De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom Voorganger: Dhr. J. Smit Ouderling van dienst: E. Duurkoop Organist: J. Bredewout Schriftlezing: Luc. 4: 8 Deut. 6: 4 - 7, Num. 25: 1 - 5.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom Voorganger: Dhr. J. Smit Ouderling van dienst: E. Duurkoop Organist: J. Bredewout Schriftlezing: Luc. 4: 8 Deut. 6: 4 - 7, Num. 25: 1 - 5."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom Voorganger: Dhr. J. Smit Ouderling van dienst: E. Duurkoop Organist: J. Bredewout Schriftlezing: Luc. 4: 8 Deut. 6: 4 - 7, Num. 25: 1 - 5

2 Gezang 479

3

4

5

6 Welkom Voorganger: Dhr. J. Smit Ouderling van dienst: E. Duurkoop Organist: J. Bredewout Schriftlezing: Luc. 4: 8 Deut. 6: 4 - 7, Num. 25: 1 - 5

7 Mededelingen

8 Psalm 84

9

10

11

12

13

14 Stil gebed, bemoediging en groet

15 Schriftlezing Luc. 4: 8 t/m 8 8 Er staat geschreven: Gij zult de Here uw God, aanbidden en Hem alleen dienen.

16 Liedboek 146c

17

18

19

20 Gebed

21 NLB0221

22

23

24

25

26

27

28

29

30 Schriftlezing Deu 6: 4 t/m 7 4 Luister, Israël: de HEER, onze God, de HEER is de enige! 5 Heb daarom de HEER, uw God, lief met hart en ziel en met inzet van al uw krachten. 6 Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten. 7 Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat.

31 10 geboden voor kinderen

32 Eerste gebod De HEER vindt het fijn, als ik met mijn hele hart van Hem houd en niet bijgelovig ben of andere goden eer.

33 Tweede gebod De HEER wil graag, dat ik van Hem geen afbeelding maak om Hem door die afbeelding te vereren.

34 Derde gebod De HEER vindt het geweldig als ik voor Zijn grote naam opkom, en Zijn naam altijd heel eerbiedig gebruik. En als ik ook zelf niet vloek of onnodig zweer.

35 Vierde gebod De HEER gunt mij rust na zes dagen werken, zoals Hijzelf gerust heeft na Zijn scheppingswerk. Ik mag bij Hem tot rust komen op de zondag.

36 Vijfde gebod De HEER geniet ervan als ik respect toon voor mijn ouders en geduld heb met hun zwakke punten

37 Zesde gebod De HEER komt op voor mijn leven en voor dat van mijn naaste; zo mag ik ook het beste zoeken voor mijn naaste. Daar past geen moord, jaloezie, wraak en haat bij, maar vriendelijkheid, geduld en het zoeken naar vrede.

38 Zevende gebod De HEER ziet graag, dat ik mijn gedachten en mijn lichaam zuiver en rein bewaar. En als ik getrouwd ben: dat ik mijn man of vrouw trouw blijf.

39 Achtste gebod De HEER geniet er van als hij ziet, dat ik niet steel en daar ook geen plannen voor maak, dat ik niet hebberig ben maar juist goed omga met de gaven, die ik van Hem gekregen heb.

40 Negende gebod De HEER vindt dat ik op de goede weg ben, als ik over mijn naaste de waarheid spreek en in alle eerlijkheid opkom voor de goede naam van mijn naaste.

41 Tiende gebod De HEER ziet graag, dat ik mijn verlangens en begeertes onder controle houd. Dat is goed voor mij en voor iedereen. De HEER houdt van mij. Hij zoekt voor mij het goede. Ik mag van Hem houden. En zo kan ik ook van anderen houden en het goede voor hen zoeken.

42 Opwekking 69 2x 'k Heb je lief met de liefde van de Heer. 'k Heb je lief met de liefde van de Heer. Want ik zie in jou de grootheid van zijn naam. 'k Heb je lief met de liefde van de Heer.

43 Kinderen naar de nevendienst

44 Gebed om de opening van het Woord

45

46

47

48

49

50 © Kingsway’s Thankyou Music/Universal Songs (met toestemming van CCLicentie) Oorspr. titel: Be still, for the presence of the Lord

51 Schriftlezing Num. 25: 1 t/m 5 1 Toen de Israëlieten in Sittim verbleven, begonnen ze zich in te laten met Moabitische vrouwen. 2 Deze vrouwen nodigden hen uit voor de offerplechtigheden ter ere van hun goden, en het volk at van de offers en boog zich voor die goden neer.

52 Schriftlezing Num. 25: 1 t/m 5 3 Zo gaf Israël zich af met de Baäl van de Peor. Daarom ontstak de HEER in woede tegen Israël. 4 'Laat alle familiehoofden van het volk in het openbaar terechtstellen en ophangen, ten overstaan van de HEER,' zei hij tegen Mozes. 'Dan zal de HEER zijn brandende toorn tegen Israël laten varen.'

53 Schriftlezing Num. 25: 1 t/m 5 5 Hierop droeg Mozes de rechters van Israël op om allen die onder hun bevoegdheid vielen en zich hadden afgegeven met de Baäl van de Peor te doden.

54 Schriftlezing Luc. 4: 5 t/m 8 5 Toen bracht de duivel hem naar een hooggelegen plaats en liet hem in een en hetzelfde ogenblik alle koninkrijken van de wereld zien. 6 De duivel zei tegen hem: 'Ik geef u de macht over dat alles en ook de roem die ermee gepaard gaat, want ik kan daarover beschikken en ik geef het aan wie ik wil;

55 Schriftlezing Luc. 4: 5 t/m 8 7 Als u in aanbidding voor mij neervalt, zal dat allemaal van u zijn.' 8 Maar Jezus antwoordde: 'Er staat geschreven: "Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen hem."'

56 Schriftlezing Op. 2: 12 t/m 17 12 Schrijf aan de engel van de gemeente in Pergamum: "Dit zegt hij die het scherpe, tweesnijdende zwaard heeft:

57 Schriftlezing Op. 2: 12 t/m 17 13 Ik weet waar u woont, namelijk waar Satans troon staat. U bent mijn naam trouw gebleven en hebt uw geloof in mij niet verloochend, ook niet toen Antipas, mijn betrouwbare getuige, werd gedood in uw stad, waar ook Satan woont.

58 Schriftlezing Op. 2: 12 t/m 17 14 Maar enkele dingen heb ik tegen u: sommigen houden vast aan de leer van Bileam, die Balak liet weten hoe hij voor de Israëlieten een val moest opzetten, waardoor ze heidens offervlees zouden gaan eten en ontucht zouden plegen.

59 Schriftlezing Op. 2: 12 t/m 17 15 Zo is het ook bij u: sommigen houden op dezelfde manier vast aan de leer van de Nikolaïeten. 16 Breek toch met het leven dat u nu leidt, anders kom ik binnenkort naar u toe en zal ik hen met het zwaard uit mijn mond bestrijden.

60 Schriftlezing Op. 2: 12 t/m 17 17 Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint zal ik van het verborgen manna geven, en ook een wit steentje waarop een nieuwe naam staat die niemand kent, behalve degene die het ontvangt."

61 Opwekking 124

62

63

64

65

66

67 Verkondiging

68 Lied 968: 1, 2 en 5

69

70

71

72

73

74 Kinderen komen terug

75 Kinderlied

76 Juich, doe mee allemaal Juich, doe mee allemaal. Jubel, geef je helemaal. Juich voor God, de Heer. Juich, doe mee allemaal. Jubel, geef je helemaal. Juich voor God, de Heer en geef Hem alle eer.

77 1.Hij maakte ons, wij horen bij Hem de Herder die ons leidt. De Heer is goed, zijn liefde en trouw duren voor altijd.

78 Juich, doe mee allemaal. Jubel, geef je helemaal. Juich voor God, de Heer. Juich, doe mee allemaal. Jubel, geef je helemaal. Juich voor God, de Heer en geef Hem alle eer.

79 2.Zeg het hardop: De Here is God. Ja, ik hoor bij Hem. Waar je ook bent, looft God, prijst Zijn naam. Eer Hem met je stem.

80 Juich, doe mee allemaal. Jubel, geef je helemaal. Juich voor God, de Heer. Juich, doe mee allemaal. Jubel, geef je helemaal. Juich voor God, de Heer en geef Hem alle eer.

81 Dankgebed en voorbeden

82 Collecte

83 Liedboek 416

84

85

86

87 Zegenbede


Download ppt "Welkom Voorganger: Dhr. J. Smit Ouderling van dienst: E. Duurkoop Organist: J. Bredewout Schriftlezing: Luc. 4: 8 Deut. 6: 4 - 7, Num. 25: 1 - 5."

Verwante presentaties


Ads door Google