De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Arbeidsmarkt Is een verzamelnaam voor diverse plekken waar werkzoekenden en werkgevers elkaar ontmoeten. BvB 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Arbeidsmarkt Is een verzamelnaam voor diverse plekken waar werkzoekenden en werkgevers elkaar ontmoeten. BvB 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Arbeidsmarkt Is een verzamelnaam voor diverse plekken waar werkzoekenden en werkgevers elkaar ontmoeten. BvB 2014

2 Partijen op de arbeidsmarkt  Werkgeversvraagzijde  Werkzoekendenaanbodzijde  ArbeidsbemiddelaarsUWV Werkbedrijf, UB,  Overheidarbeidsmarktbeleid

3 Aanbod van (betaalde) arbeid Beroepsbevolking  Iedereen tussen de 15 en 65 jaar  Meer dan 12 uur per week (willen) werken  Werkloze beroepsbevolking, actief op zoek naar werk  Ingeschreven bij het UWV werkbedrijf

4 Factoren die de arbeidsmarkt beinvloeden Nieuwe technologieen Internationale handelsfactoren Economische factoren Maatschappelijke ontwikkelingen Demografische factoren

5 Kenniseconomie  Technologie  Digitalisering  Robotisering  Nieuwe media  Opleiding Techniek

6 Nieuwe kansen op werk  Aantrekken economie  Meer vacatures  Aantal werkzoekenden daalt  Tegelijkertijd moeilijk vervulbare vacatures

7 Afstemming vraag en aanbod  Problemen bestrijden  Vergrijzing/vervanging  Kennistekorten, laaggekwalificeerden  Aansluitingsproblemen, achterblijvende doelgroepen  Niet actieven  Beleid Kwalificatie, participatie en allocatie

8 Krapte op arbeidsmarkt  naar verhouding veel vraag in relatie tot het beschikbare aanbod.  Techniek, ICT.  Het gaat hoofdzakelijk om beroepen op middelbaar, hoger en wetenschappelijk niveau:

9 Competenties Probleemoplossend vermogen Kritisch denken Creativiteit Productiviteit Samenwerken ICT en MEDIA wijs

10 Vakmensen  Groeiende behoefte aan vakmensen  Er bestaat een groot aantal ambachten: meubelmakers, kappers, van goud- en zilversmeden, bakkers, opticiens, van dakdekkers, installateurs.  kenmerk is : geschoold handwerk, in de praktijk geleerd onder begeleiding van ervaren vakmensen  ongeveer de helft heeft een mbo-opleiding.  Het ambacht biedt ook goede mogelijkheden voor lager opgeleiden: werkend leren!

11 Jongeren en beroepskeuze  Om een keuze voor een beroepsopleiding te maken, is een beeld van bestaande beroepen en bijbehorende opleidingen nodig.  Het blijkt dat jongeren – en hun ouders – niet goed op de hoogte zijn van (de inhoud van) ambachtelijke beroepen en de wijze waarop zij worden uitgeoefend.  Onvoldoende bekend is dat werken in een ambachtelijk beroep vraagt om vakkennis, vakvaardigheden en toepassing van moderne technologieën, waarbij het belang van ondernemerschap toeneemt.

12 Maatregelen van de overheid om de arbeidsmarkt te beïnvloeden Arbeidsbemiddeling Stimuleren bedrijfsleven Loonkostensubsidies Scholingssubsidies aanpassingen in het sociaal zekerheidsstelsel Europese subsidies ESF

13 Arbeidsbemiddeling  Bij elkaar brengen vraag en aanbod  Intermediairs  Publieke arbeidsbemiddeling  UWV werkbedrijf, gemeenten, werkpleinen, mobiliteitscentra  Private dienstverleners  UB, Detacheringsbureaus, werving en selectiebureaus, reintegratiebureaus

14 Groepen werkzoekenden  Werklozen  Starters op arbeidsmarkt (schoolverlaters)  Functieverbeteraars  Reorganisatie/ herplaatsing wn

15 Geïntegreerde dienstverlening  Werkpleinen  Werkbedrijf en private bedrijven samen  1 aanspreekpunt, 1 werkproces  Samenwerkende aanpak onderwijs, uwv, gemeente, zorg.

16 Vraaggerichte bemiddeling  Waar zit werk, welke sectoren  Beschikbare arbeidsplaatsen  arbeidsmarktperspectieven  Welke kwalificatie is nodig?

17 (MIS)Match De vraag van werkgevers en de wens van werknemers bij elkaar brengen wordt belemmer.  Door toenemende automatisering en digitalisering verdwijnen in sommige branches veel banen, onder meer in de landbouw, industrie en financiële dienstverlening.  In andere bedrijfstakken is juist sprake van een tekort aan gekwalificeerd personeel. Dit speelt met name in de ICT en bij bepaalde technische beroepen.  Ontbreken/ opleiding en ervaring  Studiekeuze en beroepsbeeld

18 Einde BVB 2015


Download ppt "Arbeidsmarkt Is een verzamelnaam voor diverse plekken waar werkzoekenden en werkgevers elkaar ontmoeten. BvB 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google