De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nieuwe opleiding(svisie) RevaKi

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nieuwe opleiding(svisie) RevaKi"— Transcript van de presentatie:

1 Nieuwe opleiding(svisie) RevaKi
Informatiesessie voor docenten eerste bachelorfase Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie

2 Competenties van kinesitherapeuten

3 Competenties kinesitherapeuten
Zorgverlener Beroepsontwikkelaar Vorser Manager Nationale Raad voor Kinesitherapie, 2010

4 Bacheloropleiding

5 Doelstelling bacheloropleiding
Studenten met een actieve attitude om hun leerproces zelf mee in de hand te nemen, gestuurd en gefaciliteerd door docenten, waarbij verwacht wordt dat ze de nodige flexibiliteit aan de dag kunnen leggen. Studenten vormen zodat zij voldoende zelfzekerheid en de nodige competenties bezitten om de masteropleiding aan te kunnen vatten Klinisch: klaar zijn om stages aan te vatten Basiskennis verschillende deeldomeinen kinesitherapie Communicatie (schriftelijk en mondeling) met patiënten en/of andere (zorg)beroepen Masterproef: klaar zijn om met grote mate van zelfstandigheid de masterproef aan te vatten

6 Competenties bachelor
Rol als zorgverlener

7 Competenties kinesitherapeuten
Zorgverlener Beroepsontwikkelaar Vorser Manager Nationale Raad voor Kinesitherapie, 2010

8 Rol als zorgverlener: competenties
Screenen, kinesitherapeutisch diagnosticeren, plannen, therapeutisch handelen en preventief handelen. Klinisch redeneren voor niet-complexe aandoeningen binnen verschillende subdomeinen van de kinesitherapie. Praktische vaardigheden in verschillende deeldomeinen van de kinesitherapie: Op een veilige en inhoudelijk correcte manier patiënten onderzoeken Eenvoudige praktische handelingen uit te voeren.

9 Rol als zorgverlener: competenties
Op een correcte manier (mondeling of schriftelijk) rapporteren naar derden en de patiënt Daarom worden volgende elementen extra benadrukt in het bachelorprogramma: De studenten zijn in staat om het klinisch taalgebruik aan te passen aan de patiënt om hem zo duidelijke informatie en instructies te kunnen geven. De studenten houden hierbij rekening met elementen van inter-persoonlijke verbale en non-verbale communicatie. De studenten zijn in staat om correct en duidelijk te communiceren met andere zorgverleners over patiënten met niet-complexe aandoeningen. De studenten zijn in staat om een bondig, correct en duidelijk verslag te maken van een observatie (bv. patiëntenverslag, verslag van een practicum…), zowel op inhoudelijk als vormelijk vlak.

10 Rol als zorgverlener: competenties
Zich een correcte, professionele houding aanmeten. Dit uit zich in een aantal aspecten, waaronder ook wijze van communiceren: De studenten hebben de attitude om alle communicatie in het kader van hun opleiding, te verzorgen. Onderscheid informele communicatie (met familie, vrienden…) - formele communicatie met leden van het academisch en administratief/technisch personeel, stageleiders,….. De opleiding acht algemene persoonsvorming van groot belang Via de vakken binnen het blok “mens en maatschappij” Via het besteden van aandacht aan algemeen menselijke aspecten van de patiënt Confrontatie met de eigen future self

11 Wat te onthouden? Er zijn drie rollen die een kinesitherapeut moet invullen Zorgverlener: Klinisch redeneren en vaardigheden beheersen Correct communiceren Een correcte, professionele attitude beheersen

12 Inhoudelijke invulling nieuwe programma
Rol als zorgverlener

13 Rol als zorgverlener: Natuurwetenschappen en biomedische wetenschappen als basis voor klinische leerlijnen Eerste fase BLOK LEERLIJN OPLEIDINGSONDERDELEN Natuurwetenschappen Chemie en inleiding tot de biologische chemie Moleculaire celbiologie Natuurkunde en inleiding tot de biomechanica Biomedische wetenschappen Functionele anatomie Inleiding tot de ziekteleer Ontwikkelingskinesiologie Zie ook algemeen academische vorming

14 Rol als zorgverlener: Natuurwetenschappen en biomedische wetenschappen als basis voor klinische leerlijnen Eerste fase Inspanningsfysiologie, inwendige aandoeningen BLOK LEERLIJN OPLEIDINGSONDERDELEN Natuurwetenschappen Chemie en inleiding tot de biologische chemie Moleculaire celbiologie Natuurkunde en inleiding tot de biomechanica Biomedische wetenschappen Functionele anatomie Inleiding tot de ziekteleer Ontwikkelingskinesiologie Zie ook algemeen academische vorming

15 Rol als zorgverlener: Natuurwetenschappen en biomedische wetenschappen als basis voor klinische leerlijnen Eerste fase BLOK LEERLIJN OPLEIDINGSONDERDELEN Natuurwetenschappen Chemie en inleiding tot de biologische chemie Moleculaire celbiologie Natuurkunde en inleiding tot de biomechanica Biomedische wetenschappen Functionele anatomie Inleiding tot de ziekteleer Ontwikkelingskinesiologie Musculoskeletale revalidatie, pediatrie, neurologie Zie ook algemeen academische vorming

16 Rol als zorgverlener: Natuurwetenschappen en biomedische wetenschappen als basis voor klinische leerlijnen Eerste fase BLOK LEERLIJN OPLEIDINGSONDERDELEN Natuurwetenschappen Chemie en inleiding tot de biologische chemie Moleculaire celbiologie Natuurkunde en inleiding tot de biomechanica Biomedische wetenschappen Functionele anatomie Inleiding tot de ziekteleer Ontwikkelingskinesiologie Meerdere klinische leerlijnen Zie ook algemeen academische vorming

17 Rol als zorgverlener: Natuurwetenschappen en biomedische wetenschappen als basis voor klinische leerlijnen Eerste fase BLOK LEERLIJN OPLEIDINGSONDERDELEN Natuurwetenschappen Chemie en inleiding tot de biologische chemie Moleculaire celbiologie Natuurkunde en inleiding tot de biomechanica Biomedische wetenschappen Functionele anatomie Inleiding tot de ziekteleer Ontwikkelingskinesiologie Niet tolereerbaar Zie ook algemeen academische vorming

18 Rol als zorgverlener: invulling in programma
Eerste fase BLOK LEERLIJN OPLEIDINGSONDERDELEN Revalidatiewetenschappen Algemene revalidatiewetenschappen Kinesitherapeutisch handelen 1: basisevaluatie Kinesitherapeutisch handelen 2: introductie behandelingstechnieken Stage Bewegingsactiviteiten in een therapeutische context Werkveldoriëntatie miv communicatie en toegepaste ethiek Mens en maatschappij Psychologie Overzicht van de wijsbegeerte

19 Rol als zorgverlener: invulling in programma
Eerste fase BLOK LEERLIJN OPLEIDINGSONDERDELEN Revalidatiewetenschappen Algemene revalidatiewetenschappen Kinesitherapeutisch handelen 1: basisevaluatie Kinesitherapeutisch handelen 2: introductie behandelingstechnieken Stage Bewegingsactiviteiten in een therapeutische context Werkveldoriëntatie miv communicatie en toegepaste ethiek Mens en maatschappij Psychologie Overzicht van de wijsbegeerte Link met anatomie! Klinische vakken!

20 Rol als zorgverlener: invulling in programma
Eerste fase BLOK LEERLIJN OPLEIDINGSONDERDELEN Revalidatiewetenschappen Algemene revalidatiewetenschappen Kinesitherapeutisch handelen 1: basisevaluatie Kinesitherapeutisch handelen 2: introductie behandelingstechnieken Stage Bewegingsactiviteiten in een therapeutische context Werkveldoriëntatie miv communicatie en toegepaste ethiek Mens en maatschappij Psychologie Overzicht van de wijsbegeerte Algemene vorming en persoonsvorming

21 Rol als zorgverlener: Natuurwetenschappen en biomedische wetenschappen als basis voor klinische leerlijnen Tweede fase BLOK LEERLIJN OPLEIDINGSONDERDELEN Biomedische wetenschappen Neuroanatomie, neurofysiologie en motorisch leren Biomechanica deel 2 Orgaananatomie en –fysiologie Inspanningsfysiologie

22 Rol als zorgverlener: Natuurwetenschappen en biomedische wetenschappen als basis voor klinische leerlijnen Link met anatomie Neurologische aandoeningen Tweede fase BLOK LEERLIJN OPLEIDINGSONDERDELEN Biomedische wetenschappen Neuroanatomie, neurofysiologie en motorisch leren Biomechanica deel 2 Orgaananatomie en –fysiologie Inspanningsfysiologie

23 Rol als zorgverlener: Natuurwetenschappen en biomedische wetenschappen als basis voor klinische leerlijnen Tweede fase BLOK LEERLIJN OPLEIDINGSONDERDELEN Biomedische wetenschappen Neuroanatomie, neurofysiologie en motorisch leren Biomechanica deel 2 Orgaananatomie en –fysiologie Inspanningsfysiologie Musculoskeletale, pediatrie,neurologische aandoeningen

24 Rol als zorgverlener: Natuurwetenschappen en biomedische wetenschappen als basis voor klinische leerlijnen Tweede fase BLOK LEERLIJN OPLEIDINGSONDERDELEN Biomedische wetenschappen Neuroanatomie, neurofysiologie en motorisch leren Biomechanica deel 2 Orgaananatomie en –fysiologie Inspanningsfysiologie Inwendige aandoeningen Sportkinesitherapie

25 Rol als zorgverlener: invulling in programma
Tweede fase Voorbeeld van klinische leerlijn BLOK LEERLIJN OPLEIDINGSONDERDEEL Revalidatiewetenschappen Algemene revalidatiewetenschappen Pijn Anatomie: palpatie en dissecties Kinesitherapeutisch handelen 3: Specifieke behandelingstechnieken Musculoskeletale aandoeningen Traumatologie en reumatologie Onderste lidmaat Geestelijke gezondheidszorg Revalidatie bij psychopathologische aandoeningen Geriatrische aandoeningen Veroudering: van senior naar patient Stage Aangepaste bewegingsactiviteiten miv didactiek

26 Rol als zorgverlener: invulling in programma
Derde fase BLOK LEERLIJN OPO Revalidatiewetenschappen Musculoskeletale aandoeningen Revalidatie Bovenste lidmaat Revalidate wervelkolom Inwendige aandoeningen Respiratorische en internistische revalidatie Revalidatie bij cardiovasculaire aandoeningen Pediatrie Neurologische ontwikkeling en neuropediatrische revalidatie Neurologische Aandoeningen Ziekteleer en onderzoek van de neurologische patiënt Neuromotorische revalidatie bij volwassenen Stage De patient in een multidisciplinaire context Mens en maatschappij Religie, zingeving en levensbeschouwing

27 Advies werk- en toetsvormen
Rol als zorgverlener

28 Rol als zorgverlener: werkvormen
Klinisch redeneren Casuïstiek ondersteund door beeldmateriaal Studenten moeten leren kijken naar wat goed of fout is in het functioneren van patiënten Lesmethode studenten actief aan het werk zet is gewenst. Studenten stimuleren om lessen grondig voor te bereiden (bv. a priori bekijken van videomateriaal,…) Studenten moeten voldoende feedback ontvangen (bv. groepsfeedback door expert tijdens de les) Bij voorkeur in kleinere groepen

29 Rol als zorgverlener: werkvormen
Praktijkvaardigheden Lessen hebben tot doel praktische vaardigheden aan te leren. Zowel klinisch handelen alsook leren communiceren naar patiënten toe Studenten krijgen voortdurend feedback krijgen tijdens de lessen over de kwaliteit en voortgang van hun vaardigheden. Docenten stimuleren om te oefenen buiten de praktijklessen, al dan niet ondersteund door tussentijdse toetsen. Ook aandacht voor communicatie en overbrengen van informatie

30 Rol als zorgverlener: toetsvormen
Klinisch redeneren Het examineren situeert zich maximaal op het niveau van analyseren, in derde fase eventueel op het niveau van synthetiseren. Examens mondeling of schriftelijk worden afgenomen Aanbieden van videomateriaal (centrale projectie, PC,…) Voorbeelden van type vragen: Open vragen waarbij studenten hun redeneerproces toe lichten Gesloten vragen (bv. multiple choice, multiple answer,…) waarbij het examen dusdanig wordt opgesteld dat doorheen verschillende vragen studenten verder worden uitgedaagd (waterval systeem). Aanbieden van meer complexe vragen waarin steeds bijkomende informatie wordt aangeboden. Aanbieden van gesloten vragen, met mogelijkheid tot verantwoorden van de keuze……

31 Rol als zorgverlener: toetsvormen
Praktijkvaardigheden Mogelijke overwegingen met betrekking tot toetsen die docenten kunnen maken: Al dan niet includeren van procesevaluatie. De opleiding hecht er heel veel belang aan dat er voldoende tussentijdse evaluaties gebeuren. Dit kan door inclusie van feedback of formele toetsmomenten. Eindevaluatie tijdens de lessenreeks. Eindevaluatie tijdens de examenreeks.

32 Rol als zorgverlener: werk- en toetsvorm
Communicatie Eerste bachelorfase Aanleren basisvaardigheden aspecten van (verbale en non-verbale) communicatie Evalueren op het niveau van “kennen” en “begrijpen”. De basisvaardigheden communicatie eerste maal “toegepast” tijdens de observatiestage en daaraan verbonden opdracht. Tweede en derde bachelorfase Tijdens klinisch georiënteerde opleidingsonderdelen met praktijkexamen: Evalueren communicatie met medestudenten in een rollenspel

33 Rol als zorgverlener: werk- en toetsvorm
Communicatie Derde bachelorfase Informatie synthetiseren en, indien van toepassing, in een verslag weer te geven. Docenten zorgen voor duidelijke instructies hoe dit moet gebeuren. Ultieme voorbeeld: maken van een patiëntenverslag voor het opleidingsonderdeel “De patiënt in de complexe klinische setting”, Maar kan ook worden geïntroduceerd in klinisch-gerichte opleidingsonderdelen.

34 Take home message (basis)vakken 1ste fase
Er zijn drie rollen Elk OPO heeft een functie binnen de opleidingsfase, maar ook als voorbereiding op leerlijnen Deel dit mee tijdens uw eerste les! Draag mee – in mate van mogelijke – aan het vormen van een actieve attitude bij studenten

35 Competenties bachelor
Rol als manager

36 Competenties kinesitherapeuten
Zorgverlener Beroepsontwikkelaar Vorser Manager Nationale Raad voor Kinesitherapie, 2010

37 Rol als manager: competenties
Volgens Nationale Raad voor Kinesitherapie, Beroeps- en Competentieprofiel van de kinesitherapeut in België, p. 24: Het eigen werk effectief en doelmatig te organiseren Werkt samen met collega’s en andere professionals in de zorgverlening. Draagt bij tot de bedrijfsvoering en optimalisatie van werkprocessen met het oog op handhaving en verbetering van het functioneren van de praktijk. De bacheloropleiding enkel gericht op het effectief en doelmatig organiseren van het eigen werk (of groepswerk). Dit vertaalt zich in: Timemanagement uitwerken opdrachten, naleven deadlines,.... Op een zakelijke, correcte en duidelijke manier te communiceren met leden van het academisch en administratief personeel en andere personen waarmee ze communiceren in het kader van hun opleiding.

38 Rol als manager: competenties
De competenties rond ondernemen worden niet uitgewerkt in de bacheloropleiding. Wel aandacht aan: Basisbeginselen van recht Basisprincipes van de sociale zekerheid.

39 Inhoudelijke invulling
Rol als manager

40 Rol als manager: invulling programma
BLOK LEERLIJN OPO Blok Stage Stage Werkveldorientatie miv basisbeginselen communicatie en toegepaste ethiek Aangepaste bewegingsactiviteiten miv didactiek De patient in een multidisciplinaire context Blok Mens en maatschappij Basisbeginselen van recht voor kinesitherapeuten

41 Rol als manager: geven en opvolgen van opdrachten
Werkvorm/toetsvorm Rol als manager: geven en opvolgen van opdrachten

42 Opdrachten Competenties: Eigen werk organiseren / Zelfstandigheid
Rapporteringsvaardigheden Schrijfvaardigheden Extra uitdaging: e-portfolio voor de stageleerlijn doorheen hele bachelor

43 Opdrachten Competenties: Eigen werk organiseren / Zelfstandigheid
Flipped class room Competenties: Eigen werk organiseren / Zelfstandigheid Rapporteringsvaardigheden Schrijfvaardigheden Extra uitdaging: e-portfolio voor de stageleerlijn doorheen hele bachelor

44 Opdrachten Competenties: Eigen werk organiseren / Zelfstandigheid
Rapporteringsvaardigheden Schrijfvaardigheden Extra uitdaging: e-portfolio voor de stageleerlijn doorheen hele bachelor Alle OPO’s met opdrachten

45 Take home message INDIEN OPDRACHTEN:
Graag informatie aan Kris Neyens wanneer ingepland Zo krijgt POC duidelijk overzicht van taakbelasting Indien mogelijk afstemming met collega docenten per semester Voorzie voldoende tijd voor studenten om deze te vervoleindigen Er moet feedback worden voorzien! Inhoudelijk en vormelijk (als gepast) Graag informatie aan Kris Neyens welk feedback type Voeg de informatie duidelijk toe aan uw introductiepresentatie!

46 Opdrachten: types Facultatieve opdracht i.f.v. les
Essentiële opdracht i.f.v. les Verslag (beperkte creativiteit) Paper/opdracht met creativiteit

47 Competenties bachelor
Rol als beroepsontwikkelaar/vorser

48 Competenties kinesitherapeuten
Zorgverlener Beroepsontwikkelaar Vorser Manager Nationale Raad voor Kinesitherapie, 2010

49 Beroepsontwikkelaar/vorser: Competentie
Nationale Raad voor Kinesitherapie: De kinesitherapeut behoudt, verbetert en waarborgt de kwaliteit van hulpverlening. De therapeut draagt bij tot ontwikkeling, profilering en maatschappelijke legitimering van het beroep Vertaling naar de opleiding: Het “leren leren” van de studenten (levenslang leren) Het aanleren van een kritische wetenschappelijke houding Het verwerven van kennis en inzichten op het niveau van basiswetenschappen en onderzoeksmethoden.

50 Inhoudelijke invulling
Rol als beroepsontwikkelaar/vorser

51 Beroepsontwikkelaar: invulling programma
BLOK LEERLIJN OPLEIDINGSONDERDELEN Onderzoeksmethodologie onderzoek Onderzoeksmethoden in de revalidatiewetenschappen, deel 1 Onderzoeksmethoden in de revalidatiewetenschappen, deel 2 Onderzoeksvaardigheden in de revalidatiewetenschappen

52 Werkvorm en toetsvorm

53 Rol als beroepsontwikkelaar/vorser
Basiswetenschappen Getoetst op het niveau van kennen, begrijpen, toepassen en analyseren. In het kader van de studentenaantallen is het te begrijpen dat voor basiswetenschappelijke vakken eventueel minder activerende types van onderwijs worden gebruikt. In dat geval moet het toetsen ook conform de gehanteerde onderwijsvorm zijn.

54 Rol als beroepsontwikkelaar/vorser
Academisch taalgebruik Eerste fase Kennis van en inzicht in vormen van wetenschappelijk rapporteren. Dit wordt gedoceerd aan de studenten en evaluatie hiervan situeert zich op het niveau van “kennen” en “begrijpen”.

55 Rol als beroepsontwikkelaar/vorser
Tweede fase Docenten geven duidelijke instructies Bv. maken van een presentatie, samenvatten informatie uit een eenvoudig wetenschappelijk artikel,….) Bv. vormelijke instructies (cf richtlijnen journal) De kennis van en het begrijpen van vormelijke regels wordt getoetst en door de student toegepast in de opdrachten. Bij evaluatie van opdrachten wordt nagegaan of studenten de regels met betrekking tot schriftelijk rapporteren correct hebben toegepast. Feedback niet enkel op inhoudelijke aspecten, maar ook op vormkenmerken. Vormkenmerken kunnen verschillen naargelang het opleidingsonderdeel Aanvaarden van diversiteit in vormen van rapportering een belangrijk element is in het academisch leerproces.

56 Rol als beroepsontwikkelaar/vorser
Derde fase Integratief toetsen van een uitgevoerd (beperkt) onderzoek [poster, presentatie]. Dit wordt getoetst in het opleidingsonderdeel “onderzoeksvaardigheden”. De opleiding toetst integratief (bv. binnen onderzoeksvaardigheden) de mogelijkheid van de student om op basis van een uitgevoerd (beperkt) onderzoek, schriftelijk te rapporteren en samen te vatten (zowel wetenschappelijk als populair).

57 Take home message Indien papers lezen in kader van lessen:
Stem af met collega’s onderzoeksmethoden wat kan verwacht worden van studenten U mag correct taalgebruik vragen aan studenten Er bestaat een tool (TaalVast) voor studenten Wel duidelijk includeren in uw opdracht Als gevraagd: ook beoordelen/feedback

58 Samenvattend overzicht nieuwe bachelorcurriculum

59 Eerste bachelorfase SP Chemie en inleiding tot de biologische chemie 3
Moleculaire celbiologie 9 Natuurkunde en inleiding tot de biomechanica 8 Functionele Anatomie NT Inleiding tot de ziekteleer 4 Psychologie Overzicht van de wijsbegeerte Kinesitherapeutisch handelen 1: basisevaluatie 5 Ontwikkelingskinesiologie Kinesitherapeutisch handelen 2: introductie behandelingstechnieken Bewegingsactiviteiten in een therapeutische context Werkveldoriëntatie miv communicatie en toegepaste ethiek Onderzoeksmethoden in de revalidatiewetenschappen, deel 1 TOTAAL 60 Voldoet de opleiding aan de vereisten inzake het aantal opleidingsonderdelen (ideaal niet meer dan gemiddeld 10, maximum 14 per fase)? https://www.kuleuven.be/curriculumontwikkeling/intranet/procedures/docs/checklist.docx

60 Tweede bachelorfase SP Orgaananatomie en -fysiologie 6
Neuro-anatomie, neurofysiologie en motorisch leren 8 Biomechanica deel 2 4 Inspanningsfysiologie Anatomie: palpatie en dissecties Revalidatie bij psychopathologische aandoeningen 5 Musculoskeletale revalidatie: traumatologie en reumatologie Musculoskeletale revalidatie: onderste lidmaat Aangepaste bewegingsactiviteiten miv didactiek Pijn 3 Veroudering: van senior naar patiënt Kinesitherapeutisch handelen 3: specifieke behandelingstechnieken Onderzoeksmethoden in de revalidatiewetenschappen, deel 2 TOTAAL 60

61 Derde bachelorfase SP Biomechanica deel 3: kinesiologie van de beweging – theorie en praktijk 4 Basisbeginselen van recht voor kinesitherapeuten 3 Religie, zingeving en levensbeschouwing Musculoskeletale revalidatie: bovenste lidmaat 5 Musculoskeletale revalidatie: wervelkolom 9 Respiratorische en internistische revalidatie 6 Revalidatie bij cardiovasculaire aandoeningen Ziekteleer en onderzoek van de neurologische patiënt 7 Neuromotorische revalidatie bij volwassenen Neurologische ontwikkeling en neuropediatrische revalidatie De patiënt in een multidisciplinaire context Onderzoeksvaardigheden in de revalidatiewetenschappen Totaal 60

62 Domeinspecifieke leerresultaten

63 DLR WAAR IN PROGRAMMA? 1. Inzicht in natuurwetenschappen, biomedische wetenschappen en humane wetenschappen relevant voor het toepassingsdomein RevaKi Alle OPO’s onder natuurwetenschappen, biomedische wetenschappen, mens en maatschappij 2. Inzicht in de bouw, onwikkeling en functioneren van de mens Functionele anatomie Ontwikkelingskinesiologie Biomechanica (3 delen) Klinische OPO’s 3. Inzicht in oorzaken, klinische verschijnselen, preventie en behandelingsprincipes van algemene en domeinspecifieke gezondheidsproblemen Alle klinische OPO’s Inleiding tot de ziekteleer

64 DLR WAAR IN PROGRAMMA? 4. Op een duidelijke en gestructureerde wijze communiceren als zorgverlener binnen een opleidingscontext Stageleerlijn Klinische leerlijnen 5. Een screening en kinesitherapeutisch onderzoek uitvoeren 6. Inzicht hebben in gezondheidsbevorderend gedrag Klinische leerlijnen, miv inleiding tot de ziekteleer 7. Op basis van klinisch redeneren een kinesitherapeutische diagnose stellen en een behandelingsplan opstellen

65 DLR WAAR IN PROGRAMMA? 8. Vanuit een professionele ingesteldheid nauwgezet werken, communiceren en reflecteren E-portfolio Specifieke werkwijze opdrachten Communicatie over het algemeen 9. Kennis van structuur en actoren binnen gezondheidszorg Basisbeginselen van recht voor kinesitherapeuten 10. In staat zijn relevante internationale wetenschappelijke informatie verzamelen en interpreteren Onderzoeksleerlijn Alle OPO’s waarin relevant 11. Onderzoeksmethoden toepassen op basis van een onderzoeksvraag 12. Op een duidelijke en gestructureerde wijze mondeling en schriftelijk communiceren in een wetenschappelijke context Alle OPO’s met opdracht en mondeling rapporteren Onderzoeksvaardigheden

66 DLR binnen sjabloon eerste les
Vraag aan docenten: Koppel uw OPO aan de competentie van de therapeuten Koppel uw OPO aan de leerlijn Koppel uw OPO aan de DLR’s Helpt om het OPO te kaderen

67 Van oud naar nieuw Studiepuntsgrenzen

68 Van bachelor 1 naar bachelor 2
Vanaf 40 sp verworven: goede diplomakansen, doorgaans zonder vertraging: Uitdovend programma

69 Enkel studenten zonder studieduurvertraging in uitdovend programma
 nog extra studiepuntsgrenzen Van bachelor 2 naar 3: 107 (AJ ) Van bachelor 3 naar master 1: 173 (AJ )

70 Extra aandachtspunten

71 Toetsbeleid: Facultair beleid wordt gevolgd Zie mail decaan ivm verbetersleutel en toetsmatrijzen In loop van eerste semester kunnen doelstellingen geoptimaliseerd worden als nodig

72 Implementatie

73 Implementatie In 3 jaren 2015-2016 2016-2017 2017-2018 1e bachelorfase
Nieuw 2e bachelorfase Oud 3e bachelorfase 1e masterfase Nieuw 2e masterfase Oud

74 1e bachelor oud versus nieuw: samengevat
L00A3A Chemie L00A4A Moleculaire celbiologie L00A2B Natuurkunde en biomechanica (∆ contacturen) L02A6A Inleiding tot de ziekteleer L00A0A Psychologie L00A1B Overzicht van de wijsbegeerte L07A7A Onderzoeksmethoden 1 L01A4C Functionele anatomie L01A4D Functionele anatomie (-2 sp) L02A7D AEBT (9 sp) L04J3A Kine. Handelen 1 (5 sp) L04J6A Kine. Handelen 2 (3 sp) L08J2A werkveldoriëntatie (4 sp) L02A9A ABA 1 L02A9B BA in therap context (-2 sp) ∑ = 58 sp ∑ = 57 sp L04J1A Ontwikkelingskinesiologie ∑= 60 sp

75 1e bachelor oud versus nieuw: samengevat
L00A3A Chemie L00A4A Moleculaire celbiologie L00A2B Natuurkunde en biomechanica (∆ contacturen) L02A6A Inleiding tot de ziekteleer L00A0A Psychologie L00A1B Overzicht van de wijsbegeerte L07A7A Onderzoeksmethoden 1 L01A4C Functionele anatomie L01A4D Functionele anatomie (-2 sp) L02A7D AEBT (9 sp) L04J3A Kine. Handelen 1 (5 sp) L04J6A Kine. Handelen 2 (3 sp) L08J2A werkveldoriëntatie (4 sp) L02A9A ABA 1 L02A9B BA in therap context (-2 sp) L04J1A Ontwikkelingskinesiologie ∑ = 58 sp ∑ = 60 sp Groene OPO’s: Worden ingeboekt zowel in uitdovend als nieuw programma Studentenlijst nakijken op volledigheid (u krijgt overzicht na afsluiting ISP)

76 1e bachelor oud versus nieuw: samengevat
L00A3A Chemie L00A4A Moleculaire celbiologie L00A2B Natuurkunde en biomechanica (∆ contacturen) L02A6A Inleiding tot de ziekteleer L00A0A Psychologie L00A1B Overzicht van de wijsbegeerte L07A7A Onderzoeksmethoden 1 L01A4C Functionele anatomie L01A4D Functionele anatomie (-2 sp) L02A7D AEBT (9 sp) L04J3A Kine. Handelen 1 (5 sp) L04J6A Kine. Handelen 2 (3 sp) L08J2A werkveldoriëntatie (4 sp) L02A9A ABA 1 L02A9B BA in therap context (-2 sp) ∑ = 58 sp ∑ = 57 sp Gele OPO’s: kunnen door zeer beperkt aantal studenten “uitdovend” worden gevolgd (ISP). Deze studenten sluiten aan bij de lessen van het nieuw programma. Lijst wordt bezorgd bij afsluiting ISP’s L04J1A Ontwikkelingskinesiologie ∑= 60 sp


Download ppt "Nieuwe opleiding(svisie) RevaKi"

Verwante presentaties


Ads door Google