De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

LvdK444:1, 2, 3 Psalm 103:1, 3 Lucas13:1 - 17 Psalm145:4, 5 Lucas13:10 - 17 Psalm118:5, 10 LvdK429:1, 2, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. H. Hidding Bunschoten-west.

Verwante presentaties


Presentatie over: "LvdK444:1, 2, 3 Psalm 103:1, 3 Lucas13:1 - 17 Psalm145:4, 5 Lucas13:10 - 17 Psalm118:5, 10 LvdK429:1, 2, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. H. Hidding Bunschoten-west."— Transcript van de presentatie:

1 LvdK444:1, 2, 3 Psalm 103:1, 3 Lucas13:1 - 17 Psalm145:4, 5 Lucas13:10 - 17 Psalm118:5, 10 LvdK429:1, 2, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. H. Hidding Bunschoten-west Collecte:The Middle East Reformed Fellowship

2 Diensten 9:30voorganger: ds. H. Hidding uit Bunschoten-West 14:30 voorganger: ds. J.R. Geersing uit Den Bosch Vanavond zal LEF een avond verzorgen voor de hele gemeente. Deze avond begint om 19.30 uur. (iedereen van harte welkom….) De Kerkenraad heeft, na stemming door de gemeente besloten om ds. Harmannij uit Nijmegen te beroepen. In uw postvakje hebt u, als het goed is, info ontvangen over de kennismaking met ds. Harmannij. Diensten 9:30voorganger: ds. H. Hidding uit Bunschoten-West 14:30 voorganger: ds. J.R. Geersing uit Den Bosch Vanavond zal LEF een avond verzorgen voor de hele gemeente. Deze avond begint om 19.30 uur. (iedereen van harte welkom….) De Kerkenraad heeft, na stemming door de gemeente besloten om ds. Harmannij uit Nijmegen te beroepen. In uw postvakje hebt u, als het goed is, info ontvangen over de kennismaking met ds. Harmannij. Mededelingen kerkenraad

3 Diensten 9:30voorganger: ds. H. Hidding uit Bunschoten-West 14:30 voorganger: ds. J.R. Geersing uit Den Bosch De collecte is bestemd voor de MERF. MERF staat voor Middle East Reformed Fellowship en is een organisatie, verbonden aan reformatorische kerken wereldwijd om de kerk in het Midden Oosten aan te moedigen en te versterken. Activiteiten zijn evangelisatie, bijbel onderwijs en -training en diaconale hulp. Diensten 9:30voorganger: ds. H. Hidding uit Bunschoten-West 14:30 voorganger: ds. J.R. Geersing uit Den Bosch De collecte is bestemd voor de MERF. MERF staat voor Middle East Reformed Fellowship en is een organisatie, verbonden aan reformatorische kerken wereldwijd om de kerk in het Midden Oosten aan te moedigen en te versterken. Activiteiten zijn evangelisatie, bijbel onderwijs en -training en diaconale hulp. Mededelingen kerkenraad

4 LvdK444:1, 2, 3 Psalm 103:1, 3 Lucas13:1 - 17 Psalm145:4, 5 Lucas13:10 - 17 Psalm118:5, 10 LvdK429:1, 2, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. H. Hidding Bunschoten-west Collecte:The Middle East Reformed Fellowship

5 LvdK444:1, 2, 3 Psalm 103:1, 3 Lucas13:1 - 17 Psalm145:4, 5 Lucas13:10 - 17 Psalm118:5, 10 LvdK429:1, 2, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. H. Hidding Bunschoten-west Collecte:The Middle East Reformed Fellowship

6 175 C

7 ● LvdK444:1, 2, 3 Psalm 103:1, 3 Lucas13:1 - 17 Psalm145:4, 5 Lucas13:10 - 17 Psalm118:5, 10 LvdK429:1, 2, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. H. Hidding Bunschoten-west Collecte:The Middle East Reformed Fellowship

8 LvdK 444: 1, 2, 3 1 Grote God, wij loven U, Heer, o sterkste aller sterken! Heel de wereld buigt voor U en bewondert uwe werken. Die Gij waart te allen tijd, blijft Gij ook in eeuwigheid.

9 LvdK 444: 1, 2, 3 2 Alles wat U prijzen kan, U, de Eeuwge, Ongeziene, looft uw liefd' en zingt ervan. Alle englen, die U dienen, roepen U nooit lovensmoe: ´Heilig, heilig, heilig´ toe!

10 LvdK 444: 1, 2, 3 3 Heer, ontferm U over ons, open uwe Vaderarmen, stort uw zegen over ons, neem ons op in uw erbarmen. Eeuwig blijft uw trouw bestaan laat ons niet verloren gaan.

11 LvdK444:1, 2, 3 Psalm 103:1, 3 Lucas13:1 - 17 Psalm145:4, 5 Lucas13:10 - 17 Psalm118:5, 10 LvdK429:1, 2, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. H. Hidding Bunschoten-west Collecte:The Middle East Reformed Fellowship

12 LvdK444:1, 2, 3 ● Psalm 103:1, 3 Lucas13:1 - 17 Psalm145:4, 5 Lucas13:10 - 17 Psalm118:5, 10 LvdK429:1, 2, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. H. Hidding Bunschoten-west Collecte:The Middle East Reformed Fellowship

13 Psalm 103:1, 3 1 Zegen, mijn ziel, de grote naam des HEREN, laat al wat binnen in mij is Hem eren, vergeet niet hoe zijn liefd’ u heeft geleid, gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven, die u geneest, die uit het graf uw leven verlost en kroont met goedertierenheid.

14 Psalm 103:1, 3 3 Hij is een God van liefde en genade, barmhartigheid en goedheid zijn de daden van Hem die niet voor altijd met ons twist, die ons niet doet naar alles wat wij deden, ons niet naar onze ongerechtigheden vergeldt, maar onze schuld heeft uitgewist.

15 LvdK444:1, 2, 3 Psalm 103:1, 3 Lucas13:1 - 17 Psalm145:4, 5 Lucas13:10 - 17 Psalm118:5, 10 LvdK429:1, 2, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. H. Hidding Bunschoten-west Collecte:The Middle East Reformed Fellowship

16 LvdK444:1, 2, 3 Psalm 103:1, 3 ● Lucas13:1 - 17 Psalm145:4, 5 Lucas13:10 - 17 Psalm118:5, 10 LvdK429:1, 2, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. H. Hidding Bunschoten-west Collecte:The Middle East Reformed Fellowship

17 LvdK444:1, 2, 3 Psalm 103:1, 3 Lucas13:1 - 17 ● Psalm145:4, 5 Lucas13:10 - 17 Psalm118:5, 10 LvdK429:1, 2, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. H. Hidding Bunschoten-west Collecte:The Middle East Reformed Fellowship

18 Psalm 145: 4 4 De HEER is sterk, onwankelbaar in macht. Hij schraagt wie valt, verleent de zwakken kracht. Wie onder leed en moeiten gaan gebukt, richt Hij weer op, hoe zwaar de last ook drukt. Zij zien op U, HEER, aller ogen wachten, U sterkt door spijs te rechter tijd hun krachten. U doet uw hand wijd open op hun vragen, verzadigt al wat leeft met welbehagen.

19 Psalm 145: 5 5 Rechtvaardig is de HEER in zijn beleid, zijn werk toont steeds zijn goedertierenheid. Al wie tot Hem in waarheid roept, hoort Hij, ja, Hij verlost, is in hun nood nabij. De HEER bewaart hen die Hem trouw verwachten, maar Hij verdelgt al wie zijn wet verachten. Mijn mond zal spreken van de lof des HEREN. Laat al wat leeft zijn naam voor eeuwig eren!

20 LvdK444:1, 2, 3 Psalm 103:1, 3 Lucas13:1 - 17 Psalm145:4, 5 ● Lucas13:10 - 17 Psalm118:5, 10 LvdK429:1, 2, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. H. Hidding Bunschoten-west Collecte:The Middle East Reformed Fellowship

21 LvdK444:1, 2, 3 Psalm 103:1, 3 Lucas13:1 - 17 Psalm145:4, 5 Lucas13:10 - 17 ● Psalm118:5, 10 LvdK429:1, 2, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. H. Hidding Bunschoten-west Collecte:The Middle East Reformed Fellowship

22 Psalm 118: 5, 10 5 De HEER is mij tot hulp en sterkte, Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. Hij is het, die mijn heil bewerkte. Ik loof den HEER mijn leven lang. Hoort in hun kamp Gods knechten zingen nu Hij de zege heeft gebracht; Gods rechterhand doet grote dingen, Gods rechterhand heeft grote kracht!

23 Psalm 118: 5, 10 10 De HEER is God, zijn gunst verheugde ons oog en hart met vrolijk licht. Nu worde ’t offer onzer vreugde op zijn altaren aangericht. Gij zijt mijn God, U zal ik prijzen, o God, U roemen wijd en zijd. Laat aller lof ten hemel rijzen: Gods liefde duurt in eeuwigheid.

24 LvdK444:1, 2, 3 Psalm 103:1, 3 Lucas13:1 - 17 Psalm145:4, 5 Lucas13:10 - 17 Psalm118:5, 10 LvdK429:1, 2, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. H. Hidding Bunschoten-west Collecte:The Middle East Reformed Fellowship

25 LvdK444:1, 2, 3 Psalm 103:1, 3 Lucas13:1 - 17 Psalm145:4, 5 Lucas13:10 - 17 Psalm118:5, 10 LvdK429:1, 2, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. H. Hidding Bunschoten-west Collecte:The Middle East Reformed Fellowship

26 LvdK444:1, 2, 3 Psalm 103:1, 3 Lucas13:1 - 17 Psalm145:4, 5 Lucas13:10 - 17 Psalm118:5, 10 ● LvdK429:1, 2, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. H. Hidding Bunschoten-west Collecte:The Middle East Reformed Fellowship

27 LvdK 429: 1, 2, 3 1 Wie maar de goede God laat zorgen en op Hem hoopt in 't bangst gevaar, is bij Hem veilig en geborgen, die redt Hij godlijk, wonderbaar: wie op de hoge God vertrouwt, heeft zeker op geen zand gebouwd.

28 LvdK 429: 1, 2, 3 2 Blijf dan eerbiedig God verbeiden en zwijg de Heer ootmoedig stil; Hij zal ons naar zijn raad geleiden, 't is goed en heilig wat Hij wil. God die ons uitverkoren heeft, kent alle zorg die in ons leeft.

29 LvdK 429: 1, 2, 3 3 Treed vrolijk voort op 's Heren wegen, neemt zijn gebod getrouw in acht. 't Wordt eind'lijk alles u ten zegen, wanneer gij daarop biddend wacht. En wie gelovig op Hem ziet, weet zeker, Hij verlaat ons niet.

30 LvdK444:1, 2, 3 Psalm 103:1, 3 Lucas13:1 - 17 Psalm145:4, 5 Lucas13:10 - 17 Psalm118:5, 10 LvdK429:1, 2, 3 ● Gezang182E:Amen Liturgie ds. H. Hidding Bunschoten-west Collecte:The Middle East Reformed Fellowship

31 182 E 4-stemmig

32 LvdK444:1, 2, 3 Psalm 103:1, 3 Lucas13:1 - 17 Psalm145:4, 5 Lucas13:10 - 17 Psalm118:5, 10 LvdK429:1, 2, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. H. Hidding Bunschoten-west Collecte:The Middle East Reformed Fellowship

33 Hé, spaar je mee? Voor DCE!.

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43 Allemaal heel hartelijk bedankt namens bestuur, medewerkers en gasten DCE !!!.


Download ppt "LvdK444:1, 2, 3 Psalm 103:1, 3 Lucas13:1 - 17 Psalm145:4, 5 Lucas13:10 - 17 Psalm118:5, 10 LvdK429:1, 2, 3 Gezang182E:Amen Liturgie ds. H. Hidding Bunschoten-west."

Verwante presentaties


Ads door Google