De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Voorlichting LWOO-/PrO-traject 8 & 10 september 2015 www.slinge-berkel.nl.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Voorlichting LWOO-/PrO-traject 8 & 10 september 2015 www.slinge-berkel.nl."— Transcript van de presentatie:

1 1 Voorlichting LWOO-/PrO-traject 8 & 10 september 2015 www.slinge-berkel.nl

2 Inhoud  Veranderingen  Procedure  Tijdpad & procedure 2015-2016  Beroep / Bezwaar 2 2 www.slinge-berkel.nl

3 Voorstellen  Ton Edelbroek (directeur) t.edelbroek@swvslingeberkel.nl 06 11 34 33 13  Wilma Ekelhof (adjunct-directeur) w.ekelhof@swvslingeberkel.nl w.ekelhof@swvslingeberkel.nl 06 53 23 64 83  Ingrid Weeke (secretariaat LWOO/PrO) i.weeke@swvslingeberkel.nl i.weeke@swvslingeberkel.nl 06 17 80 87 44 3www.slinge-berkel.nl 3 3

4 Wat verandert er?  SWV regelt de procedure rondom LWOO/PrO.  SWV geeft toelaatbaarheidsverklaring PrO af of een aanwijzing LWOO. Het SWV neemt de rol van de RVC over. De toelaatbaarheidsverklaring en aanwijzing zijn landelijk geldig gedurende de hele schoolloopbaan.  De PO-school geeft altijd vroegtijdig een realistisch advies aan de ouders. 4www.slinge-berkel.nl 4

5 Regio Het gaat om alle V(S)O scholen in de 6 gemeenten:  Aalten  Berkelland  Haaksbergen  Lochem  Oost-Gelre  Winterswijk Leerlingen die naar een school in een andere gemeente uitstromen worden aldaar gemeld voor onderzoek! 5 www.slinge-berkel.nl 5

6 De rol van Toelaatbaarheidscommissie  Anita Bieleman, Floor Minkhorst, Wilma Ekelhof en Ingrid Weeke  Zij geven op basis van beschikbare informatie een toelaatbaarheidsverklaring PrO of aanwijzing LWOO af. 6 www.slinge-berkel.nl 6

7 De rol van Adviescommissie  Liesbeth Bergsma, Jos Bleumink, Myrthe Aarnink en Ingrid Weeke.  Adviescommissie geeft advies n.a.v. de onderzoeksresultaten, het OKR en LOVS. Indien nodig worden ouders en school uitgenodigd. 7 www.slinge-berkel.nl 7

8 Verschil LWOO & PrO  Leerlingen met LWOO-aanwijzing zijn binnen het VMBO gebonden aan bepaalde vakkenpakketten en exameneisen.  PrO werkt meer expliciet vanuit de onderwijsbehoefte van de leerling met als doel branchegerichte en erkende certificaten. 8www.slinge-berkel.nl 8

9 Aanmelding LWOO-/PrO-onderzoek  (S)BAO meldt aan bij VO school waar leerling waarschijnlijk naar toe gaat.  VO school stuurt vóór 14 oktober 2015 aanmeldformulier LWOO-/PrO-onderzoek digitaal naar Ingrid Weeke.  PO levert vóór 15 november 2015 aanvullende gegevens aan bij VO-school, bij voorkeur via OSO. De contactpersoon VO-school wordt door de basisschool ook hiervan op de hoogte gesteld.  VO-school stuurt vóór 1 december 2015 de aangeleverde gegevens digitaal aan Ingrid Weeke. 9www.slinge-berkel.nl 9

10 Wat lever je aan?  Aanmeldformulier LWOO-/PrO-onderzoek (te downloaden via de website SWV Slinge-Berkel)  OKR (te downloaden via de website SWV Slinge- Berkel)  Compleet LOVS – vanaf groep 3 t/m 8. Alle informatie moet digitaal worden aangeleverd met handtekening van ouders voor dossieruitwisseling en instemming routing SWV. 10www.slinge-berkel.nl 10 www.slinge-berkel.nl

11 Wanneer zeker aanmelden 1)Als een leerling wordt aangemeld bij het Praktijkonderwijs. 2)Als een leerling wordt aangemeld voor een VMBO- instroomniveau (basis - theoretisch) én er sprake is van een relatieve leerachterstand van 0,25 of meer in twee of meer domeinen (inzichtelijk rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen en spellen; niet zijnde de combinatie technisch lezen en spellen). Relatieve leerachterstand=1- (DLE/DL) =1- (40/53) = 0,25 =1- (26/53) = 0,50 Relatieve leerachterstand * 0,25 tot 0,50 = LWOO * 0,50 of groter = PrO. 11www.slinge-berkel.nl 11 www.slinge-berkel.nl

12 Wanneer zeker aanmelden (vervolg) 3)Als een leerling door langdurige zorg net niet meer aan de LWOO-/PrO-criteria voldoet, maar u vindt extra ondersteuning wel nodig, omdat de leerling anders binnen de kortste keren wel weer aan de criteria voldoet. Met andere woorden: het niet continueren van zorg brengt de oude situatie weer terug. 12www.slinge-berkel.nl 12 www.slinge-berkel.nl

13 Onderzoeken De onderzoeken die door A-Vision worden afgenomen:  NIO  Het drempelonderzoek  NPV-J-2 (wordt alleen gescoord indien nodig) 13 www.slinge-berkel.nl 13 www.slinge-berkel.nl

14 Voldoen aan criteria Op basis van de uitkomsten van de hiervoor genoemde onderzoeken en de aangeleverde gegevens van de basisschool kan worden bezien of de leerling aan alle criteria voldoet van LWOO en/of PrO. Het SWV Slinge-Berkel laat dit onderzoek afnemen door het testbureau A-Vision. De VO-school financiert dit. Als het IQ boven 90 uitkomt, kan een basisschool gevraagd worden aanvullend nog een gedragsbeoordelingslijst in te vullen, teneinde toch kans te maken op LWOO-toekenning 14www.slinge-berkel.nl 14 www.slinge-berkel.nl

15 Criteria Criteria LWOO  IQ tussen 75 à 80 – 90  leerachterstanden 1½ jaar – 3 jaar  >90 sociaal emotionele problematiek Criteria PrO  IQ tussen 55 – 75 à 80  Leerachterstanden ≥ 3 jaar Het gaat om minstens twee leerachterstanden niet zijnde de combinatie technisch lezen / spelling. Je hoeft niet op alle 4 de gebieden achterstand te hebben. 15www.slinge-berkel.nl 15 www.slinge-berkel.nl

16 Terugkoppeling 1.Uitslagen van het onderzoek en het advies van de Adviescommissie LWOO/PrO worden gestuurd aan de VO-school waar kind is aangemeld voor onderzoek. VO- school koppelt terug aan basisschool. 2.Indien er geen bijzondere uitslagen zijn, gaat het dossier door naar de toelaatbaarheidscommissie. 3.Indien er afwijkende uitslagen zijn, is er een individueel traject waarbij ouders, basisschool en VO-school betrokken worden. 4.Ouders ontvangen via het SWV Slinge-Berkel een toelaatbaarheidsverklaring PrO of aanwijzing LWOO. 16www.slinge-berkel.nl 16 www.slinge-berkel.nl

17 Tijdpad & procedures  Basisschool meldt vóór 14 oktober 2015 de leerling aan voor onderzoek LWOO/PrO bij de VO-school Deze school levert een totaaloverzicht per locatie aan bij Ingrid Weeke.  De leerling wordt per brief door Ingrid Weeke uitgenodigd voor de testdag.  De testdagen zijn gepland in november en december 2015.  Voor uitzonderingen is er nog een tweede testronde. 17www.slinge-berkel.nl 17 www.slinge-berkel.nl

18 18www.slinge-berkel.nl

19 Beroep / Bezwaar Zie website SWV Slinge-Berkel! http://www.slinge-berkel.nl Ook voor vragen! 19www.slinge-berkel.nl 19 www.slinge-berkel.nl


Download ppt "1 Voorlichting LWOO-/PrO-traject 8 & 10 september 2015 www.slinge-berkel.nl."

Verwante presentaties


Ads door Google