De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Blijven in het Woord tot erkentenis der Waarheid. Zaaier 3x.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Blijven in het Woord tot erkentenis der Waarheid. Zaaier 3x."— Transcript van de presentatie:

1 Blijven in het Woord tot erkentenis der Waarheid. Zaaier 3x

2 De Zaaier (Mattheüs) Hij zei: Zie een zaaier ging eropuit om te zaaien. En toen hij zaaide, viel een deel van het zaad langs de weg; en de vogels kwamen en aten dat op. Een ander deel viel op steenachtige plaatsen, waar het niet veel aarde had; en het kwam meteen op, doordat het geen diepte van aarde had. En toen de zon was opgegaan, verschroeide het; en doordat het geen wortel had verdorde het. Een ander deel viel tussen de dorens; en de dorens kwamen op en verstikten het. En weer een ander deel viel in de goede aarde en gaf vrucht, het ene honderd –, Het andere zestig -, en een ander dertigvoudig. Wie oren heeft om te horen laat hij horen.

3 De Zaaiers uitleg (Matthëus) Luistert ú dan naar de gelijkenis van de zaaier. Als iemand het Woord van het Koninkrijk hoort en het niet begrijpt, dan komt de boze en rukt weg wat in zijn hart gezaaid was; dat is hij bij wie langs de weg gezaaid is. Maar bij wie op de steenachtige grond gezaaid is, dat is hij die het Woord hoort en dat meteen met vreugde ontvangt. Hij heeft echter geen wortel in zichzelf, maar hij is iemand van het ogenblik; En als er verdrukking of vervolging komt omwille van het Woord, struikelt hij meteen. En bij wie in de dorens gezaaid is, dat is hij die het Woord hoort; maar de zorgen van deze wereld en de verleiding van de rijkdom verstikken het Woord, en het word onvruchtbaar. Bij wie in de goede aarde gezaaid is, dat is hij die het Woord hoort en begrijpt die ook vrucht draagt en voortbrengt, de één honderd -, de ander zestig -, en de ander dertigvoudig.

4 De Zaaiers uitleg (Markus) En Hij zei tegen hen: Begrijpt u deze gelijkenis niet? Hoe zult u dan alle gelijkenissen verstaan? De zaaier is hij die het Woord zaait. En dit zijn zij bij wie langs de weg gezaaid is: in wie het Woord gezaaid wordt, en als zij het gehoord hebben, komt de satan meteen en neemt het Woord weg dat in hun hart gezaaid was. En evenzo zijn dit degenen in wie op de steenachtige grond gezaaid wordt: die als zij het Woord gehoord hebben, het meteen met vreugde ontvangen, en geen wortel in zichzelf hebben maar zij zijn mensen van het ogenblik; als er Later verdrukking of vervolging komt omwille van het Woord struikelen zij meteen. En dit zijn zij bij wie in de dorens gezaaid wordt: zij horen het Woord, maar de zorgen van deze wereld en de verleiding van de rijkdom en de begeerten naar al het andere komen erbij en verstikken het Woord, en het wordt onvruchtbaar. En dit zijn zij bij wie in de goede aarde gezaaid wordt: zij horen het Woord en nemen het aan en dragen vrucht, de één dertig -, en de ander zestig -, en de ander honderdvoudig.

5 En Hij zei tegen hen: Het is u gegeven het geheimenis van het Koninkrijk van God te kennen; maar tot degenen die buiten zijn, komt alles door gelijkenissen. Opdat zij ziende zien en niet doorzien en horende horen en niet begrijpen; opdat zij zich niet op enig moment Bekeren en de zonden hun vergeven worden. En Hij zei tegen hen: Begrijpt u deze gelijkenis niet? Hoe zult u dan alle gelijkenissen verstaan? De zaaier is hij die het Woord zaait. En dit zijn zij bij wie langs de weg gezaaid is: in wie het Woord gezaaid wordt, en als zij het gehoord hebben, komt de satan meteen en neemt het Woord weg dat in hun hart gezaaid was. En evenzo zijn dit degenen in wie op de steenachtige grond gezaaid wordt: die als zij het Woord gehoord hebben, het meteen met vreugde ontvangen, en geen wortel in zichzelf hebben maar zij zijn mensen van het ogenblik; als er Later verdrukking of vervolging komt omwille van het Woord struikelen zij meteen. En dit zijn zij bij wie in de dorens gezaaid wordt: zij horen het Woord, maar de zorgen van deze wereld en de verleiding van de rijkdom en de begeerten naar al het andere komen erbij en verstikken het Woord, en het wordt onvruchtbaar. En dit zijn zij bij wie in de goede aarde gezaaid wordt: zij horen het Woord en nemen het aan en dragen vrucht, de één dertig -, en de ander zestig -, en de ander honderdvoudig. (Markus 4:11-20)

6 De Zaaier (Lukas) Een zaaier ging eropuit om zijn zaad te zaaien. En toen hij zaaide, viel het ene deel langs de weg, en het werd vertrapt en de vogels in de lucht aten het op. En een ander deel viel op de rots, en toen het opgegroeid was, verdorde het door gebrek aan vocht. En een ander deel viel te midden van de dorens, en de dorens, die mee opgroeiden, verstikten het. En een ander deel viel in de goede aarde en toen het opgegroeid was, bracht het honderdvoudige vrucht voort. Toen Hij dit gezegd had, riep Hij: Wie oren heeft om te horen laat hij horen. Lukas 8:5-8

7 De Zaaiers uitleg (Lukas) En Zijn discipelen vroegen Hem: wat betekent deze gelijkenis? Hij zei: Aan u is het gegeven de geheimenissen van het Koninkrijk van God te kennen, maar tot de anderen spreek Ik in gelijkenissen, opdat zij niet zien, ook al zien zij, en niet begrijpen, ook al horen zij. Dit is de gelijkenis: Het zaad is het Woord van God. Zij bij wie langs de weg gezaaid wordt, zijn zij die het horen; maar daarna komt de duivel en neemt het Woord uit hun hart weg, opdat zij niet geloven en zalig worden. Zij bij wie op de rots gezaaid word, zijn zij die het Woord met vreugde ontvangen, wanneer zij het gehoord hebben. Maar dezen, die maar voor een bepaalde tijd geloven, hebben geen wortel en in een tijd van verzoeking worden zij afvallig (wijken ze af). En bij wie het zaad in de dorens valt, dat zijn zij die het hebben gehoord, maar die gaandeweg door de Zorgen en rijkdom en genietingen van het leven verstikt worden en geen vrucht dragen. En waar het zaad in de goede aarde valt, dat zijn zij die het Woord horen, het in een oprecht en goed hart vasthouden, en in volharding vruchten voort brengen.

8 4 soorten mensen.. 4 soorten harten.. Niet Hij maar ik.. Ik en Hij.. Hij en ik.. Niet ik maar Hij..

9 Blijf in Zijn Woord Jezus zei dan tegen de joden die in Hem geloofden, als u in Mijn Woord blijft, bent u werkelijk Mijn discipelen, en u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrij maken… Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn… Joh 8:31-32 + 36

10 Goddelijk Genieten 1 Tim 6:17-18 Beveel de rijken in deze tegenwoordige wereld dat zij niet hoogmoedig zijn, en hun hoop niet gevestigd houden op de onzekerheid van de rijkdom, maar op de Levende God, Die ons alle Dingen in rijke mate verschaft om ervan te genieten. Prediker 5:17 Zie wat ik gezien heb: een goede zaak die voortreffelijk is, namelijk te eten en te drinken en het goede te genieten bij al zijn zwoegen waarmee hij zwoegt onder de zon tijdens het getal van zijn levensdagen, die God hem gegeven heeft, want dat is zijn deel.

11 Goddelijk Genieten Prediker 5:18-19 Ook elke mens aan wie God rijkdom en bezittingen geeft en toestaat om daarvan te eten en zijn deel ervan te nemen om zich in zijn Zwoegen te verblijden, dat is een gave van God. Ja, hij zal niet veel meer denken aan zijn levensdagen, want God verhoort hem in de blijdschap van zijn hart.

12 Laten we Bidden! Lukas 12:26 John 5:19 Rom 7:18 Math 26:41 Every failure is a prayer failure..


Download ppt "Blijven in het Woord tot erkentenis der Waarheid. Zaaier 3x."

Verwante presentaties


Ads door Google