De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Van groep 8 naar klas 1 Het Nieuwe Eemland Amersfoort

Verwante presentaties


Presentatie over: "Van groep 8 naar klas 1 Het Nieuwe Eemland Amersfoort"— Transcript van de presentatie:

1 Van groep 8 naar klas 1 Het Nieuwe Eemland Amersfoort
Maaike Swets rector Paul Koolen muziekdocent coördinator ICT coördinator werkweken 4 havo/vwo/gym

2 Onderwijs Begeleiding Op zoek
Aan de orde komen Onderwijs Begeleiding Op zoek

3 maart: advies basisschool voor 15 maart: aanmelden
Groep 8 maart: advies basisschool voor 15 maart: aanmelden

4 Verandering Enkelvoudig advies: Externe toets in 2e helft april
basisschool adviseert een schooltype Externe toets in 2e helft april Cito of ………..

5 Naar welke opleiding kan mijn kind?
Na de basisschool Naar welke opleiding kan mijn kind?

6 In het kort: het onderwijssysteem
Gymnasium Vwo Havo Mavo/Vmbo T Vmbo K/B Praktijkonderwijs

7 Openbaar Katholiek Protestant christelijk Bijzonder neutraal
De identiteit Openbaar Katholiek Protestant christelijk Bijzonder neutraal

8 De visie Onderwijsfilosofie Welke visie heeft de school op onderwijs?
en Hoe geeft de school deze vorm?

9 Categoriale scholen Scholengemeenschappen
De school Categoriale scholen Scholengemeenschappen

10 Profilering Gymnasium Beta: technasium, vwo plus Tweetalig onderwijs
Versterkt Engels Cultuur Sport Nieuwe leren

11 Onderbouw Bovenbouw Het aanbod buiten de vakken
Vakkenaanbod Onderbouw Bovenbouw Het aanbod buiten de vakken

12 Omgaan met verschillen en onderwijs op maat
Talentontwikkeling Excellentie Verbreding en verdieping Herhaling en extra steunlessen

13 Hoe is het eerste en tweede jaar georganiseerd?
Homogene klassen Heterogene klassen

14 De onderbouw Elke school maakt zijn eigen onderbouw
doorlopende leerlijn van basisschool naar voortgezet onderwijs de leerling leert actief en zelfstandig te werken de leerling leert samen met anderen de leerling leert in een uitdagende en veilige leeromgeving

15 Nederlands Engels Wiskunde Taal Rekenen
Kernvakken Nederlands Engels Wiskunde Taal Rekenen

16 Waardering Inspectie Lijst RTL nieuws Elsevier Scholenopdekaart.nl
Leerlingen en ouders

17 Digitalisering onderwijs
Elke leerling zijn eigen device Digitale leermiddelen Gebruik van digitale mogelijkheden door de docent

18 Begeleiding Vakdocenten Mentor Studiebegeleiding Persoonlijke begeleiding Klasklimaat

19 Begeleiding Begeleiding en zorg Extra ondersteuning bij leerproblemen
Huiswerkbegeleiding

20 Begeleiding Leerling, ouders, school Schoolregels Communicatie

21 Passend Onderwijs Passende onderwijsplek Zorgplicht
Afspraken in Amersfoort: verhoogd basisaanbod Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

22 School is meer? Identiteit Maatschappelijke stage Internationalisering
Culturele en kunstzinnige activiteiten Buitenschoolse activiteiten

23 De nieuwe school Vraagt informatie aan de basisschool
basisschooladvies aanvullende informatie (warme overdracht) Als advies en wens kind/ouders niet overeenkomen: overleg met de basisschool eventueel aanvullend onderzoek Hierna: beslissing of uw kind wel of niet wordt toegelaten Plaatsing in klas

24 Op zoek Sfeer Veiligheid

25 Onderwijs Opvoeding Begeleiding
Op zoek Onderwijs Opvoeding Begeleiding

26 Op zoek Praten met je kind Bezoeken van scholenmarkt
Websites en Scholenopdekaart.nl bekijken Max. 3 scholen uitzoeken Goed opletten wat de school te bieden heeft Eventueel een aparte afspraak maken

27 Zijn er vragen?


Download ppt "Van groep 8 naar klas 1 Het Nieuwe Eemland Amersfoort"

Verwante presentaties


Ads door Google