De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Productie op order zonder variantenconfiguratie SAP Best Practices.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Productie op order zonder variantenconfiguratie SAP Best Practices."— Transcript van de presentatie:

1 Productie op order zonder variantenconfiguratie SAP Best Practices

2 ©2011 SAP AG. All rights reserved.2 Doel, Voordelen en Belangrijke Processtappen Doel  Het bedrijfsproces omvat alle stappen van de klantofferte tot de levering en facturatie van de eindproducten en alle afhankelijke behoeften in productie op order (MTO).  Voorts wordt dit scenario ondersteund door de vereiste kostendrageradministratiefuncties, zoals voorcalculatie en periodeafsluiting. Voordelen  Offerteprijsontwikkeling  Facturatieplan inclusief vooruitbetaling  Wijzigingsbeheer in productie Belangrijke Processtappen  Creëren van de offertekop  Creëren van vervolgofferte met verwijzing naar eerste offerte  Klantverzoek om de offerte te wijzigen  Klantorder creëren met verwijzing naar de aanvaarde vervolgofferte  Klantkredietlimiet is gecontroleerd  Orderbevestiging wordt naar de klant gestuurd en het productieproces wordt gestart  Mijlpaalfacturatie – vooruitbetaling na orderbevestiging  Klant vraagt een technische wijziging  Klantorder en stuklijst worden herberekend  Levering en facturatie van het gereed product

3 ©2011 SAP AG. All rights reserved.3 Vereiste SAP Toepassingen en Gebruikersrollen Vereiste SAP Toepassingen  Enhancement package 5 voor SAP ERP 6.0 Gebruikersrollen  Engineering Specialist  Production Planner  Verkoopbeheerder  Facturatiebeheerder  Medewerker debiteurenadministratie  Productieleider  Magazijnmedewerker  Shop Floor Specialist  Product Cost Controller

4 ©2011 SAP AG. All rights reserved.4 Gedetailleerde Procesbeschrijving Productie op order zonder variantenconfiguratie  In dit scenario wordt de gehele procesvolgorde voor een standaardverkoopproces (productie op order) met een klant beschreven. Het bedrijfsproces omvat alle stappen van de klantofferte tot de vereffening van een debiteurrekening na ontvangst van de betaling.  Offerteafhandeling is het eerste stadium van het productieproces. Het scenario start met een inkomende offerteaanvraag. Als antwoord op de offerteaanvraag van de klant wordt in het SAP-systeem een offerte aangemaakt. Wanneer de klant vraagt om de offerte te wijzigen, wordt een vervolgofferte gemaakt. Uiteindelijk aanvaardt de klant de tweede offerte en er wordt een gerefereerde klantorder gecreëerd. Er wordt een orderbevestiging naar de klant gestuurd en het productieproces gaat van start. Wanneer de klant nu een technische wijziging vraagt, worden de klantorder en de stuklijst herberekend. Het proces eindigt bij de levering en de facturatie van de geproduceerde goederen.  Het proces kan afzonderlijk worden uitgebreid met optionele stappen, zoals het maken van een serienummer, loonbewerking, kwaliteitsbeheer in productie, kredietbeheer en afsluiting vestiging en bedrijf.

5 ©2011 SAP AG. All rights reserved.5 Procesflowdiagram Productie op order zonder variantenconfiguratie: MTO-offerteafhandeling Verkoopbeheerder Gebeur- tenis Offerte aanvaard? Prognose voor gereed product plannen (144) Productie op order Offerteafhandeling MTO-Offerte- aanvraag Eerste offerte afzeggen Orderbevestiging afdrukken MTO = Productie op order; DMS = Documentbeheersysteem Klantofferte creëren, afdrukken en naar klant sturen Optioneel: Easy DMS gebruiken om klantspecificatie aan offerte toe te wijzen Vervolgofferte creëren en naar de klant sturen Ja Nee

6 ©2011 SAP AG. All rights reserved.6 Procesflowdiagram Productie op order zonder variantenconfiguratie: Onderdelenproductie voor submontage Verkoop- beheerder Facturatie- beheerder Production Planner Gebeur- tenis Medewerker debiteuren- administratie Verwerving van componenten met inkoop- afhandeling (130) Klantorder creëren met verwijzing naar vervolgofferte en orderbevestiging afdrukken Behoefte aan grondstoffen voor submontage Kredietproblemen moeten opgelost worden (108). Factuur maken, vooruitbetalingsaan- vraag afdrukken en naar klant sturen Vooruitbetaling van klant boeken Voorraad- /behoeftesituatie evalueren

7 ©2011 SAP AG. All rights reserved.7 Procesflowdiagram Productie op order zonder variantenconfiguratie: Onderdelenproductie voor submontage; Technische wijziging voor gereed product, Voorraadverwerving voor eindmontage Production Planner Sales Admin- istration Ge-beurt. Planorder moet geconverteerd worden naar productieorder Manufac turing Productieorder creëren (submontage) Productieorder bevestigen Voorraad- /behoeftesituatie na technische wijziging evalueren Wijzigingsaanvraag van de klant is in aanmerking genomen Goederenontvangst handmatig boeken Aanvraag om technische wijziging (gereed product) Product- koste- ncontroller Inkoper Inkoop van voorraadartikelen zonder kwaliteitsbeheer (130) Inkoop van voorraadartikelen met kwaliteits- beheer (127) Inkoop & Verbruik van Consignatie- voorraad (139) MM-loonbewerking (138) Serieproductie (149) Verwerving van componenten met inkoopafhandeling Artikelbeschik- baarstelling Productieorders vrijgeven Stuklijst klant herberekenen Order wijzigen, orderbevestiging afdrukken en naar klant versturen (na toevoeging artikel) Engineering Specialist ShopFloor Specialist Productie- leider Orderbeves- tigingen controleren

8 ©2011 SAP AG. All rights reserved.8 Procesflowdiagram Productie op order zonder variantenconfiguratie: eindmontage; leveringsafhandeling; facturatie Production Planner Medew. deb.admin Gebeur-tenis Planorder moet geconverteerd worden naar productieorder Pro- ductie Planorder naar productieorder converteren Productieorders vrijgeven Optioneel: Serienummers in productieorder controleren Fact.be- heerder. Goederenontvangst voor productieorder boeken met serienummer- toewijzing Voorraad- /behoeftesitu- atie evalueren Montageactivi- teiten bevestigen Verkoop- beheerder Shop Floor Specialist Optioneel: Productiepa- pieren afdrukken Componen -ten picken (picklijst) Handmatig goederen afgeven in plaats van picklijst Artikelbe- schikbaar -stelling voor montage Klantorderaf- handeling: Magazijnverkoo p (109) Facturatieblok -keringen verwijderen Factuur maken, betalingsverzoek afdrukken en naar klant sturen Mijlpaalfactuur boeken Factuur maken, afsluitend betalingsverzoek afdrukken en naar klant sturen Eindfactuur boeken Proces beëindigen

9 ©2011 SAP AG. All rights reserved.9 Legenda SymboolOmschrijvingOpmerkingen over gebruik Bereik: Identificeert een gebruikersrol, zoals Accounts Payable Clerk of Sales Representative. Dit bereik kan ook een organisatorische eenheid of groep identificeren, in plaats van een specifieke rol. De andere procesflowsymbolen in deze tabel horen in deze rijen. U hebt net zoveel rijen als nodig zijn voor alle rollen in het scenario. Rolbereik bevat taken die bij deze rol horen. Externe events: bevat events die het scenario starten of beëindigen, of de volgorde van events in het scenario beïnvloeden. Flowlijn (ononderbroken): lijn geeft de normale volgorde weer van de stappen en de richting van de flow in het scenario. Flowlijn (onderbroken): lijn geeft de flow weer van zelden gebruikte of conditionele taken in een scenario. Lijn kan ook verwijzen naar documenten die bij de procesflow horen. Verbindt twee taken in een scenarioproces of een event buiten de stappen. Bedrijfsactiviteit/event: identificeert een actie die naar binnen of buiten het scenario leidt of een extern proces dat tijdens het scenario plaatsvindt. Komt niet overeen met een taakstap in het document. Eenheidsproces: identificeert een taak die stap voor stap wordt beschreven in het scenario. Komt overeen met een taakstap in het document. Procesreferentie: als het scenario verwijst naar een ander scenario in zijn geheel, vul dan hier het scenarionummer en de scenarionaam in. Komt overeen met een taakstap in het document. Subprocesreferentie: als het scenario verwijst naar een deel van een ander scenario, vul dan hier het nummer, de naam en de stapnummers van dat scenario in. Komt overeen met een taakstap in het document. Procesbeslissing: identificeert een beslissing/vertakkingspunt waarvoor de eindgebruiker een keuze moet maken. Lijnen geven verschillende keuzes weer die afkomstig zijn van verschillende delen van de diamant. Komt normaal niet overeen met een taakstap in het document, maar geeft een keuze weer die na de uitvoering van de stap moet worden gemaakt. SymboolOmschrijvingOpmerkingen over gebruik Naar volgend/van vorig diagram: leidt naar de volgende/vorige pagina van het diagram. Stroomschema wordt vervolgd op de volgende/vorige pagina. Afdruk/document: identificeert een afgedrukt document, rapport of formulier. Komt niet overeen met een taakstap in een document. In plaats daarvan wordt het gebruikt om een document weer te geven dat door een taakstap is gegenereerd. Deze vorm heeft geen uitgaande flowlijnen. Werkelijke financiën: geeft een financieel boekingsdocument weer. Komt niet overeen met een taakstap in een document. In plaats daarvan wordt het gebruikt om een document weer te geven dat door een taakstap is gegenereerd. Deze vorm heeft geen uitgaande flowlijnen. Budgetplanning: geeft een budgetplanningsdocument weer. Komt niet overeen met een taakstap in een document. In plaats daarvan wordt het gebruikt om een document weer te geven dat door een taakstap is gegenereerd. Deze vorm heeft geen uitgaande flowlijnen. Handmatig proces: een taak die handmatig wordt uitgevoerd. Komt normaal gezien niet overeen met een taakstap in een document. Het wordt in plaats daarvan gebruikt om een taak weer te geven die handmatig wordt uitgevoerd, zoals het uitladen van een vrachtwagen in een magazijn, en die de processtroom beïnvloedt. Bestaande versie/gegevens: dit blok geeft gegevens weer die vanuit een extern proces komen. Komt normaal gezien niet overeen met een taakstap in een document. In plaats daarvan geeft deze vorm gegevens weer die afkomstig zijn van externe bron. Deze stap bevat geen inkomende flowlijnen. Systeembeslissing geslaagd/mislukt: dit blok geeft een automatische beslissing van de software weer. Komt normaal gezien niet overeen met een taakstap in het document. In plaats daarvan wordt het gebruikt voor het weergeven van een automatische beslissing die is genomen nadat een stap is uitgevoerd. Bedrijfsactivi- teit/event Eenheidspr o-ces Subproces- referentie Proces- beslis- sing Extern naar SAP Processo unit à Afdruk/docu- ment Werkelijke financi ë n Budgetplan-ning Handma -tig proces Bestaande versie/ gegevens Systeem- beslis- sing geslaagd /mislukt Diagramver binding

10 ©2011 SAP AG. All rights reserved.10 No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice. Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. Microsoft, Windows, Excel, Outlook, and PowerPoint are registered trademarks of Microsoft Corporation. IBM, DB2, DB2 Universal Database, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z10, System z9, z10, z9, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, eServer, z/VM, z/OS, i5/OS, S/390, OS/390, OS/400, AS/400, S/390 Parallel Enterprise Server, PowerVM, Power Architecture, POWER6+, POWER6, POWER5+, POWER5, POWER, OpenPower, PowerPC, BatchPipes, BladeCenter, System Storage, GPFS, HACMP, RETAIN, DB2 Connect, RACF, Redbooks, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli and Informix are trademarks or registered trademarks of IBM Corporation. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries. Adobe, the Adobe logo, Acrobat, PostScript, and Reader are either trademarks or registered trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries. Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation. UNIX, X/Open, OSF/1, and Motif are registered trademarks of the Open Group. Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame, and MultiWin are trademarks or registered trademarks of Citrix Systems, Inc. HTML, XML, XHTML and W3C are trademarks or registered trademarks of W3C®, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology. Java is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc. JavaScript is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc., used under license for technology invented and implemented by Netscape. SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP BusinessObjects Explorer, StreamWork, and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and other countries. © 2011 SAP AG. All rights reserved Business Objects and the Business Objects logo, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius, and other Business Objects products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of Business Objects Software Ltd. Business Objects is an SAP company. Sybase and Adaptive Server, iAnywhere, Sybase 365, SQL Anywhere, and other Sybase products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of Sybase, Inc. Sybase is an SAP company. All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary. The information in this document is proprietary to SAP. No part of this document may be reproduced, copied, or transmitted in any form or for any purpose without the express prior written permission of SAP AG. This document is a preliminary version and not subject to your license agreement or any other agreement with SAP. This document contains only intended strategies, developments, and functionalities of the SAP® product and is not intended to be binding upon SAP to any particular course of business, product strategy, and/or development. Please note that this document is subject to change and may be changed by SAP at any time without notice. SAP assumes no responsibility for errors or omissions in this document. SAP does not warrant the accuracy or completeness of the information, text, graphics, links, or other items contained within this material. This document is provided without a warranty of any kind, either express or implied, including but not limited to the implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement. SAP shall have no liability for damages of any kind including without limitation direct, special, indirect, or consequential damages that may result from the use of these materials. This limitation shall not apply in cases of intent or gross negligence. The statutory liability for personal injury and defective products is not affected. SAP has no control over the information that you may access through the use of hot links contained in these materials and does not endorse your use of third-party Web pages nor provide any warranty whatsoever relating to third-party Web pages.


Download ppt "Productie op order zonder variantenconfiguratie SAP Best Practices."

Verwante presentaties


Ads door Google