De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Levensbeschouwelijk kringgesprek

Verwante presentaties


Presentatie over: "Levensbeschouwelijk kringgesprek"— Transcript van de presentatie:

1 Levensbeschouwelijk kringgesprek
Metafoor van de dialoogschool én werkvorm Additional text exploring the video clip.

2 Levensbeschouwelijk kringgesprek
Gedetailleerd stappenplan Samenvatting en schema Stap 1: groepsafspraken Stap 2: plaatsen van de stoelen Stap 3: start van het kringgesprek Stap 4: de rol van de K stoel Stap 5: verplaatsen van de K-stoel Stap 6: levensbeschouwelijke reflectie Rol van de begeleider Additional text exploring the video clip.

3 Levensbeschouwelijk kringgesprek
Samenvatting en schema 6 tot 8 stoelen, afhankelijk van het aantal deelnemers, in het midden om: Het woord te nemen Een vraag te stellen Een antwoord te geven Een uitspraak te beamen 1 van de 6 stoelen = K-stoel (de katholieke ‘stem’, de hertaling van de K vandaag) 1 van de 6 stoelen = afwezigheid van dé waarheid, hét antwoord Grote kring rond de 6 stoelen: luisteren met empathie, respect en tolerantie Wil je deelnemen aan het gesprek, dan ga je achter de stoel van de spreker staan. Additional text exploring the video clip.

4 Het afwezige deel van de waarheid.
Wat heeft het christendom te zeggen? Het afwezige deel van de waarheid.

5 Levensbeschouwelijk kringgesprek
Stap 1: Groepsafspraken We gebruiken Ik-boodschappen. Vb. Ik ben van mening dat … We blijven in het heden. We blijven bij het aangebrachte thema. We respecteren elkaars meningen en veroordelen bijgevolg niemand. We staan in dienst van de groep en zorgen ervoor dat iedereen aan bod komt. We luisteren écht naar elkaar en willen niet alleen onze eigen inbreng doen. We gebruiken verbale en non-verbale leerwegen, we reageren vanuit hoofd en hart. We nemen actief deel aan het kringgesprek. (Actief luisteren maakt hier ook deel van uit.) Additional text exploring the video clip.

6 Levensbeschouwelijk kringgesprek
Stap 1: Plaatsen van de stoelen 6 stoelen in cirkelvorm plaatsen in het midden van de ruimte. Deelnemers plaatsen hun eigen stoel hier in een cirkel omheen. cirkelvorm = evenwaardigheid Kring van deelnemers = meerkleurig gelovigen niet-gelovigen andersgelovigen ‘ietsisten’ ‘zoekenden’ Additional text exploring the video clip.

7 Levensbeschouwelijk kringgesprek
Stap 2: De 6 stoelen in het midden 4 van de 6 stoelen: voorbehouden aan de deelnemers om … het woord te nemen een vraag te stellen een antwoord te willen geven de uitspraak van iemand te beamen een tegengestelde visie aan te brengen Treed als deelnemer uit de buitenste cirkel en neem plaats op 1 van de 6 stoelen in het centrum om uit te komen voor je eigen meningen, vragen, … . Wie in de buitenste cirkel zit, oefent zich in het luisteren, empathie, respect en tolerantie. Additional text exploring the video clip.

8 Levensbeschouwelijk kringgesprek
Stap 2: De 6 stoelen in het midden De 5de en de 6de stoel hebben een bijzondere functie 5de stoel blijft leeg = het afwezige deel van de waarheid tegengewicht voor fundamentalisme (Ik heb de absolute waarheid in pacht) 6de stoel symboliseert de voorkeursoptie voor het christendom = de hertaling van de katholieke traditie en het katholieke geloof vandaag = K-stoel Additional text exploring the video clip.

9 Levensbeschouwelijk kringgesprek
Stap 3: Start van het kringgesprek Begeleider brengt levenbeschouwelijk thema aan dat de groep beroert, in de vorm van … een stelling een casus een vraag die leeft bij de jongeren of de deelnemers een bericht uit de actualiteit een cartoon een beeld/foto een filmpje Additional text exploring the video clip.

10 Levensbeschouwelijk kringgesprek
Stap 3: Start van het kringgesprek Wie wil reageren, plaatst zich op 1 van de 6 stoelen in het centrum. Wanneer alle 4 de stoelen bezet zijn, gaat een kandidaat spreker bij de stoelen in het midden staan. De actieve gesprekspartners worden zo aangemaand om hun bijdrage af te ronden en plaats te maken voor iemands anders mening. Wanneer een deelnemer in discussie wenst te gaan met iemand uit de middencirkel, gaat hij/zij achter die persoon staan. Wie centraal zit, ruimt plaats. Hij/zij toont open te staan voor nieuwe inbreng. De sprekers die in de middencirkel zitten, kiezen zelf hoe lang ze blijven zitten, tenzij er plaats dient geruimd te worden. Additional text exploring the video clip.

11 Levensbeschouwelijk kringgesprek
Stap 4: De rol van de K stoel 6de stoel = K-stoel = voorkeursoptie voor het christendom Hertaling van de K vandaag Begeleider brengt, vanuit eigen getuigenisfunctie, materiaal mee om op de K stoel te leggen. Bijvoorbeeld: Bijbelcitaat tekst/gedicht beeld/kunstwerk gebed Wat op de K stoel ligt, geeft de christelijke visie op het thema weer. Additional text exploring the video clip.

12 Levensbeschouwelijk kringgesprek
Stap 4: De rol van de K stoel Hoe werken met de K-stoel? Twee mogelijkheden: 1. Begeleider zoekt, op een gepast moment tijdens het cirkelgesprek, de K-stoel op. Het materiaal van de K-stoel wordt binnengebracht als nieuwe input voor het gesprek. Vb. bij een beeld vraagt de begeleider wat er is afgebeeld, hoe dat te interpreteren in het licht van het gesprek. Vb. de begeleider leest de input en geeft zelf aan waarom het een getuigenis is vanuit christelijke hoek. 2. Wat in de praktijk vaak gebeurt, is dat de deelnemers een mening uiten die een hertaling is van de katholieke stem. Gebeurt soms onbewust. De begeleider kan aangeven dat die persoon op de K- stoel kan plaatsnemen en dat de hertaalde katholieke stem aanwezig is. De persoon in kwestie kan het K-materiaal op de stoel inbrengen en zijn/haar opinie hierover duidelijk maken. Additional text exploring the video clip.

13 Levensbeschouwelijk kringgesprek
Stap 5: Verplaatsen van de K-stoel We vragen aan de groep of we de K-stoel nu in het midden van de middelste kring mogen plaatsen. Gesprek omtrent de katholieke voorkeursoptie: Hoe klinkt deze voorkeursoptie wel/of niet bij jou op school? Wat zou er gebeurt zijn als de K-stoel al van bij het begin in het midden stond? Moet de K-stoel nadien terug in de kring gezet worden? Wat vertelt deze beweging (die al dan niet gemaakt wordt bij jou op school) over de identiteit van je school? TIP: leg als begeleider de link tussen dit levensbeschouwelijk kringgesprek en het concept van de katholieke Dialoogschool. Additional text exploring the video clip.

14 Levensbeschouwelijk kringgesprek
Stap 6: Levensbeschouwelijke reflectie Deze stap kan verdiepend werken voor leerlingen, informatie ‘vastzetten’ en minder actieve deelnemers van het cirkelgesprek een duwtje in de rug te geven. Schriftelijke en/of mondelinge nabespreking: Wat zegt de katholieke ‘stem’ of de hertaling van de K vandaag over het besproken thema? Wat is jouw beargumenteerde en/of kritische mening over de katholieke stem? Welke ‘levensbeschouwelijke bril’ draag jij m.b.t het besproken thema? Wat heb je geleerd van de ideeën van je medeleerlingen, de begeleider en de K-stoel? Welke persoonlijke ervaringen en beargumenteerde kritische bedenkingen heb je bij het besproken thema? TIP: dit loopt vlotter wanneer de begeleider tijdens/of na het cirkelgesprek in schema op bord weergeeft wat de verschillende gehoorde visies zijn. Additional text exploring the video clip.

15 Levensbeschouwelijk kringgesprek
De rol van de begeleider Moderator ‘Rake’ levensbeschouwelijke thema’s aanbrengen die leven bij de doelgroep Schepper van ruimte Plaats creëren voor levensbeschouwelijk zoeken en open gesprek (Be)waker Waakzaam voor relativisme (= iedereen heeft evenveel gelijk) en fundamentalisme (= ik alleen heb de absolute waarheid in pacht) Specialist Kent de specifieke invalshoeken en vooronderstellingen waarop levensbeschouwingen steunen Additional text exploring the video clip.

16 Levensbeschouwelijk kringgesprek
De rol van de begeleider Ontknopende vragensteller Vragen stellen die helpen ontdekken welke levensbeschouwelijke bril iemand draagt Helpen doorstoten naar iemands diepere levensbeschouwelijke grondslag waarop iemand zijn overtuiging fundeert Getuige Eigen authentieke geloofsovertuiging binnenbrengen in het cirkelgesprek Als wegwijzer, als ‘wijze onderweg’ <=> op dogmatische wijze Wijzen op valkuilen en oriëntatiepunten Zoekende gelovige Constante hertaling van het christendom naar het ‘nu’ is nodig Moed, energie en doorzettingsvermogen = nodig Blijven zoeken = levend houden van het geloof Additional text exploring the video clip.


Download ppt "Levensbeschouwelijk kringgesprek"

Verwante presentaties


Ads door Google