De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Schooljaar 2015- 2016 september 2015 Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Schooljaar 2015- 2016 september 2015 Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling."— Transcript van de presentatie:

1 Schooljaar 2015- 2016 september 2015 Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling

2 Voorlopig schooladvies Het voorlopig schooladvies is het advies over het bij uw kind meest passend niveau van voortgezet onderwijs De basisschool bepaalt het voorlopig advies aan de hand van: – De leervorderingen van de leerling van de afgelopen jaren (rapporten/Cito leerling volgsysteem) – Wat zij zelf denken op basis van hun ervaring dat het beste bij uw kind past. Uiterlijk november (begin schooljaar groep 8) Het voorlopig schooladvies wordt uiterlijk november 2015 besproken met ouders/verzorgers

3 Mogelijkheden voorlopig advies – Praktijkonderwijs – Praktijkonderwijs/ VMBO – VMBO (basis, kader beroep, gemengde leerweg) – VMBO Theoretisch (MAVO)/HAVO – HAVO – HAVO/VWO – VWO – HAVO of VWO tweetalig onderwijs

4 Toetsen in groep 8 voor nu en voor de toekomst...omdat geen kind tussen wal en schip mag vallen: school en ouders twijfelen soms over wat de goede keuze is en willen dan tijdig de beschikking kunnen hebben over extra informatie; …omdat extra ondersteuning in het voortgezet onderwijs of plaatsing op het praktijk onderwijs of speciaal onderwijs, alleen mag met een speciale verklaring en… die verklaring moet door de VO school van keuze aangevraagd zijn voor schooljaar 1. (als uw kind nog op de basisschool zit)

5 Speciale verklaring is nodig voor – Praktijkonderwijs  toelaatbaarheidsverklaring – Speciaal voortgezet onderwijs  toelaatbaarheidsverklaring – Leerweg ondersteuning op het VMBO  verklaring LWOO aanwijzing – Leerweg ondersteuning voor leerlingen in een gemengde klas: VMBO Theoretisch (MAVO)/HAVO  verklaring LWOO aanwijzing – De verklaring moet door de school voor voortgezet onderwijs van keuze, aangevraagd worden voor het begin van het eerste leerjaar in het voortgezet onderwijs.

6 ..daarom zijn er 2 toetsmomenten in groep 8 1.Drempelonderzoek 2.NIO en PMTK-2 Anders dan vorige jaren: -volgorde -niet automatisch elke leerling: leerlingen met een HAVO, HAVO-VWO of VWO advies doen niet mee, behalve als er aanwijzingen zijn voor dyslexie of dyscalculie.

7 Wie doet mee met welke toets?

8 Toetsmoment 1: Drempelonderzoek (september-december, 1 dagdeel) Toetst leervorderingen / signaleert achterstanden en aanwijzingen voor lees of rekenproblemen Wie doen mee: – Leerlingen met een voorlopige advies PrO t/m VMBO-t-HAVO(dubbel advies). – Alleen leerlingen met een HAVO/VWO advies waarbij vermoedens zijn van leerproblemen als dyslexie of dyscalculie.

9 Toetsmoment 2: NIO en PMTK-2 (uiterlijk december, minimaal een week na het drempelonderzoek, beide toetsen gecombineerd op 1 dagdeel ) Alleen voor leerlingen met een achterstand van 25% of meer op 2 leergebieden, waarbij tenminste begrijpend lezen of inzichtelijk rekenen, of aanwijzingen dyslexie/dyscalculie volgens het drempelonderzoek NIO= Capaciteitenonderzoek PMTK-2 = sociaal-emotioneel onderzoek, o.a. signaalfunctie faalangst

10 Toetsresultaten – Het toetsbureau geeft de toetsresultaten door aan de basisschool – De basisschool bespreekt de resultaten met ouders – De toetsresultaten zijn voor de basisschool en ouders extra ondersteunende informatie, toetsresultaten zijn niet bepalend voor het advies – De basisschool voegt de resultaten toe aan het digitaal Onderwijs Kundig Rapport (OKR) – Het voortgezet onderwijs kan het OKR inzien nadat ouders hun kind op een school hebben aangemeld en op de betreffende school de zorgplicht is ingegaan

11 Ondertussen bent u met uw kind aan het oriënteren… Open dagen in het Voortgezet Onderwijs  januari tot en met maart 2016 Bezoek in ieder geval: de scholen in de regio Waterland die het niveau aanbieden van het voorlopig schooladvies

12 Definitief advies en aanmelden – In februari geeft de basisschool een definitief schooladvies – Ouders ontvangen een adviesformulier met een unieke code – Ouders leveren dit formulier (bij voorkeur voor) 15 maart in op de school waar zij hun kind willen aanmelden

13 Inschrijfformulier VO  Na ontvangst van het adviesformulier met code door VO krijgen ouders een (voorlopig) inschrijfformulier van de school uitgereikt of opgestuurd. Dit is nog geen plaatsingsbewijs!  Mogelijkheid om een voorkeur aan te geven voor school (PSG), wel of juist niet bij bepaalde kinderen in de klas etcetera.  Veiligheidsvragen, bijvoorbeeld over allergieën.

14 Procedure VO  Zorgplicht VO start op moment aanmelding  De VO school vult de code in en krijgt toegang tot het digitale onderwijskundig rapport (OKR)  Plaatsingsbesluit binnen 6 weken indien informatie in digitaal OKR compleet. Ouders ontvangen brief met bevestiging van plaatsing van de VO school of:  met redenen omkleed besluit om plaatsing uit te stellen in verband met nog te beantwoorden onderzoeksvragen (plaatsingsbesluit max. uitstel van 4 weken)  Na het plaatsingsbesluit vraagt de VO school zo nodig een verklaring voor LWOO/ VSO of Praktijkonderwijs aan

15 Centrale eindtoets  April 2015 voor alle leerlingen in Nederland in groep 8 verplicht  N.a.v. resultaat mag de basisschool het definitieve advies naar boven bijstellen (naar beneden bijstellen mag niet)  Ga na een hoger advies na bij de VO school of zij dit niveau kunnen aanbieden. Zo niet, dan helpt de VO school bij het zoeken naar een passend alternatief.  Omwille van de beperkte tijd/kennismakingsactiviteiten zal de basisschool de VO school waar de leerling is aangemeld een signaal geven, zodat zij zo snel mogelijk samen met ouders en leerling kunnen onderzoeken of wisseling van school wenselijk is

16 De overstap is voor leerlingen uit groep 8 Uitzonderingen worden uitsluitend gemaakt voor leerlingen uit groep 7 waarvoor door het Zorgplatform PO een expliciet advies na uitvoerig onderzoek voor een vervroegde overstap is gegeven in verband met: – aantoonbare excellentie (op basisschool intellectueel uitgeleerd) of; – praktijkonderwijs is maximaal haalbare niveau gezien capaciteit leerling en continuering in groep 8 leidt tot te grote frustratie van de leerling op intellectueel gebied. Alle andere aanmeldingen van leerlingen uit groep 7 worden niet in behandeling genomen.

17 juni  Begin-medio juni: Alle leerlingen hebben een plaats: Ouders ontvangen een brief met bevestiging  Vanaf medio juni: Kennismakingsactiviteiten VO

18 Ondersteuning in het VO Basisondersteuning in het VMBO tot en met VWO: voor alle leerlingen. Ondersteuning in het praktijkonderwijs: kleinere groepen en uitgebreide basisondersteuning. Leerwegondersteuning (LWOO): de VMBO school krijgt extra middelen/formatie om ondersteuning te realiseren. Per school kan dat verschillen: – Kleinere groepen door extra docenten of onderwijsassistenten aan te trekken – Extra ‘ handen’ binnen of buiten de klas om leerlingen individueel of in kleine groepjes extra te begeleiden – De vmbo afdeling van de W.J.Bladergroen is specifiek ingericht voor VMBO leerlingen die extra kwetsbaar zijn Voortgezet speciaal onderwijs: – Voor leerlingen waarvoor de ondersteuningsmogelijkheden in het regulier onderwijs niet voldoende zijn


Download ppt "Schooljaar 2015- 2016 september 2015 Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling."

Verwante presentaties


Ads door Google