De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie LvdK460:1, 2, 5 LvdK460:3, 4 Numeri22:2 - 22 Psalm83:1, 2, 5 Numeri22:12 Gezang115:1, 2 Gezang118:1, 3 Psalm29:1,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie LvdK460:1, 2, 5 LvdK460:3, 4 Numeri22:2 - 22 Psalm83:1, 2, 5 Numeri22:12 Gezang115:1, 2 Gezang118:1, 3 Psalm29:1,"— Transcript van de presentatie:

1 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie LvdK460:1, 2, 5 LvdK460:3, 4 Numeri22:2 - 22 Psalm83:1, 2, 5 Numeri22:12 Gezang115:1, 2 Gezang118:1, 3 Psalm29:1, 2, 5 Gezang182C:Amen

2 Voorganger: ds. K. Harmannij Welkom in deze dienst

3 Mededelingen kerkenraad Diensten 09:30voorganger: ds. K. Harmannij 16:30 voorganger: ds. A. v Vugt (Eindhoven) De KR heeft David van Harten sr benoemd tot ouderling en Marco de Groot tot diaken, de bevestiging van deze ambtsdragers zal in deze dienst plaatsvinden. Volgende week hopen we in de middagdienst samen het Heilig Avondmaal te vieren. Na de dienst is er de mogelijkheid om samen een kopje koffie/thee/fris te drinken.

4 Mededelingen kerkenraad Diensten 09:30voorganger: ds. K. Harmannij 16:30 voorganger: ds. A. v Vugt (Eindhoven) De catechisaties worden weer opgestart. Op dinsdag 8 september is er een openingsavond die begint om 20.30 uur in de kerk. Met name de ouders van de catechisanten en de catecheten worden hiervoor van harte uitgenodigd. De collecte is bestemd voor de Diaconie.

5 Agenda 2 September10 00 koffie- en kleurochtend 8 September20 30 openingsavond catechese-seizoen 12 septemberATB-Event 19 30 Lidwina in concert

6 Deze week zijn jarig: 30 augustus:Jesper Gort 31 augustus:zr Francisca de Groot 2 september:zr Ada van Kleef-Hamming 3 september:Lise Branderhorst 4 september:zr Jessie de Boer-Bos 5 september:zr Esther Branderhorst-Potters Thijmen de Kruijff Erin Sollie

7 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie LvdK460:1, 2, 5 LvdK460:3, 4 Numeri22:2 - 22 Psalm83:1, 2, 5 Numeri22:12 Gezang115:1, 2 Gezang118:1, 3 Psalm29:1, 2, 5 Gezang182C:Amen

8 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie LvdK460:1, 2, 5 LvdK460:3, 4 Numeri22:2 - 22 Psalm83:1, 2, 5 Numeri22:12 Gezang115:1, 2 Gezang118:1, 3 Psalm29:1, 2, 5 Gezang182C:Amen

9 Gezang 175C

10 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie LvdK460:1, 2, 5 LvdK460:3, 4 Numeri22:2 - 22 Psalm83:1, 2, 5 Numeri22:12 Gezang115:1, 2 Gezang118:1, 3 Psalm29:1, 2, 5 Gezang182C:Amen

11 LvdK 460: 1, 2, 5 1 Loof de Koning, heel mijn wezen, gij bestaat in zijn geduld, want uw leven is genezen en vergeven is uw schuld. Loof de Koning, loof de Koning, tot gij Hem ontmoeten zult.

12 LvdK 460: 1, 2, 5 2 Looft Hem als uw vaadren deden, eigent u zijn liefde toe, want Hij bergt u in zijn vrede, zegenend wordt Hij niet moe. Looft uw Vader, looft uw Vader, tot uw laatste adem toe.

13 LvdK 460: 1, 2, 5 5 Engelen, zingt ja en amen met de Koning oog in oog! Zon en maan, buigt u tezamen en gij sterren hemelhoog! Looft uw Schepper, looft uw Schepper, looft Hem, die het al bewoog!

14 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie LvdK460:1, 2, 5 LvdK460:3, 4 Numeri22:2 - 22 Psalm83:1, 2, 5 Numeri22:12 Gezang115:1, 2 Gezang118:1, 3 Psalm29:1, 2, 5 Gezang182C:Amen

15 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie LvdK460:1, 2, 5 LvdK460:3, 4 Numeri22:2 - 22 Psalm83:1, 2, 5 Numeri22:12 Gezang115:1, 2 Gezang118:1, 3 Psalm29:1, 2, 5 Gezang182C:Amen

16 LvdK 460: 3, 4 3 Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons, Hij kent onze broze kracht. Hij bewaart ons, Hij ontzet ons van de boze en zijn macht. Looft uw Heiland, looft uw Heiland, die het licht is in de nacht.

17 LvdK 460: 3, 4 4 Snel vergaan de mensenkind'ren als de bloemen op het veld. God alleen is onverminderd steeds dezelfde sterke held! Looft de Heer van dood en leven, Hem die onze dagen telt.

18 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie LvdK460:1, 2, 5 LvdK460:3, 4 Numeri22:2 - 22 Psalm83:1, 2, 5 Numeri22:12 Gezang115:1, 2 Gezang118:1, 3 Psalm29:1, 2, 5 Gezang182C:Amen

19 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie LvdK460:1, 2, 5 LvdK460:3, 4 Numeri22:2 - 22 Psalm83:1, 2, 5 Numeri22:12 Gezang115:1, 2 Gezang118:1, 3 Psalm29:1, 2, 5 Gezang182C:Amen

20 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie LvdK460:1, 2, 5 LvdK460:3, 4 Numeri22:2 - 22 Psalm83:1, 2, 5 Numeri22:12 Gezang115:1, 2 Gezang118:1, 3 Psalm29:1, 2, 5 Gezang182C:Amen

21 Psalm 83: 1, 2, 5 1 Houd U niet stil, zwijg niet, o God. Aanschouw niet werkeloos ons lot. De vijand tiert, hij wil ons treffen. Zie, hoe uw haters zich verheffen, met valse list uw volk verraden en uw beschermelingen smaden.

22 Psalm 83: 1, 2, 5 2 Zij zeggen: Sla dat volk toch neer, gun Israël geen leven meer, die naam zelfs moet vergeten worden. Verzameld zijn hun wrede horden, eenparig in verbond getreden om tegen U hun plan te smeden.

23 Psalm 83: 1, 2, 5 5 Mijn God, verjaag hen door uw straf, zoals de wind speelt met het kaf. Gelijk een vuur, bij storm ontstoken, het woud verteert, de berg doet roken, wil z¢, o HERE, zeer verbolgen, hen met uw wervelwind vervolgen.

24 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie LvdK460:1, 2, 5 LvdK460:3, 4 Numeri22:2 - 22 Psalm83:1, 2, 5 Numeri22:12 Gezang115:1, 2 Gezang118:1, 3 Psalm29:1, 2, 5 Gezang182C:Amen

25 {

26 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie LvdK460:1, 2, 5 LvdK460:3, 4 Numeri22:2 - 22 Psalm83:1, 2, 5 Numeri22:12 Gezang115:1, 2 Gezang118:1, 3 Psalm29:1, 2, 5 Gezang182C:Amen

27 BILEAM Verrassend: God stuurt iemand ‘van buiten’ Teleurstellend: Bileam weigert om met God mee te denken

28 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie LvdK460:1, 2, 5 LvdK460:3, 4 Numeri22:2 - 22 Psalm83:1, 2, 5 Numeri22:12 Gezang115:1, 2 Gezang118:1, 3 Psalm29:1, 2, 5 Gezang182C:Amen

29 Gezang 115, Gz37: 1,2 1 Nooit kan 't geloof te veel verwachten, des Heilands woorden zijn gewis. 't Faalt aardse vrienden vaak aan krachten, maar nooit een vriend als Jezus is. Wat zou ooit zijne macht beperken? 't Heelal staat onder zijn gebied! Wat zijne liefde wil bewerken, ontzegt Hem zijn vermogen niet.

30 Gezang 115, Gz37: 1,2 2 Die hoop moet al ons leed verzachten. Komt, reisgenoten, 't hoofd omhoog! Voor hen die 't heil des Heren wachten, zijn bergen vlak en zeeën droog. O zaligheid, niet af te meten, o vreugd, die alle smart verbant! Daar is de vreemdlingschap vergeten en wij, wij zijn in 't vaderland!

31 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie LvdK460:1, 2, 5 LvdK460:3, 4 Numeri22:2 - 22 Psalm83:1, 2, 5 Numeri22:12 Gezang115:1, 2 Gezang118:1, 3 Psalm29:1, 2, 5 Gezang182C:Amen

32 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie LvdK460:1, 2, 5 LvdK460:3, 4 Numeri22:2 - 22 Psalm83:1, 2, 5 Numeri22:12 Gezang115:1, 2 Gezang118:1, 3 Psalm29:1, 2, 5 Gezang182C:Amen

33 Gezang 118, Gz31: 1, 3 1 God is getrouw, zijn plannen falen niet, Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen. Die 't heden kent, de toekomst overziet, laat van zijn woorden geen ter aarde vallen, en 't werk der eeuwen, dat zijn Geest omspant, volvoert zijn hand.

34 Gezang 118, Gz31: 1, 3 3 De Heilge Geest, die in de waarheid leidt, doet aan zijn kerk Gods heilgeheimen weten. Die nimmer van haar wijkt in eeuwigheid, heeft zijn bestek met wijsheid uitgemeten. Zo bouwt Hij Christus‘ kerk van land tot land met vaste hand.

35 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie LvdK460:1, 2, 5 LvdK460:3, 4 Numeri22:2 - 22 Psalm83:1, 2, 5 Numeri22:12 Gezang115:1, 2 Gezang118:1, 3 Psalm29:1, 2, 5 Gezang182C:Amen

36 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie LvdK460:1, 2, 5 LvdK460:3, 4 Numeri22:2 - 22 Psalm83:1, 2, 5 Numeri22:12 Gezang115:1, 2 Gezang118:1, 3 Psalm29:1, 2, 5 Gezang182C:Amen

37 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie LvdK460:1, 2, 5 LvdK460:3, 4 Numeri22:2 - 22 Psalm83:1, 2, 5 Numeri22:12 Gezang115:1, 2 Gezang118:1, 3 Psalm29:1, 2, 5 Gezang182C:Amen

38 1 Hemelingen, buigt u neer, geeft de HERE kracht en eer, geeft de HERE heerlijkheid, looft zijn naam en majesteit. Looft Hem om zijn grote daden, dient Hem in uw feestgewaden. Komt u voor de HERE buigen, hulde aan uw God betuigen. Psalm 29: 1, 2, 5

39 2 Machtig is des HEREN stem, wateren weerkaatsen hem. Door de God der heerlijkheid klinkt de donder wereldwijd. Boven het geweld der meren klinkt de sterke stem des HEREN, want des HEREN stem is krachtig, vol van luister, groots en machtig. Psalm 29: 1, 2, 5

40 5 God, de HERE, troont voorgoed op de grote watervloed. Hij is Koning voor altijd, ja, Hij heerst in eeuwigheid. Want de HERE is almachtig, maakt zijn volk zijn gunst deelachtig. Hij schenkt kracht en op hun bede zegent Hij zijn volk met vrede. Psalm 29: 1, 2, 5

41 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie LvdK460:1, 2, 5 LvdK460:3, 4 Numeri22:2 - 22 Psalm83:1, 2, 5 Numeri22:12 Gezang115:1, 2 Gezang118:1, 3 Psalm29:1, 2, 5 Gezang182C:Amen

42 Gezang 182C

43 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie LvdK460:1, 2, 5 LvdK460:3, 4 Numeri22:2 - 22 Psalm83:1, 2, 5 Numeri22:12 Gezang115:1, 2 Gezang118:1, 3 Psalm29:1, 2, 5 Gezang182C:Amen

44

45 Lidwina kerk Best 9 oktober 2015 Aanvang: 20.00 Kaarten: www.truetickets.nl Sela Dorpskerkentour


Download ppt "Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Diaconie LvdK460:1, 2, 5 LvdK460:3, 4 Numeri22:2 - 22 Psalm83:1, 2, 5 Numeri22:12 Gezang115:1, 2 Gezang118:1, 3 Psalm29:1,"

Verwante presentaties


Ads door Google