De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kaartleescursus 26 november 2011 door Gert, Joke en Wim.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kaartleescursus 26 november 2011 door Gert, Joke en Wim."— Transcript van de presentatie:

1 Kaartleescursus 26 november 2011 door Gert, Joke en Wim

2 Programma tot de pauze: -verschillen tussen TRK 1 en TRK 2 -voorbeeld kaarttekens -ritpijlen -herconstructies -voorkennis

3 TRK 1 TRK 2 URK

4 - TRK 2 Technisch Reglement Kaartlezen deel 2. - Is samen met TRK1 bedoeld voor (meer) ervaren ritten- sporters (A- en B klasse). - Wel herconstructies en van de kaart afwijkende situaties. - Meer ingewikkelde systemen. - TRK 1 Technisch Reglement Kaartlezen deel 1. - Is bedoeld voor beginnende rittensporters. - Geen herconstructies wel nieuwe route. - Alle wegaansluitingen kloppen. - Eenvoudige systemen.

5 - URK Uitzetters Reglement Kaartlezen. - Is bedoeld voor uitzetters. Deelnemers hoeven dit reglement niet te kennen, maar het doorlezen is wel nuttig! - Wat mag wel en wat mag niet. - Volledige beschrijvingen van de kaartleessystemen t.b.v. het bijzonder reglement.

6 -Verschillen tussen TRK 1 en TRK 2 -In TRK 1 staan de artikelen 1 t/m 7 -In TRK 2 aanvullingen op de artikelen 1, 2, 4, 5, 6 en 7. -In TRK 2 zijn de artikelen 8 (herconstructies), 9 (voorkennis) en 10 (van de kaart afwijkende situaties) toegevoegd.

7 -Artikel 7. VOORBEELD KAARTTEKENS

8 via parkeerplaats via parkeerplaats kaartwegen onder kaart­tekst

9 -Artikel 7. VOORBEELD KAARTTEKENS

10

11

12 g.

13 -Artikel 7. VOORBEELD KAARTTEKENS h.

14 -Artikel 7. VOORBEELD KAARTTEKENS j. Beide hieronder vermelde kaarttekens (aanduidende de landsgrens) dienen als kaarttekens te worden aangemerkt, ongeacht hetgeen in de legenda is vermeld. artikel 3k Kaartwegen die de landsgrens overschrijden mogen niet in de route- c.q. herconstructie worden opgenomen.

15 -Artikel 7. VOORBEELD KAARTTEKENS aanvullingen

16 -Artikel 2 RITPIJLEN -In het TRK 2 is toegevoegd; -i. Een met de geplande rijrichting mee wijzende rit pijl dient te worden genegeerd. B C A van A naar B ritpijl negeren

17 -Artikel 2 RITPIJLEN -In het TRK 2 is toegevoegd; -i. Een met de geplande rijrichting mee wijzende rit pijl dient te worden genegeerd. B C A van B dient naar C gereden te worden

18 -Artikel 8 HERCONSTRUCTIES -a. indien de geconstrueerde route niet kan of mag worden bereden, moet via kaartwegen een zodanige herconstructie worden gemaakt dat in volgorde van belangrijkheid: -1. de geconstrueerde route op de eerstvolgende samenkomst van kaartwegen (=opnamepunt) in de geconstrueerde rijrichting wordt voortgezet; -2. de gekozen herconstructie zo kort mogelijk is. Keren is hierbij niet toegestaan.

19 a b c d e f g h i j route a-b-c-d-e opnamepunt c herconstructie b-h-g-d-f-c DLW

20 a b c d e f g h i j route a-b-c-d-e opnamepunt c herconstructie b-h-i-j-b-c

21 a b c d e f g h i j route a-b-c-d-e opnamepunt c herconstructie b-j-i-h-b-c

22 a c d e f g h i b j route a-b-c-d-e opnamepunt c herconstructie b-h-g-d-f-c

23 a b c d e f g h i 12 j route a-b-c-d-e opnamepunt c herconstructie b-h-g-d-f-c

24 a b c d e f g h i R 1R j route a-b-c-d-e opnamepunt b herconstructie b-c-d-g-h-b

25 a b c d e f g h i L 1L j route a-b-c-d-e opnamepunt b herconstructie j-i-h-b

26 a b c d e f g h i R 1R A 1L j route a-b-c-d-e opnamepunt b herconstructie b-c-d-g-h-b herconstructie b-c-d-g-h-i-j-b

27 a b c d e f g h i L 1L A j route a-b-c-d-e opnamepunt b herconstructie b-c-d-g-h-b herconstructie b-c-d-g-h-i-j-b

28 -Artikel 8 HERCONSTRUCTIES -b. indien een herconstructieroute niet kan of mag worden bereden, vervalt deze herconstructie verder geheel. Men dient vanaf dat punt van onderbreking een nieuwe herconstructie te maken met in acht name van het gestelde in artikel 8a.

29 a b c d f g h e i j k l m n route a-b-c-d-e-f 5 opnamepunt c herconstructie n-k-l-c 4 herconstructie n-j-i-l-c en niet n-j-i-l-k-l-c

30 uit Nacht van Weesp B a A b c e d constructie e-b-a-e-b-c-d C- klasse nieuwe route naar begin pijl e-a-b-c-d-a-e RC’s B A B

31 uit Nacht van Weesp B a A b c e d constructie e-b-a-e-b-c-d A-B klasse herconstructie e-a-b-c-d-a-e-b RC’s B A A B opnamepunt b richting a route vervolgen b-a-e pijlen zo min mogelijk tegengesteld

32 -Artikel 9 VOORKENNIS -Indien een weg niet berijdbaar is en je gaat herconstrueren, dan moet je het niet berijdbaar zijn van die weg onthouden totdat je de route vanaf het opnamepunt weer bereden hebt. -Zo nodig mag de weg van de andere zijde in de herconstructie worden opgenomen.

33 nog geen voorkennis van de ritpijl herconstructie b-e-a-f c b a d constructie a-b-c-f-g DLW opnamepunt f e herconstructie a-b-d-g-f-c-b-a-f g f

34 a b c d e f g h i j k l m route a-b-c-d-e-f DLW opnamepunt c herconstructie b-g-h-c DLW herconstructie g-a-i-j-k-c

35 a b c d e f g h i j k l m route vervolgen c-d-e-f DLW opnamepunt e herconstructie l-k-c-h-e DLW

36 herconstructie c-b-g-h-e opnamepunt f herconstructie g-a-b-c-k-l-m-f a b c d e f g h i j k l m DLW doordat er route c-d gereden is, is de voorkennis van de DLW bij g vervallen ook de voorkennis van de DLW bij b is vervallen DLW herconstructie b-j-k-l-m-f DLW

37 geen voorkennis van het bord verboden in te rijden

38

39 a b e f d route a-b-c-e-f opnamepunt c herconstructie b-g-h-b-c herconstructie b-i-d-c c nog geen voorkennis van bord verboden in te rijden h g i

40

41 Programma na de pauze: -veranderde wegaansluitingen -niet op de kaart voorkomende wegen -doorsteekjes -voorbeelden Oost-West en Vechtoeverrit -vragen

42 -Artikel 10 b VERANDERDE WEGAANSLUITINGEN -Van veranderde wegaansluiting is alleen sprake aan het ‘begin’ van een weg. -Veranderde wegaansluitingen mogen niet worden bereden, behalve indien de ‘kaartsituatie’ kan worden bereikt via een route met een lengte van maximaal ‘X’ rijmeters.

43 geen veranderde wegsituatie

44 wel veranderde wegsituatie

45 a c d b f e route a-b-e-f is NIET KAARTWEG bij b weg naar rechts niet aanwezig indien b-c-e ≤ ‘X’ rijmeters mag bij c naar e gereden worden ‘X’ staat in bijzonder reglement b.v. 50 meter, 75 meter, 100 meter

46 a c d b f e is NIET KAARTWEG route d-c-b-e-f nu niet gelijk c-e rijden, eerst d-c-b-e-f proberen bij b weg naar links niet aanwezig niet keren en b-c-e rijden keren is niet toegestaan

47 -Artikel 10 b VERANDERDE WEGAANSLUITINGEN -Bij een gewijzigde situatie aan het “eind” van een weg is sprake van een op de kaart voorkomende weg, die overgaat in een NIET op de kaart voor komende weg. -Dit geldt eveneens voor wegverleggingen tussen het ‘begin’ en het ‘eind’ van een weg.

48 is NIET KAARTWEG route f-b-c-d a c d b f bij e weg rechtdoor niet aanwezig NIET kaartweg volgen naar c e opnamepunt f opnamepunt b herconstructie c-b-a-a-b

49 89 kaartsituatie

50 89 werkelijke situatie

51 -Artikel 10 c NIET OP DE KAART VOOKOMENDE WEGEN -Wanneer slechts de keuze bestaat tussen keren of het gaan berijden van een niet op de kaart voorkomende weg, dan ga je deze niet op de kaart voorkomende kaartweg berijden tot de eerste mogelijkheid om via, volgens de herconstructie toegestane kaartwegen, de route weer op te nemen.

52 is NIET KAARTWEG route a-b-c-d b c d e f a bij a is de rechtdoorgaande weg niet aanwezig er is nu geen andere mogelijkheid dan om de NIET kaartweg te berijden

53 -Artikel 10. 3 DOORSTEEKJES -Een doorsteekje is een niet op de kaart voorkomende berijdbare verbinding van maximaal ‘Y’ meter tussen een niet op de kaart voorkomende weg en een op de kaart voorkomende weg. -‘Y’ staat in bijzonder reglement b.v. 50 meter, 75 meter, 100 meter.

54 is NIET KAARTWEG b c d e f a indien e-b (= doorsteekje) ≤ ‘Y’ rijmeters (afstand volgens reglement) dan e-b berijden richting c route a-b-c-d indien e-b ˃ ‘Y’ rijmeters dan doorrijden om via kaartweg(en) f-c de route voort te zetten bij a is de rechtdoorgaande weg niet aanwezig

55 -Artikel 10 c NIET OP DE KAART VOOKOMENDE WEGEN -Indien je door een ritpijl of opdracht gedwongen (=sturen) wordt een niet op de kaart voorkomende weg op te rijden, dan blijf je deze niet op de kaartweg volgen tot de eerste mogelijkheid om via, volgens de herconstructie toegestane kaartwegen, de route weer op te nemen. -Het is daarbij NIET toegestaan ‘doorsteekjes’ te gebruiken.

56 is NIET KAARTWEG route a-b-c-d b c d e f a bij een ritpijl naar links moet de niet kaartweg gevolgd worden tot de eerste mogelijkheid om via kaartwegen de route op te nemen er mag geen doorsteekje gebruikt worden

57 is NIET KAARTWEG route a-b-c-d b c d e f a B HK-1R bij een controle met HK-1R stuurt de RC je de NIET kaartweg op ook nu mag er geen doorsteekje gebruikt worden

58 niet kaartweg kaartweg

59 doorsteekje naar kaartweg

60 4141 1 34113411 14 Start C klasse DLW

61 4141 1 34113411 14 Start A-B klasse DLW

62 HK 2 1 3

63 13e Vechtoeverrit 24 a b d c nieuwe route a-b-c-e-d-c-b nieuwe route c-d-e-c-b C klasse e

64 13e Vechtoeverrit 24 a b d c herconstructie a-b-f-g A-B klasse e f g opnamepunt g 25 herconstructie f-b-c-e-d-c-b herconstructie c-d-e-c-b

65 13e Vechtoeverrit C klasse a bij a niet naar links c b nieuwe route a-b-c

66 13e Vechtoeverrit B klasse a bij a niet naar links c b herconstructie a-b-c-d-a-e f d opnamepunt d g e bij d niet naar links herconstructie e-a-b-f-c-b-a-e het keerlusje bij g is langer 10 RC 10 – keren b-a-e-d

67

68 opgepikt in de wandelgange n

69 17 Vechtoeverrit route

70 Vechtoeverrit

71 route A HK keren en meteen route vervolgen 2e Dag van Weesp

72 route punt a is opnamepunt richting b A HK-1R keren bij c, daarna terug en keren bij RC R om bij a de route op te nemen R HK 2e Dag van Weesp

73 Y HKL Vechtoeverrit


Download ppt "Kaartleescursus 26 november 2011 door Gert, Joke en Wim."

Verwante presentaties


Ads door Google