De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

GSTPGO1 - Onderzoek in Onderwijs College 1 9 februari 2015 Groep 4 – Bèta + Geo – Elwin Savelsbergh.

Verwante presentaties


Presentatie over: "GSTPGO1 - Onderzoek in Onderwijs College 1 9 februari 2015 Groep 4 – Bèta + Geo – Elwin Savelsbergh."— Transcript van de presentatie:

1 GSTPGO1 - Onderzoek in Onderwijs College 1 9 februari 2015 Groep 4 – Bèta + Geo – Elwin Savelsbergh

2 Dit college in vogelvlucht… Voorstellen Overzicht cursus Doelen Programma Toets Evidence! (?) De leraar en de onderzoeker – and never the twain shall meet? Casus: inquiry-based learning Voor volgende keer

3 Cursusdoelen actuele vraagstukken in de onderwijspraktijk en in de media herkennen en daar een onderbouwde mening over vormen verantwoord gebruikmaken van wetenschappelijke bronnen bij de analyse en duiding van deze vraagstukken overzicht van veelgebruikte onderzoeksmethoden in onderwijsonderzoek de functie van onderzoeksmethoden op waarde schatten in relatie tot de probleemstelling visie ontwikkelen op de waarde van onderzoek, voor en/of in de onderwijspraktijk

4 Werkwijze 7 werkcolleges Aanwezigheid Voorbereiding Actieve participatie Gebruik van Blackboard Cursusinformatie Presentaties Literatuur Opdrachten inleveren Eindtoets Mediacasus: hoe waardeer je de conclusies in het publiek debat in het licht van beschikbaar onderzoek?

5 To which degree are you informed about results of educational research? number% not867% barely66358% relatively good38533% very good182% total1152*100% * Teachers in secondary education (UGhent 2009) Do you use results of educational research in your practice? number% never14512% hardly74464% often26623% very often51% total1160*100% Beperkte impact onderzoek op praktijk

6 Evidence! No child left behind act (2001) Dijsselbloem (2008) “Wanneer het gaat om onderwijsinhoudelijke vernieuwingen dienen deze wetenschappelijk gevalideerd te zijn. Zoniet, dan moet de beleidsvernieuwing eerst kleinschalig en wetenschappelijk begeleid worden uitgeprobeerd en geëvalueerd”

7 Evidence? Betrouwbaarheid Why most of what we know is wrong Type I, Type II-error, Cohen effect size power Let’s copy the hard sciences Best-evidence encyclopedie Brain-based learning (Jolles e.a.) Viva la evidencia

8 Validiteit Drie vragen: zijn de uitwerkingen (operationalisaties) van de afhankelijke en onafhankelijke variabele adequaat? (constructvaliditeit) zijn de conclusies over de relaties tussen de onafhankelijke en de afhankelijke variabele geldig? (interne validiteit) kunnen de conclusies gegeneraliseerd worden? (externe validiteit)

9 Five commonplaces (Schwab) curriculum contentlearner teachermilieu

10 Teacher Researcher Wat zal ik doen In dit geval In de actuele situatie Alles doet er toe Pedagogische relatie Leerlingen, ouders, directie Wat is waar Altijd In een goed gedefinieerde setting Varieer één ding Publiceren Academic peers

11 Wat zou de impact kúnnen zijn Politiek proefballon, iets doordrukken, tegenhouden Instrumenteel gebruiken voor beslissingen Concreet oz levert instrumenten/materialen op die in de praktijk worden gebruikt Conceptueel het onderzoek heeft invloed op het denken, redeneren en oordelen Stokking, 2002

12 Casus: onderzoekend leren The principal goal of education is to create men who are capable of doing new things, not simply of repeating what other generations have done - men who are creative, inventive and discoverers. (Jean Piaget) Intro: watch onlinewatch online Lezen (focus: vraagstelling, experiment, conclusie) Bonawitz, E. et al. (2011) Klahr, D. & Nigam, M. (2004) Schwarz, D. L. & Bransford J. D. (1998) Vragen per artikel Conceptueel helder? Degelijk onderzoek (chain of reasoning)? Betekenis voor de onderwijspraktijk? Welke aanvullende info heb je evt. nodig? Overkoepelende vragen Belangrijkste verschillen (in doel, concepten, aanpak, conclusie)? Synthese? Inleveren: Blackboard, deadline 15 feb, 23u59, Je belangrijkste bevindingen in 1 A4 (500 woorden max.) Zeg over ieder artikel tenminste iets Printje ook meebrengen naar college


Download ppt "GSTPGO1 - Onderzoek in Onderwijs College 1 9 februari 2015 Groep 4 – Bèta + Geo – Elwin Savelsbergh."

Verwante presentaties


Ads door Google