De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

‘Fixatiearmbeleid: utopie of realiteit’. Hoe het begon juli 1999 spijtig ongeval tijdens de nachtdienst tijdens mijn opleiding kreeg ik de kans een review.

Verwante presentaties


Presentatie over: "‘Fixatiearmbeleid: utopie of realiteit’. Hoe het begon juli 1999 spijtig ongeval tijdens de nachtdienst tijdens mijn opleiding kreeg ik de kans een review."— Transcript van de presentatie:

1 ‘Fixatiearmbeleid: utopie of realiteit’

2 Hoe het begon juli 1999 spijtig ongeval tijdens de nachtdienst tijdens mijn opleiding kreeg ik de kans een review artikel te schrijven opname grootmoeder Bewustwording idee van “goede zorg” strookte niet met de praktijk en literatuur

3 Definitie in België geen literatuur  geen uniforme definitie (invloed op prevalentiecijfers) want iedereen een eigen definitie eensgezindheid over aantal materialen zoals gordel, vestje, pols- en enkelbandjes geen eensgezindheid over andere materialen zoals rolstoel / zetel + voorzettafel meciatie beter niet materiaal maar wel situatie als gefixeerd beschouwen

4 Definitie moeilijk te definiëren in VS veel onderzoek  vertrek punt is uniforme definitie iets in de buurt van of aan het lichaam van een bewoner dat niet eenvoudig te verwijderen is dat beperking van vrijheid of toegang tot het lichaam tot gevolg heeft

5 Uniforme definitie niet bepaald materiaal = fixatiemateriaal wel elke situatie afzonderlijk beoordelen als gefixeerd of niet gefixeerd

6 Uniforme definitie 1. beperkt het materiaal de bewoner zijn beweging of toegang tot een deel van of tot geheel zijn lichaam? indien ja ook vraag 2 beantwoorden 2. Is het voor de bewoner moeilijk het materiaal te verwijderen? indien ook ja op deze vraag bewoner wordt als gefixeerd beschouwd

7 Fixatiemateriaal  Toezichtsvervanging Hoewel de praktijk dit net dikwijls wel aantoont

8 4 categoriën om het gebruik van fixatiemateriaal te verantwoorden 1.redenen voor fixatie volgens personeel 2.karakteristieken van gefixeerde bewoners 3.redenen voor fixatie volgens onderzoekers 4.mythes en waarheden

9 Redenen van fixatie volgens het personeel veiligheid −vallen voorkomen −verstoren van therapie gedrag te controleren −/--> voornamelijk bij ouderen met cognitief gewijzigde status

10 Karakteristieken van gefixeerde bewoners duidelijk in verband met redenen richting is niet altijd duidelijk − gewijzigde cognitieve status − lichamelijk afhankelijk − leeftijd ?????

11 Redenen van fixatie volgens de onderzoeker gelijkaardig als personeel −gebrek aan kennis −reeds gebruik van fixatiemateriaal binnen de instelling −personeelsbezetting  −samenstelling van het personeel

12 Mythes en waarheden 4.1 vallen voorkomen 4.2 morele verplichting: verwondingen voorkomen 4.3 geen gebruik: wettelijke vervolging 4.4 het stoort ouderen niet om gefixeerd te worden 4.5 fixeren wegens inadequate personeelsbezetting 4.6 er bestaan geen andere interventies

13 Welke acties werden ondernomen? Onderzoek naar de prevalentie van fixatie Actie 1 –vorming rond bewustwording  nadelen >voordelen Actie 2 vorming rond bewustwording en observatieschaal voor gedrag  elk gedrag heeft betekenis

14 Vaststellingen prevalentie

15 Vaststellingen eens gefixeerd tijdens de dag  ts 71,9% en 82,8% 24h/24h  Tussen 31 en 35,7% Alleen vorming bewustwording heeft nauwelijks effect Vorming bewustwording plus interventie van geïndividualiseerde zorgverlening heeft grootste succes Gebruik van psychofarmaca is niet toegenomen

16 Onze aanpak Elk gedrag heeft betekenis Probeer gedrag te verstaan en niet te controleren Geïndividualiseerde zorg is geen alternatief voor fixeren maar voorkomt fixatie

17  Observatielijst voor gedrag  Specifiek gedrag te observeren: ……………………………………………………………….  Naam van de bewoner: ………………………………………………………………………….  Kamernummer: ………………………………………………………………………………… Wanneer ? Wat?Waar?Wie?Waarom?Hoe? Datum + uur Wat is er gebeurd? Objectieve omschrijving Waar vond het gedrag plaats? Wie was er nog in de buurt? Wat waren zij aan het doen Wat kan in of buiten de bewoner geleid hebben tot dit G Welke interventies werden uitgeprobeerd? Hoe reageerde de bewoner?

18 Enkele ondervindingen Routines moeten doorbroken worden –Niet eenvoudig –Bij ons primeert veiligheid op autonomie Zolang geen ++ resultaat  blijft motiveren moeilijk Veranderen is vaak –2 stappen vooruit - 1 stap achteruit –Vallen en opstaan

19 Pijlers voor de kans op succes Niet verbieden maar vermijden –Personeel blijven steunen ongeacht wat gebeurd Steun van het beleid=start Streven naar een fixatie-arme zorgverlening –Is een continu proces van creatief denken- werken –Staat niet allee maar past in een algemene visie –Is niet eenvoudig

20 Algemeen eens gefixeerd is altijd gefixeerd bereikbaarheid van materiaal Informeren vanaf kennismaking met het huis Familie geen verantwoordelijkheid geven om beslissing te nemen

21 Besluit Voorkomen is gemakkelijker dan verwijderen Het kan!!!! Familie is vaak belangrijkste partner Continue opvolging is noodzakelijk –Bewustwording Nadelen>voordelen Het kan anders –Principe elk gedrag heeft betekenis –Interdisciplinair – actief zoeken naar alternatieven


Download ppt "‘Fixatiearmbeleid: utopie of realiteit’. Hoe het begon juli 1999 spijtig ongeval tijdens de nachtdienst tijdens mijn opleiding kreeg ik de kans een review."

Verwante presentaties


Ads door Google