De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatiemiddag/avond Kadewerkzaamheden Enkele Wiericke 1-09-2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatiemiddag/avond Kadewerkzaamheden Enkele Wiericke 1-09-2015."— Transcript van de presentatie:

1 Presentatiemiddag/avond Kadewerkzaamheden Enkele Wiericke 1-09-2015

2 Programma  Introductie Peek Bouw & Infra BV  Toelichting van de aard en duur van het project  Onze werkwijze  Wat betekenen de werkzaamheden voor u?  Hoe u op de hoogte kunt blijven van de werkzaamheden  Contactgegevens

3 Introductie Peek Bouw & Infra BV  Familiebedrijf uit Houten, meer dan 50 jaar aan grond-,weg-, en waterbouw kennis;  Geschoolde en zeer ervaren medewerkers;  Uitgebreid gecertificeerd met veel oog voor sociaal en duurzaam ondernemen;  Ervaring met soortgelijke projecten: Baggeren, aanbrengen van grond en klei, vernieuwen of herstellen van kades, werken vanaf het water;  Samenwerking met de Stichtse Rijnlanden;  Voorstellen Projectleider Hennie Peek en Uitvoerder Alexander Peek.

4 Toelichting aard en duur van het project  Werkzaamheden duren van 14 september 2015 tot begin februari 2016  Fase 3 van het gehele project  Werkzaamheden op de Enkele Wiericke tussen Bodegraven en Hekendorp   Waarom is dit project nodig?  Op juiste hoogte brengen van de oostelijke kade met klei  Afwerken steunberm met grond en klei  Graven van volledige profiel teensloot

5 Toelichting aard en duur van het project  Bijkomende werkzaamheden: Het maaien en frezen van de huidige kade en steunberm; Het aanbrengen van grond en klei op de steunberm; Het aanbrengen van duikers; Het aanbrengen van verhardingen; Het opnemen en terug plaatsen van inrichtingselementen en hekwerken; Het profileren, afwerken en inzaaien van de steunberm  6 dijkvakken  Voor elk dijkvak onderzoek door ecoloog  In een aantal dijkvakken kijkt archeoloog mee

6 Onze werkwijze  Vrijwel het gehele project voeren wij uit vanaf het water  minimale hinder omgeving  Laadlocatie in Tiel voor klei  Twee beunschepen varen de klei naar drijvende overslaglocatie ter hoogte van Bodegraven  Sleepboten brengen wisselbakken van de overslaglocatie naar de betreffende kadevakken  Uitdaging: lage bruggen  Oversteekwijze kraan op ponton  Ontgraven in den droge  Monitoringswijze kwaliteit werkzaamheden

7 Onze werkwijze Route tussen laad-en overslaglocatie

8 Onze werkwijze Vaarbeweging in projectgebied

9 Wat betekenen deze werkzaamheden voor u?  Minimale transportbeweging dus minimaal oponthoud/vervuiling/verminderde veiligheid  Houden aan wettelijks regels vaarwater  Doorgang van vaarweg te allen tijde mogelijk

10 Wat betekenen deze werkzaamheden voor u? Omleiding afsluiting brug  Groen is oorspronkelijke wandelroute  Rood is route gedurende de werkzaamheden  Nadere toelichting wijziging

11 Wat betekenen deze werkzaamheden voor u?  Project is aangemeld bij Bewuste Bouwers wat inhoudt dat wij ons gecertificeerd committeren aan de volgende normen:  Bewust  Veilig  Milieu  Verzorgd  Sociaal

12 Hoe u op de hoogte kunt blijven van de werkzaamheden  Projectwebsite (www.peekbv-houten.nl/project-kadewerkzaamheden-enkele-wiericke)  WhatsApp (aanmelden met naam en telefoonnummer via onze email)  Bebording (weg/scheepsvaart bebording/Freek van Peek)  Lokale kranten (digitaal)  Kindermiddag Fort Wierickerschans (datum volgt op website)  Social media (zie volgende sheet)

13 Contactgegevens  Vragen/Opmerkingen/Klachten of bij signalering van onraad. Wij zijn 24/7 bereikbaar!  Snelle en effectieve terugkoppeling  Projectleider Peek Bouw & Infra BV: Hennie Peek  Uitvoerder Peek Bouw & Infra BV: Alexander Peek  Email: info@peekbv-houten.nlinfo@peekbv-houten.nl  Telefoon: 030 6371 472  Twitter: @peekbvhouten  Facebook: www.facebook.com/PeekBVwww.facebook.com/PeekBV  Website: www.peekbv-houten.nl


Download ppt "Presentatiemiddag/avond Kadewerkzaamheden Enkele Wiericke 1-09-2015."

Verwante presentaties


Ads door Google