De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

P&O – Afdeling Belonen Abonnementen, Vervoerkosten en Hospitalisatieverzekering.

Verwante presentaties


Presentatie over: "P&O – Afdeling Belonen Abonnementen, Vervoerkosten en Hospitalisatieverzekering."— Transcript van de presentatie:

1 P&O – Afdeling Belonen Abonnementen, Vervoerkosten en Hospitalisatieverzekering

2 Overzicht A.Vervoerkosten 1.Tussenkomst Woon-werkverkeer 1.1 Openbaar vervoer 1.2 Fietsvergoeding 1.3 Gebruik privéwagen 2.Beroepsverkeer B.Hospitalisatieverzekering C.Contacten Afdeling Belonen

3 U vindt alle aanvraagformulieren voor de tussenkomst openbaar vervoer terug op intranet Opsturen via hiërarchische weg naar SSC Belonen OF per Ticketing Traject tussen woon -en werkplaats, regelmatig gebruik Personeelsleden die halftijds werken – railflex abonnement Tussenkomst = 100% (behalve maakloon moederkaart) Derdebetalingssysteem Steeds kiezen voor goedkoopste optie A. Vervoerkosten 1.Tussenkomst woon-werkverkeer 1.1 Openbaar vervoer

4 BELANGRIJK BIJ NIET GEBRUIK ABONNEMENT VOOR VERVALDATUM, INDIENEN BIJ DIENST BELONEN ONDER ANDERE BIJ : Lange afwezigheid, trajectwijziging, einde tewerkstelling, zwangerschapsverlof,… - kopie van de MOBIB kaart opsturen (SSC Belonen) - origineel valideringsticket De Lijn opsturen (SSC Belonen) - reden van annulatie vermelden alsook het te verwijderen traject A. Vervoerkosten 1.Tussenkomst woon-werkverkeer 1.1 Openbaar vervoer

5 10 mogelijkheden 1. 2. + 3. + 4. + 5. + + 6. 7. 8. 9. + 10. (binnen agglomeratie Brussel : 4 maatschappijen : NMBS + MIVB + TEC + De Lijn ) 1.Tussenkomst woon-werkverkeer A. Vervoerkosten

6

7 Aanvraag attest voor het verkrijgen van een abonnement verminderd met werkgeversbijdrage Gelieve te controleren of de ingevulde gegevens correct zijn en ze indien nodig te corrigeren 1.1 Openbaar vervoer 1.Tussenkomst woon-werkverkeer A. Vervoerkosten

8 Invullen indien je een abonnement NMBS nodig hebt Zie volgende slides Vul begin- en eindstation in 1.1 Openbaar vervoer Aanvraag attest voor het verkrijgen van een abonnement verminderd met werkgeversbijdrage A. Vervoerkosten 1.Tussenkomst woon-werkverkeer V I L V O O R D E B R U S S E L N O O R D

9 Invullen indien je een abonnement nodig hebt van:  De Lijn  TEC  MIVB  MTB  Cyclotec Omcirkel het type abonnement en vul het traject in CYCLOTEC kan niet worden gecombineerd met de fietsvergoeding 1.1 Openbaar vervoer Aanvraag attest voor het verkrijgen van een abonnement verminderd met werkgeversbijdrage 1.Tussenkomst woon-werkverkeer A. Vervoerkosten W E M M E L B R U S S E L N O O R D S T A T I O N

10 Invullen indien ander abonnement nodig Invullen van de erewoordverklaring 1.1 Openbaar vervoer Aanvraag attest voor het verkrijgen van een abonnement verminderd met werkgeversbijdrage A. Vervoerkosten 1.Tussenkomst woon-werkverkeer

11 MOBIB-formulier: MIVB en MTB Bij gebruik MIVB- of MTB-abonnement (metro-tram-bus-Brussel) 1.1 Openbaar vervoer 1.Tussenkomst woon-werkverkeer A. Vervoerkosten

12 De ingevulde documenten worden steeds de 10 de van de maand verzonden aan de vervoersmaatschappijen. Het abonnement vangt aan op de 1 e dag van de volgende maand. Telefoon en email: facultatief 1.1 Openbaar vervoer MOBIB-formulier: MIVB en MTB 1.Tussenkomst woon-werkverkeer A. Vervoerkosten

13 1.1 Openbaar vervoer MOBIB-formulier: MIVB en MTB A. Vervoerkosten 1.Tussenkomst woon-werkverkeer

14 Meerrittenkaart (volledig voor woon-werk) Bijvoorbeeld: –Terugbetaling treinticket onthaaldag –Terugbetaling openbaar vervoer in afwachting van ontvangst abonnement Via schuldvordering maandelijks in te dienen, na akkoord hiërarchische meerdere, bij de Team Belonen Tussenkomst 100% (maar mag kostprijs abonnement niet overschrijden) 1.1 Openbaar vervoer 1.Tussenkomst woon-werkverkeer A. Vervoerkosten Schuldvordering – gebruik openbaar vervoer

15 1.1 Openbaar vervoer A. Vervoerkosten 1.Tussenkomst woon-werkverkeer

16 1.1 Openbaar vervoer A. Vervoerkosten 1.Tussenkomst woon-werkverkeer Schuldvordering – gebruik openbaar vervoer VAK SSC

17 Overzicht A.Vervoerkosten 1.Tussenkomst Woon-werkverkeer 1.1 Openbaar vervoer 1.2 Fietsvergoeding 1.3 Gebruik privéwagen 2.Beroepsverkeer B.Hospitalisatieverzekering C.Contacten Afdeling Belonen

18 1.2 Fietsvergoeding A. Vervoerkosten Eerste aanvraagformulier ‘fietsvergoeding’ via Ticketing (vermelden: naam, voornaam, stamnummer en adres) Het ingevulde document terugsturen naar Team Belonen via de hiërarchische weg OF per Ticketing Daarna maandelijkse schuldvordering per post OF per Ticketing indienen 1. Tussenkomst woon-werkverkeer

19 1.2 Fietsvergoeding A. Vervoerkosten Afstand woon- en werkplaats Minimum afstand 2km H/T Niet cumuleerbaar met een abonnement zelfde traject en dezelfde periode 0,20 €/km 1. Tussenkomst woon-werkverkeer

20 1.2 Fietsvergoeding A. Vervoerkosten 1. Tussenkomst woon-werkverkeer

21 1.2 Fietsvergoeding 1. Tussenkomst woon-werkverkeer A. Vervoerkosten

22 1.2 Fietsvergoeding A. Vervoerkosten 1. Tussenkomst woon-werkverkeer

23 Overzicht A.Vervoerkosten 1.Tussenkomst Woon-werkverkeer 1.1 Openbaar vervoer 1.2 Fietsvergoeding 1.3 Gebruik privéwagen 2.Beroepsverkeer B.Hospitalisatieverzekering C.Contacten Afdeling Belonen

24 A. Vervoerkosten 3. Gebruik privéwagen (tussenkomst privévoertuig) 6 uitzonderingen op het gebruik openbaar vervoer: 1) Medische redenen 2) Kantoor > 3km openbaar vervoer 3) Shiftwerk – onregelmatig uurrooster en op dat moment geen geschikt openbaar vervoer woon-werk > 3km 4) Dringende redenen 5) Eigen wagen bij dienstopdracht gebruiken 6) SHIFTER

25 A. Vervoerkosten 3. Gebruik privéwagen (tussenkomst privévoertuig) Tussenkomst : kost abonnement 2 e klas NMBS afstand woon-werk * aantal dagen met privé-voertuig aantal werkdagen (bepaalde maand) Indienen aanvraag via hiërarchische weg aan de Team Belonen OF per Ticketing Na hiërarchisch akkoord -> schuldvordering maandelijks per post OF per Ticketing in te dienen

26 Overzicht A.Vervoerkosten 1.Tussenkomst Woon-werkverkeer 1.1 Openbaar vervoer 1.2 Fietsvergoeding 1.3 Gebruik privéwagen 2.Beroepsverkeer B.Hospitalisatieverzekering C.Contacten Afdeling Belonen

27 2. Beroepsverkeer A. Vervoerkosten Geldt enkel voor occasionele beroepsverplaatsingen -> GEEN woon-werkverkeer! Voorbeelden: –Cursussen –Dienstopdrachten –… Voorkeur voor openbaar vervoer (bulkbiljetten, 10- rittenkaarten MIVB, …) Indienen via hiërarchische meerdere via Intranet P&O

28 Dienstverplaatsingen met eigen voertuig In opdracht hiërarchische meerdere Vast bedrag per km (dienstopdrachten) Omnium verzekering bij uw dienstchef via Ticketing aanvragen (dienstcode, stamnummer, naam, voornaam, nummerplaat) Voor sommige dienstopdrachten recht op verblijfsvergoeding Meer informatie en formulier op Intranet P&O beschikbaar A. Vervoerkosten 2. Beroepsverkeer

29 Overzicht A.Vervoerkosten 1.Tussenkomst Woon-werkverkeer 1.1 Openbaar vervoer 1.2 Fietsvergoeding 1.3 Gebruik privéwagen 2.Beroepsverkeer B.Hospitalisatieverzekering C.Contacten Afdeling Belonen

30 Collectieve polis bij Tussenkomst vanwege de werkgever (75% standaardformule) in premie ambtenaar Mogelijkheid om gezinsleden aan te sluiten die onder hetzelfde dak wonen (dient dezelfde formule te zijn dan ambtenaar) B. Hospitalisatieverzekering

31 2 formules –Basisformule= twee- of meerpersoonskamer –Uitgebreide formule= éénpersoonskamer Inschrijving binnen de 3 maanden na aanwerving, anders wachtperiode van 10 maanden Inschrijving voor 65 jaar Indien al een polis bij AG: ook inschrijven binnen de 3 maanden na aanwerving B. Hospitalisatieverzekering

32 Prijzen + tussenkomst 2015 Volledige documentatie op intranet (intranet > Personeel & Organisatie > Verloning en Voordelen > Hospitalisatieverzekering) VerzekerdeLeeftijdBasis- formule Uitgebreide formule Tussenkomst FOD Financiën Premie te betalen Hoofdverzek erde Actief personeelslid € 79,98€ 182,69€ 59,99 (75% basisformule) Basisformule : 20,00 € Uitgebreide formule : 122,71 € Nevenverzek erde (inclusief gepensione erde) Kinderen tot en met 24 jaar € 28,00€ 63,940 Geen tussenkomst voorzien Andere dan kinderen tot en met 24 jaar en kinderen vanaf 25 tot en met 64 jaar € 79,98€ 182,690 Vanaf 65 tot en met 69 jaar € 259,95€ 593,730 Vanaf 70 jaar€ 359,94€ 822,090 B. Hospitalisatieverzekering

33 Overzicht A.Vervoerkosten 1.Tussenkomst Woon-werkverkeer 1.1 Openbaar vervoer 1.2 Fietsvergoeding 1.3 Gebruik privéwagen 2.Beroepsverkeer B.Hospitalisatieverzekering C.Contacten Afdeling Belonen

34 Ticketing : http://www.finbel.intra/PO_TICKETING_web/myTickets.jsfwww.finbel.intra/PO_TICKETING_web/myTickets.jsf Formulaires : Intranet/P&O/Verloning en voordelen/Formulieren P&O Informatiecentrum : 0257/257.60 Adres : FOD Financiën Shared Service Center Belonen North Galaxy B20 Koning Albert II laan, 33 bus 80 1030 Brussel C. Contacten afdeling Belonen


Download ppt "P&O – Afdeling Belonen Abonnementen, Vervoerkosten en Hospitalisatieverzekering."

Verwante presentaties


Ads door Google