De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 vwo Hoofdstuk 1 Bevolking, §7 - 9. Bevolkingsgroei Nederland Een groot poppetje is 1 miljoen inwoners. Een klein poppetje is 100.000 inwoners. In het.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 vwo Hoofdstuk 1 Bevolking, §7 - 9. Bevolkingsgroei Nederland Een groot poppetje is 1 miljoen inwoners. Een klein poppetje is 100.000 inwoners. In het."— Transcript van de presentatie:

1 1 vwo Hoofdstuk 1 Bevolking, §7 - 9

2 Bevolkingsgroei Nederland Een groot poppetje is 1 miljoen inwoners. Een klein poppetje is 100.000 inwoners. In het jaar 1900 telt Nederland 5,1 miljoen inwoners Hoeveel inwoners telt Nederland in het jaar 2000? 15,9 miljoen inwoners In 2012 is het aantal inwoners al ruim 16,7 miljoen inwoners.

3 Bevolkingsgroei Nederland 1850 Geboortecijfer 36 p/1000 Sterftecijfer 24 p/1000 ________ Groei … p/1000 Spaanse griep Sterke groei door ….. Hier zie je de invloed van … de Tweede Wereldoorlog. de babyboom. 12

4 Bevolkingsopbouw verandert jeugd werkendenouderen vergrijzing ontgroening jeugd ontgroening ouderen vergrijzing werkenden Zet de juiste betekenis bij de juiste pijl

5 Bevolkingsopbouw verandert jeugd ouderen Bevolkingsopbouw in de toekomst. Maak de zin af: De vergrijzing neemt en de ontgroening toe blijft gelijk

6 Bevolkingsopbouw verandert In de toekomst neemt de vergrijzing in Nederland toe

7 Bevolkingsspreiding Nederland Bekijk de legenda van de kaart. Zet bij de juiste pijl: Dichtbevolkt Dunbevolkt Dichtbevolkt

8 Bevolkingsspreiding Nederland Wat is de bevolkingsdichtheid van jouw schoolgemeente?

9 Bevolkingsspreiding Nederland Nederland - stedenland Bijna 9 op de 10 Nederlanders woont in een stad. Meeste steden in de Randstad In de Randstad woont bijna de helft van alle Nederlanders In de Randstad is het meeste werk Grootste steden: Amsterdam, DH A U R Rotterdam, Den Haag,Utrecht.

10 Nieuwe Nederlanders Kleurrijk Nederland Zijn vader en moeder zijn allebei in Nederland geboren -> geen allochtoon Haar vader is in België geboren -> allochtoon Haar moeder is in Brazilië geboren -> niet-westerse allochtoon Je bent allochtoon als ten minste één van je ouders in het buitenland is geboren.

11 Nieuwe Nederlanders Welk deel van de bevolking hoort tot de groep van allochtonen? 20% een op de vijf inwoners De groep allochtone Nederlanders bestaat uit 55% niet-westerse allochtonen. Nederlandse bevolkingAllochtone Nederlanders

12 Nieuwe Nederlanders Zet bij het juiste staafje: Antilliaanse Nederlanders - Belgische Nederlanders - Duitse Nederlanders - Indonesische Nederlanders - Marokkaanse Nederlanders -Surinaamse Nederlanders - Turkse Nederlanders Niet-westerse allochtonen Westerse allochtonen Belgische Nederlanders Duitse Nederlanders Indonesische Nederlanders Antilliaanse Nederlanders Marokkaanse Nederlanders Turkse Nederlanders Surinaamse Nederlanders

13 Omdat Suriname vroeger van Nederland was, ben ik in Nederland gaan studeren. Ik ben hier gaan werken. In Turkije kon ik geen werk vinden. Zes jaar geleden ben ik uit Afghanistan gevlucht, het was daar heel gevaarlijk. Drie groepen immigranten 1980 2006 1985

14 Drie groepen immigranten Ik kom uit een van de koloniën van Nederland. Ik ben een arbeids- migrant. Ik ben een vluchteling.

15 Gezinsvorming en gezinshereniging Mijn vrouw en kinderen zijn later ook naar Nederland gekomen: dat noem je Ik ben hier opgegroeid. Mijn vrouw komt uit Turkije, we vormen in Nederland een gezin: dat noem je gezinsvorming gezinshereniging

16 Drie groepen immigranten 1 Voormalige kolonie 2 Arbeidsmigrant 3 Vluchteling Partners/kinderen volgen na aantal jaren 2 Arbeids- migrant 3 Vluchteling

17 Mensen komen en mensen gaan immigratie emigratie Nederlanders zoeken een nieuw bestaan in het buitenland. Een paar jaar studeren in het buitenland. Soms keren migranten terug naar het land waar ze vandaan komen. Drie groepen immigranten

18 Spreiding niet-westerse allochtonen Het percentage niet-westerse allochtonen in Nederland is gemiddeld 11%. Welk deel van de legenda geeft gebieden aan waar het aandeel niet-westerse allochtonen hoger is dan gemiddeld? Aandeel niet-westerse allochtonen hoger dan gemiddeld

19 Spreiding van niet-westerse allochtonen Randstad: grootste aandeel niet-westerse allochtonen Binnen de Randstad: grootste aandeel niet-westerse allochtonen in grote steden

20 Spreiding niet-westerse allochtonen Binnen de grote steden: groot aandeel niet-westerse allochtonen in wijken met lage huren. oudere wijken rondom het stadscentrum flatwijken uit de jaren ‘60 van de vorige eeuw. Daardoor grote kans op segregatie

21 Nederlandse bevolking: groei of krimp Groei Stabiel Krimp Aandeel daalt tot 2025. Daarna stabiel – lichte groei In welk jaar is de vergrijzing naar verwachting het hoogst? 2040

22 Groei of krimp: regionale verschillen Landelijke gebieden krimpen Stedelijke gebieden groeien Is jouw schoolgemeente een groeigemeente of verwachten demografen krimp?

23 Bevolkingssamenstelling Vul aan: het aandeel niet-westerse allochtone Nederlanders neemt ……… het aandeel westerse allochtone Nederlanders neemt ……… toe het aandeel Nederlanders waarvan beide ouders in Nederland zijn geboren neemt ……… af


Download ppt "1 vwo Hoofdstuk 1 Bevolking, §7 - 9. Bevolkingsgroei Nederland Een groot poppetje is 1 miljoen inwoners. Een klein poppetje is 100.000 inwoners. In het."

Verwante presentaties


Ads door Google