De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jaarverslag & Thema-avond ‘Social media’ Medezeggenschapsraad 2014 – 2015 2 juni 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jaarverslag & Thema-avond ‘Social media’ Medezeggenschapsraad 2014 – 2015 2 juni 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Jaarverslag & Thema-avond ‘Social media’ Medezeggenschapsraad 2014 – 2015 2 juni 2015

2 Agenda MR Jaarverslag Thema ‘Social media’ Pauze Vervolg ‘Social media’ MR

3 MR jaarverslag Structuur van De Rank Wat doet de MR Verslag afgelopen schooljaar Speerpunten komend schooljaar

4 De Woudse Venen De Schakel Leimuiden Maranathaschool Nieuwkoop De Zevenhof Zevenhoven Johannes Postschool Hazerswoude-Dorp De Rank Koudekerk a/d Rijn De fontein Ter Aar De Rhynenburch Hazerswoude -RD De Kinderkring Woubrugge Algemeen Bestuur

5 OR SR MR GMR Directeur De Rank Structuur de Rank

6 Wat doet de MR MR praat en denkt mee met het beleid van de school Doel: bijdrage leveren aan de kwaliteit van het onderwijs en het bestuur Voorbeelden hiervan: schoolgids, formatiebeleid en kwaliteit onderwijs Bestaat uit: 3 ouders & 3 personeelsleden Vergadering 6 keer per jaar

7 Verslag afgelopen jaar Verbetering kwaliteit onderwijs en leeromgeving Volgen nieuwe methode ‘Zien’ (welbevinden van kinderen en sfeer in de groepen) Continurooster Start augustus ‘15 Parnassys uitbreiding Ook gespreksverslagen open zetten voor ouders Passend onderwijs Volgen aanpak en invoering Ouderbetrokkenheid Stimuleren verbetering ouderbetrokkenheid

8 Speerpunten 2015 -2016 Continurooster Start augustus ’15 Schoolmelk Fusie Ouderbetrokkenheid stimuleren Koffieochtend, ouder-vertel en inloop in klas Verbetering kwaliteit onderwijs en leeromgeving Bespreken resultaten lesmethoden (Kijk en Zien) Enquête (leerling / ouder)

9 ‘Social media’ Door Freek Zwanenberg Bovenbouw 1) Presentatie Freek Pauze 2) Break-out sessie (Sanneke en Janneke) Onderbouw 1) Break-out sessie (Denise, Jacqueline en Jacqueline) Pauze 2) Presentatie Freek

10 * Pauze *

11 Einde


Download ppt "Jaarverslag & Thema-avond ‘Social media’ Medezeggenschapsraad 2014 – 2015 2 juni 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google