De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgieds. J.R. Geersing Collecte: Diaconie Gezang174: Matteüs25:31 - 46 Psalm146:4, 5, 7, 8 LvdK106:1, 2 Gezang107:1 LvdK442:1, 3, 4 Gezang182D:Amen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgieds. J.R. Geersing Collecte: Diaconie Gezang174: Matteüs25:31 - 46 Psalm146:4, 5, 7, 8 LvdK106:1, 2 Gezang107:1 LvdK442:1, 3, 4 Gezang182D:Amen."— Transcript van de presentatie:

1 Liturgieds. J.R. Geersing Collecte: Diaconie Gezang174: Matteüs25:31 - 46 Psalm146:4, 5, 7, 8 LvdK106:1, 2 Gezang107:1 LvdK442:1, 3, 4 Gezang182D:Amen

2 Voorganger: ds. J.R. Geersing Welkom in deze dienst

3 Mededelingen kerkenraad Diensten 09:30voorganger: ds. K. Harmannij 16:30 voorganger: ds. J.R. Geersing uit Den Bosch De collecte is bestemd voor de diaconie

4 Mededelingen kerkenraad De kerkenraad maakt aan de gemeente bekend dat Oscar de Ruiter en Carina Verschelling van plan zijn te trouwen. Zij willen hun huwelijk in de naam van God beginnen en samen met de gemeente zijn zegen vragen. Wanneer geen gegronde bezwaren worden ingediend zal dit DV gebeuren in een dienst op donderdag 8 oktober a.s.. Die dienst begint om zeven uur ‘s avonds.

5 Mededelingen kerkenraad Morgenavond, 28 september, vergadert om 20.00 uur de kerkenraad, in aanvang met de diakenen over ondermeer de talstelling, en daarna gaan beide afzonderlijk verder, met op de agenda van de kerkenraad o.a.: concept regelingen GKv-EB en de resultaten van de ambtsdragerconferentie. Voor de goede orde: de ouderlingen worden om 19.30 uur verwacht! We herinneren u eraan, dat vandaag de laatste dag is voor het inleveren van namen voor de verkiezing van een ouderling.

6 Mededelingen kerkenraad Volgende week, zondag 4 oktober, zal er een extra collecte worden gehouden. De opbrengst van die collecte is voor hulp aan Noord Oost India waar begin augustus ernstige overstromingen zijn geweest. Deze collecte wordt gehouden na een oproep vanuit onze zusterkerken in India, de Reformed Presbyterian Church of North-East India, het kerkverband waartoe ook ds. Lawr en de gemeente van Rengkai behoort. De collecte wordt via De Verre Naasten beschikbaar gesteld. Meer informatie vindt u in het Kruispunt van vandaag.

7 Deze week zijn jarig: 27 september:br Jorick Schipper 28 september:br Corné van Driel 29 september:br Joop Barelds br S. Voogt 30 september:br Bert Kamps 2 oktober:br Lourens Heres br Wouter Slob 3 oktober:zr A. Gosker-de Jager Lydia de Kruijff

8 agenda 27 september 19 30 Best life 30 september bijbelstudieclub Dabar Ond: Amos, schets 2 2-4 oktober LEF-kamp 15 oktober B.V. “Ichtus” 20 30 Ontmoetingen met Jezus, Hst 2 Bij: Anita

9 Liturgieds. J.R. Geersing Collecte: Diaconie Gezang174: Matteüs25:31 - 46 Psalm146:4, 5, 7, 8 LvdK106:1, 2 Gezang107:1 LvdK442:1, 3, 4 Gezang182D:Amen

10 Liturgieds. J.R. Geersing Collecte: Diaconie Gezang174: Matteüs25:31 - 46 Psalm146:4, 5, 7, 8 LvdK106:1, 2 Gezang107:1 LvdK442:1, 3, 4 Gezang182D:Amen

11 Gezang 175C

12 Liturgieds. J.R. Geersing Collecte: Diaconie Gezang174: Matteüs25:31 - 46 Psalm146:4, 5, 7, 8 LvdK106:1, 2 Gezang107:1 LvdK442:1, 3, 4 Gezang182D:Amen

13 Gezang 174, NG90: 1, 2, 3 1 Zo vriendelijk en veilig als het licht zo als een mantel om mij heen geslagen zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht. Ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen, dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt. Wil mij behoeden en op handen dragen.

14 Gezang 174, NG90: 1, 2, 3 2 Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd waakt over mij en over al mijn gangen Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid om, als ik val, mij telkens op te vangen. Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt. Ik moet in lief en leed naar U verlangen.

15 Gezang 174, NG90: 1, 2, 3 3 Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft, dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede. Ontsteek die vreugde die geen einde heeft, wil alle liefde aan uw mens besteden. Wees Gij vandaag mijn brood zowaar Gij leeft Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.

16 Liturgieds. J.R. Geersing Collecte: Diaconie Gezang174: Matteüs25:31 - 46 Psalm146:4, 5, 7, 8 LvdK106:1, 2 Gezang107:1 LvdK442:1, 3, 4 Gezang182D:Amen

17 Liturgieds. J.R. Geersing Collecte: Diaconie Gezang174: Matteüs25:31 - 46 Psalm146:4, 5, 7, 8 LvdK106:1, 2 Gezang107:1 LvdK442:1, 3, 4 Gezang182D:Amen

18 Psalm 146: 4, 5, 7, 8 4 ’t Is de HEER, die alle dingen door zijn woord heeft voortgebracht. Eeuwig blijft zijn trouw omringen ieder die zijn hulp verwacht. Hemel, aarde, zee en land blijven door Gods macht in stand.

19 Psalm 146: 4, 5, 7, 8 5 ’t Is de HEER, die aan de armen recht verschaft in druk en nood, die uit liefderijk erbarmen hongerigen voedt met brood, die gevangnen vrijheid schenkt en aan hun ellende denkt.

20 Psalm 146: 4, 5, 7, 8 7 ’t Is de HEER, die vreemdelingen met een wakend oog beschouwt, die in alle rechtsgedingen wees en weduwe behoudt. Maar de bozen dwalen om, want God maakt hun wegen krom.

21 Psalm 146: 4, 5, 7, 8 8 ’t Is de HEER van alle heren, Sions Koning, groot in macht, die voor eeuwig zal regeren tot het laatste nageslacht. Sion, zing uw God ter eer. Halleluja, loof de HEER.

22 Liturgieds. J.R. Geersing Collecte: Diaconie Gezang174: Matteüs25:31 - 46 Psalm146:4, 5, 7, 8 LvdK106:1, 2 Gezang107:1 LvdK442:1, 3, 4 Gezang182D:Amen

23

24 over het ontvangen en herbergen van Christus

25 ik had honger en jullie gaven me te eten...

26 zijn eigen missie

27 zijn eigen missie wordt nu onze missie

28

29

30

31

32

33

34

35 wie is die arme, die naakte, die vreemdeling

36 is het iedere vreemdeling, vluchteling

37 is het vooral de vervolgde christen?

38 één van déze onaanzienlijken Mat 25, 45

39 gaat dit niet over de leerlingen, de apostelen?

40 je ontvangt Christus als je de apostelen ontvangt

41 je ontvangt apostelen als je hun woorden ontvangt

42 heb God lief en je naaste

43

44 Liturgieds. J.R. Geersing Collecte: Diaconie Gezang174: Matteüs25:31 - 46 Psalm146:4, 5, 7, 8 LvdK106:1, 2 Gezang107:1 LvdK442:1, 3, 4 Gezang182D:Amen

45 LvdK 106: 1, 2 1 Het einde aller dingen is nabij, zo weest dan nuchter, waakt in de gebeden, vurig van hart en staat elkander bij; liefde dekt alle ongerechtigheden.

46 LvdK 106: 1, 2 2 Staat voor elkander open, dient elkaar, ieder gelijk hij gaven heeft gekregen; maakt om u heen het heil des Heren waar en deelt met een ruim hart Gods grote zegen.

47 Liturgieds. J.R. Geersing Collecte: Diaconie Gezang174: Matteüs25:31 - 46 Psalm146:4, 5, 7, 8 LvdK106:1, 2 Gezang107:1 LvdK442:1, 3, 4 Gezang182D:Amen

48 Gezang 107, Gz29: 1, 2 1 Ere zij aan God, de Vader, ere zij aan God, de Zoon, eer de Heilge Geest, de Trooster, de Drie-eenge in zijn troon. Halleluja, halleluja, de Drie-eenge in zijn troon!

49 Liturgieds. J.R. Geersing Collecte: Diaconie Gezang174: Matteüs25:31 - 46 Psalm146:4, 5, 7, 8 LvdK106:1, 2 Gezang107:1 LvdK442:1, 3, 4 Gezang182D:Amen

50 Liturgieds. J.R. Geersing Collecte: Diaconie Gezang174: Matteüs25:31 - 46 Psalm146:4, 5, 7, 8 LvdK106:1, 2 Gezang107:1 LvdK442:1, 3, 4 Gezang182D:Amen

51 Liturgieds. J.R. Geersing Collecte: Diaconie Gezang174: Matteüs25:31 - 46 Psalm146:4, 5, 7, 8 LvdK106:1, 2 Gezang107:1 LvdK442:1, 3, 4 Gezang182D:Amen

52 1. Waar bent U God, is ons hart verblind? Antwoord op ons gebed. Wij tasten rond, zoeken naar het licht, naar een waarheid die ons redt. Wees bij ons in de duisternis, schijn in onze nacht. Breng redding die voor eeuwig is, schijn in onze nacht.

53 2. De vijand fluistert ons leugens in; trekt ons bij U vandaan. Geef ons geloof dat standvastig is; de verzoeking kan weerstaan. Wees bij ons in de duisternis, schijn in onze nacht. breng redding die voor eeuwig is, schijn in onze nacht.

54 3. Wij houden vast aan wat zeker is: uw rijk komt dichterbij. U brengt ons thuis in het hemels licht. Daar is onze nacht voorbij. Uw licht doorbreekt de duisternis, schijnt in onze nacht. Uw waarheid die voor eeuwig is, leidt ons naar de dag.

55 Liturgieds. J.R. Geersing Collecte: Diaconie Gezang174: Matteüs25:31 - 46 Psalm146:4, 5, 7, 8 LvdK106:1, 2 Gezang107:1 LvdK442:1, 3, 4 Gezang182D:Amen

56 LvdK 442: 1, 2, 3, 4 1 Jezus, ga ons voor deze wereld door, en U volgend op uw schreden gaan wij moedig met U mede. Leid ons aan uw hand naar het vaderland.

57 LvdK 442: 1, 2, 3, 4 2 Valt de weg ons lang, zijn wij klein en bang, sterk ons, Heer, om zonder klagen achter U ons kruis te dragen. Waar Gij voor ons tradt, is het rechte pad.

58 LvdK 442: 1, 2, 3, 4 3 Krimpt ons angstig hart onder eigen smart, moet het met de ander lijden, Jezus, geef ons kracht tot beide. Wees Gij zelf het Licht dat ons troost en richt.

59 LvdK 442: 1, 2, 3, 4 4 In de woestenij, Heer, blijf ons nabij met uw troost en met uw zegen tot aan 't eind van onze wegen. Leid ons op uw tijd in uw heerlijkheid.

60 Liturgieds. J.R. Geersing Collecte: Diaconie Gezang174: Matteüs25:31 - 46 Psalm146:4, 5, 7, 8 LvdK106:1, 2 Gezang107:1 LvdK442:1, 3, 4 Gezang182D:Amen

61 Gezang 182D

62 Liturgieds. J.R. Geersing Collecte: Diaconie Gezang174: Matteüs25:31 - 46 Psalm146:4, 5, 7, 8 LvdK106:1, 2 Gezang107:1 LvdK442:1, 3, 4 Gezang182D:Amen

63 Lidwina kerk Best 9 oktober 2015 Aanvang: 20.00 Kaarten: www.truetickets.nl Sela Dorpskerkentour

64

65 Uitnodiging Wij nodigen u graag uit om samen met ons, in een eredienst, Gods zegen te vragen over ons huwelijk. 8 oktober 2015 19:00 uur Lidwinakerk Na de dienst is er, onder het genot van een kopje koffie, gelegenheid tot feliciteren. Carina & Oscar


Download ppt "Liturgieds. J.R. Geersing Collecte: Diaconie Gezang174: Matteüs25:31 - 46 Psalm146:4, 5, 7, 8 LvdK106:1, 2 Gezang107:1 LvdK442:1, 3, 4 Gezang182D:Amen."

Verwante presentaties


Ads door Google