De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Levensbeschouwelijk kringgesprek Metafoor van de dialoogschool én werkvorm.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Levensbeschouwelijk kringgesprek Metafoor van de dialoogschool én werkvorm."— Transcript van de presentatie:

1 Levensbeschouwelijk kringgesprek Metafoor van de dialoogschool én werkvorm

2 Levensbeschouwelijk kringgesprek  Samenvatting en schema  Stap 1: groepsafspraken  Stap 2: plaatsen van de stoelen  Stap 3: start van het kringgesprek  Stap 4: de rol van de K stoel  Stap 5: verplaatsen van de K-stoel  Stap 6: levensbeschouwelijke reflectie  Rol van de begeleider Gedetailleerd stappenplan

3 Levensbeschouwelijk kringgesprek  6 tot 8 stoelen, afhankelijk van het aantal deelnemers, in het midden om:  Het woord te nemen  Een vraag te stellen  Een antwoord te geven  Een uitspraak te beamen  1 van de 6 stoelen = K-stoel (de katholieke ‘stem’, de hertaling van de K vandaag)  1 van de 6 stoelen = afwezigheid van dé waarheid, hét antwoord  Grote kring rond de 6 stoelen: luisteren met empathie, respect en tolerantie  Wil je deelnemen aan het gesprek, dan ga je achter de stoel van de spreker staan. S amenvatting en schema

4 Wat heeft het christendom te zeggen? Het afwezige deel van de waarheid.

5 Levensbeschouwelijk kringgesprek  We gebruiken Ik-boodschappen. Vb. Ik ben van mening dat …  We blijven in het heden.  We blijven bij het aangebrachte thema.  We respecteren elkaars meningen en veroordelen bijgevolg niemand.  We staan in dienst van de groep en zorgen ervoor dat iedereen aan bod komt.  We luisteren écht naar elkaar en willen niet alleen onze eigen inbreng doen.  We gebruiken verbale en non-verbale leerwegen, we reageren vanuit hoofd en hart.  We nemen actief deel aan het kringgesprek. (Actief luisteren maakt hier ook deel van uit.) Stap 1: Groepsafspraken

6 Levensbeschouwelijk kringgesprek  6 stoelen in cirkelvorm plaatsen in het midden van de ruimte.  Deelnemers plaatsen hun eigen stoel hier in een cirkel omheen.  cirkelvorm = evenwaardigheid  Kring van deelnemers = meerkleurig  gelovigen  niet-gelovigen  andersgelovigen  ‘ietsisten’  ‘zoekenden’ Stap 1: Plaatsen van de stoelen

7 Levensbeschouwelijk kringgesprek  4 van de 6 stoelen: voorbehouden aan de deelnemers om …  het woord te nemen  een vraag te stellen  een antwoord te willen geven  de uitspraak van iemand te beamen  een tegengestelde visie aan te brengen  Treed als deelnemer uit de buitenste cirkel en neem plaats op 1 van de 6 stoelen in het centrum om uit te komen voor je eigen meningen, vragen, ….  Wie in de buitenste cirkel zit, oefent zich in het luisteren, empathie, respect en tolerantie. Stap 2: De 6 stoelen in het midden

8 Levensbeschouwelijk kringgesprek De 5 de en de 6 de stoel hebben een bijzondere functie  5 de stoel blijft leeg  = het afwezige deel van de waarheid  tegengewicht voor fundamentalisme (Ik heb de absolute waarheid in pacht)  6 de stoel symboliseert de voorkeursoptie voor het christendom  = de hertaling van de katholieke traditie en het katholieke geloof vandaag  = K-stoel Stap 2: De 6 stoelen in het midden

9 Levensbeschouwelijk kringgesprek  Begeleider brengt levenbeschouwelijk thema aan dat de groep beroert, in de vorm van …  een stelling  een casus  een vraag die leeft bij de jongeren of de deelnemers  een bericht uit de actualiteit  een cartoon  een beeld/foto  een filmpje  … Stap 3: Start van het kringgesprek

10 Levensbeschouwelijk kringgesprek  Wie wil reageren, plaatst zich op 1 van de 6 stoelen in het centrum.  Wanneer alle 4 de stoelen bezet zijn, gaat een kandidaat spreker bij de stoelen in het midden staan.  De actieve gesprekspartners worden zo aangemaand om hun bijdrage af te ronden en plaats te maken voor iemands anders mening.  Wanneer een deelnemer in discussie wenst te gaan met iemand uit de middencirkel, gaat hij/zij achter die persoon staan.  Wie centraal zit, ruimt plaats. Hij/zij toont open te staan voor nieuwe inbreng.  De sprekers die in de middencirkel zitten, kiezen zelf hoe lang ze blijven zitten, tenzij er plaats dient geruimd te worden. Stap 3: Start van het kringgesprek

11 Levensbeschouwelijk kringgesprek  6 de stoel = K-stoel  = voorkeursoptie voor het christendom  Hertaling van de K vandaag  Begeleider brengt, vanuit eigen getuigenisfunctie, materiaal mee om op de K stoel te leggen. Bijvoorbeeld:  Bijbelcitaat  tekst/gedicht  beeld/kunstwerk  gebed  …  Wat op de K stoel ligt, geeft de christelijke visie op het thema weer. Stap 4: De rol van de K stoel

12 Levensbeschouwelijk kringgesprek Hoe werken met de K-stoel? Twee mogelijkheden:  1. Begeleider zoekt, op een gepast moment tijdens het cirkelgesprek, de K-stoel op.  Het materiaal van de K-stoel wordt binnengebracht als nieuwe input voor het gesprek.  Vb. bij een beeld vraagt de begeleider wat er is afgebeeld, hoe dat te interpreteren in het licht van het gesprek.  Vb. de begeleider leest de input en geeft zelf aan waarom het een getuigenis is vanuit christelijke hoek.  …  2. Wat in de praktijk vaak gebeurt, is dat de deelnemers een mening uiten die een hertaling is van de katholieke stem.  Gebeurt soms onbewust. De begeleider kan aangeven dat die persoon op de K- stoel kan plaatsnemen en dat de hertaalde katholieke stem aanwezig is.  De persoon in kwestie kan het K-materiaal op de stoel inbrengen en zijn/haar opinie hierover duidelijk maken. Stap 4: De rol van de K stoel

13 Levensbeschouwelijk kringgesprek We vragen aan de groep of we de K-stoel nu in het midden van de middelste kring mogen plaatsen.  Gesprek omtrent de katholieke voorkeursoptie:  Hoe klinkt deze voorkeursoptie wel/of niet bij jou op school?  Wat zou er gebeurt zijn als de K-stoel al van bij het begin in het midden stond?  Moet de K-stoel nadien terug in de kring gezet worden?  Wat vertelt deze beweging (die al dan niet gemaakt wordt bij jou op school) over de identiteit van je school?  TIP: leg als begeleider de link tussen dit levensbeschouwelijk kringgesprek en het concept van de katholieke Dialoogschool. Stap 5: Verplaatsen van de K-stoel

14 Levensbeschouwelijk kringgesprek Deze stap kan verdiepend werken voor leerlingen, informatie ‘vastzetten’ en minder actieve deelnemers van het cirkelgesprek een duwtje in de rug te geven.  Schriftelijke en/of mondelinge nabespreking:  Wat zegt de katholieke ‘stem’ of de hertaling van de K vandaag over het besproken thema?  Wat is jouw beargumenteerde en/of kritische mening over de katholieke stem?  Welke ‘levensbeschouwelijke bril’ draag jij m.b.t. het besproken thema?  Wat heb je geleerd van de ideeën van je medeleerlingen, de begeleider en de K-stoel?  Welke persoonlijke ervaringen en beargumenteerde kritische bedenkingen heb je bij het besproken thema?  TIP: dit loopt vlotter wanneer de begeleider tijdens/of na het cirkelgesprek in schema op bord weergeeft wat de verschillende gehoorde visies zijn. Stap 6: Levensbeschouwelijke reflectie

15 Levensbeschouwelijk kringgesprek  Moderator  ‘Rake’ levensbeschouwelijke thema’s aanbrengen die leven bij de doelgroep  Schepper van ruimte  Plaats creëren voor levensbeschouwelijk zoeken en open gesprek  (Be)waker  Waakzaam voor relativisme (= iedereen heeft evenveel gelijk) en fundamentalisme (= ik alleen heb de absolute waarheid in pacht)  Specialist  Kent de specifieke invalshoeken en vooronderstellingen waarop levensbeschouwingen steunen De rol van de begeleider

16 Levensbeschouwelijk kringgesprek De rol van de begeleider  Ontknopende vragensteller  Vragen stellen die helpen ontdekken welke levensbeschouwelijke bril iemand draagt  Helpen doorstoten naar iemands diepere levensbeschouwelijke grondslag waarop iemand zijn overtuiging fundeert  Getuige  Eigen authentieke geloofsovertuiging binnenbrengen in het cirkelgesprek  Als wegwijzer, als ‘wijze onderweg’ op dogmatische wijze  Wijzen op valkuilen en oriëntatiepunten  Zoekende gelovige  Constante hertaling van het christendom naar het ‘nu’ is nodig  Moed, energie en doorzettingsvermogen = nodig  Blijven zoeken = levend houden van het geloof


Download ppt "Levensbeschouwelijk kringgesprek Metafoor van de dialoogschool én werkvorm."

Verwante presentaties


Ads door Google