De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

LSP 2 september 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "LSP 2 september 2015."— Transcript van de presentatie:

1 LSP 2 september 2015

2 Jan Noordermeer Implementatie Manager
Sushma Gangaram Panday Regio Manager

3 Agenda VZVZ Cijfers landelijk Uitwisseling via het LSP Toestemming
Regionale uitwisseling GGZ en het LSP Toekomstige ontwikkelingen Aansluiting op het LSP

4 Over VZVZ 2 september 2015

5 VZVZ: voor en door zorgaanbieders
Opgericht door koepelverenigingen In nauwe samenwerking met:

6 Stichting vZVZ Servicecentrum
afvaardiging lidmaatschap Gebruikers- overeenkomst Vereniging vZVZ Stichting vZVZ Servicecentrum Ledenraad Raad van Toezicht Raad van Bestuur Raad van Bestuur Management Patiënten- en privacyraad Koepeladviesraad Leveranciersraad Regioraad Adviescommissie Autorisatie advies

7 Cijfers landelijk 2 september 2015

8 Aansluitingen landelijk status augustus 2015

9 Opt-ins landelijk status augustus 2015
,5 miljoen Nederlanders hebben één of meerdere zorgverleners toestemming gegeven (unieke BSN’s, status week ) 8 Deze slide updaten voor de training met recente data; 1e vd maand

10 LSP 2 september 2015

11 Het LSP de VZVZ en het LSP

12 Wat is het? Een verwijsindex met: BSN Zorgaanbieder Gegevenssoort

13 Unieke kenmerken LSP Infrastructuur voor de zorg: LSP
Opt-in: alleen met toestemming patiënt Regionaal (op basis van bestaande structuren) Vrijwillig voor iedereen Inloggen met UZI pas op naam

14 Wat wordt uitgewisseld?
Beschikbare informatie Huisarts waarneemgegevens (Professionele Samenvatting) Medicatiegegevens Verstrekkingen ICA Belangrijk is dat het LSP een infrastructuur is en geen database  De infrastructuur voorziet in goede controlemechanismen om toe te zien dat de privacy van de patiënt optimaal gewaarborgd is

15 Voorbeeld Medicatie

16 Voorbeeld ICA

17 Het LSP is een verwijsindex
Professionele samenvatting Medicatie-gegevens huisarts apotheek LSP apotheek Waarneem-bericht huisartsenpost GGZ/Ziekenhuis 17

18 Toestemming patiënt 2 september 2015

19 Toestemming patiënt Specifieke toestemming (opt-in) Per zorgverlener
Gegevens afschermen Geïnformeerd Vrijwillig Altijd in te trekken

20 Functionaliteiten voor patiënten
Notificaties/ Inzage Aanmelden dossier Opvragingen Gegevens afschermen (via Huisarts) Misbruik melden

21 Regionale uitwisseling
2 september 2015

22 Regionaal karakter Uitwisseling vindt uitsluitend binnen de regio plaats Uitzonderingen: Huisarts of apotheek met een patiënt buiten de regio (op/over de regiogrens) Gespecialiseerde apotheek die landelijk levert Academisch of gespecialiseerd ziekenhuis

23 GGZ en LSP 2 september 2015

24 GGZ en LSP? Medicatie verstrekkingen en ICA alleen opvragen:
Opname, bij voorschrijven in de polikliniek, bij acute zorg en bij voorschrijven bij ontslag. Opvraging LSP: Psychiater, onder mandaat: verslavingsarts, verpleegkundige specialist

25 Toekomstige functionaliteiten
2 september 2015

26 Toekomstige functionaliteiten 2015 en verder
Medicatiegegevens Delen van Labwaarden Elektronisch recept Reden van voorschrijven Uitbreiding eigen regie patiënten (PGD) Spoedzorg Geboortezorg Jeugdgezondheidszorg Ondersteuning ketenzorg (diabetes, COPD, hartfalen, CVRM)

27 Aansluiten op het LSP

28 Inhoud Voorbereiden Aansluiten Implementeren Gebruiken

29 Toepassing LSP (Landelijk Schakelpunt)
GBZ en URA Intake bij opname, acute zorg, polikliniek GZN

30 Toepassing LSP in uw instelling
(Acute) opname van patiënt in kliniek Ontslag van patiënt uit kliniek Intake ambulante patiënt Voorschrijven medicatie aan ambulante patiënt

31 Voorbereiding

32 Voorbereiding (1) Bepalen scope Vooronderzoek Welke toepassing?
Advies: klein beginnen! Vooronderzoek Niveau van aansluiting Organisatie of locatieniveau?

33 Voorbereiding (2) Twee situaties voor URA: Locatie Organisatie

34 Voorbereiding (3) Uitgangspunt
Is het voor de patiënt duidelijk wie gegevens opvraagt (organisatie en locatie)? Waar ligt de eindverantwoordelijkheid en aansprakelijkheid Introductie LSP implementatie GGZ-instellingen

35 Template planning Introductie LSP implementatie GGZ-instellingen

36 Aansluiten

37 Aansluiting (1) Contract leverancier Aanvraag UZI middelen
Gekwalificeerde LSP module in huidige applicatie en/of EPD systeem (evt Viewer) Gekwalificeerde Netwerkleverancier voor verbinding GGZ-LSP Aanvraag UZI middelen UZI servercertificaat UZI passen voor zorgverleners

38 Aansluiting (2) GBZ aanvraag Mogelijkheid
Indienen GBZ aanvraag bij VZVZ Ondertekenen en retourneren gebruiksovereenkomst VZVZ Mogelijkheid Aansluiten op testomgeving Ketentest op testomgeving

39 Aansluiting (3) Voorbereiding in productiename Praktijktest
Technische aansluiting LSP UZI passen koppelen aan gebruiker Praktijktest Opvragen medicatiegegevens van fictieve patiënten (fBSN) ter controle werking productieomgeving Gereed voor productie direct op LSP --> alleen voor viewer eerst testen in test-omgeving --> indien geintegreerd in EPD/EVS

40 Implementatie

41 Implementatie Instelling: Opleiden gebruikers
Afstemming leverancier; rolverdeling Uitleg functionaliteit Toepassen functionaliteit VZVZ: GBZ Beheer workshop Inrichten GBZ beheer (rollen en verantwoordelijkheden) Beheer UZI middelen en mandaten

42 Implementatie (2) Instelling: Informeren betrokkenen Intern
Extern (apotheken, patiënten, etc.)

43 Gebruiken

44 Gebruik Eerste gebruik Evalueren Bredere uitrol Beperkte groep
Ervaringen opdoen Monitoren Evalueren Bredere uitrol Toelichten waarom een beperkte gebruik, bijv. enkele psychiaters

45 Ondersteuning VZVZ Ontwikkelen communicatiemiddelen, bijv. voorlichtingsmateriaal Planning aansluiten LSP VZVZ testteam bij testen Testscripts

46 Links XIS gekwalificeerde applicaties GZN gekwalificeerde netwerken
https://www.vzvz.nl/page/Zorgverlener/Aa nsluiten/Hoe-sluit-u-aan/Stap-2-Hard-en- software

47 Links Checklists:aansluiten, ingebruikname en beheer:
https://www.vzvz.nl/page/Zorgverlener/Aa nsluiten/Checklist-aansluiten Informatiemateriaal: https://www.vzvz.nl/page/Zorgverlener/Li nks/Informatie/Informatiemateriaal

48 Links Voorlichtingsmateriaal
https://www.vzvz.nl/page/Zorgverlener/Li nks/Informatie/Voorlichtingsmateriaal-1

49 Hartelijk dank voor uw aandacht
Heeft u nog vragen?


Download ppt "LSP 2 september 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google