De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgieds. R. Sietsma (Zaltbommel) Collecte: Diaconie Gezang145:1, 3 Johannes8:30 - 42, 51 - 59 Psalm110:1, 2, 4 HC Zondag13: LvdK476:1, 4, 5 Belijdenis.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgieds. R. Sietsma (Zaltbommel) Collecte: Diaconie Gezang145:1, 3 Johannes8:30 - 42, 51 - 59 Psalm110:1, 2, 4 HC Zondag13: LvdK476:1, 4, 5 Belijdenis."— Transcript van de presentatie:

1 Liturgieds. R. Sietsma (Zaltbommel) Collecte: Diaconie Gezang145:1, 3 Johannes8:30 - 42, 51 - 59 Psalm110:1, 2, 4 HC Zondag13: LvdK476:1, 4, 5 Belijdenis op wijs LvdK 135 Gezang182D:Amen

2 Voorganger: ds. R. Sietsma (Zaltbommel) Welkom in deze dienst

3 Mededelingen kerkenraad Diensten 09:30voorganger: ds. M. Wielhouwer (Wageningen) 16:30 voorganger: ds. R. Sietsma (Zaltbommel) De collecte is bestemd voor algemene diaconale doelen, onder andere gericht op ondersteuning van de eigen gemeenteleden.

4 Mededelingen kerkenraad Maandag jl. hebben de nieuw benoemde brs. De Groot en Van Harten het bindingsformulier ondertekend en daarmee was de kerkenraad weer voltallig. De wijkverdeling werd vastgesteld, u kunt die lezen in het kruispunt.

5 Agenda 16 septemberDabar Ond:Amos, inleiding en schets 1 Inl: Everlien Spakman 27 september19:30Best Life

6 Deze week zijn jarig: 13 september:Jesper van Driel 14 september:zr Lian de Graaf-Pruijssen br Marco de Groot br Laurens Wols 15 september:Ivo van Harten br Ale Sytsma Bram de Wit 17 september:br Wouter Bondt zr Mariska Heres-Bril zr Els van Wolfswinkel-van Huizen 19 september:br Doeko Ellen Renée Huizinga zr Henriëtte van der Velden-de Jong

7 Liturgieds. R. Sietsma (Zaltbommel) Collecte: Diaconie Gezang145:1, 3 Johannes8:30 - 42, 51 - 59 Psalm110:1, 2, 4 HC Zondag13: LvdK476:1, 4, 5 Belijdenis op wijs LvdK 135 Gezang182D:Amen

8 Opwekking 770 Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam. Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

9 Opwekking 770 Een boog in de wolken als teken van trouw, staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

10 Opwekking 770 De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

11 Opwekking 770 ‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.

12 Opwekking 770 O Naam aller namen, aan U alle eer. Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer: Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

13 Opwekking 770 ‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.

14 Liturgieds. R. Sietsma (Zaltbommel) Collecte: Diaconie Gezang145:1, 3 Johannes8:30 - 42, 51 - 59 Psalm110:1, 2, 4 HC Zondag13: LvdK476:1, 4, 5 Belijdenis op wijs LvdK 135 Gezang182D:Amen

15 Liturgieds. R. Sietsma (Zaltbommel) Collecte: Diaconie Gezang145:1, 3 Johannes8:30 - 42, 51 - 59 Psalm110:1, 2, 4 HC Zondag13: LvdK476:1, 4, 5 Belijdenis op wijs LvdK 135 Gezang182D:Amen

16 Gezang 175C

17 Liturgieds. R. Sietsma (Zaltbommel) Collecte: Diaconie Gezang145:1, 3 Johannes8:30 - 42, 51 - 59 Psalm110:1, 2, 4 HC Zondag13: LvdK476:1, 4, 5 Belijdenis op wijs LvdK 135 Gezang182D:Amen

18 Gezang 145, NG74: 1, 3 1 Heer, onze God hoe heerlijk is Uw naam, die U ons noemt door sterren zon en maan. Hemel en aarde spreken wijd en zijd, tonen het wonder van Uw heerlijkheid. 3 U komt ons, Heer, in Christus tegemoet. U geeft ons, Heer, verlossing door zijn bloed. U roept ons mensen in uw heerlijkheid: leven om Jezus’ wil in eeuwigheid.

19 Liturgieds. R. Sietsma (Zaltbommel) Collecte: Diaconie Gezang145:1, 3 Johannes8:30 - 42, 51 - 59 Psalm110:1, 2, 4 HC Zondag13: LvdK476:1, 4, 5 Belijdenis op wijs LvdK 135 Gezang182D:Amen

20 Liturgieds. R. Sietsma (Zaltbommel) Collecte: Diaconie Gezang145:1, 3 Johannes8:30 - 42, 51 - 59 Psalm110:1, 2, 4 HC Zondag13: LvdK476:1, 4, 5 Belijdenis op wijs LvdK 135 Gezang182D:Amen

21 Liturgieds. R. Sietsma (Zaltbommel) Collecte: Diaconie Gezang145:1, 3 Johannes8:30 - 42, 51 - 59 Psalm110:1, 2, 4 HC Zondag13: LvdK476:1, 4, 5 Belijdenis op wijs LvdK 135 Gezang182D:Amen

22 Psalm 110: 1, 2, 4 1 Zo heeft de HERE tot mijn Heer gesproken: Zit aan mijn rechterhand en neem uw recht, totdat Ik elke vijand heb gebroken en als een voetbank voor u neergelegd. 2 De HERE wil u met zijn macht bekleden, van Sion uit strekt Hij uw koningsstaf: voer met gezag, door vijanden bestreden, de heerschappij die God, de HEER, u gaf.

23 Psalm 110: 1, 2, 4 4 De HERE heeft u deze eed gezworen - en het berouwt Hem niet in eeuwigheid: Zó als Ik Melchisedek had verkoren, wil Ik dat gij voor eeuwig priester zijt.

24 Liturgieds. R. Sietsma (Zaltbommel) Collecte: Diaconie Gezang145:1, 3 Johannes8:30 - 42, 51 - 59 Psalm110:1, 2, 4 HC Zondag13: LvdK476:1, 4, 5 Belijdenis op wijs LvdK 135 Gezang182D:Amen

25 Liturgieds. R. Sietsma (Zaltbommel) Collecte: Diaconie Gezang145:1, 3 Johannes8:30 - 42, 51 - 59 Psalm110:1, 2, 4 HC Zondag13: LvdK476:1, 4, 5 Belijdenis op wijs LvdK 135 Gezang182D:Amen

26 Zondag 13

27 Een opmerkelijke zin: “van voordat Abraham er was, ben ik er”.

28 Zondag 13 Hij was er al van vóór Abraham, maar Hij is niet gestorven, Hij leeft voor altijd: eeuwig.

29 Zondag 13 Toch: Jezus is wel op zeker moment geboren Wie was en is Jezus dan precies? Hij heeft veel namen Maar wat is Hij van mij, en ik van Hem? Best een pittige vraag …. (De Joden hadden het daar heel zwaar mee!)

30 Zondag 13 Je kunt Jezus alleen als je Heer, en God als je Vader aanvaarden, als je erkent dat Hij, Jezus de enige Zoon van God is.

31 Zondag 13 Die erkenning kun je alleen maar geven door het geloof (vertrouwen) De belofte daarbij: bevrijding!

32 Zondag 13 Daaruit volgt de discussie over: vrij zijn! Ben jij vrij? Van nature niet Door het geloof wel!

33 Zondag 13 Je kunt alleen echte vrijheid krijgen, als God je die geeft. Als Hij je bevrijdt. En dat kan en doet Hij, als jij gelooft dat Jezus Gods Zoon is

34 Zondag 13 En wij? Zijn we kinderen van God? Ja, geadopteerde kinderen van Hem

35 Zondag 13 Wij zijn niet van nature vrij Anders was er niet zoveel slechtheid Dat wil een vrij en goed mens niet

36 Zondag 13 Wij zijn niet van nature vrij Christus wil je bevrijden door zijn waarheid Neem die waarheid alsjeblieft aan

37 Zondag 13 Je krijgt een nieuwe heer: De Heer (het kan maar één van beide zijn)

38 Zondag 13 Je nieuwe Heer is anders en het tegenovergestelde: de Beste! Van Hem ben je geen slaaf, maar Hij maakt je: kind van God. Je bent zelfs: zijn vriend!

39 Liturgieds. R. Sietsma (Zaltbommel) Collecte: Diaconie Gezang145:1, 3 Johannes8:30 - 42, 51 - 59 Psalm110:1, 2, 4 HC Zondag13: LvdK476:1, 4, 5 Belijdenis op wijs LvdK 135 Gezang182D:Amen

40 LvdK 476: 1, 4, 5 1 Eeuwig Woord, U willen wij bezingen, God uit God en Licht uit Licht; Wijsheid, voor de aanvang aller dingen spelend voor Gods aangezicht; engel Gods uit Isrels oude dagen, Zoon van 's Vaders eeuwig welbehagen, dienaar van Gods hoog bevel, kind der maagd, Immanuël!

41 LvdK 476: 1, 4, 5 4 Mensenzoon tussen de kandelaren, Wortel Davids, Morgenster, blijf uw kerk vergaderen, bewaren, roep haar van nabij en ver. Laat de luchters branden van uw klaarheid, maak uw kerk tot pijlers van uw waarheid, schuilplaats in de wildernis, huis waarin uw vrede is.

42 LvdK 476: 1, 4, 5 5 Levensvorst, U loven de geslachten, en tot uw verborgen tijd blijft de bruid uw wederkomst verwachten, 't einde van haar bange strijd. Houd haar waakzaam; doe haar, 't hoofd geheven, uit die hoge heilsverwachting leven, tot zij op de jongste dag, met U triumferen mag.

43 Liturgieds. R. Sietsma (Zaltbommel) Collecte: Diaconie Gezang145:1, 3 Johannes8:30 - 42, 51 - 59 Psalm110:1, 2, 4 HC Zondag13: LvdK476:1, 4, 5 Belijdenis op wijs LvdK 135 Gezang182D:Amen

44 Liturgieds. R. Sietsma (Zaltbommel) Collecte: Diaconie Gezang145:1, 3 Johannes8:30 - 42, 51 - 59 Psalm110:1, 2, 4 HC Zondag13: LvdK476:1, 4, 5 Belijdenis op wijs LvdK 135 Gezang182D:Amen

45 Liturgieds. R. Sietsma (Zaltbommel) Collecte: Diaconie Gezang145:1, 3 Johannes8:30 - 42, 51 - 59 Psalm110:1, 2, 4 HC Zondag13: LvdK476:1, 4, 5 Belijdenis op wijs LvdK 135 Gezang182D:Amen

46 Geloofsbelijdenis op wijs LvdK 135 Ik geloof in God de Vader, die almachtig, wijs en goed, aard’ en hemel heeft geschapen, vorm en kleur in overvloed. Die de stilte heeft doorbroken en zichzelf heeft uitgesproken in het vleesgeworden Woord, opdat ieder naar Hem hoort. Dat is wat ik hier belijd, mijn geloof, mijn zekerheid

47 Geloofsbelijdenis op wijs LvdK 135 Ik geloof in Jezus Christus, Zoon van mensen, Zoon van God, die als Redder van de wereld werd gekruisigd en gedood. Maar die opgestaan ten leven, hemelhoog nu is verheven, boven heerschappij en macht die ten onder wordt gebracht Dat is wat ik hier belijd, mijn geloof, mijn zekerheid.

48 Geloofsbelijdenis op wijs LvdK 135 Ik geloof in God de Trooster, die van oudsher, wereldwijd, overal zijn volk vergadert en tot dienen toebereidt. Met Gods kinderen verbonden, in vergeving van mijn zonden mag ik op de jongste dag opstaan, leven met een lach. Dat is wat ik hier belijd, mijn geloof, mijn zekerheid.

49

50

51

52

53

54

55 Liturgieds. R. Sietsma (Zaltbommel) Collecte: Diaconie Gezang145:1, 3 Johannes8:30 - 42, 51 - 59 Psalm110:1, 2, 4 HC Zondag13: LvdK476:1, 4, 5 Belijdenis op wijs LvdK 135 Gezang182D:Amen

56 Gezang 182D

57 Liturgieds. R. Sietsma (Zaltbommel) Collecte: Diaconie Gezang145:1, 3 Johannes8:30 - 42, 51 - 59 Psalm110:1, 2, 4 HC Zondag13: LvdK476:1, 4, 5 Belijdenis op wijs LvdK 135 Gezang182D:Amen

58 Schooldag 2015 Theologische Universiteit Kampen Zaterdag 26 september

59 Thema: geloven met hart & ziel Programma van 10.00 tot 16.00 uur Hoofdspreker: prof. Ad de Bruijne Inspirerende workshops Meer info en reserveren workshops: www.schooldagkampen.nl U komt toch ook?!

60 Lidwina kerk Best 9 oktober 2015 Aanvang: 20.00 Kaarten: www.truetickets.nl Sela Dorpskerkentour

61


Download ppt "Liturgieds. R. Sietsma (Zaltbommel) Collecte: Diaconie Gezang145:1, 3 Johannes8:30 - 42, 51 - 59 Psalm110:1, 2, 4 HC Zondag13: LvdK476:1, 4, 5 Belijdenis."

Verwante presentaties


Ads door Google