De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Project doorstromen in competentiegericht leren en opleiden VMBO MBO

Verwante presentaties


Presentatie over: "Project doorstromen in competentiegericht leren en opleiden VMBO MBO"— Transcript van de presentatie:

1 Project doorstromen in competentiegericht leren en opleiden VMBO MBO
Competentiegerichte doorstroom instrumenten VMBO MBO

2 Projectstructuur VMBO MBO Klankbordpartijen SLO

3 kwalificatiestructuur
Aanleiding Herontwerp MBO VMBO Competentiegerichte kwalificatiestructuur

4 Herontwerp MBO (2010) Competentiegerichte kwalificatiestructuur
700 opleidingen >300 met uitstroomrichtingen Kwalificatiedossier MBO: Kerntaken met werkprocessen Competenties (SHL)

5 DOEL PROJECT Instrument t.b.v. doorlopende ontwikkeling van
competenties VMBO MBO Competenties in VMBO Herkennen Erkennen Waarderen Competentieontwikkeling VMBO > MBO doorstroomprofielen van VMBO naar MBO ontwikkelen 25 generieke competenties nieuwe kwalificatiedossiers MBO

6 Gebruik van dezelfde (competentie)taal
WAT & HOE SHL TAALGIDS Nieuwe editie COMPETENTIE TAAL

7 Definitie Competentie
Een competentie is de bekwaamheid om kennis, vaardigheden en attitudes geïntegreerd en bewust in te zetten in verschillende (beroeps)situaties volgens een kwaliteitsstandaard (bron SLO).

8 WAT: competentiegerichte doorstroom-instrumenten
Invulling competenties voor VMBO: Gebruik set van 25 competenties Zichtbaar gedrag VMBO formuleren Waar mogelijk relatie eindtermen Instrument te gebruiken om: Huidige opdrachten VMBO koppelen aan competenties

9 Doorstroom Instrument BL Economie 2 Doorstroom Instrument BL Techniek 2 Doorstroom Instrument Z&W-HTV BL 2 Doorstroom Instrument KL/GL Economie 3/4 Doorstroom Instrument KL/GL Techniek 3/4 Doorstroom Instrument KL/GL Z&W-HTV 3/4

10 Aanpak VMBO MBO sector Verschillende kwalificatiedossiers
Gemeenschappelijk Kerntakem Werkprocessen Competenties VMBO Selectie relevant VMBO Kerntaken en werkprocessen formuleren Relevante competenties (SHL) voor VMBO bepalen

11 Tussentijdse resultaten maart 2008
CGO woordenboek Sectoraal competentiegericht doorstroominstrument VMBO BB > MBO 2 Fasering competentieontwikkeling VMBO -MBO Geoefend koppelen opdracht VMBO aan instrument Aanzet gebruiksaanwijzing Aanvang inrichting competentiemeter

12 CDI Techniek BB > MBO 2
Drie kerntaken VMBO Functioneert als medewerker Verricht werkzaamheden in de techniek Participeert als burger in de Nederlandse samenleving

13 Kerntaak 2 Verricht werkzaamheden in de techniek
Werkprocessen 2.1 Bereidt werkzaamheden voor 2.2 Voert werkzaamheden uit 2.3 Controleert werkzaamheden 2.4 Rondt werkzaamheden af 2.5 Evalueert werkzaamheden

14 Kerntaak 2 Verricht werkzaamheden in de techniek
Werkprocessen Competentie Q Plannen en organiseren L Materialen en middelen inzetten 2.1 Voorbereiden werkzaamheden X 2.2 Uitvoeren werkzaamheden 2.3 Controleren 2.4 Afronden

15 Detaillering Competentie Zichtbaar gedrag
Kerntaak 2 Werkproces 2.1 Bereidt werkzaamheden voor Competentie Zichtbaar gedrag Relatie eindtermen VMBO L materialen en middelen inzetten Ik kies de juiste gereedschappen, materialen en beschermingsmiddelen om de opdracht uit te voeren. Ik zorg dat ik deze tijdig tot mijn beschikking heb. TB 1.2 Organiseren v benodigdheden TB 3.3 Werkvoorberei-ding VT/K/2 professionele vh

16 Competentieontwikkeling
Competentieontwikkeling Complexiteit Zelfstandigheid / begeleiding E Beheersingsniveau D C B A VMBO MBO

17 Praktijkopdracht cake bakken
Opdrachtsoort (ontwikkelingsfase): A Enkelvoudige opdracht met instructies (lage complexiteit) Veel begeleiding (zelfstandigheid) Reproductief (beheersingsniveau)

18 In doorstroominstrument Z&W - HTV:
Kerntaak 2 Voert werkzaamheden uit in .. Werkproces 2.1 Voorbereiden werkzaamheden Competenties Materialen en middelen inzetten Zichtbaar gedrag Ik weet welke gereedschappen en materialen ik nodig heb om de opdracht uit te voeren en zorg ervoor dat ik dit klaar heb staan.

19 x x x x x x Competentiemeter Ontwikkelingsniveau Werkproces A B C
Bereidt werkzaamheden voor Competentie Q Plannen en organiseren L Materialen en middelen inzetten Voert werkzaamheden uit .. x CDI gedragsnorm x x x x x

20 Doorstroomkaart leerling

21 Projectresultaat juni 2008
Competentiegerichte doorstroominstrumenten Gebruiksaanwijzing Na juni te gebruiken in VMBO


Download ppt "Project doorstromen in competentiegericht leren en opleiden VMBO MBO"

Verwante presentaties


Ads door Google