De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoger Onderwijs Referentie Architectuur Ontwikkelingen Principes Digitaal leren & werkenStudentmobiliteitOnderzoeksdataCloud computingIntegratie Businessmodel.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoger Onderwijs Referentie Architectuur Ontwikkelingen Principes Digitaal leren & werkenStudentmobiliteitOnderzoeksdataCloud computingIntegratie Businessmodel."— Transcript van de presentatie:

1 Hoger Onderwijs Referentie Architectuur Ontwikkelingen Principes Digitaal leren & werkenStudentmobiliteitOnderzoeksdataCloud computingIntegratie Businessmodel Bedrijfsfuncties Bedrijfsprocessen Informatie Applicaties Technologie Applicatieplatform Informatievoorziening Business Enterprise-architectuurGebruik van HORA Competentie- ontwikkeling

2 Project Regie in de Cloud Doelstelling: verkennen en bestendigen verdere samenwerking op het gebied van informatievoorziening in hoger onderwijs en onderzoek, met focus op kansen op het gebied van cloud

3 Informatiestrategie (WP1) Catalogus (WP2) Gewenste situatie Relevante ontwikkelingen Gezamenlijke ambities Roadmap Gezamenlijke initiatieven Plateauplanning Referentie-architectuur (WP2) Architectuurvisie Architectuurprincipes Veranderthema’s Criteria voor cloud Referentiemodellen Business Applicatie Technologie Implementatie hulpmiddelen (WP4) Datamanagement plannen (WP3) Projectresultaten

4 Architectuur en referentie-architectuur Wat is een architectuur? Een architectuur vertaalt doelstellingen naar een voorgestelde inrichting van organisatie, processen en systemen. –Verhoogt de alignment tussen strategie en operatie –Geeft inzicht in huidige en gewenste inrichting –Verhoogt de kwaliteit van oplossingen Wat is een referentie-architectuur? Een referentie-architectuur is een generieke architectuur gebaseerd op best-practices. –Versnelt het opstellen van specifieke architecturen –Verhoogt de kwaliteit van specifieke architecturen

5 De drie onderdelen van HORA Architectuurvisie Referentiemodellen Implementatie- hulpmiddelen Ontwikkelingen Principes Digitaal leren & werkenStudentmobiliteitOnderzoeksdataCloud computingIntegratie Businessmodel Bedrijfsfuncties Bedrijfsprocessen Informatie Applicaties Technologie Applicatieplatform Informatievoorziening Business Enterprise-architectuurGebruik van HORA Competentie- ontwikkeling

6 Toepassingsmogelijkheden HORA Algemene toepassingen architectuur: Het geven van inzicht in verbetermogelijkheden Het geven van inzicht in de relevante aspecten en complexiteit van een verandergebied Het geven van inzicht in de scope van projecten en de relaties met andere projecten Het geven van inzicht in koppelvlakken en mogelijke samenwerking binnen een instelling Het faciliteren van discussie en besluitvorming over eigenaarschap Specifieke toepassingen HORA: Het vergelijken van de inrichting van verschillende instellingen Het geven van inzicht in mogelijkheden voor samenwerking Het versnellen van het opstellen van een instellingsarchitectuur Eenduidiger communicatie naar leveranciers

7 Architectuurvisie

8 Ontwikkelingen

9 Principes voor informatievoorziening Architectuurprincipes Onderwijs en onderzoek staan centraal De informatievoorziening is geïntegreerd De informatievoorziening is onafhankelijk van organisatiegrenzen Gebruikers hebben toegang tot de informatievoorziening op elk moment, op elke plaats en vanaf elk apparaat Informatietechnologie wordt duurzaam ingericht Archiefwaardige informatie wordt in aangewezen applicaties gearchiveerd De kwaliteit van gegevens wordt expliciet geborgd Gegevens zijn beveiligd op basis van hun risicoclassificatie Applicaties voor bedrijfsvoering zijn gestandaardiseerd Relevante ontwikkelingen Samenwerken over organisatiegrenzen Toenemende organisatie-onafhankelijkheid Gegevens en informatie worden meer gedeeld Meer tijd- en plaatsonafhankelijk leren en werken Toenemend belang van duurzaamheid De student staat steeds meer centraal Toenemende druk op kwaliteit en focus van onderwijs en onderzoek Meer nadruk op hergebruik en beheer van onderzoeksgegevens Minder geld van de overheid Onderwijs wordt on-line aangeboden Digitisering van informatie Toenemende aandacht voor informatiebeveiliging Consumerization Cloud computing

10 Onderwijsspecifieke applicaties Generieke applicaties Digitaal portfolio systeem Learning content management systeem Educatieve applicaties Learning management systeem Digitaal toetssysteem Digitale Leer Omgeving Student informatie systeem Video streaming systeem Portaal Zoekmachine Samen werkings systeem Unified communications systeem Video management systeem Web content management systeem Plagiaatdetectie systeem Stage systeem

11 Digitale Leer- en Werk Omgeving Procesondersteuning Gegevensbeheer Gebruikersinteractie Integratie Verkrijgen gegevens Beheren gegevens Archiveren gegevens Delen gegevens Verwerken gegevens Generieke ondersteuning samenwerken, communiceren,... Generieke ondersteuning samenwerken, communiceren,... Functiespecifieke ondersteuning leren, doceren, onderzoeken,... Functiespecifieke ondersteuning leren, doceren, onderzoeken,... Domeinspecifieke ondersteuning geestes, exact, technisch, sociaal,... Domeinspecifieke ondersteuning geestes, exact, technisch, sociaal,... Visuele integratie Visuele integratie Personalisatie Zoeken Aanpassen aan voorkeuren

12

13 Verschuiving van flexibiliteit Fysieke infrastructuur Applicatie platform Applicatie Fysieke infrastructuur Applicatie platform Applicatie Fysieke infrastructuur Applicatie platform Applicatie In eigen rekencentrum zelf in beheer Platform as a Service beheer uitbesteed Fysieke infrastructuur Applicatie platform Applicatie Infrastructure as a ServiceSoftware as a Service zelf in beheer beheer uitbesteed

14 Student informatie systeem thuisinstelling Landelijk uitwisselings systeem Student informatie systeem gastinstelling (1) minor, onderwijseenheid (3) minor, onderwijseenheid (3) akkoord (4) deelnemer, onderwijseenheiddeelname (4) deelnemer (7) onderwijseenheidresultaat Inschrijf portaal Berichten verkeer Studentmobiliteit

15 Gegevens collectie Gegevens verwerking en -analyse Publicatie creatie Onderzoeks object Onderzoeks gegevens als meting Onderzoeks gegevens als bron Onderzoeks gegevens als resultaat Onderzoeksgegevens

16 Gegevens analyse en visualisatie systemen Onderzoeks gegevens beheersysteem Onderzoeks meetsystemen onderzoeks gegevens Onderzoeks gegevens archief Object identificatie systeem DOI onderzoeks gegevens Beheren van onderzoeksgegevens

17 Referentiemodellen

18 Business model Wat is het? Een beschrijving van de waardeproposities van een instelling, hoe zij daar geld mee verdient en wat zij daarvoor moet inrichten Waar kun je het voor gebruiken? Bepalen van de impact van veranderingen op de business van een instelling Ondersteunen van strategische scenario-analyses, bijvoorbeeld voor het verkennen van nieuwe verdienmodellen Snel inzicht geven in de essentie van een hoger onderwijs instelling

19 Strategische partners Toeleverende scholen Organisaties in het beroepenveld Stagebedrijven Andere hoger onderwijs instellingen met wie wordt samengewerkt Inmediairs voor onderzoeks- subsidies (NWO, STW, EC) Organisaties die een bijdrage leveren aan onderzoek Regelgevende en controlerende instanties Alumni en andere werkende professionals Strategische partners Toeleverende scholen Organisaties in het beroepenveld Stagebedrijven Andere hoger onderwijs instellingen met wie wordt samengewerkt Inmediairs voor onderzoeks- subsidies (NWO, STW, EC) Organisaties die een bijdrage leveren aan onderzoek Regelgevende en controlerende instanties Alumni en andere werkende professionals Kernactiviteiten Aanleren competenties Certificeren competenties Verwerven kennis Creëren kennis Borgen kennis Overdragen kennis Kernactiviteiten Aanleren competenties Certificeren competenties Verwerven kennis Creëren kennis Borgen kennis Overdragen kennis Waardeproposities Leveren van mensen met aangetoonde competenties Bijdragen aan de kennisontwikkeling van de maatschappij Bijdragen aan de innovatie van bedrijven Waardeproposities Leveren van mensen met aangetoonde competenties Bijdragen aan de kennisontwikkeling van de maatschappij Bijdragen aan de innovatie van bedrijven Klantrelaties Persoonlijke begeleiding in leren, voortgang en studieloopbaan Bij elkaar brengen van mensen met soortgelijke leerbehoeften Opbouwen partner- ships met andere organisaties Klantrelaties Persoonlijke begeleiding in leren, voortgang en studieloopbaan Bij elkaar brengen van mensen met soortgelijke leerbehoeften Opbouwen partner- ships met andere organisaties Klantsegmenten Individuen (B2C) Reguliere studenten Buitenlandse studenten Werkende professionals Bedrijven (B2B) Bedrijven die behoefte hebben aan kennis Bedrijven die medewerkers kennis willen laten ontwikkelen Klantsegmenten Individuen (B2C) Reguliere studenten Buitenlandse studenten Werkende professionals Bedrijven (B2B) Bedrijven die behoefte hebben aan kennis Bedrijven die medewerkers kennis willen laten ontwikkelen Kernmiddelen Campus als ontmoetingsplek Publicaties en onderzoeks- gegevens Onderwijsmateriaal Docenten en onderzoekers Kernmiddelen Campus als ontmoetingsplek Publicaties en onderzoeks- gegevens Onderwijsmateriaal Docenten en onderzoekers Kanalen Deelnemerwerving via directe benadering, toeleverende scholen, alumni en agentschappen in het buitenland Kenniscreatie en valorisatie via samenwerkingen, conferenties en publicaties Kanalen Deelnemerwerving via directe benadering, toeleverende scholen, alumni en agentschappen in het buitenland Kenniscreatie en valorisatie via samenwerkingen, conferenties en publicaties Kostenstructuur Medewerkers Gebouwen Onderwijs- en onderzoeksfaciliteiten IT systemen Kostenstructuur Medewerkers Gebouwen Onderwijs- en onderzoeksfaciliteiten IT systemen Inkomstenstromen Overheid en deelnemers (1e geldstroom, deelnemergebonden) Zelfstandige publieke organisaties (2e geldstroom, projectgebonden) Bedrijfsleven (3e geldstroom, projectgebonden) Donaties en giften Inkomstenstromen Overheid en deelnemers (1e geldstroom, deelnemergebonden) Zelfstandige publieke organisaties (2e geldstroom, projectgebonden) Bedrijfsleven (3e geldstroom, projectgebonden) Donaties en giften Business model

20 Domeinen Onderzoeks ondersteuning Onderzoeks ondersteuning Onderzoek Sturing Onderwijs ondersteuning Onderwijs ondersteuning Onderwijs Informatie ontsluiting Informatie ontsluiting Valorisatie Bedrijfsvoering

21 Bedrijfsfunctiemodel Wat is het? Een beschrijving wat een instelling doet, onafhankelijk van inrichting van processen en systemen Waar kun je het voor gebruiken? Bepalen van gewenste veranderingen op basis van bijv. strategische keuzen, kosten, baten, risico’s en knelpunten Ondersteunen van portfoliomanagement Bepalen van impact van veranderingen op andere aspecten Bepalen van logische eenheden in organisatie, processen en informatievoorziening Bepalen van eigenaarschap van bedrijfsfuncties Afbakenen van de scope van projecten

22 Bedrijfsfunctiemodel Valorisatie Onderwijsondersteuning Onderzoeksondersteuning Onderzoek Onderwijs Onderwijs ontwikkeling Onderwijs planning Onderwijs uitvoering Roostering Deelnemer werving Inschrijving Onderzoeks administratie Onderzoeks ontwikkeling Onderzoeks opzet Onderzoeks publicatie Toetsing Deelnemer counseling Diplomering Kennis uitnutting Onderzoeks uitvoering Onderzoeks assistentie Deelnemer begeleiding Informatie ontsluiting Informatie levering Bedrijfsvoering Human Resource Management Financieel management Facilitair management Communicatie management Inkoop management Contact management Juridisch management Informatie en Technologie management Sturing Beleid en planvorming Verander management Verbeter management Verantwoording Strategie en governance Informatie doorlevering

23 Informatie ontsluiting Onderzoeksondersteuning Valorisatie Onderzoek Onderwijsondersteuning Onderwijs Bedrijfsvoering Sturing Beleid en planvorming Beleidsvorming en evaluatie Enterprise architectuur Tactische planning Productportfoliomanagement Verbetermanagement Procesmanagement Performancemanagement Kwaliteitsmanagement Operationeel management Onderwijsontwikkeling Opleidingsontwikkeling Onderwijseenheidontwikkeling Onderwijsmateriaalontsluiting Opleidingsevaluatie Onderwijseenheidevaluatie Inschrijving Aanmeldingsregistratie Deelnemermatching Deelnemerinschrijving Deelnemerherinschrijving Deelnemeruitschrijving Verandermanagement Programma en project- portfoliomanagement Programmamanagement Projectmanagement Innovatie Onderzoeksontwikkeling Onderzoeksvraagidentificatie Onderzoekspartnering Onderzoeksplanning Financieringswerving Toetsing Toetsvoorbereiding Toetsuitvoering Toetsbeoordeling Vaststelling verworven competenties Deelnemerwerving Marktonderzoek Marktbewerking Informatieverstrekking Prospectondersteuning Verantwoording Interne rapportages Jaarverslaglegging Accreditatie Uitvoering Standard Evaluation Protocol Overige externe rapportages Integrale veiligheidsbewaking Human Resource Management Formatieplanning Werving en selectie Medewerkerontwikkeling Medewerkerbeoordeling Medewerkeradministratie Tijdregistratie Salaris- en declaratieverwerking Ziekte en verzuimadministratie Financieel management Begrotingsconstructie Grootboekbeheer Activabeheer Facturering Debiteurenbeheer Crediteurenbeheer Betalingen Vermogensbeheer Facilitair management Gebouwbeveiliging Cateringbeheer Schoonmaak Afvalbeheer Vastgoedontwikkeling Gebouwbeheer Goederenafhandeling Bedrijfshulpverlening Documentafhandeling en archivering Informatie en Technologie management Functioneel beheer Gegevensbeheer Informatiebeveiliging Identiteitenbeheer Applicatie-ontwikkeling Applicatiebeheer IT-infrastructuurontwikkeling IT-infrastructuurbeheer Communicatiemanagement Imago-ontwikkeling Interne communicatie Externe communicatie Inkoopmanagement Aanbesteden Leveranciersbeheer Contractbeheer Bestellen Contactmanagement Contactbeheer Servicemanagement Relatiebeheer Alumnibeheer Juridisch management Compliancebeheer Juridisch adviseren Juridische bescherming Afhandeling bezwaren en beroepen Klachtenafhandeling Onderwijsuitvoering Voorbereiding onderwijsactiviteit Leergroepvorming Uitvoering onderwijsactiviteit Onderwijsplanning Onderwijsadministratie Onderwijseenheidinschrijving Toetsinschrijving Onderwijsactiviteitenplanning Vraagprognostisering Lesgroepvorming Inzet en middelenplanning Onderzoeksuitvoering Literatuuronderzoek Gegevenscollectie Gegevensverwerking en -analyse Onderzoeksprotocoltoetsing Promovendusbegeleiding Onderzoekspublicatie Publicatiecreatie Collegiale toetsing Kennisoverdracht naar vakgenoten Kennisoverdracht naar onderwijs Onderzoeksopzet Bronidentificatie Onderzoeksprotocolontwikkeling Onderzoeksinstrumentontwikkeling Kennisuitnutting Kennisoverdracht naar maatschappij Kennisoverdracht naar bedrijven Octrooiwerving Kennisvermarkting Start-upbegeleiding Deelnemercounseling Studiekeuzebegeleiding Persoonlijke situatiebegeleiding Arbeidsmarktbegeleiding Diplomering Kwalificatiecontrole Bindend studieadvies Waardedocumentverstrekking Roostering Lesroosterconstructie Toetsroosterconstructie Roosterpublicatie Roosterwijziging Onderzoeksadministratie Financieringsondersteuning Onderzoeksregistratie Vergunningswerving Onderzoeksobjectwerving Strategie en governance Strategische planning Enterprise governance Organisatiemanagement Enterprise risicomanagement Deelnemerbegeleiding Studieloopbaanbegeleiding Stage en afstudeermatching Stage en afstudeerbegeleiding Informatielevering Onderzoeksresultaatborging Onderzoeksresultaatarchivering Onderzoeksresultaatpreservering Onderzoeksresultaatontsluiting Onderzoeksassistentie Onderzoeksgegevensbeheer Impactanalyse Informatiedoorlevering Ontsluiting digitale databanken Ontsluiting digitaal materiaal Ontsluiting fysiek materiaal Informatievaardigheids ondersteuning

24 Onderwijs toetsresultaat onderwijseenheidresultaat Onderwijs planning Roostering Toetsing Contact management resultaat onderwijseenheid resultaat Onderwijs Verbeter management deelnemer deelnemer examenprogramma Onderwijs ontwikkeling Onderwijs uitvoering opleiding minor onderwijseenheid Diplomering stage/afstudeer organisatie Deelnemer counseling deelnemer Informatie (door)levering Deelnemer werving Inschrijving Deelnemer begeleiding opleiding onderwijseenheid minor onderwijsprogramma opleiding minor onderwijseenheid leermateriaal werkproduct medewerker Human Resource Management deelnemer examenprogramma onderwijs programma onderwijseenheid toetsmateriaal rooster deelnemer activiteit deelnemer rooster publicatie werk

25 Onderwijsondersteuning deelnemer vordering medewerker Inschrijving Facilitair management Verander management Human Resource Management Financieel resultaat Onderwijsondersteuning Verbeter management ruimte voorwerp Verantwoording Diplomering inkomende betaling Deelnemer werving Deelnemer counseling Informatie doorlevering Deelnemer begeleiding deelnemer opleiding minor prospect Contact management opleiding minor onderwijseenheid Onderwijs ontwikkeling deelnemer lesgroep onderwijsactiviteit inzetplanning Onderwijs planning Roostering rooster Toetsing waardedocument onderwijseenheidresultaat ruimte voorwerp Juridisch management bezwaarschrift individu organisatie alumnus alumnus deelnemer rooster Onderwijs uitvoering deelnemer examenprogramma deelnemer examenprogramma deelnemer opleiding onderwijseenheid minor onderwijsprogramma werkactiviteit

26 Valorisatie Informatieontsluiting Onderzoek Onderzoeksondersteuning publicatie publicatie (meta-data) resultaat Verbeter management Onderzoeks publicatie publicatie onderzoeksgegevens Onderwijs uitvoering Onderzoeks uitvoering onderzoek Onderzoeks administratie onderzoek subsidieprogramma subsidieovereenkomst medewerker Human Resource Management Financieel management vordering Onderzoeks opzet werk publicatie (bestaand) onderzoeksgegevens (bestaand) Onderzoeks assistentie publicatie onderzoeksgegevens onderzoeksobject onderzoek onderzoeksgegevens Informatie (door)levering Onderzoek, onderzoeksondersteuning, algemene ondersteuning en valorisatie Onderzoeks ontwikkeling onderzoek onderzoeksgegevens Onderwijs ontwikkeling publicatie werk Kennis uitnutting onderzoek

27 Bedrijfsvoering medewerker deelnemer vordering medewerker dienstverband werkactiviteit verplichting inkomende betaling Human Resource Management Financieel management Facilitair management Contact management Inkoop management Communicatie management Juridisch management Inschrijving Deelnemer begeleiding stage/afstudeer organisatie Deelnemer werving individu organisatie alumnus Onderzoeks administratie vordering Verbeter management resultaat ruimte voorwerp Roostering medewerker leverancier Informatie en Technologie management melding werkorder Diplomering bezwaarschrift voorwerp applicatie systeemsoftware apparaat bedrijfseis alumnus

28 Sturing Strategie en governance Beleid en planvorming Verander management Verbeter management Verantwoording doelstelling (strategisch) plan (strategisch) doelstelling (tactisch) beleidsuitgangspunt architectuur plan (tactisch) doelstelling (strategisch) plan (strategisch) doelstelling (tactisch) beleidsuitgangspunt architectuur plan (tactisch) indicator resultaat resultaat doelstelling indicator beleidsuitgangspunt architectuur plan resultaat Onderwijs Onderwijs ondersteuning Onderzoek Onderzoeks ondersteuning Valorisatie Informatie ontsluiting Bedrijfsvoering

29 Bedrijfsprocesmodel Wat is het? Een beschrijving van de ketens van activiteiten in de processen van instellingen die een logische oorzaak-gevolg relatie hebben en daarmee aan elkaar gekoppeld zijn in volgorde en tijd Waar kun je het voor gebruiken? Bepalen van gewenste veranderingen op basis van bijv. strategische keuzen, kosten, baten, risico’s en knelpunten Inzicht krijgen in de afhankelijkheden tussen mensen, afdelingen en activiteiten en daarmee in ketens van samenwerking, overdrachts-punten tussen afdelingen en doorlooptijden Startpunt voor gedetailleerde procesbeschrijvingen Bepalen van eigenaarschap van processen Afbakenen van de scope van projecten

30 Valorisatie Strategisch sturen Strategisch sturen Tactisch sturen Tactisch sturen Ontwikkelen instellingsidentiteit Ontwikkelen beleid Doorvoeren veranderingen Sturende processen Ontwikkelen business modellen Ontwikkelen instellingsplan Primaire processen Onderzoek Werven onderzoek Uitvoeren onderzoek Publiceren onderzoeksresultaten Onderwijs Ontwikkelen opleiding Afsluiten onderwijsperiode Voorbereiden onderwijsperiode Inschrijven voor opleiding Leveren onderwijs Examineren Werven deelnemers Beheren alumni Ontwikkelen onderzoek Faciliteren promotie Uitbaten onderzoeksresultaten Beheren en ontsluiten onderzoeksresultaten Bedrijfsprocesmodel Doorvoeren verbeteringen Afhandelen contacten en meldingen Afhandelen periodieke/continue verzoeken Instandhouden middelen Ondersteunende processen

31 Bedrijfsprocesmodel (Sturende processen) Strategisch sturen Strategisch sturen Tactisch sturen Tactisch sturen Sturende processen Ontwikkelen beleid Doorvoeren veranderingen Uitvoeren beleidsanalyse Definieren beleid Definieren beleid Monitoren en evalueren beleidsuitvoering Monitoren en evalueren beleidsuitvoering Verantwoorden beleid Definieren veranderings- initiatieven Voorbereiden veranderingen Implementeren veranderingen Evalueren veranderingen Ontwikkelen instellingsidentiteit Ontwikkelen business modellen Ontwikkelen instellingsplan Ontwikkelen BM Onderwijs Ontwikkelen BM Onderwijs Ontwikkelen BM Onderzoek Ontwikkelen BM Onderzoek Ontwikkelen meerjarenplanning Sturen meerjarenplanning Doorvoeren verbeteringen Inventariseren verbeteringen Definieren en prioriteren verbeteringen Implementeren verbeteringen Evalueren verbeteringen

32 Bedrijfsprocesmodel (Sturende processen) met indicatieve beleidsterreinen Sturende processen Marketing/ Comm. Onderwijs Onderzoek Organisatie/ Personeel Financien/ Risico’s Bedrijfsvoering /Informatievoorz Beleidsterreinen (indicatief) Strategisch sturen Strategisch sturen Tactisch sturen Tactisch sturen Ontwikkelen beleid Doorvoeren veranderingen Uitvoeren beleidsanalyse Definieren beleid Definieren beleid Monitoren en evalueren beleidsuitvoering Monitoren en evalueren beleidsuitvoering Verantwoorden beleid Definieren veranderings- inittiatieven Voorbereiden veranderingen Implementeren veranderingen Evalueren veranderingen Ontwikkelen instellingsidentiteit Ontwikkelen business modellen Ontwikkelen instellingsplan Ontwikkelen BM Onderwijs Ontwikkelen BM Onderwijs Ontwikkelen BM Onderzoek Ontwikkelen BM Onderzoek Ontwikkelen meerjarenplanning Sturen meerjarenplanning Doorvoeren verbeteringen Inventariseren verbeteringen Definieren en prioriteren verbeteringen Implementeren verbeteringen Evalueren verbeteringen

33 Informatiemodel Wat is het? Een conceptueel model van de objecten van een instelling waarover gestructureerde gegevens worden vastgelegd Waar kun je het voor gebruiken? Verhogen van de kwaliteit van gegevens door –Bepalen van verantwoordelijk eigenaar en beheerder (data steward) van gegevens –Bepalen van verantwoordelijke applicatie en noodzakelijke gegevenstromen tussen applicaties Als basis voor definities van processen, managementinformatie, applicaties en applicatie-integratie Voor classificatie van gegevens voor informatiebeveiliging Afbakenen van de scope van projecten

34 Informatieontsluiting Onderzoek Onderwijsondersteuning Onderwijs Bedrijfsvoering Sturing vordering verplichtingjournaalpost kostenplaats activum inkomende betaling uitgaande betaling dienst betrekking campagne competentie (medewerker) beoordeling formatieplaats gebouw ruimte voorwerpapparaat applicatie systeem software melding organisatie werk activiteit leverancier inkoop contract werkorder medewerker doelstellingindicator onderwijs instelling organisatie onderdeel beleids uitgangspunt architectuurresultaat werkproduct toetsmateriaal leermateriaal rooster stage/afstudeer opdracht onderwijs eenheid onderwijseenheid deelname examen programma toetsresultaat onderwijs overeenkomst leergroep competentie (deelnemer) deelnemer waarde document stage/afstudeer organisatie opleiding minor leeractiviteit toetsactiviteit werk publicatie (gepubliceerd) subsidie programma onderz.geg. (gepubliceerd) subsidie overeenkomst samenwerkings verband expressie manifestatie item uitleen publicatie onderzoeks gegevens Informatiemodel bedrijfseis plan onderzoeks object onderzoek begroting onderwijs programma prospect alumnus inzetplanning Valorisatie Onderzoeks ondersteuning Onderzoeks ondersteuning onderwijseenheid resultaat lesgroep onderwijseenheid uitvoering onderwijs activiteit individu contact configuratie item stage/afstudeer activiteit octrooi

35 Onderwijs Onderwijsondersteuning campagnerooster onderwijseenheid deelname onderwijs overeenkomst waarde document prospect inzetplanning lesgroep onderwijseenheid uitvoering onderwijs activiteit Algemene ondersteuning Onderzoek Bedrijfsvoering Sturing vordering verplichtingjournaalpost kostenplaats activum inkomende betaling uitgaande betaling dienst betrekking individu competentie (medewerker) beoordeling formatieplaats gebouw ruimte voorwerpapparaat applicatie systeem software configuratie item melding organisatie contact werk activiteit leverancier inkoop contract werkorder medewerker doelstellingindicator onderwijs instelling organisatie onderdeel beleids uitgangspunt architectuurresultaat werkproduct toetsmateriaal leermateriaal stage/afstudeer activiteit onderwijs eenheid examen programma toetsresultaat leergroep competentie (deelnemer) deelnemer opleiding minor leeractiviteittoetsactiviteit werk publicatie (gepubliceerd) subsidie programma onderz.geg. (gepubliceerd) subsidie overeenkomst samenwerkings verband expressie manifestatie item uitleen publicatie onderzoeks gegevens Informatiemodel – BIV classificatie bedrijfseis plan onderzoeks object onderzoek begroting onderwijs programma alumnus Valorisatie Onderzoeks ondersteuning Onderzoeks ondersteuning onderwijseenheid resultaat I I I I I I I I V V I I I I B B I I B B I I B B I I B B B B I I I I V V B B I I I I V V B B V V I I I I B B I I B B I I B B I I B B V V I I V V I I I I V V B B I I V V B B I I B B I I I I B B I I I I I I I I I I V V I I V V I I I I V V B B I I V V B B V V I I I I V V I I B B I I I I I I I I I I I I I I hoogmiddel I I I I I I V V V V B B I I B B I I B B I I B B stage/afstudeer opdracht stage/afstudeer organisatie I I octrooi I I

36 Onderwijs Informatieontsluiting Onderzoek Bedrijfsvoering Sturing vordering verplichtingjournaalpost kostenplaats activum inkomende betaling uitgaande betaling dienst betrekking competentie (medewerker) beoordeling formatieplaats gebouw ruimte voorwerpapparaat applicatie systeem software melding organisatie werk activiteit leverancier inkoop contract werkorder medewerker doelstellingindicator onderwijs instelling organisatie onderdeel beleids uitgangspunt architectuur resultaat werkproduct toetsmateriaal leermateriaal onderwijs eenheid examen programma toetsresultaat leergroep competentie (deelnemer) deelnemer opleiding minor leeractiviteit toetsactiviteit werk publicatie (gepubliceerd) subsidie programma onderz.geg. (gepubliceerd) subsidie overeenkomst samenwerkings verband expressie manifestatie item uitleen publicatie onderzoeks gegevens Informatiemodel – relatie met selectielijst hogescholen bedrijfseis plan onderzoeks object onderzoek begroting onderwijs programma alumnus Valorisatie Onderzoeks ondersteuning Onderzoeks ondersteuning onderwijseenheid resultaat individu contact configuratie item 5 jaar of langer bewaren archief indicatie Onderwijsondersteuning campagnerooster onderwijseenheid deelname onderwijs overeenkomst waarde document prospect inzetplanning lesgroep onderwijseenheid uitvoering onderwijs activiteit stage/afstudeer opdracht stage/afstudeer orgnisatie stage/afstudeer activiteit octrooi

37 Informatie ontsluiting Informatiedoorlevering Onderwijs Onderwijsbegeleiding Informatielevering Onderzoeksondersteuning Onderwijsondersteuning Onderzoek OnderzoeksontwikkelingOnderzoeksopzet Onderwijsontwikkeling Onderwijsplanning Onderwijsuitvoering Roostering Deelnemerwerving Inschrijving Onderzoeksadministratie Onderzoeksuitvoering Toetsing Deelnemercounseling Diplomering Onderzoekspublicatie Bedrijfsvoering Sturing Beleid en planvorming Verandermanagement VerbetermanagementVerantwoording HRMFinancieel managementFacilitair management Communicatie management Inkoopmanagement Contactmanagement Juridisch management Informatie en Technologie management Strategie en governance toets materiaal leer materiaal onderwijs eenheid opleiding minor toets resultaat toets activiteit stage/afstudeer activiteit competentie (deelnemer) leer activiteit werkproduct examen programma onderwijs overeenk. onderwijseen- heiddeelname leergroep deelnemer rooster waarde document onderwijs instelling beleids uitgangspunt bedrijfseis doelstelling (strategisch) indicator architectuur plan (tactisch) resultaat doelstelling (tactisch) plan (strategisch) plan (programma) plan (project) doelstelling (programma) doelstelling (project) subsidie programma susidie overeenkomst onderzoek publicatie onderzoeks gegevens onderzoeks geg. (output) werk publicatie (gepubliceerd) onderz.geg. (gepubliceerd) expressie manifestatie item uitleen campagne individu melding organisatie organisatie onderdeel opdrachtgever medewerker dienst betrekking competentie (medewerker) beoordeling formatieplaats werk activiteit vordering verplichtingjournaalpost kostenplaats inkomende betaling uitgaande betaling activum leverancier inkoop contract gebouw ruimte voorwerp configuratie item contact werkorder apparaat applicatie systeem software publicatie (octrooi) onderzoeks object Onderzoeksassistentie samenwerkings verband begroting Valorisatie Kennisuitnutting alumnus prospect inzetplanning onderwijs programma onderwijseenheid resultaat lesgroep onderwijs activiteit onderwijseen- heiduitvoering stage/afstudeer opdracht stage/afstudeer organisatie octrooi

38 Middel Product Gebeurtenis Partij Overeenkomst Richting vordering verplichtingjournaalpost kostenplaats activum inkomende betaling uitgaande betaling dienst betrekking contact campagne competentie beoordeling formatieplaats gebouw ruimte voorwerpapparaat applicatie systeem software configuratie item melding organisatie individu werk activiteit leverancier inkoop contract werkorder doelstellingindicator onderwijs instelling organisatie onderdeel beleids uitgangspunt architectuur resultaat werkproduct toetsmateriaal leermateriaal rooster stage/afstudeer opdracht stage/afstudeer activiteit onderwijs eenheid onderwijseenheid deelname examen programma toetsresultaat onderwijs overeenkomst lesgroep deelnemer waarde document stage/afstudeer organisatie opleiding minor leeractiviteittoetsactiviteit projectgroep werk subsidie overeenkomst subsidie programma onderzoek expressie manifestatie item uitleen publicatie Informatie naar type bedrijfseis plan medewerker onderzoeks gegevens onderzoeks object samenwerkings verband begroting onderwijs programma prospectalumnus inzetplanning onderwijseenheid resultaat onderwijseenheid uitvoering onderwijs activiteit octrooi

39 Applicatiemodel Wat is het? Een model van de idealiter aanwezige applicaties in een instelling, afgestemd op wat verkrijgbaar is in de markt Waar kun je het voor gebruiken? Als lijst van eenheden waarvan moet worden bepaald of wel wel/niet gesourced zouden moeten worden uit de community of public cloud Als bron van inspiratie voor het bepalen van verbeteringen in het eigen applicatielandschap van instellingen Voor het bepalen van de gewenste gegevensuitwisselingen en services tussen applicaties Bepalen van eigenaarschap van applicaties Afbakenen van de scope van projecten

40 Informatieontsluiting Onderzoeksondersteuning Onderzoek Onderwijsondersteuning Onderwijs Bedrijfsvoering Sturing Financieel systeem Personeels systeem Corporate LMS Inzet plannings systeem Facilitair systeem Kaartbeheer systeem Betaalsysteem Service management systeem Inkoop systeem Salaris verwerkings systeem Tijdregistratie systeem Project Programma en Portfolio management systeem CRM systeem Aanbestedings systeem Kwaliteits management systeem Architectuur beheersysteem Management informatie systeem Student informatie systeem Rooster systeem Educatieve applicatie Learning content management systeem Plagiaatdetectie systeem Digitaal portfolio systeem Digitaal toetssysteem Stage en afstudeer systeem Onderzoeks informatie systeem Bibliotheek systeem Gegevens analyse systeem Onderzoeks gegevensbeheer systeem Onderzoeks meetsysteem Onderzoeks publicatie repository Wetenschappelijke zoekmachine Gezondheid Veiligheid en Duurzaamheid systeem Learning management systeem Onderzoeks gegevens archief Specifieke applicaties Valorisatie Software ontwikkel omgeving IT management systeem Video management systeem Promotie volg systeem Gegevens visualisatie systeem Video streaming systeem

41 Informatieontsluiting Onderzoeksondersteuning Onderzoek Onderwijsondersteuning Onderwijs Bedrijfsvoering Sturing Financieel systeem Personeels systeem Corporate LMS Inzet plannings systeem Facilitair systeem Kaartbeheer systeem Betaalsysteem Service management systeem Inkoop systeem Salaris verwerkings systeem Tijdregistratie systeem Project Programma en Portfolio management systeem CRM systeem Aanbestedings systeem Kwaliteits management systeem Architectuur beheersysteem Management informatie systeem Student informatie systeem Rooster systeem Educatieve applicatie Learning content management systeem Plagiaatdetectie systeem Digitaal portfolio systeem Digitaal toetssysteem Stage en afstudeer systeem Onderzoeks informatie systeem Bibliotheek systeem Gegevens analyse systeem Onderzoeks gegevensbeheer systeem Onderzoeks meetsysteem Onderzoeks publicatie repository Wetenschappelijke zoekmachine Gezondheid Veiligheid en Duurzaamheid systeem Learning management systeem Onderzoeks gegevens archief Valorisatie Software ontwikkel omgeving IT management systeem Video management systeem Promotie volg systeem Gegevens visualisatie systeem Generieke applicaties PortaalZoekmachine Enquete systeem Formulieren generator Online kennisbank Narrowcasting systeem Samen werkings systeem Office suite Web content management systeem Unified communications systeem E-mail systeem Document management systeem Enterprise output management systeem Input management systeem Business process management systeem Video streaming systeem

42 Onderwijs Onderwijsondersteuning Digitaal portfolio systeem Learning content management systeem Educatieve applicaties Learning management systeem Digitaal toetssysteem Financieel systeem Facilitair systeem Project Programma en Portfolio management systeem CRM systeem leermateriaal deelnemer examenprogramma deelnemer onderwijseenheid toetsactiviteit toetsresultaat stage/afstudeer organisatie werk activiteit ruimte voorwerp Plagiaatdetectie systeem Extern open onderwijsportaal leermateriaal Landelijk inschrijfsysteem (Studielink) Landelijke opleidingsdatabase (HODEX) Onderwijs en onderwijsondersteuning applicaties deelnemer deelnemer lesgroep onderwijsactiviteit Student informatie systeem Rooster systeem Landelijk uitwisselings systeem Basisregister hoger onderwijs (BRON-HO) Gemeen- schappelijke voorziening Instelling is verantwoordelijk (binnen domein) Instelling is verantwoordelijk (ander domein) Stage en afstudeer systeem Inzet plannings systeem Personeels systeem medewerker deelnemer onderwijseenheid examenprogramma lesgroep leergroep inzetplanning Service management systeem deelnemer Management informatie systeem resultaat Corporate LMS leermateriaal Video streaming en management systemen leermateriaal rooster deelnemeractiviteit onderwijsactiviteit Enquete systeem deelnemer onderwijseenheid deelnemer onderwijsovereenkomst (aanmelding) opleiding examenprogramma deelnemer minor onderwijseenheid deelnemer onderwijseenheiddeelname onderwijseenheidresultaat deelnemer onderwijs- overeenkomst stage/afstudeer activiteit deelnemer opdrachtgever vordering organisatie prospect alumnus Document management systeem werkproduct

43 Onderzoek Informatie ontsluiting Onderzoeksondersteuning Gegevens analyse en visualisatie systemen Onderzoeks gegevens beheersysteem Onderzoeks publicatie repository Wetenschappelijke zoekmachine Personeels systeem medewerker Student informatie systeem deelnemer Onderzoeks meetsystemen Onderzoeks informatie systeem publicatie (meta-data) Management informatie systeem Onderzoeks gegevens archief onderzoeks gegevens publicatie (meta-data) resultaat e-Depot (KB) publicatie onderzoek Onderzoeks subsidieaanvraag systeem subsidie overeenkomst onderzoeks gegevens (meta-data) Externe gegevens bronnen publicatie onderzoeks gegevens publicatie werk manifestatie expressie publicatie Onderzoek, onderzoeksondersteuning en algemene ondersteuning applicaties kostenplaats inkomende betaling vordering Financieel systeem Promotie volg systeem onderzoek Auteur identificatie systeem medewerker deelnemer Object identificatie systeem DAI / ORCID Nederlandse bibliotheek catalogus (GGC) werk, manifestatie, expressie, item DOI onderzoeks gegevens Extern onderzoeks portaal publicatie (meta-data) Bibliotheek systeem

44 Bedrijfsvoering Inkoop systeem Tijd registratie systeem CRM systeem Student informatie systeem Rooster systeem Stage en afstudeer systeem werkactiviteit ruimte voorwerp medewerker Salaris verwerkings systeem Facilitair systeem deelnemer individu Personeels systeem Financieel systeem deelnemer vordering kostenplaats inkomende betaling vordering Bibbliotheek systeem werkactiviteit medewerker dienstverband werkactiviteit journaalpostkostenplaats Kaart beheer systeem Corporate LMS Aanbestedings systeem Service management systeem inkomende betaling leverancier Betaalsysteem inkomende betaling Architectuur beheer systeem Nieuw Handels Register Inzet plannings systeem Project Programma en Portfolio management systeem Management informatie systeem resultaat verplichting organisatie stage/afstudeer organisatie Bedrijfsvoering applicaties organisatie leverancier Student informatie systeem deelnemer ruimte Software ontwikkel omgeving Learning content management systeem leermateriaal IT management systeem werkactiviteit configuratie-item

45 Sturing Sturing applicaties Management informatie systeem Architectuur beheersysteem Kwaliteits management systeem IT management systeem Gezondheid Veiligheid en Duurzaamheid systeem Project Programma en Portfolio management systeem Rooster systeem Tijdregistratie systeem werkactiviteit

46 Gebruikersinteractie Samenwerking Processturing Contentbeheer Generieke applicaties Office suite Web content management systeem Portaal Unified communications systeem Zoekmachine Enquete systeem Sjabloon generator Samen werkings systeem Formulieren generator Online kennisbank E-mail systeem Document management systeem Enterprise output management systeem Input management systeem Business process management systeem Narrowcasting systeem

47 applicatie is afnemer applicatie is bron Digitaal toets systeem toetsmateriaal onderwijs eenheid toetsactiviteit toetsresultaat deelnemer Digitaal portfolio systeem werkproduct deelnemer medewerker Learning management systeem deelnemer leermateriaal werkproduct onderwijs eenheid medewerker lesgroep Educatieve applicatie Rooster systeem onderwijs activiteit medewerker rooster deelnemer lesgroep ruimte voorwerp Stage en afstudeer systeem stage/afstudeer activiteit stage/afstudeer organisatie stage/afstudeer opdracht deelnemer examen programma Student informatie systeem opleiding onderwijseenheid deelname vordering examen programma toetsresultaat onderwijs overeenkomst onderwijs activiteit lesgroep competentie (deelnemer) deelnemer inkomende betaling rooster waarde document medewerker Bibliotheek systeem Onderzoeks publicatie repository uitleen publicatie deelnemer medewerker deelnemer medewerker vordering inkomende betaling kostenplaats Onderzoeks informatie systeem onderzoek subsidie programma onderzoeksgeg. (meta-data) publicatie (meta-data) samenwerkings verband organisatie werkactiviteit subsidie overeenkomst medewerker Onderzoeks meetsysteem onderzoeks gegevens Onderzoeks gegevens beheersysteem onderzoeks gegevens Gegevens analysesysteem onderzoeks gegevens deelnemer activiteit Wetenschappelijke zoekmachine materiaal publicatie prospect Plagiaat detectiesysteem werkproduct onderzoeks object Onderzoeks gegevens archief onderzoeks gegevens (gepubliceerd) medewerker organisatie publicatie (meta-data) examen programma organisatie deelnemer Inzet plannings systeem inzetplanning medewerker Learning content management systeem leermateriaal werk manifestatie expressie item minor onderwijs eehneid onderwijs programma onderwijseen- heidresultaat inzetplanning onderwijs activiteit projectgroep leergroep Onderwijs, onderzoek en ondersteunende applicaties Promotie volgsysteem medewerker onderzoek werkactiviteit Video management systeem leermateriaal (video) Gegevens visualisatiesysteem onderzoeks gegevens deelnemer activiteit onderwijseenheid uitvoering Video streaming systeem leermateriaal (video) medewerker werkproduct

48 Service management systeem Sturing en bedrijfsvoeringapplicaties Financieel systeem Personeels systeem applicatie is afnemer applicatie is bron deelnemer dienst betrekking organisatie onderdeel onderwijs instelling medewerker competentie vordering verplichting journaalpost organisatie leverancier medewerker kostenplaats Inkoop systeem inkoopcontract leverancier verplichting voorwerp applicatie apparaat systeem software Facilitair systeem gebouw medewerker ruimte voorwerp Betaalsysteem inkomende betaling activum inkomende betaling uitgaande betaling medewerker Salaris verwerkings systeem onderwijs instelling organisatie onderdeel medewerker dienst betrekking journaalpost kostenplaats werkactiviteit verplichting uitgaande betaling beoordeling formatieplaats CRM systeem campagne prospect contact stagebedrijf leverancier individu organisatie medewerker deelnemer formatieplaats Project,Programma en Portfolio manage- mentsysteem werkactiviteit medewerker Tijdregistratie systeem werkactiviteit medewerker IT management systeem systeem software applicatie apparaat melding configuratie item werkorder Kwaliteits management systeem doelstelling indicator resultaat Aanbestedings systeem leverancier bedrijfseis Corporate LMS leermateriaal medewerker Management informatie systeem resultaat indicator werkactiiviteit Kaartbeheer systeem ruimte medewerker Systems management tool applicatie Architectuur beheer systeem architectuur systeem software apparaat begroting Document management systeem werkproduct waarde document alumnus deelnemer medewerker

49 Applicatieplatformmodel Wat is het? Een model van de idealiter aanwezige generieke software in een instelling, afgestemd op wat verkrijgbaar is in de markt Waar kun je het voor gebruiken? Als lijst van eenheden waarvan moet worden bepaald of wel wel/niet gesourced zouden moeten worden uit de community of public cloud Als bron van inspiratie voor het bepalen van verbeteringen in het eigen applicatieplatform van instellingen Afbakenen van de scope van projecten

50 Applicatieplatform Uitvoering Beveiliging Gegevensuitwisseling Gegevensbeheer Besturing B2B gateway Enterprise Service Bus HTTP server Web applicatieserver Applicatie server Database management systeem Database management systeem ETL tool Server virtualisatie platform Desktop virtualisatie platform Desktop virtualisatie platform Applicatie virtualisatie platform Applicatie virtualisatie platform Intrusion prevention / detection systeem Identity management systeem Authenticatie proxy Authenticatie proxy Directory server Besturings systeem Mobiele gateway Datadistributie systeem Linked Data gateway Bestandsbroker Message Queueing Middleware

51 DienstcriteriaProductcriteria Commodity oplossing Beveiligingsmaatregelen Hoge eenmalige investering Voldoen aan juridisch normenkader Sterk variabele capaciteit Koppeling met SURFconext Hoge beschikbaarheid Koppelvlakken op basis van open standaarden Ervaring met dienst in public cloud Aanpasbaarheid Sectorspecifiek Evolueerbaarheid Instellingsspecifiek Exit mogelijkheid Locatie-afhankelijkheid Rekenmodel Service level agreement Criteria voor cloud

52 Dienstcriteria en indicatie van gewenst deployment model Public cloudCommunity cloudEigen locatie Commodity oplossing+-- Hoge eenmalige investering+++- Sterk variabele capaciteit+++- Hoge beschikbaarheid++- Ervaring met public cloud+-- Sectorspecifiek-+- Instellingsspecifiek--+ Locatie-afhankelijkheid--+

53 5-sterren schema Open Data 53

54 REST Gateway OAuth2 authenticatieproxy OAuth2 authenticatieproxy Mobiele app SAML authenticatieproxy SAML authenticatieproxy Directory server Enterprise Service Bus Applicatie

55 Implementatiehulpmiddelen

56 56 governancestructuur en -principes Enterprise governance doelstellingen en beleidsuitgangspunten oplossing doelstellingen, beleidsuitgangspunten en roadmap architectuurprincipes en -modellen, roadmap Strategie en beleid Programma’s en projecten behoeften projectdocumenten architectuurprincipes en -modellen, compliance reviews programma/ project definitie voortgang Operatie en beheer Programma en project portfoliomanagement Enterprise architectuur behoeften architectuurprincipes, modellen en roadmap doelstellingen, beleidsutgangspunten en roadmap behoeften, configuratie-items Architectuur gepositioneerd architectuurprincipes en -modellen

57 Relatie met PRINCE2 Opstellen afspraak (PSA) tussen architectuurfunctie en ontwikkelpartners Gebruik enterprise-architectuur voor afbakenen van project Informele architectuurreview van projectdocumenten Formele architectuurreview van projectdocumenten Afhandelen issues en excepties uit architectuurreviews Genereren afwijkingenplan voor architectuurissues die tot extra werk leiden Bepalen of er nog openstaande issues zijn m.b.t. de enterprise-architectuur

58 Voorbeeld van toepassing - bedrijfsfuncties die relevant zijn voor het kunnen “uitbesteden van IT-diensten” Valorisatie Onderwijsondersteuning Onderzoeksondersteuning Onderzoek Onderwijs Onderwijs ontwikkeling Onderwijs planning Onderwijs uitvoering Roostering Deelnemer werving Inschrijving Onderzoeks administratie Onderzoeks ontwikkeling Onderzoeks opzet Onderzoeks publicatie Toetsing Deelnemer counseling Diplomering Kennis uitnutting Onderzoeks uitvoering Onderzoeks assistentie Deelnemer begeleiding Informatie ontsluiting Informatie levering Bedrijfsvoering Human Resource Management Financieel management Facilitair management Communicatie management Inkoop management Contact management Juridisch management Informatie en Technologie management Sturing Beleid en planvorming Verander management Verbeter management Verantwoording Strategie en governance Informatie doorlevering beleidsvorming en evaluatie inkoopbeleid informatiebeleid HRM beleid beleidsvorming en evaluatie inkoopbeleid informatiebeleid HRM beleid aanbesteden contractbeheer leveranciersbeheer aanbesteden contractbeheer leveranciersbeheer managen compliance tijdregistratie medewerkerontwikkeling tijdregistratie medewerkerontwikkeling enterprise governance IT governance enterprise risicomanagement enterprise governance IT governance enterprise risicomanagement enterprise-architectuur informatie-architectuur projectmanagement enterprise-architectuur informatie-architectuur projectmanagement functioneel beheer demand management wijzigingsbeheer operationele ICT-aansturing gegevensbeheer functioneel beheer demand management wijzigingsbeheer operationele ICT-aansturing gegevensbeheer

59 Informatiemodel – relevante bedrijfsobjecten voor het kunnen “uitbesteden van IT-diensten” Informatieontsluiting Onderzoek Onderwijsondersteuning Onderwijs Bedrijfsvoering Sturing vordering verplichtingjournaalpost kostenplaats activum inkomende betaling uitgaande betaling dienst betrekking campagne competentie (medewerker) beoordeling formatieplaats gebouw ruimte voorwerpapparaat applicatie systeem software melding organisatie werk activiteit leverancier inkoop contract werkorder medewerker doelstellingindicator onderwijs instelling organisatie onderdeel beleids uitgangspunt architectuurresultaat werkproduct toetsmateriaal leermateriaal rooster stage/afstudeer opdracht onderwijs eenheid onderwijseenheid deelname examen programma toetsresultaat onderwijs overeenkomst leergroep competentie (deelnemer) deelnemer waarde document stage/afstudeer organisatie opleiding minor leeractiviteit toetsactiviteit werk publicatie (gepubliceerd) subsidie programma onderz.geg. (gepubliceerd) subsidie overeenkomst samenwerkings verband expressie manifestatie item uitleen publicatie onderzoeks gegevens bedrijfseis plan onderzoeks object onderzoek begroting onderwijs programma prospect alumnus inzetplanning Valorisatie Onderzoeks ondersteuning Onderzoeks ondersteuning onderwijseenheid resultaat lesgroep onderwijseenheid uitvoering onderwijs activiteit individu contact configuratie item stage/afstudeer activiteit octrooi

60 Meer informatie http://www.wikixl.nl/wiki/hora

61 Danny Greefhorst dgreefhorst@archixl.nl Roelof Kooy r.w.kooy@hhs.nl

62 1. Extern aanbieden onderwijs Gast- instelling 2. Oriënteren op keuzes 3. Akkoord verwerven 4. Inschrijven voor onderwijseenheid 5. Uitvoeren van het (blended) onderwijs 6. Toetsen 7. Resultaat vaststellen 8. Resultaat verwerken in examenprogramma Student Gast- instelling Thuis- of Gast- instelling Thuis- instelling 1. Extern aanbieden onderwijs Gast- instelling 4. Inschrijven voor onderwijseenheid 5. Uitvoeren van het (blended) onderwijs 6. Toetsen 7. Resultaat vaststellen 8. Resultaat verwerken in examenprogramma Student Thuis- of Gast- instelling Thuis- instelling

63 Concept Collection Processing Distribution Discovery Analysis Archiving Repurposing

64 Student informatie systeem thuisinstelling Landelijk uitwisselings systeem Student informatie systeem gastinstelling (1) minor, onderwijseenheid (3) minor, onderwijseenheid (3) akkoord (4) deelnemer, onderwijseenheiddeelname (4) deelnemer (7) onderwijseenheidresultaat Inschrijf portaal Berichten verkeer

65 Gegevens collectie Gegevens verwerking en -analyse Publicatie creatie Onderzoeks object Onderzoeks gegevens als meting Onderzoeks gegevens als bron Onderzoeks gegevens als resultaat

66 Gegevens analyse en visualisatie systemen Onderzoeks gegevens beheersysteem Onderzoeks meetsystemen onderzoeks gegevens Onderzoeks gegevens archief Object identificatie systeem DOI onderzoeks gegevens


Download ppt "Hoger Onderwijs Referentie Architectuur Ontwikkelingen Principes Digitaal leren & werkenStudentmobiliteitOnderzoeksdataCloud computingIntegratie Businessmodel."

Verwante presentaties


Ads door Google