De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

INFORMATIEAVOND OUDERS GROEP 8A WELKOM OUDERS VAN: Lars, Iris B, Rianne, Shirlynn, Niels, Tijmen E, Chayenne, Gianni, Thijs, Jasper, Yesibel, Bram, Joris,

Verwante presentaties


Presentatie over: "INFORMATIEAVOND OUDERS GROEP 8A WELKOM OUDERS VAN: Lars, Iris B, Rianne, Shirlynn, Niels, Tijmen E, Chayenne, Gianni, Thijs, Jasper, Yesibel, Bram, Joris,"— Transcript van de presentatie:

1 INFORMATIEAVOND OUDERS GROEP 8A WELKOM OUDERS VAN: Lars, Iris B, Rianne, Shirlynn, Niels, Tijmen E, Chayenne, Gianni, Thijs, Jasper, Yesibel, Bram, Joris, Wesley, Thijmen v.d. L., Bjorn, Lynn, Iris M, Manon, Jordy, Sophie, Daan, Nelle en Jolein

2 DOEL VAN DE AVOND Informatie over het schooljaar groep 8 Informatie over het Voortgezet Onderwijs

3 VOORSTELLEN “JUF MARISKA” Op dinsdagmiddag is Juf Ilse in de groep. Zij geeft de volgende vakken: Aardrijkskunde/topografie en tekenen

4 SFEER EN REGELS Je veilig in de groep voelen is belangrijk!!! Het welbevinden van het kind staat voorop. Kinderen leren om voor zichzelf op te komen. Merkt u wat aan uw kind dan graag melden….. Kinderen in groep 8: Hoe gaan we met elkaar om?? Schoolregels worden met de kinderen besproken. Kanjertraining: niet meer uit het boek, maar in de praktijk!

5 HET SCHOOLJAAR GROEP 8  Verwachtingen van elkaar t.a.v.: Manier van werken/Dalton in groep 8 Meer zelfcontrole (verBETERen) Meer zelfverantwoordelijkheid voor eigen werk… niet alles wordt meer letterlijk door de leerkracht nagekeken. Leren goed naar jezelf te kijken (spiegelen/kind-gesprek Meer verantwoordelijkheid voor de omgeving: jaaroverzicht met diverse taken! Verantwoordelijkheid voor huiswerk en agendagebruik. Hoe gaan we om met huiswerk? Wat kunnen kinderen thuis oefenen??? Zie website van de school… Meer loslaten….. door leerkracht én door ouders……

6 PROGRAMMA De vakken in groep 8 Rekenen Taal Spelling (woorden en werkwoorden Begrijpend/studerend lezen Engels Zaakvakken: Aardrijkskunde, Geschiedenis, Natuur, Verkeer Godsdienst (Trefwoord)/H. Vormsel (aan project doen alle leerlingen mee) Kanjertraining Gym/zwemmen Expressievakken: Dans, drama, muziek, tekenen, handvaardigheid

7 COMMUNICATIE: Sonar Website algemeen Website groep 8a met o.a. verslagen van kinderen(terugblik van de week) Daar ook de mededelingen/informatie te vinden. Veel via kinderen…. Vraag hen naar agenda en afspraken… Dringende mededelingen/oproepen via mail! Graag even uw mailadres checken vanavond. Contact/klassenouder: Maeike Blauw.

8 BIJZONDERE MOMENTEN Bezoek Woolthuis door groep 8b (11 sept) i.v.m. ziekendag Techniekochtenden groep 6-7-8 6 en 23 sept. ter voorbereiding op de techniekdagen Salland (10 en 12 oktober 2015) Deelname Debatspel in september Kinderpostzegelactie (start 23 sept.) Culturele uitstapjes: HOFtheater en Sted. Museum Zwolle (?) Organiseren van de Pietenochtend voor de kleuters en groep 3 Voorbereiding keuze VO en CITO eindtoets Kiezen van prins(es) Carnaval Organiseren van Tuimelaarsfeest Evt. meedoen aan optocht in Heino; afhankelijk van ouders… (de wagen dient opgeknapt te worden; regelen van de muziek op de wagen. Verantwoordelijkheid tijdens deelname bij ouders. Wie loopt mee?) Voorleesontbijt Project Vormsel (met uitstapje Utrecht?) Kamp Musical Diverse gastlessen (dierendag, vuurwerkles HALT, gehandicaptenadviesraad…) ……………… Vrijdag 2 oktober Dierendag

9 EN DAN IS ER…….. Tot straks!

10 Het VO in het algemeen HAVO MBO HBO/Universiteit MBO

11 Extra zorg in het VO  Leer Weg Ondersteunend Onderwijs.  Remedial Teaching  Dyslexie ondersteuning  Mentor uren  ……

12 Hoe komt het advies tot stand? Objectieve gegevens :  LVS  Rapporten  Methodegebonden toetsen  Eindtoets basisonderwijs (nieuwe procedure) (april)  NIO toets (oktober 2015) Subjectieve gegevens:  Ervaringen en visies van de collega’s/vooradvies  Werkhouding  Mate van zelfstandigheid  Motivatie  Taakbesef/verantwoordelijkheid  Algemene ontwikkeling en interesse.  Eigen wens van de kinderen….en het waarom daarvan?

13 Procedure  Oudergesprekken (regulier en extra) en de ouder- en kindgesprekken (nieuw)  NIO toets in oktober  Bij rapportgesprekken in november/december een vooradvies.  In jan. afname LVS midden 8  Verwijzingsgesprekken in febr. 2016 (20 minuten) (donderdag 11 febr.; dinsdag 16 febr.; woensdag 17 febr.; ) (donderdag 11 febr.; dinsdag 16 febr.; woensdag 17 febr.; ) Bezoeken vanuit CCS in febr-mrt (ter voorbereiding op plaatsing) Bezoeken vanuit CCS in febr-mrt (ter voorbereiding op plaatsing) Warme overdracht in mrt-april Warme overdracht in mrt-april Brieven van plaatsing eind april naar ouders/verzorgers Brieven van plaatsing eind april naar ouders/verzorgers  Aanmelding door ouders  Informatie door school  School zorgt voor verzending van beide formulieren naar scholen VO. Voor CCS geldt dat aanmelding voor maandag 7 maart binnen moet zijn. Voor OOZ is deze datum nog niet bekend; volgt z.s.m. In april is de CITO eindtoets! Digitaal of op papier In april is de CITO eindtoets! Digitaal of op papier

14 Keuze VO gehad en dan….? We gaan verder met het reguliere programma!!!! Projecten waaronder: - Liefdesplein - Tactus verslavingszorg - gastlessen - sportdag etc. Kamp Musical …….kortom…we zitten echt niet stil ;-)

15 Inloopochtenden Van 7 sept. t/m 11 sept. bent U van harte welkom om een kijkje te komen nemen in de groep. Van 7 sept. t/m 11 sept. bent U van harte welkom om een kijkje te komen nemen in de groep. Intekenlijsten vindt u op het prikbord…. Intekenlijsten vindt u op het prikbord…. Ook kunt u (in overleg met uw kind ) intekenen voor een kind- en oudergesprek Ook kunt u (in overleg met uw kind ) intekenen voor een kind- en oudergesprek

16 VRAGEN??????

17 Dank voor uw komst en………….. Dank voor uw komst en………….. Wel thuis!! Wel thuis!!


Download ppt "INFORMATIEAVOND OUDERS GROEP 8A WELKOM OUDERS VAN: Lars, Iris B, Rianne, Shirlynn, Niels, Tijmen E, Chayenne, Gianni, Thijs, Jasper, Yesibel, Bram, Joris,"

Verwante presentaties


Ads door Google