De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

17 november 2010 Een complex probleem Passende zorg voor verslaafde justitiabelen met co-morbide psychiatrische problematiek en een lichte verstandelijke.

Verwante presentaties


Presentatie over: "17 november 2010 Een complex probleem Passende zorg voor verslaafde justitiabelen met co-morbide psychiatrische problematiek en een lichte verstandelijke."— Transcript van de presentatie:

1 17 november 2010 Een complex probleem Passende zorg voor verslaafde justitiabelen met co-morbide psychiatrische problematiek en een lichte verstandelijke handicap Hendrien Kaal (WODC) Marianne van Ooyen-Houben (WODC) Soenita Ganpat (IVO) Elske Wits (IVO)

2 Een complex probleem | 17 november 2010 2 Opzet presentatie Achtergrond Onderzoeksvragen Werkwijze Bevindingen

3 Een complex probleem | 17 november 2010 3 Achtergrond Vraag vanuit Justitie Beperkt tijdsbestek Onderzoek op basis van bestaande bronnen Samenwerking WODC / IVO

4 Een complex probleem | 17 november 2010 4 Onderzoeksvragen Doelgroep: 1.Wat is de omvang van de groep justitiabelen met co-morbide psychiatrische problematiek, problematisch middelengebruik en LVG? 2.Wat zijn de kenmerken van deze groep? Zorgbehoefte en benodigd zorgaanbod: 3.Wat zijn de zorgbehoeften van deze groep en welk zorgaanbod sluit aan bij die behoeften? Waaruit moet het zorgaanbod in ieder geval bestaan, welke elementen mogen niet ontbreken, zijn er minimumeisen te formuleren? Huidig zorgaanbod: 4.Wat is het huidige zorgaanbod voor de doelgroep? 5.Wat is de effectiviteit en/of wetenschappelijke onderbouwing van het huidige zorgaanbod? 6.Wat is de aansluiting van het huidige zorgaanbod op de zorgbehoeften en waar maakt LVG het verschil?

5 Een complex probleem | 17 november 2010 5 Werkwijze Secundaire data-analyse Literatuuronderzoek Interviews Documentanalyse 2 werkdocumenten Expertmeeting

6 Een complex probleem | 17 november 2010 6 Omvang doelgroep 23-52% van justitiabelen problematisch drugsgebruik 30-65% van justitiabele gebruikers psychiatrische problematiek 15-39% van justitiabele gebruikers LVG omvangschattingen (met slag om de arm) : 250-1.150 gedetineerden op peildatum 920-4.300 instroom per jaar (incl. dubbeltellingen) (NB: middelengebruik LVG andere impact)

7 Een complex probleem | 17 november 2010 7 Kenmerken doelgroep overeenkomstig justitiabele drugsgebruikers: - wonen - werken - relaties - financiën - recidive bij LVG ook nog: - kwetsbaarheid (zelfover/onderschatting, gebrek aan probleeminzicht/overzicht, onaangepast gedrag, stress) - ‘street wise’ - acceptatie van zorg: afwijzend of bereidwillig + beperkt belang IQ ná identificatie groep

8 Een complex probleem | 17 november 2010 8 Benodigd zorgaanbod diagnostiek: aangepast, vroeg, herhaald blijvende steunstructuur intensieve, continue begeleiding (bijv. CRA) aansluiten bij motivatie en mogelijkheden - cognitieve gedragstherapieën - herhaling, visualiseren, oefenen, belonen, non-verbale methoden, structuur, aantrek- kelijk, niet kinderachtig… aparte afdelingen crisisvoorzieningen

9 Een complex probleem | 17 november 2010 9 Huidig aanbod versnipperd weinig beschreven veel in ontwikkeling weinig bekend over effectiviteit voor deze doelgroep aanpassingen van bestaande programma’s Bruikbare voorbeelden: Geïntegreerde aanbod De Borg, 24 uurs voorziening Domus+, zorgprogramma’s LVG-gedetineerden Trimbos voor PPC’s, verslavingszorg obv cognitieve gedragstherapie

10 Een complex probleem | 17 november 2010 10 Benodigdheden en knelpunten voldoende aanbod (wachtlijsten; afschuiven verantwoordelijkheden; financiën; gevonden aanbod niet ambulant) breed scala aan modules (individuele trajecten; huidige aangepaste modules soms nog te moeilijk; gebrek aan onderzoek) deskundige en intensieve begeleiding (inzicht verslaving LVG-sector en v.v.; bijscholing gevangenispersoneel; noodzaak woonvoorzieningen / doorstroomvoorzieningen ) tijdige, herhaalde, aangepaste diagnostiek (nu vaak pas als traject vastloopt; copingvaardigheden maken onderkenning moeilijk; beïnvloeding diagnostiek door problematiek)

11 Een complex probleem | 17 november 2010 11 Hartelijk dank voor uw aandacht! Meer informatie: Hendrien Kaal (WODC) h.l.kaal@minjus.nl


Download ppt "17 november 2010 Een complex probleem Passende zorg voor verslaafde justitiabelen met co-morbide psychiatrische problematiek en een lichte verstandelijke."

Verwante presentaties


Ads door Google