De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 vwo Hoofdstuk 1 Bevolking, §7 - 9

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 vwo Hoofdstuk 1 Bevolking, §7 - 9"— Transcript van de presentatie:

1 1 vwo Hoofdstuk 1 Bevolking, §7 - 9

2 Bevolkingsgroei Nederland
Een groot poppetje is 1 miljoen inwoners. Een klein poppetje is inwoners. In het jaar 1900 telt Nederland 5,1 miljoen inwoners Hoeveel inwoners telt Nederland in het jaar 2000? 15,9 miljoen inwoners In 2012 is het aantal inwoners al ruim 16,7 miljoen inwoners.

3 Bevolkingsgroei Nederland
Sterke groei door ….. de babyboom. 1850 Geboortecijfer p/1000 Sterftecijfer p/ ________ Groei … p/1000 12 Spaanse griep Hier zie je de invloed van … de Tweede Wereldoorlog.

4 Bevolkingsopbouw verandert
vergrijzing jeugd ontgroening ouderen vergrijzing werkenden ontgroening Zet de juiste betekenis bij de juiste pijl jeugd werkenden ouderen

5 Bevolkingsopbouw verandert
ouderen jeugd Bevolkingsopbouw in de toekomst. Maak de zin af: De vergrijzing neemt en de ontgroening toe blijft gelijk

6 Bevolkingsopbouw verandert
In de toekomst neemt de vergrijzing in Nederland toe

7 Bevolkingsspreiding Nederland
Dunbevolkt Dichtbevolkt Bekijk de legenda van de kaart. Zet bij de juiste pijl: Dichtbevolkt Dunbevolkt

8 Bevolkingsspreiding Nederland
Wat is de bevolkingsdichtheid van jouw schoolgemeente?

9 Bevolkingsspreiding Nederland
Nederland - stedenland Bijna 9 op de 10 Nederlanders woont in een stad. Meeste steden in de Randstad A Grootste steden: Amsterdam, DH Rotterdam, Den Haag, Utrecht. R In de Randstad woont bijna de helft van alle Nederlanders In de Randstad is het meeste werk U

10 Nieuwe Nederlanders Kleurrijk Nederland
Haar moeder is in Brazilië geboren -> niet-westerse allochtoon Haar vader is in België geboren -> allochtoon Zijn vader en moeder zijn allebei in Nederland geboren -> geen allochtoon Je bent allochtoon als ten minste één van je ouders in het buitenland is geboren.

11 Nieuwe Nederlanders Allochtone Nederlanders Nederlandse bevolking
De groep allochtone Nederlanders bestaat uit 55% niet-westerse allochtonen. Welk deel van de bevolking hoort tot de groep van allochtonen? 20% een op de vijf inwoners

12 Nieuwe Nederlanders Zet bij het juiste staafje:
Antilliaanse Nederlanders - Belgische Nederlanders - Duitse Nederlanders - Indonesische Nederlanders - Marokkaanse Nederlanders -Surinaamse Nederlanders - Turkse Nederlanders Niet-westerse allochtonen Westerse allochtonen Belgische Nederlanders Antilliaanse Nederlanders Duitse Nederlanders Marokkaanse Nederlanders Indonesische Nederlanders Surinaamse Nederlanders Turkse Nederlanders

13 Drie groepen immigranten
1980 Omdat Suriname vroeger van Nederland was, ben ik in Nederland gaan studeren. Zes jaar geleden ben ik uit Afghanistan gevlucht, het was daar heel gevaarlijk. Ik ben hier gaan werken. In Turkije kon ik geen werk vinden. 2006 1985

14 Drie groepen immigranten
Ik kom uit een van de koloniën van Nederland. Ik ben een vluchteling. Ik ben een arbeids-migrant.

15 Gezinsvorming en gezinshereniging
Ik ben hier opgegroeid. Mijn vrouw komt uit Turkije, we vormen in Nederland een gezin: dat noem je gezinsvorming Mijn vrouw en kinderen zijn later ook naar Nederland gekomen: dat noem je gezinshereniging

16 Drie groepen immigranten
2 Arbeidsmigrant Partners/kinderen volgen na aantal jaren 3 Vluchteling 2 Arbeids-migrant 1 Voormalige kolonie 3 Vluchteling

17 Mensen komen en mensen gaan
immigratie emigratie Nederlanders zoeken een nieuw bestaan in het buitenland. Drie groepen immigranten Een paar jaar studeren in het buitenland. Soms keren migranten terug naar het land waar ze vandaan komen.

18 Spreiding niet-westerse allochtonen
Aandeel niet-westerse allochtonen hoger dan gemiddeld Het percentage niet-westerse allochtonen in Nederland is gemiddeld 11%. Welk deel van de legenda geeft gebieden aan waar het aandeel niet-westerse allochtonen hoger is dan gemiddeld?

19 Spreiding van niet-westerse allochtonen
Binnen de Randstad: grootste aandeel niet-westerse allochtonen in grote steden Randstad: grootste aandeel niet-westerse allochtonen

20 Spreiding niet-westerse allochtonen
Binnen de grote steden: groot aandeel niet-westerse allochtonen in wijken met lage huren. oudere wijken rondom het stadscentrum flatwijken uit de jaren ‘60 van de vorige eeuw. Daardoor grote kans op segregatie

21 Nederlandse bevolking: groei of krimp
Stabiel Krimp Aandeel daalt tot Daarna stabiel – lichte groei In welk jaar is de vergrijzing naar verwachting het hoogst? 2040

22 Groei of krimp: regionale verschillen
Is jouw schoolgemeente een groeigemeente of verwachten demografen krimp? Stedelijke gebieden groeien Landelijke gebieden krimpen

23 Bevolkingssamenstelling
Vul aan: het aandeel niet-westerse allochtone Nederlanders neemt ……… toe het aandeel westerse allochtone Nederlanders neemt ……… toe het aandeel Nederlanders waarvan beide ouders in Nederland zijn geboren neemt ……… af


Download ppt "1 vwo Hoofdstuk 1 Bevolking, §7 - 9"

Verwante presentaties


Ads door Google