De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

13 september 2015 R.Rausch © deel 2 van een serie over de Opgangspsalmen -HAPPY TOGETHER- Evangelische Baptistengemeente Tilburg Samen op reis De tocht.

Verwante presentaties


Presentatie over: "13 september 2015 R.Rausch © deel 2 van een serie over de Opgangspsalmen -HAPPY TOGETHER- Evangelische Baptistengemeente Tilburg Samen op reis De tocht."— Transcript van de presentatie:

1 13 september 2015 R.Rausch © deel 2 van een serie over de Opgangspsalmen -HAPPY TOGETHER- Evangelische Baptistengemeente Tilburg Samen op reis De tocht begint… n.a.v. Psalm 121

2 [1] Een bedevaartslied. … Ik hef mijn ogen op naar de bergen: vanwaar zal mijn hulp komen? [2] Mijn hulp is van de H ERE, die hemel en aarde gemaakt heeft. [3] Hij zal niet toelaten, dat uw voet wankelt, uw Bewaarder zal niet sluimeren. [4] Zie, de Bewaarder van Israël sluimert noch slaapt. PSALM 121 NBG1951

3 [5] De H ERE is uw Bewaarder, de H ERE is uw schaduw aan uw rechterhand. [6] De zon zal u des daags niet steken, noch de maan des nachts. [7] De H ERE zal u bewaren voor alle kwaad, Hij zal uw ziel bewaren. [8] De H ERE zal uw uitgang en uw ingang bewaren van nu aan tot in eeuwigheid. PSALM 121 NBG1951

4 God’s ‘1-1-2’ voor een volk van ‘onderweg’ PSALM 121 1. Je bent niet alleen ook al lijkt dat soms wel zo … God is erbij! 2. Je kunt op jouw God vertrouwen Hij heeft al eerder handelend opgetreden, en heeft beloofd dat te zullen blijven doen! 3. Je hebt Hem en elkaar nodig op de reis die voor je ligt 4. Je bent samen een levend onderdeel van het verhaal van God, wat door gaat en vraagt om jouw participatie Doel: Een lied wat geborgd was in het gezamenlijke verhaal wat de gemeenschap vormde en kleur gaf. Gezongen door een volk ‘samen op reis’ Geschiedenis, Heden en Toekomst Geborgd in wie God is: Hij die was, die is, en zijn (komen) zal

5 ACHTERGROND

6 [1] Een bedevaartslied. … Ik hef mijn ogen op naar de bergen: vanwaar zal mijn hulp komen? [2] Mijn hulp is van de H ERE, die hemel en aarde gemaakt heeft. [3] Hij zal niet toelaten, dat uw voet wankelt, uw Bewaarder zal niet sluimeren. [4] Zie, de Bewaarder van Israël sluimert noch slaapt. PSALM 121 NBG1951

7 Een volk met een bijzonder verhaal ISRAËL Deuteronomium 6 [4] Hoor, Israël: de H ERE is onze God; de H ERE is één! [5] Gij zult de H ERE, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht. … Deze belijdenis staat bekend als ‘het Sjema’ (6:4; ‘hoor Israël’) en draait om: (1) de openbaring van de ENE God en (2) zijn verbintenis met Israël als volk en (3) Israëls antwoord daarop (verbond) Doel: Gezegend worden om tot zegen te zijn (verzen 1-3; vergelijk Genesis 12:1-3)

8 Een volk met een bijzonder verhaal ISRAËL Deuteronomium 6 [5] Gij zult de H ERE, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht. [6] Wat ik u heden gebied, zal in uw hart zijn, [7] gij zult het uw kinderen inprenten en daarover spreken, wanneer gij in uw huis zit, wanneer gij onderweg zijt, wanneer gij nederligt en wanneer gij opstaat. [8] Gij zult het ook tot een teken op uw hand binden en het zal u een voorhoofdsband tussen uw ogen zijn, [9] en gij zult ze schrijven op de deurposten van uw huis en aan uw poorten. Let op: (1) zal in uw hart zijn (2) het karakter van ‘een volk onderweg’ (3) hoe het verhaal de gemeenschap vorm geeft

9 Een volk met een bijzonder verhaal ISRAËL Numeri 15:41 Ik ben de H ERE, uw God, die u uit het land Egypte heb uitgeleid om u tot een God te zijn; Ik ben de H ERE, uw God. ‘So the purpose of Christ in redemption, was not to save us from hell primarily, but it was to save us onto worship…, that we might become again worshipers of the living God.’ - A.W. Tozer

10 [5] De H ERE is uw Bewaarder, de H ERE is uw schaduw aan uw rechterhand. [6] De zon zal u des daags niet steken, noch de maan des nachts. [7] De H ERE zal u bewaren voor alle kwaad, Hij zal uw ziel bewaren. [8] De H ERE zal uw uitgang en uw ingang bewaren van nu aan tot in eeuwigheid. PSALM 121 NBG1951

11 Een volk met een bijzonder verhaal ISRAËL Exodus 13:21-22 De H ERE ging voor hen uit, des daags in een wolkkolom om hen te leiden op de weg, en des nachts in een vuurkolom om hun voor te lichten, zodat zij dag en nacht konden voortgaan. Zonder ophouden bleef de wolkkolom des daags en de vuurkolom des nachts aan de spits van het volk.

12 OM ‘MEE TE NEMEN’… 1. WAT ZIJN ‘ONZE VERHALEN’? D.w.z. de verhalen die onze levens vorm geven als gelovigen 2. EN WAT VOOR ROL SPELEN ZIJ IN ‘ONZE’ GEMEENSCHAPSVORMING? In hoeverre spelen de verhalen een rol in het leven dat wij samen leven, belijden, enz.? LUKAS 22:19-20 En Hij nam een brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het hun, zeggende: Dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt; doet dit tot mijn gedachtenis. Evenzo de beker, na de maaltijd, zeggende: Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, die voor u uitgegoten wordt.

13 God’s ‘1-1-2’ voor een volk van ‘onderweg’ PSALM 121 1. Je bent niet alleen ook al lijkt dat soms wel zo … God is erbij! 2. Je kunt op jouw God vertrouwen Hij heeft al eerder handelend opgetreden, en heeft beloofd dat te zullen blijven doen! 3. Je hebt Hem en elkaar nodig op de reis die voor je ligt 4. Je bent samen een levend onderdeel van het verhaal van God, wat door gaat en vraagt om jouw participatie

14 EEN VOORBEELD “Ik verbind mij aan God en aan jullie allen, om in Gods wegen te wandelen, zoals die ons bekend zijn of nog bekend zullen worden, naar ons beste vermogen, wat het ons ook moge kosten, met hulp van de Heer”

15

16 Dat kan! Je kunt na de dienst altijd met iemand doorpraten. Je kunt ook voor je laten bidden. Je kunt ook samen bidden. GA JE MEE OP REIS? NAPRATEN? Mailen mag ook: roccorausch@gmail.comroccorausch@gmail.com

17

18 LIDMAATSCHAP IS ‘VERBONDEN ZIJN’ met God en met elkaar “Ik verbind mij aan God en aan jullie allen, om in Gods wegen te wandelen, zoals die ons bekend zijn of nog bekend zullen worden, naar ons beste vermogen, wat het ons ook moge kosten, met hulp van de Heer”


Download ppt "13 september 2015 R.Rausch © deel 2 van een serie over de Opgangspsalmen -HAPPY TOGETHER- Evangelische Baptistengemeente Tilburg Samen op reis De tocht."

Verwante presentaties


Ads door Google