De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond Groep 7/8. Schoolafspraken Alle kinderen komen door de deuren die aan het schoolplein grenzen binnen. Vanaf 8.20 uur en 12.50 uur mogen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond Groep 7/8. Schoolafspraken Alle kinderen komen door de deuren die aan het schoolplein grenzen binnen. Vanaf 8.20 uur en 12.50 uur mogen."— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond Groep 7/8

2

3 Schoolafspraken Alle kinderen komen door de deuren die aan het schoolplein grenzen binnen. Vanaf 8.20 uur en 12.50 uur mogen de kinderen de school in. Vrijdag: 8.20-8.30 uur inloop groep 1/ 2. Groep 3 t/m 8 blijven buiten met 2 leerkrachten. Om 8.25 uur gaan we gezamenlijk naar binnen, zodat we meteen kunnen beginnen met het leescircuit. Leerkrachten staan ‘s morgens en ‘s middags bij de deur om leerlingen en ouders te ontvangen. Als leerlingen tijdens de pauze of einde van school naar de jassen lopen, staan de leerkrachten bij de deur van de klas om toezicht op gemaakte afspraken te houden. Kinderen spreken de leerkracht aan met juf…. of meester……. Om 8.30 uur en 13.00 uur gaan de deuren van de klassen dicht. Leerlingen kunnen door elke juf aangesproken worden bij elke vorm van ongewenst gedrag. (Bijv: rennen of schreeuwen in school) Er zijn roosters en afspraken gemaakt voor het gebruik van materialen en ruimtes tijdens buitenspelen. Leerlingen kunnen in verschillende ruimtes van de school werken. Opdrachten en begeleiding zijn daar op afgestemd. Per klas worden nog specifieke afspraken gemaakt die zichtbaar in de klas hangen.

4 Het weekschema Per dag staat beschreven wat leerlingen moeten doen. De leerkracht schrijft de instructiemomenten op het bord. Groepsdoorbrekend(verbinden) Spelling, Jeelo, begrijpend lezen, Technisch lezen, rekenen, creatieve vakken Zelfstandig werken (Taal, schrijven) Huiswerk: Spelling, Nieuwsbegrip, Jeelo……. Agenda

5 Directie instructiemodel Fase 1. Terugblik/oriëntatie/doel van de les benoemen Fase 2. Instructie Fase 3. Verlengde instructie/Begeleide inoefening Fase 4. Zelfstandige verwerking Fase 5. Periodieke terugblik Fase 6. Evaluatie Leerdoel en nakijken

6 Groepsplannen Rekenen/Technisch lezen/Begrijpend lezen/Spelling De leerkracht houdt rekening met de onderwijsbehoeften van leerlingen Van groepsoverzicht naar groepsplan 3 arrangementen: verdiept/basis/intensief

7 Vakken Technisch lezen Rekenen Engels Spelling(Stappenplan) Werkwoordspelling Taal Begrijpend lezen; Nieuwsbegrip Gym Jeelo Tekenen/handvaardigheid Muziek/drama Schrijven;Vanaf groep 7 eigen handschrift ontwikkelen

8 Jeelo; je eigen elektronische leeromgeving 3 pijlers Samen leven; contact met maatschappelijke organisaties Samen werken Zelf leren

9 Voortgezet onderwijs Verspreiding schoolkeuzegids: november Drempelonderzoek: november Ouderavond groep 8: 10 december (Voorlopige) adviesgesprekken: 27 en 28 januari Halfjaarlijkse citotoetsen groep 7/8 januari Eindcito; 19, 20 en 21 april ‘De eindtoets bepaalt niet mijn niveau. De eindtoets geeft wel een beetje informatie over mijn niveau. Mijn juf, ik en mijn ouders bepalen daar veel meer in.’

10 Ervaringen (Woensdag) en vrijdag Groep 3 t/m 8 met de leerkrachten naar binnen. 8.30-9.00 leescircuit (instructie verdiept) 9.00-10.00 rekenen (groep 4) Na elkaar naar buiten groep 1 t/m 8

11 Diversen Typecursus Kinderpostzegels 23 september Musical 8 juli Decor in elkaar schroeven Decor ontwerpen/schilderen Podium opbouwen + stoelen klaarzetten dorpshuis Schminken geluid bedienen Podium afbreken na afloop en alles opruimen Foto’s maken Filmen Einde schooljaar; - groep 8 regelt afscheidsfeestje voor groep 7 m.b.v. ouders op de laatste woensdag - groep 8 is op de laatste donderdag vrij


Download ppt "Informatieavond Groep 7/8. Schoolafspraken Alle kinderen komen door de deuren die aan het schoolplein grenzen binnen. Vanaf 8.20 uur en 12.50 uur mogen."

Verwante presentaties


Ads door Google