesprek … lesmateriaal pedagogisch en didactisch informatie uitwisselen ondersteunen (vak)werkgroep

11 1 klasgericht 2 schoolgericht 3 schooloverstijgend
3 Waarvoor kun je een beroep doen op de Pedagogische begeleiding regio West-Vlaanderen? 1 klasgericht 2 schoolgericht 3 schooloverstijgend ondersteunen schoolorganisatie eigen schoolprojecten schoolprioriteiten aanvangsbegeleiding pedagogische studiedag thematische werkgroepen pastoraal, zorg, ICT … opvolging van schooldoorlichting bemiddeling in conflictsituaties

12 1 klasgericht Schoolgericht 3 schooloverstijgend
3 Waarvoor kun je een beroep doen op de Pedagogische begeleiding regio West-Vlaanderen? op het niveau van scholengemeenschap ICT , zorg … klasgericht Schoolgericht 3 schooloverstijgend schoolpastoraal schoolpastoraal leerlingenbegeleiding mentoren schooloverstijgende vakwerkgroepen op het niveau van ons diocees vakgebonden stuurgroepen onderwijswerkplaatsen ISB, PDO …

13 4 Voor wie werken wij Beleidsverantwoordelijken Middenkaders Leraren
schoolbesturen, CoDi’s, directies Middenkaders beleidsondersteuners, TA’ers, (CO)ZOCO’s … Leraren Ondersteunend personeel administratief en opvoedend personeel Specifieke doelgroepen

14 Beleid Vicariaat Onderwijs
Regiodirecteur Pedagogische begeleiding Stefaan Misschaert Directeur Diensten Marc Dejonckere Coördinator RKGodsdienst Jos De Muynck Vicaris Pierre Breyne

15 Beleid Vicariaat Onderwijs buitengewoon onderwijs
niveaucoördinatoren Geert Buffel Ward Goudenhooft directeur D’Abdij basis-onderwijs secundair onderwijs buitengewoon onderwijs Didier Finet Rik Logghe

16 5 Bij wie kun je terecht ? Basisonderwijs Secundair onderwijs
Voor pedagogische en didactische begeleiding werken wij vooral per niveau. Basisonderwijs Secundair onderwijs Buitengewoon onderwijs Volwassenenonderwijs Hoger onderwijs bao so buo

17 Begeleidingsteam basisonderwijs
schoolbegeleiders domeinbegeleiders inspecteurs-adviseurs rooms-katholieke godsdienst

18 SCHOOLBEGELEIDERS ankers voor een regio
Oostkust Houtland Mathias Chlarie Kathleen Veys St.-Maarten Marie- Anne Vercruysse Petrus & Paulus Kathleen Veys St.-Donaas Iris Bruneel St.-Niklaas Hoppeland Molenland Veerle Noppe Philip Catteeuw St.-Michiel St.-Jan J.DePelichy Pascal Vanden Broucke Marleen Desmet St.-Paulus OLV.-Van Tuine Karl Vanhuyse Luc Decoene Groeninge

19 DOMEINBEGELEIDERS: Begeleiders voor een specifiek domein
Marleen Desmet wereldoriëntatie Philip Catteeuw wiskunde coördinator Profs Mathias Chlarie taalbeleid, Nederlands en Frans Karl Vanhuyse muzische opvoeding, kunst-en cultuureducatie kwaliteitsontwikkeling Ludo Boey zorg Luc Decoene schrift en loopbaanbegeleiding DOMEINBEGELEIDERS: Begeleiders voor een specifiek domein

20 DOMEINBEGELEIDERS: Begeleiders voor een specifiek domein
Bewegingsopvoeding Basis (kleuter) Marie-Anne Vercruysse Bewegingsopvoeding Basis (kleuter) Rik Depré pastoraal en identiteit BaO / SO Alain Seynhaeve bestuurlijke schaalvergroting ICT Pascale Muylaert Bewegingsopvoeding Basis (lager) Pascale Muylaert

21 PROJECT TAAL Barbara Axters Kaat De Strooper Dominiek Olivier
Veerle Noppe Dominiek Olivier Pascal Vanden Broucke Frederik Vanackere COORDINATOR

22 COMPETENTIEBEGELEIDERS
Ludo Boey Jan Bonne Guido Decombel COORDINATOR Filip Dehaene Ria Depoorter Bart Hamelton Joost Hillewaere Floor Tempelaere

23 Inspecteurs-adviseurs rooms-katholieke godsdienst
Mieke Desmet Jos De Muynck coördinator Sabien Lagrain Francis De Westelinck

24 Begeleidingsteam secundair onderwijs
domein- en/of vakbegeleiders schoolbegeleiders inspecteurs-adviseurs rooms-katholieke godsdienst

25 Domein- en/of vakbegeleiders
Johan Vankeersbilck geschiedenis humane wetenschappen - cultuur Katrien Pil economie-handel Jan Bonne pav Astrid Meganck humane wetenschappen - gedrag Domein- en/of vakbegeleiders Economie, handel, geschiedenis humane wetenschappen, pav, personenzorg Talen Muzisch-creatieve vakken Nijverheid Domeinbegeleiders Wiskunde, informatica, wetenschappen

26 Domein- en/of vakbegeleiders
Economie, handel, geschiedenis humane wetenschappen, pav, personenzorg Talen Muzisch-creatieve vakken Nijverheid Domeinbegeleiders Wiskunde, informatica, wetenschappen Karine Willocx verpleegkunde Astrid Meganck personenzorg Cathérine Vandommele huishoudkunde

27 Domein- en/of vakbegeleiders
Barbara Axters Nederlands NOORD Economie, handel, geschiedenis humane wetenschappen, pav, personenzorg Kaat De Strooper Nederlands ZUID Talen Muzisch-creatieve vakken Nijverheid Jan De Waele Frans NOORD Wiskunde, informatica, wetenschappen Domeinbegeleiders Bert Vandenberghe Frans ZUID

28 Domein- en/of vakbegeleiders
Economie, handel, geschiedenis humane wetenschappen, pav, personenzorg Mario Lecluyze Engels Mieke Lietaert Latijn en Grieks Jan De Corte Duits Talen Muzisch-creatieve vakken Nijverheid Wiskunde, informatica, wetenschappen Domeinbegeleiders vicariaat onderwijs

29 Domein- en/of vakbegeleiders
Els Bilcke plastische opvoeding beeldende vorming Ann Casier muzikale opvoeding Johan Vankeersbilck esthetica Pascale Muylaert sport lichamelijke opvoeding Isabelle Tack mode Domein- en/of vakbegeleiders Economie, handel, geschiedenis humane wetenschappen, pav, personenzorg Talen Muzisch-creatieve vakken Nijverheid Wiskunde, informatica, wetenschappen Domeinbegeleiders

30 Domein- en/of vakbegeleiders
Economie, handel, geschiedenis humane wetenschappen, pav, personenzorg Jo Desuttter Elektriciteit Elektronica Mechanica Stef Grimonprez Techniek Hout bouw Talen Muzisch-creatieve vakken Nijverheid Wiskunde, informatica, wetenschappen Domeinbegeleiders

31 Domein- en/of vakbegeleiders
Geert Delaleeuw wiskunde WESTEN An Callemeyn aardrijkskunde mavo, toerisme Lies Van de Wege wiskunde OOSTEN David Vromant Informatica/ICT Lies Van de Wege wiskunde OOSTEN Economie, handel, geschiedenis humane wetensch., pav, personenzorg, Geert Delaleeuw wiskunde WESTEN Talen Muzisch-creatieve vakken Nijverheid Wiskunde, informatica, wetenschappen David Vromant Informatica/ICT Domeinbegeleiders

32 Domein- en/of vakbegeleiders
Economie, handel, geschiedenis humane wetensch., pav, personenzorg, Dirk Vansteenkiste Fysica wetenschappelijk werk Peter Willems chemie Dominique Hoorelbeke biologie Talen Muzisch-creatieve vakken Nijverheid Wiskunde, informatica, wetenschappen Domeinbegeleiders vicariaat onderwijs

33 Domein- en/of vakbegeleiders
Patrick Ameye voeding, hotel Economie, handel, geschiedenis humane wetensch., pav, personenzorg, land- en tuinbouw Talen Muzisch-creatieve vakken Isabelle Tack kleding, textiel, mode Nijverheid Wiskunde, informatica, wetenschappen Domeinbegeleiders Lieve Van der Spiegel lichaamsverzorging

34 SCHOOLBEGELEIDERS klankbord voor de directie/het directieteam Ichthus
Wim Simoens Oostkust 22 Houtland 31 Molenland 30 klankbord voor de directie/het directieteam Luc Beelprez Ichthus 23 29 St.-Paulus St.-Donaas St.Maarten 21 20 Luk Van Canneyt Bertinus Collectief Veurne-Westkust 24 25 Annemie Laethem St.-Michiel 32 Scholen aan de Leie 27 26 St-Maartensscholen Prizma 33 Groeninge 28 Hilde Bouckaert inhoud

35 Sint-Maartensscholen
Oostkust 22 Houtland 31 Molenland 30 St.-Donaas St.Maarten 21 20 Ichthus 23 St.-Paulus 29 Jan Bonne Centra Leren en Werken Veurne-Westkust Bertinus Collectief Sint-Maartensscholen 24 26 25 St.-Michiel 32 Scholen aan de Leie 27 Prizma 33 Groeninge 28 Peter Van de Moortel Directeur Eekhoutcentrum Luk Van Canneyt Begeleider OP inhoud

36 begeleiders pastoraal en identiteit (SO)
ondersteunen het christelijk opvoedingsproject en pastorale groepen Hilde Bouckaert Rik Depré inspecteurs-adviseur rooms-katholieke godsdienst combineren een inspectie- en begeleidings-taak Francis Jacobs en Marijke Vanhoutte (SO)

37 buitengewoon onderwijs (BuO)
Begeleidingsteam buitengewoon onderwijs (BuO) Buitengewoon basisonderwijs (BuBaO) Buitengewoon secundair onderwijs (BuSO) 3 niveaus: kleuter, basis, secundair in functie van zorgvraag 4 opleidingsvormen in functie van finaliteit Geïntegreerd onderwijs (GON)

38 buitengewoon onderwijs (BuO)
Begeleidingsteam buitengewoon onderwijs (BuO) Geert Buffel Niveaucoördinator BuO Hans Buyle Schoolbegeleider Noël Devriendt BGV OV3 begeleider (BuSO)

39 Wij duimen voor een Pedagogische begeleiding regio West-Vlaanderen:
advies begeleiding ondersteuning Wij duimen voor een prima samenwerking!


Download ppt "VICARIAAT ONDERWIJS Schooljaar 2015 – 2016"

Verwante presentaties


Ads door Google