De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Baron Ruzettelaan 435 8310 BRUGGE 050 37 26 75 Schooljaar 2015 – 2016 www.kobrugge.be VICARIAAT ONDERWIJS.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Baron Ruzettelaan 435 8310 BRUGGE 050 37 26 75 Schooljaar 2015 – 2016 www.kobrugge.be VICARIAAT ONDERWIJS."— Transcript van de presentatie:

1 Baron Ruzettelaan 435 8310 BRUGGE 050 37 26 75 Schooljaar 2015 – 2016 www.kobrugge.be VICARIAAT ONDERWIJS

2 Het vicariaat onderwijs bestaat uit drie geledingen: 1.Pedagogische begeleiding regio West-Vlaanderen 2.De diensten 3.De inspecteurs-adviseurs r.-k. godsdienst INLEIDING

3 1Pedagogische begeleiding regio West-Vlaanderen: wie zijn wij? De Pedagogische begeleiding regio West- Vlaanderen is een onderdeel van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen

4 De opdracht is wettelijk bepaald Decreet op inspectie en begeleiding (1991) Decreet op inspectie en begeleiding van de levensbeschouwelijke vakken (1993) Decreet op inspectie en kwaliteitszorg (2009)

5 Decreet op kwaliteitszorg (2009) Controleren van onderwijskwaliteit - alle scholen - alle onderwijsnetten door geregelde schooldoorlichtingen A. INSPECTIE

6 1ondersteunen van scholen in hun pedagogisch project 2bevorderen van onderwijskwaliteit en ondersteunen bij de ontwikkeling tot een professionele lerende organisatie : a. netwerkvorming bevorderen en ondersteunen b.leidinggevenden ondersteunen c.beroepsbekwaamheid van personeelsleden ondersteunen d.het beleidsvoerend vermogen van instellingen versterken e.de kwaliteitszorg van instellingen ondersteunen 3scholen ondersteunen en begeleiden bij de opvolging van de doorlichting B. PEDAGOGISCHE BEGELEIDING (netgebonden) Decreet op kwaliteitszorg (2009)

7 4onderwijsinnovaties aanreiken, stimuleren en ondersteunen 5nascholingsactiviteiten aanreiken en aansturen 6overleggen over onderwijskwaliteit met verscheidene onderwijsactoren 7opvolging en/of aansturen van ondersteuningsinitiatieven georganiseerd of gesubsidieerd door de Vlaamse Regering Decreet op kwaliteitszorg (2009)

8 op vraag ons aanbod procesmatig emancipatorisch 2 Hoe realiseren wij die opdracht?

9 1. ondersteuning in jouw klas 2. ondersteuning in de eigen school 3. schooloverstijgende ondersteuning 3 Waarvoor kun je een beroep doen op de Pedagogische begeleiding regio West-Vlaanderen?

10 1 klasgericht 2 schoolgericht 3 schooloverstijgend ondersteunen leraar klassenbezoek, gesprek … lesmateriaal pedagogisch en didactisch informatie uitwisselen ondersteunen (vak)werkgroep … 3 Waarvoor kun je een beroep doen op de Pedagogische begeleiding regio West-Vlaanderen?

11 1 klasgericht 2 schoolgericht 3 schooloverstijgend aanvangsbegeleiding ondersteunen schoolorganisatie pastoraal, zorg, ICT … pedagogische studiedag eigen schoolprojecten thematische werkgroepen schoolprioriteiten opvolging van schooldoorlichting bemiddeling in conflictsituaties … 3 Waarvoor kun je een beroep doen op de Pedagogische begeleiding regio West-Vlaanderen?

12 1 klasgericht 2Schoolgericht 3 schooloverstijgend schooloverstijgende vakwerkgroepen op het niveau van scholengemeenschap leerlingenbegeleiding schoolpastoraal ICT, zorg … vakgebonden stuurgroepen op het niveau van ons diocees onderwijswerkplaatsen ISB, PDO … mentoren … … schoolpastoraal 3 Waarvoor kun je een beroep doen op de Pedagogische begeleiding regio West-Vlaanderen?

13 Beleidsverantwoordelijken schoolbesturen, CoDi’s, directies Middenkaders beleidsondersteuners, TA’ers, (CO)ZOCO’s … Leraren Ondersteunend personeel administratief en opvoedend personeel Specifieke doelgroepen 4 Voor wie werken wij

14 Beleid Vicariaat Onderwijs Regiodirecteur Pedagogische begeleiding Stefaan Misschaert Directeur Diensten Marc Dejonckere Coördinator RKGodsdienst Jos De Muynck Vicaris Pierre Breyne

15 niveaucoördinatoren Geert Buffel Ward Goudenhooft directeur D’Abdij Didier FinetRik Logghe basis- onderwijs secundair onderwijs buitengewoon onderwijs Beleid Vicariaat Onderwijs

16 Voor pedagogische en didactische begeleiding werken wij vooral per niveau. Basisonderwijs Secundair onderwijs Buitengewoon onderwijs Volwassenenonderwijs Hoger onderwijs bao so buo 5 Bij wie kun je terecht ?

17 inspecteurs-adviseurs rooms-katholieke godsdienst domeinbegeleiders schoolbegeleiders Begeleidingsteam basisonderwijs

18 SCHOOLBEGELEIDERS ankers voor een regio Oostkust Houtland Mathias Chlarie Kathleen Veys St.-Maarten Molenland Veerle Noppe Marleen Desmet St.-Paulus Luc Decoene Groeninge St.-Jan J.DePelichy Pascal Vanden Broucke OLV.-Van Tuine Karl Vanhuyse Philip Catteeuw St.-Michiel Iris Bruneel St.-Niklaas Hoppeland Marie- Anne Vercruysse Petrus & Paulus Kathleen Veys St.-Donaas

19 DOMEINBEGELEIDERS: Begeleiders voor een specifiek domein Marleen Desmet wereldoriëntatie Philip Catteeuw wiskunde coördinator Profs Mathias Chlarie taalbeleid, Nederlands en Frans Karl Vanhuyse muzische opvoeding, kunst-en cultuureducatie kwaliteitsontwikkeling Ludo Boey zorg Luc Decoene schrift en loopbaanbegeleiding

20 Rik Depré pastoraal en identiteit BaO / SO DOMEINBEGELEIDERS: Begeleiders voor een specifiek domein Bewegingsopvoeding Basis (kleuter) Alain Seynhaeve bestuurlijke schaalvergroting ICT Pascale Muylaert Pascale Muylaert Bewegingsopvoeding Basis (lager) Marie-Anne Vercruysse Bewegingsopvoeding Basis (kleuter)

21 Veerle Noppe Pascal Vanden Broucke Dominiek Olivier PROJECT TAAL Frederik Vanackere COORDINATOR Kaat De Strooper Barbara Axters

22 Jan Bonne Guido Decombel COORDINATOR Ludo Boey Floor Tempelaere COMPETENTIEBEGELEIDERS Filip Dehaene Bart Hamelton Ria Depoorter Joost Hillewaere

23 Jos De Muynck coördinator Sabien Lagrain Francis De Westelinck Inspecteurs-adviseurs rooms-katholieke godsdienst Mieke Desmet

24 inspecteurs-adviseurs rooms-katholieke godsdienst schoolbegeleiders domein- en/of vakbegeleiders Begeleidingsteam secundair onderwijs

25 Economie, handel, geschiedenis humane wetenschappen, pav, personenzorg Talen Muzisch-creatieve vakken Nijverheid Domeinbegeleiders Wiskunde, informatica, wetenschappen Domein- en/of vakbegeleiders Johan Vankeersbilck geschiedenis Johan Vankeersbilck humane wetenschappen - cultuur Katrien Pil economie-handel Jan Bonne pav Astrid Meganck humane wetenschappen - gedrag

26 Economie, handel, geschiedenis humane wetenschappen, pav, personenzorg Talen Muzisch-creatieve vakken Nijverheid Domeinbegeleiders Wiskunde, informatica, wetenschappen Domein- en/of vakbegeleiders Karine Willocx verpleegkunde Astrid Meganck personenzorg Cathérine Vandommele huishoudkunde

27 Domein- en/of vakbegeleiders Economie, handel, geschiedenis humane wetenschappen, pav, personenzorg Talen Muzisch-creatieve vakken Nijverheid Domeinbegeleiders Wiskunde, informatica, wetenschappen Kaat De Strooper Nederlands ZUID Bert Vandenberghe Frans ZUID Jan De Waele Frans NOORD Barbara Axters Nederlands NOORD

28 Domein- en/of vakbegeleiders Economie, handel, geschiedenis humane wetenschappen, pav, personenzorg Talen Muzisch-creatieve vakken Nijverheid Domeinbegeleiders Wiskunde, informatica, wetenschappen vicariaat onderwijs Mario Lecluyze Engels Mieke Lietaert Latijn en Grieks Jan De Corte Duits

29 Domein- en/of vakbegeleiders Economie, handel, geschiedenis humane wetenschappen, pav, personenzorg Talen Muzisch-creatieve vakken Nijverheid Domeinbegeleiders Wiskunde, informatica, wetenschappen Els Bilcke plastische opvoeding beeldende vorming Ann Casier muzikale opvoeding Johan Vankeersbilck esthetica Pascale Muylaert sport lichamelijke opvoeding Isabelle Tack mode

30 Domein- en/of vakbegeleiders Economie, handel, geschiedenis humane wetenschappen, pav, personenzorg Talen Muzisch-creatieve vakken Nijverheid Domeinbegeleiders Wiskunde, informatica, wetenschappen Jo Desuttter Elektriciteit Elektronica Mechanica Stef Grimonprez Techniek Hout bouw

31 Domein- en/of vakbegeleiders Economie, handel, geschiedenis humane wetensch., pav, personenzorg, Talen Muzisch-creatieve vakken Nijverheid Domeinbegeleiders Wiskunde, informatica, wetenschappen Geert Delaleeuw wiskunde WESTEN An Callemeyn aardrijkskunde mavo, toerisme Lies Van de Wege wiskunde OOSTEN David Vromant Informatica/ICT Geert Delaleeuw wiskunde WESTEN Lies Van de Wege wiskunde OOSTEN David Vromant Informatica/ICT

32 Domein- en/of vakbegeleiders Economie, handel, geschiedenis humane wetensch., pav, personenzorg, Talen Muzisch-creatieve vakken Nijverheid Domeinbegeleiders Wiskunde, informatica, wetenschappen vicariaat onderwijs Dirk Vansteenkiste Fysica wetenschappelijk werk Peter Willems chemie Dominique Hoorelbeke biologie

33 Domein- en/of vakbegeleiders Economie, handel, geschiedenis humane wetensch., pav, personenzorg, Talen Muzisch-creatieve vakken Nijverheid Domeinbegeleiders Wiskunde, informatica, wetenschappen Patrick Ameye voeding, hotel Isabelle Tack kleding, textiel, mode Lieve Van der Spiegel lichaamsverzorging land- en tuinbouw

34 inhoud SCHOOLBEGELEIDERS Ichthus 23 29 St.-Paulus klankbord voor de directie/het directieteam St.-Michiel 32 Scholen aan de Leie 27 26 St-Maartensscholen Luc Beelprez Oostkust 22 Houtland 31 Molenland 30 Luk Van Canneyt Prizma 33 Groeninge 28 Hilde Bouckaert Bertinus Collectief Veurne-Westkust 24 25 Annemie Laethem St.-Donaas St.Maarten 21 20 Wim Simoens

35 inhoud St.-Michiel 32 Scholen aan de Leie 27 Veurne-Westkust Bertinus Collectief Sint- Maartensscholen 24 26 25 Prizma 33 Groeninge 28 Ichthus 23 St.-Paulus 29 Oostkust 22 Houtland 31 Molenland 30 St.-Donaas St.Maarten 21 20 Peter Van de Moortel Directeur Eekhoutcentrum Jan Bonne Centra Leren en Werken Luk Van Canneyt Begeleider OP

36 begeleiders pastoraal en identiteit (SO) ondersteunen het christelijk opvoedingsproject en pastorale groepen Rik Depré Hilde Bouckaert inspecteurs-adviseur rooms-katholieke godsdienst combineren een inspectie- en begeleidings- taak Francis Jacobs en Marijke Vanhoutte (SO)

37 Buitengewoon basisonderwijs (BuBaO) Buitengewoon secundair onderwijs (BuSO) 3 niveaus: kleuter, basis, secundair in functie van zorgvraag 4 opleidingsvormen in functie van finaliteit Geïntegreerd onderwijs (GON) Begeleidingsteam buitengewoon onderwijs (BuO)

38 Hans Buyle Schoolbegeleider Noël Devriendt BGV OV3 begeleider (BuSO) Geert Buffel Niveaucoördinator BuO Begeleidingsteam buitengewoon onderwijs (BuO)

39 Wij duimen voor een prima samenwerking! Pedagogische begeleiding regio West-Vlaanderen : advies begeleiding ondersteuning


Download ppt "Baron Ruzettelaan 435 8310 BRUGGE 050 37 26 75 Schooljaar 2015 – 2016 www.kobrugge.be VICARIAAT ONDERWIJS."

Verwante presentaties


Ads door Google