De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Steun Broederschap Spanje Psalm100:1 - 3 Spreuken11:3 Psalm100:4 Numeri23:7 - 10, 18 - 24 Psalm97:3, 5 Gezang159: Psalm46:1,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Steun Broederschap Spanje Psalm100:1 - 3 Spreuken11:3 Psalm100:4 Numeri23:7 - 10, 18 - 24 Psalm97:3, 5 Gezang159: Psalm46:1,"— Transcript van de presentatie:

1 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Steun Broederschap Spanje Psalm100:1 - 3 Spreuken11:3 Psalm100:4 Numeri23:7 - 10, 18 - 24 Psalm97:3, 5 Gezang159: Psalm46:1, 2 Gezang143:1, 4 Gezang182D:Amen

2 Voorganger: ds. K. Harmannij Welkom in deze dienst

3 Mededelingen kerkenraad Diensten 09:30voorganger: ds. K. Harmannij 16:30 voorganger: ds. K. Harmannij Vandaag vieren we in de middagdienst het Heilig Avondmaal. De collecte is bestemd voor Steun aan de Broederschap in Spanje. Na de dienst is er de mogelijkheid om samen een kopje koffie/thee/fris te drinken.

4 Mededelingen kerkenraad Op dinsdag 8 september is de openingsavond van de catechisaties. Het begint om 20.30 uur in de kerk. Iedereen is welkom, met name de ouders van de cathechisanten en de cathecheten worden verwacht. Doel is elkaar te ontmoeten, het werk aan de Here op te dragen en door te praten over het programma en de groepsindeling dit seizoen.

5 Agenda 8 September 20 30 openingsavond catechese-seizoen 12 september ATB-Event 19 30 Lidwina in concert

6 Deze week zijn jarig: 6 september:br Dick Siesling 7 september:Daniek van den Berg 8 september:Adne Kramer 9 september:br Wouter Blom zr Rita Jansen-Lucasse br Alfred Wagenaar Tess van der Weijden 10 september:zr Jannita van Pijkeren-Bergkamp 11 september:br Martijn de Putter br Theo Sytsma 12 september:zr Demet Semere-Ghebrihiwet

7 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Steun Broederschap Spanje Psalm100:1 - 3 Spreuken11:3 Psalm100:4 Numeri23:7 - 10, 18 - 24 Psalm97:3, 5 Gezang159: Psalm46:1, 2 Gezang143:1, 4 Gezang182D:Amen

8 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Steun Broederschap Spanje Psalm100:1 - 3 Spreuken11:3 Psalm100:4 Numeri23:7 - 10, 18 - 24 Psalm97:3, 5 Gezang159: Psalm46:1, 2 Gezang143:1, 4 Gezang182D:Amen

9 Gezang 175C

10 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Steun Broederschap Spanje Psalm100:1 - 3 Spreuken11:3 Psalm100:4 Numeri23:7 - 10, 18 - 24 Psalm97:3, 5 Gezang159: Psalm46:1, 2 Gezang143:1, 4 Gezang182D:Amen

11 Psalm 100: 1 - 3 1 Juicht, alle volken, prijst de HEER! Dient God met vreugde, geeft Hem eer. Komt, jubelt voor zijn aangezicht en wandelt vrolijk in zijn licht. 2 De HEER is God, erkent zijn macht, Hij schiep ons door zijn grote kracht. Wij zijn van Hem in eeuwigheid, zijn volk, de schapen die Hij weidt.

12 Psalm 100: 1 - 3 3 Gaat zingend door zijn tempelpoort, zet in zijn voorhof 't zingen voort, zingt daar zijn grote naam ter eer, zingt tot zijn glorie, looft de HEER!

13 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Steun Broederschap Spanje Psalm100:1 - 3 Spreuken11:3 Psalm100:4 Numeri23:7 - 10, 18 - 24 Psalm97:3, 5 Gezang159: Psalm46:1, 2 Gezang143:1, 4 Gezang182D:Amen

14 Spreuken 11: 2 Wie eerlijk is, heeft zijn onkreukbaarheid als gids, wie onbetrouwbaar is, gaat aan zijn oneerlijkheid ten onder

15 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Steun Broederschap Spanje Psalm100:1 - 3 Spreuken11:3 Psalm100:4 Numeri23:7 - 10, 18 - 24 Psalm97:3, 5 Gezang159: Psalm46:1, 2 Gezang143:1, 4 Gezang182D:Amen

16 Psalm 100: 4 4 Want goedertieren is de HEER, zijn goedheid eindigt nimmermeer, zijn trouw en waarheid houden kracht tot in het verste nageslacht.

17 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Steun Broederschap Spanje Psalm100:1 - 3 Spreuken11:3 Psalm100:4 Numeri23:7 - 10, 18 - 24 Psalm97:3, 5 Gezang159: Psalm46:1, 2 Gezang143:1, 4 Gezang182D:Amen

18 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Steun Broederschap Spanje Psalm100:1 - 3 Spreuken11:3 Psalm100:4 Numeri23:7 - 10, 18 - 24 Psalm97:3, 5 Gezang159: Psalm46:1, 2 Gezang143:1, 4 Gezang182D:Amen

19 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Steun Broederschap Spanje Psalm100:1 - 3 Spreuken11:3 Psalm100:4 Numeri23:7 - 10, 18 - 24 Psalm97:3, 5 Gezang159: Psalm46:1, 2 Gezang143:1, 4 Gezang182D:Amen

20 Psalm 97: 3, 5 3 De hemel wijd en zijd meldt Gods gerechtigheid, blijft die alom vertolken. Zijn luister zien de volken. Aanbidt alleen de HEER, geeft aan geen beelden eer: geen afgod houdt ooit stand, geen werk van mensenhand. Buigt u dan voor Hem neer.

21 Psalm 97: 3, 5 5 U, die de HEER bemint, bij Hem bescherming vindt, als goddelozen woeden, wilt voor het kwaad u hoeden. 't Is God die vreugde spreidt voor wie zijn naam belijdt. U, die oprecht gelooft, nooit wordt uw licht gedoofd. Weest in de HEER verblijd.

22 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Steun Broederschap Spanje Psalm100:1 - 3 Spreuken11:3 Psalm100:4 Numeri23:7 - 10, 18 - 24 Psalm97:3, 5 Gezang159: Psalm46:1, 2 Gezang143:1, 4 Gezang182D:Amen

23 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Steun Broederschap Spanje Psalm100:1 - 3 Spreuken11:3 Psalm100:4 Numeri23:7 - 10, 18 - 24 Psalm97:3, 5 Gezang159: Psalm46:1, 2 Gezang143:1, 4 Gezang182D:Amen

24 Gezang 159: 1, 2, 3 1 God die alles maakte, de lucht en 't zonlicht blij, de hemel, zee en aarde, zorgt ook voor mij. 2 God die 't gras gemaakt heeft, de bloemen in de wei, de bomen, vruchten, vogels, zorgt ook voor mij.

25 Gezang 159: 1, 2, 3 3 God die alles maakte, de maan, de sterrenrij, als duist're wolken komen, zorgt steeds voor mij. Jezus vol liefde, U wilt ons leiden.

26 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Steun Broederschap Spanje Psalm100:1 - 3 Spreuken11:3 Psalm100:4 Numeri23:7 - 10, 18 - 24 Psalm97:3, 5 Gezang159: Psalm46:1, 2 Gezang143:1, 4 Gezang182D:Amen

27 DE BLIK VAN EEN BUITENSTAANDER

28 Vs. 8: Gods keuzes zijn beslissend

29 DE BLIK VAN EEN BUITENSTAANDER Vs. 8: Gods keuzes zijn beslissend Vs. 9: Ze hebben niemand anders nodig

30 DE BLIK VAN EEN BUITENSTAANDER Vs. 8: Gods keuzes zijn beslissend Vs. 9: Ze hebben niemand anders nodig Vs. 19: God maakt zijn woord volledig waar

31 DE BLIK VAN EEN BUITENSTAANDER Vs. 8: Gods keuzes zijn beslissend Vs. 9: Ze hebben niemand anders nodig Vs. 19: God maakt zijn woord volledig waar Vs. 23: God spreekt zijn volk direct aan

32 DE BLIK VAN EEN BUITENSTAANDER Toepassing: - ‘Kijken hoe anderen het doen’?

33 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Steun Broederschap Spanje Psalm100:1 - 3 Spreuken11:3 Psalm100:4 Numeri23:7 - 10, 18 - 24 Psalm97:3, 5 Gezang159: Psalm46:1, 2 Gezang143:1, 4 Gezang182D:Amen

34 Psalm 46: 1, 2 1 God is een toevlucht en een sterkte, die in benauwdheid hulp bewerkte. Wij vrezen voor geen enkel kwaad, omdat de HEER ons niet verlaat. Al zou de hele aarde wijken, het bergland in de zee bezwijken, laat bruisen heel de watervloed, die alle bergen beven doet.

35 Psalm 46: 1, 2 2 Een brede stroom verheugt Gods woning, de stad van d’ allerhoogste Koning. Zij wankelt niet, want God troont daar, bij ’t morgenlicht bevrijdt Hij haar. De volken hadden zich verheven, God sprak - Hij deed de aarde beven. Een vaste burcht voor Israël is Jakobs God - immanuël!

36 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Steun Broederschap Spanje Psalm100:1 - 3 Spreuken11:3 Psalm100:4 Numeri23:7 - 10, 18 - 24 Psalm97:3, 5 Gezang159: Psalm46:1, 2 Gezang143:1, 4 Gezang182D:Amen

37 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Steun Broederschap Spanje Psalm100:1 - 3 Spreuken11:3 Psalm100:4 Numeri23:7 - 10, 18 - 24 Psalm97:3, 5 Gezang159: Psalm46:1, 2 Gezang143:1, 4 Gezang182D:Amen

38 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Steun Broederschap Spanje Psalm100:1 - 3 Spreuken11:3 Psalm100:4 Numeri23:7 - 10, 18 - 24 Psalm97:3, 5 Gezang159: Psalm46:1, 2 Gezang143:1, 4 Gezang182D:Amen

39 Gezang 143, Gz 34: 1, 4 1 Een vaste burcht is onze God, een bolwerk in gevaren. Hij helpt en redt uit alle nood die wij hier nu ervaren. De vijand van weleer gaat tegen ons te keer. Zijn wapenrusting is de gruwel van zijn list. Geen kan hem evenaren.

40 Gezang 143, Gz 34: 1, 4 4 Het Woord - zij zullen 't laten staan, wat zij ook ondernemen. Hij gaat ons met zijn Geest vooraan, Hij komt ons kracht verlenen. Al staat de vijand klaar, hoe groot ook het gevaar voor leven, eer, gezin, hij werft toch geen gewin: wij erven 't rijk des HEREN.

41 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Steun Broederschap Spanje Psalm100:1 - 3 Spreuken11:3 Psalm100:4 Numeri23:7 - 10, 18 - 24 Psalm97:3, 5 Gezang159: Psalm46:1, 2 Gezang143:1, 4 Gezang182D:Amen

42 Gezang 182C

43 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Steun Broederschap Spanje Psalm100:1 - 3 Spreuken11:3 Psalm100:4 Numeri23:7 - 10, 18 - 24 Psalm97:3, 5 Gezang159: Psalm46:1, 2 Gezang143:1, 4 Gezang182D:Amen

44

45 Lidwina kerk Best 9 oktober 2015 Aanvang: 20.00 Kaarten: www.truetickets.nl Sela Dorpskerkentour

46 Zaterdag 12 september 19.30-20.30 uur Philips Symfonie Orkest Woodwinds


Download ppt "Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Steun Broederschap Spanje Psalm100:1 - 3 Spreuken11:3 Psalm100:4 Numeri23:7 - 10, 18 - 24 Psalm97:3, 5 Gezang159: Psalm46:1,"

Verwante presentaties


Ads door Google