De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Steun Broederschap Spanje Psalm113:1, 2 Matteüs5:17 - 22, 43 - 48 LvdK432: HC Zondag4: Psalm85:1 - 3 Psalm85:4 Gezang125:1,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Steun Broederschap Spanje Psalm113:1, 2 Matteüs5:17 - 22, 43 - 48 LvdK432: HC Zondag4: Psalm85:1 - 3 Psalm85:4 Gezang125:1,"— Transcript van de presentatie:

1 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Steun Broederschap Spanje Psalm113:1, 2 Matteüs5:17 - 22, 43 - 48 LvdK432: HC Zondag4: Psalm85:1 - 3 Psalm85:4 Gezang125:1, 2, 4 Gezang125:5, 6 Psalm124: Gezang182C:Amen

2 Voorganger: ds. K. Harmannij Welkom in deze dienst

3 Mededelingen kerkenraad Diensten 09:30voorganger: ds. K. Harmannij 16:30 voorganger: ds. K. Harmannij In deze dienst vieren wij het Heilig Avondmaal. De collecte is bestemd voor Steun aan de Broederschap in Spanje.

4 Mededelingen kerkenraad Op dinsdag 8 september is de openingsavond van de catechisaties. Het begint om 20.30 uur in de kerk. Iedereen is welkom, met name de ouders van de cathechisanten en de cathecheten worden verwacht. Doel is elkaar te ontmoeten, het werk aan de Here op te dragen en door te praten over het programma en de groepsindeling dit seizoen.

5 Agenda 8 September20 30 openingsavond catechese-seizoen 12 septemberATB-Event 19 30 Lidwina in concert

6 Deze week zijn jarig: 6 september:br Dick Siesling 7 september:Daniek van den Berg 8 september:Adne Kramer 9 september:br Wouter Blom zr Rita Jansen-Lucasse br Alfred Wagenaar Tess van der Weijden 10 september:zr Jannita van Pijkeren-Bergkamp 11 september:br Martijn de Putter br Theo Sytsma 12 september:zr Demet Semere-Ghebrihiwet

7 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Steun Broederschap Spanje Psalm113:1, 2 Matteüs5:17 - 22, 43 - 48 LvdK432: HC Zondag4: Psalm85:1 - 3 Psalm85:4 Gezang125:1, 2, 4 Gezang125:5, 6 Psalm124: Gezang182C:Amen

8 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Steun Broederschap Spanje Psalm113:1, 2 Matteüs5:17 - 22, 43 - 48 LvdK432: HC Zondag4: Psalm85:1 - 3 Psalm85:4 Gezang125:1, 2, 4 Gezang125:5, 6 Psalm124: Gezang182C:Amen

9 Gezang 175C

10 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Steun Broederschap Spanje Psalm113:1, 2 Matteüs5:17 - 22, 43 - 48 LvdK432: HC Zondag4: Psalm85:1 - 3 Psalm85:4 Gezang125:1, 2, 4 Gezang125:5, 6 Psalm124: Gezang182C:Amen

11 Psalm 113: 1, 2 1 Prijst, halleluja, prijst den HEER, gij ’s HEREN knechten, immermeer moet ’s HEREN naam gezegend wezen. Van waar de zon in ’t Oosten straalt, tot waar z’in ’t Westen nederdaalt, zij ’s HEREN grote naam geprezen.

12 Psalm 113: 1, 2 2 Ver boven aller volken trots blinkt hemelhoog de glorie Gods. Wie is als Hij, de HEER der heren? Hij onze God, die troont zo hoog, slaat op het diepste diep zijn oog. Hemel en aarde moet Hem eren.

13 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Steun Broederschap Spanje Psalm113:1, 2 Matteüs5:17 - 22, 43 - 48 LvdK432: HC Zondag4: Psalm85:1 - 3 Psalm85:4 Gezang125:1, 2, 4 Gezang125:5, 6 Psalm124: Gezang182C:Amen

14 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Steun Broederschap Spanje Psalm113:1, 2 Matteüs5:17 - 22, 43 - 48 LvdK432: HC Zondag4: Psalm85:1 - 3 Psalm85:4 Gezang125:1, 2, 4 Gezang125:5, 6 Psalm124: Gezang182C:Amen

15 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Steun Broederschap Spanje Psalm113:1, 2 Matteüs5:17 - 22, 43 - 48 LvdK432: HC Zondag4: Psalm85:1 - 3 Psalm85:4 Gezang125:1, 2, 4 Gezang125:5, 6 Psalm124: Gezang182C:Amen

16 LvdK 432: 1,2,3 1 Wat God doet, dat is welgedaan, zijn wil is wijs en heilig. 'k Zal aan zijn hand vertrouwend gaan, die hand geleidt mij veilig. In nood is mij zijn trouw nabij. Ja Hij, de Heer der heren, blijft eeuwig wijs regeren.

17 LvdK 432: 1,2,3 2 Wat God doet, dat is welgedaan. Hij is mijn licht en leven. Ik wil mijzelf van nu voortaan blijmoedig aan Hem geven, omdat ik weet in vreugd en leed: zijn vaderlijke ontferming blijft eeuwig mijn bescherming.

18 LvdK 432: 1,2,3 3 Wat God doet, dat is welgedaan, daar laat ik het bij blijven. Al moet ik door de engten gaan waar mij de dood zal drijven als God mij leidt kan ik de tijd van duisternis verdragen: ik zal zijn licht zien dagen.

19 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Steun Broederschap Spanje Psalm113:1, 2 Matteüs5:17 - 22, 43 - 48 LvdK432: HC Zondag4: Psalm85:1 - 3 Psalm85:4 Gezang125:1, 2, 4 Gezang125:5, 6 Psalm124: Gezang182C:Amen

20 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Steun Broederschap Spanje Psalm113:1, 2 Matteüs5:17 - 22, 43 - 48 LvdK432: HC Zondag4: Psalm85:1 - 3 Psalm85:4 Gezang125:1, 2, 4 Gezang125:5, 6 Psalm124: Gezang182C:Amen

21 RADICAAL!

22 1. Wat betekent dat bij God 2. Wat betekent dat voor ons

23 RADICAAL! Volhouden tot het helemaal goed is

24 RADICAAL! Ja maar …

25 RADICAAL! Ga de werkelijkheid niet opdelen En sla niet door in je eigen idealen

26 RADICAAL! Een volmaaktheid die helpt

27 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Steun Broederschap Spanje Psalm113:1, 2 Matteüs5:17 - 22, 43 - 48 LvdK432: HC Zondag4: Psalm85:1 - 3 Psalm85:4 Gezang125:1, 2, 4 Gezang125:5, 6 Psalm124: Gezang182C:Amen

28 Gezang 85,NG 48: 1, 2, 3 1 Weet jij waarom Jezus hier op aarde kwam? En waarom Hij jouw zonden toen op zich nam? Omdat Hij de wereld liefhad die zijn Vader schiep, en ons wilde redden uit onze nood zo diep. Dank zij de Heer!

29 Gezang 85,NG 48: 1, 2, 3 2 Weet jij wat de engel herders heeft verteld? En wat het hemelleger hun heeft gemeld? God woont bij de mensen, je gelooft je oren niet. God heeft al je vragen veranderd in een lied. Dank zij de Heer!

30 Gezang 85,NG 48: 1, 2, 3 3 Weet jij wat de wijzen zagen in de ster? En waarom zij toen reisden zo lang en ver? God zond hun een teken van de grote Koningszoon. Hij zal eeuwig heersen en vrede is zijn loon. Dank zij de Heer!

31 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Steun Broederschap Spanje Psalm113:1, 2 Matteüs5:17 - 22, 43 - 48 LvdK432: HC Zondag4: Psalm85:1 - 3 Psalm85:4 Gezang125:1, 2, 4 Gezang125:5, 6 Psalm124: Gezang182C:Amen

32 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Steun Broederschap Spanje Psalm113:1, 2 Matteüs5:17 - 22, 43 - 48 LvdK432: HC Zondag4: Psalm85:1 - 3 Psalm85:4 Gezang125:1, 2, 4 Gezang125:5, 6 Psalm124: Gezang182C:Amen

33 Gezang 85,NG 48: 4 4 Jezus, onze Redder, wij aanbidden U. O, Koning van de wereld, wij prijzen U. Heel de schepping zucht tot U terug op aarde komt. Laat uw hand niet rusten, kom haastig Here, kom! Wij danken U

34 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Steun Broederschap Spanje Psalm113:1, 2 Matteüs5:17 - 22, 43 - 48 LvdK432: HC Zondag4: Psalm85:1 - 3 Psalm85:4 Gezang125:1, 2, 4 Gezang125:5, 6 Psalm124: Gezang182C:Amen

35 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Steun Broederschap Spanje Psalm113:1, 2 Matteüs5:17 - 22, 43 - 48 LvdK432: HC Zondag4: Psalm85:1 - 3 Psalm85:4 Gezang125:1, 2, 4 Gezang125:5, 6 Psalm124: Gezang182C:Amen

36 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Steun Broederschap Spanje Psalm113:1, 2 Matteüs5:17 - 22, 43 - 48 LvdK432: HC Zondag4: Psalm85:1 - 3 Psalm85:4 Gezang125:1, 2, 4 Gezang125:5, 6 Psalm124: Gezang182C:Amen

37 Gezang 125, NG65: 1, 2, 4 1 Alles in allen zult Gij voor ons zijn. Een voorsmaak mogen wij van U ontvangen. Allen die naar U uitzien met verlangen, zult Gij verzadigen met brood en wijn. 2 Niemand is waard uw gast te mogen zijn. Niemand van ons wordt rein voor U bevonden. Uw tien geboden hebben wij geschonden. Daal tot ons neer, maak door uw Geest ons rein.

38 Gezang 125, NG65: 1, 2, 4 4 Geef ons uw Geest want ons geloof is klein. Geef ons door brood en wijn weer nieuwe krachten. Ons hart omhoog! - vanwaar wij U verwachten: alles in allen wilt Gij voor ons zijn.

39 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Steun Broederschap Spanje Psalm113:1, 2 Matteüs5:17 - 22, 43 - 48 LvdK432: HC Zondag4: Psalm85:1 - 3 Psalm85:4 Gezang125:1, 2, 4 Gezang125:5, 6 Psalm124: Gezang182C:Amen

40 Gezang 125, NG65: 5, 6 5 Allen die eten van het ene brood, allen die drinken uit dezelfde beker, allen die U geloven, weten zeker: allen in Christus! Alles door zijn dood! 6 Allen die Gij vernieuwt bij brood en wijn, allen die door de Geest zich laten leiden, zij allen zullen zich in U verblijden: alles in allen zult Gij voor ons zijn.

41 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Steun Broederschap Spanje Psalm113:1, 2 Matteüs5:17 - 22, 43 - 48 LvdK432: HC Zondag4: Psalm85:1 - 3 Psalm85:4 Gezang125:1, 2, 4 Gezang125:5, 6 Psalm124: Gezang182C:Amen

42 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Steun Broederschap Spanje Psalm113:1, 2 Matteüs5:17 - 22, 43 - 48 LvdK432: HC Zondag4: Psalm85:1 - 3 Psalm85:4 Gezang125:1, 2, 4 Gezang125:5, 6 Psalm124: Gezang182C:Amen

43 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Steun Broederschap Spanje Psalm113:1, 2 Matteüs5:17 - 22, 43 - 48 LvdK432: HC Zondag4: Psalm85:1 - 3 Psalm85:4 Gezang125:1, 2, 4 Gezang125:5, 6 Psalm124: Gezang182C:Amen

44 Psalm 124: 1 - 4 1 Heel Israël getuige, blij van geest: indien de HEER niet met ons was geweest, indien de HEER ons niet had bijgestaan, toen 't woeden van de vijand werd gevreesd, dan waren wij verslonden en vergaan.

45 Psalm 124: 1 - 4 2 Een watervloed had iedereen ontzield. Een wilde stroom, die niemand tegenhield, had ons bedekt als God niet had gered. Wij waren door hun tanden dan vernield. Geloofd zij God, de hoorder van 't gebed.

46 Psalm 124: 1 - 4 3 Wij zijn ontsnapt als vogels aan het net, de strik door vogelvangers uitgezet. De strik brak los, zo zijn wij vrij geraakt. In 's HEREN naam is onze hulp, Hij redt, de HEER, die aard' en hemel heeft gemaakt.

47 Psalm 124: 1 - 4 4 Die onze boeien slaakt, het is de Heer. Die voor de vrijheid waakt, het is de Heer. Door zijn verlossing zijn wij vrijgemaakt. Ons heil is in de naam van God de Heer, die God, die d' aard en hemel heeft gemaakt.

48 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Steun Broederschap Spanje Psalm113:1, 2 Matteüs5:17 - 22, 43 - 48 LvdK432: HC Zondag4: Psalm85:1 - 3 Psalm85:4 Gezang125:1, 2, 4 Gezang125:5, 6 Psalm124: Gezang182C:Amen

49 Gezang 182C

50 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Steun Broederschap Spanje Psalm113:1, 2 Matteüs5:17 - 22, 43 - 48 LvdK432: HC Zondag4: Psalm85:1 - 3 Psalm85:4 Gezang125:1, 2, 4 Gezang125:5, 6 Psalm124: Gezang182C:Amen

51

52 Lidwina kerk Best 9 oktober 2015 Aanvang: 20.00 Kaarten: www.truetickets.nl Sela Dorpskerkentour

53 Zaterdag 12 september 19.30-20.30 uur Philips Symfonie Orkest Woodwinds


Download ppt "Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Steun Broederschap Spanje Psalm113:1, 2 Matteüs5:17 - 22, 43 - 48 LvdK432: HC Zondag4: Psalm85:1 - 3 Psalm85:4 Gezang125:1,"

Verwante presentaties


Ads door Google