De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Van groep 8 naar klas 1 Het Nieuwe Eemland Amersfoort Maaike Swets rector Paul Koolen muziekdocent coördinator ICT coördinator werkweken 4 havo/vwo/gym.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Van groep 8 naar klas 1 Het Nieuwe Eemland Amersfoort Maaike Swets rector Paul Koolen muziekdocent coördinator ICT coördinator werkweken 4 havo/vwo/gym."— Transcript van de presentatie:

1 Van groep 8 naar klas 1 Het Nieuwe Eemland Amersfoort Maaike Swets rector Paul Koolen muziekdocent coördinator ICT coördinator werkweken 4 havo/vwo/gym

2 Aan de orde komen Onderwijs Begeleiding Op zoek

3 Groep 8 maart: advies basisschool voor 15 maart: aanmelden

4 Verandering Enkelvoudig advies: basisschool adviseert een schooltype Externe toets in 2 e helft april Cito of ………..

5 Na de basisschool Naar welke opleiding kan mijn kind?

6 In het kort: het onderwijssysteem Gymnasium Vwo Havo Mavo/Vmbo T Vmbo K/B Praktijkonderwijs

7 De identiteit Openbaar Katholiek Protestant christelijk Bijzonder neutraal

8 De visie Onderwijsfilosofie Welke visie heeft de school op onderwijs? en Hoe geeft de school deze vorm?

9 De school -Categoriale scholen -Scholengemeenschappen

10 Profilering -Gymnasium -Beta: technasium, vwo plus -Tweetalig onderwijs -Versterkt Engels -Cultuur -Sport -Nieuwe leren

11 Vakkenaanbod -Onderbouw -Bovenbouw Het aanbod buiten de vakken

12 Omgaan met verschillen en onderwijs op maat -Talentontwikkeling -Excellentie -Verbreding en verdieping -Herhaling en extra steunlessen

13 Hoe is het eerste en tweede jaar georganiseerd? Homogene klassen Heterogene klassen

14 Elke school maakt zijn eigen onderbouw doorlopende leerlijn van basisschool naar voortgezet onderwijs de leerling leert actief en zelfstandig te werken de leerling leert samen met anderen de leerling leert in een uitdagende en veilige leeromgeving De onderbouw

15 Kernvakken Nederlands Engels Wiskunde Taal Rekenen

16 Waardering -Inspectie -Lijst RTL nieuws -Elsevier -Scholenopdekaart.nl -Leerlingen en ouders

17 Digitalisering onderwijs Elke leerling zijn eigen device Digitale leermiddelen Gebruik van digitale mogelijkheden door de docent

18 Begeleiding Vakdocenten Mentor Studiebegeleiding Persoonlijke begeleiding Klasklimaat

19 Begeleiding Begeleiding en zorg Extra ondersteuning bij leerproblemen Huiswerkbegeleiding

20 Begeleiding Leerling, ouders, school Schoolregels Communicatie

21 Passend Onderwijs Passende onderwijsplek Zorgplicht Afspraken in Amersfoort: verhoogd basisaanbod Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

22 School is meer? -Identiteit -Maatschappelijke stage -Internationalisering -Culturele en kunstzinnige activiteiten -Buitenschoolse activiteiten

23 De nieuwe school Vraagt informatie aan de basisschool – basisschooladvies – aanvullende informatie (warme overdracht) Als advies en wens kind/ouders niet overeenkomen: – overleg met de basisschool – eventueel aanvullend onderzoek Hierna: beslissing of uw kind wel of niet wordt toegelaten Plaatsing in klas

24 Op zoek Sfeer Veiligheid

25 Op zoek Onderwijs Opvoeding Begeleiding

26 Op zoek Praten met je kind Bezoeken van scholenmarkt Websites en Scholenopdekaart.nl bekijken Max. 3 scholen uitzoeken Goed opletten wat de school te bieden heeft Eventueel een aparte afspraak maken

27 Zijn er vragen?


Download ppt "Van groep 8 naar klas 1 Het Nieuwe Eemland Amersfoort Maaike Swets rector Paul Koolen muziekdocent coördinator ICT coördinator werkweken 4 havo/vwo/gym."

Verwante presentaties


Ads door Google