De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Aan welke eisen moet een iMMO-rapport voldoen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Aan welke eisen moet een iMMO-rapport voldoen"— Transcript van de presentatie:

1 Aan welke eisen moet een iMMO-rapport voldoen
Overheid vs vreemdeling Drie globale eisen aan het rapport Inspiratie uit verzekeringsgeneeskunde Maak protocol en standaardrapport/vragen Medische aspecten in asielprocedure Te beantwoorden vragen bij Horen en Beslissen. Toekomst: beoordeling geloofwaardigheid?

2 Positie overheid Overheid Zorgvuldig onderzoek (art. 3:2 Awb).
MediFirst wordt standaard als deskundige ingeschakeld. Lang gevecht geweest. IND dacht het zelf wel te kunnen beoordelen. Dit probleem blijft.

3 Positie overheid 2 De overheid heeft een vergewisplicht. De overheid moet altijd bezien of het advies op een onpartijdige en zorgvuldige wijze tot stand is gekomen. Daarnaast moet het rapport naar inhoud inzichtelijk en concludent zijn. Zo ja. Dan mag de overheid afgaan op de inhoud van het rapport.

4 Positie vreemdeling Kan niet zonder een deskundige kanttekeningen maken. Concrete aanknopingspunten voor twijfel aan het deskundigenoordeel van MediFirst. Deskundigenrapport van MediFirst is een bewijs van de stelling van de vreemdeling. De stelling van de vreemdeling moet wel duidelijk zijn.

5 Eisen aan rapport iMMO als partijdeskundige
8:34 Awb gerechtelijke deskundige analoog De deskundige die zijn benoeming heeft aanvaard, is verplicht zijn opdracht onpartijdig en naar beste weten te vervullen. Rapport naar inhoud inzichtelijk en concludent (eis MediFirst analoog)

6 M.a.w. rapport moet aan drie eisen voldoen:
Naar beste weten (deskundigheid) Onpartijdig Naar inhoud inzichtelijk en concludent

7 Inspiratie uit Verzekeringsgeneeskunde 1
Leidraad medisch deskundigen in bestuursrechtelijke zaken.

8 Inspiratie uit Verzekeringsgeneeskunde 2
Richtlijn medisch specialistische rapportage. Van de KNMG

9 Inspiratie uit Verzekeringsgeneeskunde 3
Regeling verzekeringsgeneeskundige protocollen arbeidsongeschikheidswetten. (bijlage 5, Algemene inleiding) Interessant vanwege wetenschappelijke onderbouwing.

10 Maak een protocol! Beschrijf deskundigheid.
Gebruik de vragenlijst om de eigen waarnemingen te objectiveren. Gebruik de medische stukken die er zijn inclusief onderliggende rapportage. Beantwoord de vraag die voorligt.

11 Welk tijdstip? Liefst voor het gehoor, staat het sterkst in de procedure. Anders erna maar dan moet je met terugwerkende kracht kijken en dat lijkt lastig.

12 Medische aspecten in de asielprocedure
Medische aspecten bij het Horen en Beslissen Littekens als bewijs Vreemdeling kan niet tijdelijk/permanent reizen Vreemdeling kan niet verklaren over de mensenhandel waar hij slachtoffer van is geworden

13 Werkinstructie 2010/13 Werkinstructies 2010/13 Kan er gehoord worden?
Zijn de incoherenties en inconsistenties te herleiden tot de medische situatie van de vreemdeling?

14 WI is problematisch IND als leugendetector.
Als er inconsistenties zijn als gevolg van de medische situatie dan nog behoudt de IND zich het recht voor deze tegen te werpen. De verklaring van de vreemdeling wordt niet automatisch gevolgd. Probleem is dus verlegd. Disc. Eerst over aanwezigheid medische omstandigheden. Nu over de consequenties voor geloofwaardigheid.

15 Bijdrage iMMO Kan het iMMO iets zeggen over de geloofwaardigheid??? Open vraag. Dit ligt nu volledig bij de IND. iMMO moet daarom de correcte vragen beantwoorden en goed motiveren aan de hand van de aanwezige stukken, de eigen observaties, de testen en de wetenschappelijke literatuur.

16 Vragen die iMMO moet beantwoorden
1) Kan (kon) er gehoord worden? 2) Is (was) de vreemdeling ten tijde van het gehoor in staat coherent en consistent te verklaren?

17 Toekomst? IND heeft alleenrecht op beoordeling geloofwaardigheid. Kan dit monopolie worden doorbroken?

18 Literatuur Genoemde verzekeringsgeneeskundige stukken.
Hoofdstuk 8, Medische aspecten bij Horen en Beslissen uit Best Practise Guide Asiel, sept Werkinstructie 2010/13


Download ppt "Aan welke eisen moet een iMMO-rapport voldoen"

Verwante presentaties


Ads door Google