De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

XXXVIIIe Postuniversitaire Cyclus Willy Delva (2011-2012) “Europees recht: Moderne Interne Markt voor de praktijkjurist” De Interne Markt na het Verdrag.

Verwante presentaties


Presentatie over: "XXXVIIIe Postuniversitaire Cyclus Willy Delva (2011-2012) “Europees recht: Moderne Interne Markt voor de praktijkjurist” De Interne Markt na het Verdrag."— Transcript van de presentatie:

1 XXXVIIIe Postuniversitaire Cyclus Willy Delva (2011-2012) “Europees recht: Moderne Interne Markt voor de praktijkjurist” De Interne Markt na het Verdrag van Lissabon: implicaties voor de praktijkjurist Prof. dr. Inge Govaere, Jean Monnet Chair in E.U. Legal Studies, Universiteit Gent, Director, European Legal Studies Department, Europacollege Brugge De Interne Markt na het Verdrag van Lissabon: implicaties voor de praktijkjurist – Inge Govaere pag. 1

2 XXXVIIIe Postuniversitaire Cyclus Willy Delva (2011-2012) “Europees recht: Moderne Interne Markt voor de praktijkjurist” De Interne Markt na het Verdrag van Lissabon: implicaties voor de praktijkjurist – Inge Govaere WAAROM Interne Markt Anno 2012 ? Eind 2012: 20° Verjaardag Interne Markt (1992-2012) 4 fundamentele vrijheden: personen, goederen, diensten en kapitaal: 55° verjaardag (1957-2012) Interne markt niet voltooid, nood aan hernieuwde elan: MODERNISERING pag. 2

3 XXXVIIIe Postuniversitaire Cyclus Willy Delva (2011-2012) “Europees recht: Moderne Interne Markt voor de praktijkjurist” DEEL I: CONTEXTUELE FACTOREN 1.nieuwe context mondiaal 2.nieuwe europese context 3.modernisering interne markt beleid 4.specificiteit België 5.gevolgen Belgische rechtspraktijk De Interne Markt na het Verdrag van Lissabon: implicaties voor de praktijkjurist – Inge Govaere pag. 3

4 XXXVIIIe Postuniversitaire Cyclus Willy Delva (2011-2012) “Europees recht: Moderne Interne Markt voor de praktijkjurist” 1. NIEUWE CONTEXT MONDIAAL -Globalisering -Technologische revolutie -Economische verschuiving van goederen naar dienstenverkeer -Informatiemaatschappij -Digitale economie -Financiële en economische crisis De Interne Markt na het Verdrag van Lissabon: implicaties voor de praktijkjurist – Inge Govaere pag. 4

5 XXXVIIIe Postuniversitaire Cyclus Willy Delva (2011-2012) “Europees recht: Moderne Interne Markt voor de praktijkjurist” 2. NIEUWE EUROPESE CONTEXT -Uitbreiding: -van 6 tot 10 naar 27 LS (+ Croatië anno 2013?) -Economische & politieke diversiteit -Culturele diversiteit & waarden -Nieuw regelgevend kader: -Verdrag van Lissabon (1 December 2009) -‘Horizontale’ RL: BurgerRL & DienstenRL De Interne Markt na het Verdrag van Lissabon: implicaties voor de praktijkjurist – Inge Govaere pag. 5

6 XXXVIIIe Postuniversitaire Cyclus Willy Delva (2011-2012) “Europees recht: Moderne Interne Markt voor de praktijkjurist” 3. Modernisering Interne Markt BELEID -“EUROPA 2020: Een strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei” (3 maart 2010), COM(2010) 2020 definitief -Nieuwe strategie: « Akte voor de Interne markt »: 12 hefbomen (13 April 2011) -Monti rapport (9 Mei 2010) -De « Single Market Package » (20 November 2007): “Een Interne Markt voor het Europa van de 21ste eeuw" COM (2007) 725 def - Prioriteit huidig Deens Voorzitterschap EU De Interne Markt na het Verdrag van Lissabon: implicaties voor de praktijkjurist – Inge Govaere pag. 6

7 XXXVIIIe Postuniversitaire Cyclus Willy Delva (2011-2012) “Europees recht: Moderne Interne Markt voor de praktijkjurist” 4. SPECIFICITEIT BELGIE -Normale toepassing IM regels -Via omzetting RL in nationaal recht -Quid België ? -België ‘named and shamed’ -IM Scoreboard September 2011 -B slechtste alg.omzettingscore IM RL -Hoogst aantal niet-nakoming procedures -B: 101 (EU 27: 37) -B: +53 % (EU 27: -28 %): sinds Nov. 2007 De Interne Markt na het Verdrag van Lissabon: implicaties voor de praktijkjurist – Inge Govaere pag. 7

8 XXXVIIIe Postuniversitaire Cyclus Willy Delva (2011-2012) “Europees recht: Moderne Interne Markt voor de praktijkjurist” 5. BELGISCHE RECHTSPRAKTIJK -Noodzaak EU kader indachtig te zijn (cf. sessie 4) -Dynamisch juridisch kader -Directe werking & Voorrang EU Recht -EU Verdrag & Verordeningen -IM Richtlijnen -Verticale directe werking (ruime interpretatie) -RL-conforme interpretatie nationaal recht -Staatsaansprakelijkheid BELANG van SAMENWERKINGSPROCEDURE HVJEU-Nationale rechters (Art. 267 VWEU). Relatief weinig prejudiciële zaken aanhangig gemaakt door Belgische rechters De Interne Markt na het Verdrag van Lissabon: implicaties voor de praktijkjurist – Inge Govaere pag. 8

9 XXXVIIIe Postuniversitaire Cyclus Willy Delva (2011-2012) “Europees recht: Moderne Interne Markt voor de praktijkjurist” DEEL II: VEDRAG VAN LISSABON 1.Evolutie IM doorheen de Verdragen (kort) 2.Lissabon: nieuwe IM doelstelling 3.Hergroeperen, hernummeren en s troomlijnen (incl. voormalige 3° pijler) 4.Aangepaste harmonisatiebepalingen 5.Versterkte afdwinging omzettingsplicht De Interne Markt na het Verdrag van Lissabon: implicaties voor de praktijkjurist – Inge Govaere pag. 9

10 XXXVIIIe Postuniversitaire Cyclus Willy Delva (2011-2012) “Europees recht: Moderne Interne Markt voor de praktijkjurist” 1. Evolutie IM doorheen de Verdragen Verdrag van Rome: ‘Gemeenschappelijke Markt’: - de ‘4 Vrijheden’: goederen, personen, diensten en kapitaal (+ mededinging) Europese Eenheidsakte: ‘Interne Markt’: - focus op niet-tarifaire maatregelen - afschaffing van de binnengrenzen - Vereenvoudigde besluitvorming +tegengewicht) Verdrag van Maastricht: - Vrij verkeer van kapitaal (+ EMU) - Burgerschap van de Unie Verdrag van Amsterdam: - Buitengrenzen personen (opt outs + deels derde pijler) ° (Verdrag van Nice) De Interne Markt na het Verdrag van Lissabon: implicaties voor de praktijkjurist – Inge Govaere pag. 10

11 XXXVIIIe Postuniversitaire Cyclus Willy Delva (2011-2012) “Europees recht: Moderne Interne Markt voor de praktijkjurist” 2. Lissabon: nieuwe IM doelstelling OORSPRONKELIJKE VISIE : Instrumentele en reactieve benadering - INSTRUMENTEEL: IM geen doel op zich maar noodzakelijk instrument om hogere EG doelstellingen te bereiken (oa. Vrede & veiligheid, zie oud Art. 2 & 3 EG) - REACTIEF: wegwerken van bestaande of identificeerbare handelsbelemmeringen (HvJ Tabaksreclamearresten (ZaakC-376/98 en C-380/03): IM geen algemeen regulerende bevoegdheid, test = noodzakelijk optreden voor wegwerken/voorkomen geïdentificeerde handelsbelemmeringen) VERDRAG VAN LISSABON: doelgericht en proactieve benadering: Art. 3(3) VEU - DOELGERICHT: verwezenlijking IM wordt ‘Doelstelling’ op zich - PROACTIEF ? Zie gewijzigd taalgebruik: De Interne Markt na het Verdrag van Lissabon: implicaties voor de praktijkjurist – Inge Govaere pag. 11

12 XXXVIIIe Postuniversitaire Cyclus Willy Delva (2011-2012) “Europees recht: Moderne Interne Markt voor de praktijkjurist” Art.3(3) VEU « De Unie brengt een interne markt tot stand. Zij zet zich in voor de duurzame ontwikkeling van Europa, op basis van een evenwichtige economische groei en van prijsstabiliteit, een sociale markteconomie met een groot concurrentievermogen die gericht is op volledige werkgelegenheid en sociale vooruitgang, en van een hoog niveau van bescherming en verbetering van de kwaliteit van het milieu. De Unie bevordert wetenschappelijke en technische vooruitgang. De Unie bestrijdt sociale uitsluiting en discriminatie, en bevordert sociale rechtvaardigheid en bescherming, de gelijkheid van vrouwen en mannen, de solidariteit tussen generaties en de bescherming van de rechten van het kind. De Unie bevordert de economische, sociale en territoriale samenhang, en de solidariteit tussen de lidstaten. » De Interne Markt na het Verdrag van Lissabon: implicaties voor de praktijkjurist – Inge Govaere pag. 12

13 XXXVIIIe Postuniversitaire Cyclus Willy Delva (2011-2012) “Europees recht: Moderne Interne Markt voor de praktijkjurist” Synergie en Horizontale beginselen IM Proactieve aanpak: Quid ? 1. Verhoogd risico op ‘clash’ met niet-economische belangen (vb. Sociaal beleid) 2.Nood aan synergie met andere beleidstakken 3.Samenhang met respect voor Fundamentele Rechten (incl. Charter) Antwoord Verdrag van Lissabon: consistentie en horizontale beginselen:. Consistentie: Art. 7 VWEU: « De Unie ziet toe op de samenhang tussen haar verschillende beleidsmaatregelen en optredens, rekening houdend met het geheel van haar doelstellingen en met inachtneming van het beginsel van bevoegdheidstoedeling. ».. Lijst Horizontale beginselen ( dus ook van toepassing op IM regels) De Interne Markt na het Verdrag van Lissabon: implicaties voor de praktijkjurist – Inge Govaere pag. 13

14 XXXVIIIe Postuniversitaire Cyclus Willy Delva (2011-2012) “Europees recht: Moderne Interne Markt voor de praktijkjurist” Horizontale beginselen Art. 8 VWEU: de ongelijkheden tussen mannen en vrouwen opheffen en de gelijkheid van mannen en vrouwen bevorderen Art. 9 VWEU: bevordering van een hoog niveau van werkgelegenheid, de waarborging van een adequate sociale bescherming, de bestrijding van sociale uitsluiting alsmede een hoog niveau van onderwijs, opleiding en bescherming van de volksgezondheid Art. 10 VWEU: bestrijding van iedere discriminatie op grond van geslacht, ras of etnische afkomst, godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele gerichtheid. Art. 11 VWEU: milieubescherming en duurzame ontwikkeling Art. 12 VWEU: consumentenbescherming Art. 13 VWEU: « Bij het formuleren en uitvoeren van het beleid van de Unie op het gebied van landbouw, visserij, vervoer, interne markt en onderzoek, technologische ontwikkeling en de ruimte, houden de Unie en de lidstaten ten volle rekening met hetgeen vereist is voor het welzijn van dieren als wezens met gevoel, onder eerbiediging van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen en gebruiken van de lidstaten met betrekking tot met name godsdienstige riten, culturele tradities en regionaal erfgoed » De Interne Markt na het Verdrag van Lissabon: implicaties voor de praktijkjurist – Inge Govaere pag. 14

15 XXXVIIIe Postuniversitaire Cyclus Willy Delva (2011-2012) “Europees recht: Moderne Interne Markt voor de praktijkjurist” Belang proactieve aanpak Juridische basis voor meer pro-actief beleid: cf. 12 Hefbomen: Akte voor de Interne markt »: (13 April 2011) Bepalende invloed op RS HvJ: teleologische of ‘purposive’ interpretatie Precedenten wijziging Verdragsdoelstelling & impact op IM: vb. Zaak C-438/05, Viking De Interne Markt na het Verdrag van Lissabon: implicaties voor de praktijkjurist – Inge Govaere pag. 15

16 XXXVIIIe Postuniversitaire Cyclus Willy Delva (2011-2012) “Europees recht: Moderne Interne Markt voor de praktijkjurist” vb. Zaak C-438/05, Viking « 78. Bovendien omvat het optreden van de Gemeenschap volgens artikel 3, lid 1, sub c en j, EG niet alleen „een interne markt, gekenmerkt door de afschaffing tussen de lidstaten van hinderpalen voor het vrije verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal”, maar ook „een beleid op sociaal gebied”. De Gemeenschap heeft namelijk volgens artikel 2 EG met name tot taak het bevorderen van „een harmonische, evenwichtige en duurzame ontwikkeling van de economische activiteit” en „een hoog niveau van werkgelegenheid en van sociale bescherming”. 79. Aangezien de Gemeenschap derhalve niet alleen een economisch maar ook een sociaal doel heeft, dienen de uit het EG-Verdrag voortvloeiende rechten met betrekking tot het vrije verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal te worden afgewogen tegen de doelen van de sociale politiek, waaronder met name, zoals blijkt uit artikel 136, eerste alinea, EG, de gestage verbetering van de levensomstandigheden en de arbeidsvoorwaarden, zodat de onderlinge aanpassing daarvan op de weg van de vooruitgang wordt mogelijk gemaakt, alsmede een adequate sociale bescherming en de sociale dialoog. » De Interne Markt na het Verdrag van Lissabon: implicaties voor de praktijkjurist – Inge Govaere pag. 16

17 XXXVIIIe Postuniversitaire Cyclus Willy Delva (2011-2012) “Europees recht: Moderne Interne Markt voor de praktijkjurist” 3. Hergroeperen, hernummeren en s troomlijnen Geen noemelijke inhoudelijke wijzingingen 4 vrijheden IM Gegroepeerd en integraal overgenomen in Deel III VWEU direct voorafgegaan door Deel II mbt niet-discriminatie en burgerschap van de Unie: Art. 18-25 VWEU (oud Art. 12-13 & 17-22 EG) IM Definitie (ongewijzigd) : Art. 26 VWEU (oud Art. 14 EG): « 2. De interne markt omvat een ruimte zonder binnengrenzen waarin het vrije verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal is gewaarborgd volgens de bepalingen van de Verdragen. ». Niet langer verwijzing naar 1992 streefdatum NIEUW: ‘Communitariseren’ voormalige derde pijler (JBZ) in De ruimte van Vrijheid, Veiligheid en Recht (Art. 67-89 VWEU ) De Interne Markt na het Verdrag van Lissabon: implicaties voor de praktijkjurist – Inge Govaere pag. 17

18 XXXVIIIe Postuniversitaire Cyclus Willy Delva (2011-2012) “Europees recht: Moderne Interne Markt voor de praktijkjurist” IM Verdragsbepalingen: overzicht Niet-discriminatie en burgerschap van de Unie: Art. 18-25 VWEU (oud Art. 12-13 & 17-22 EG) De Interne Markt: Art. 26-27 VWEU (oud 14-15 EG) Vrij verkeer van goederen: Art. 28-37 VWEU (oud Art. 25-31 EG) Vrij verkeer van werknemers: Art. 45-48 VWEU (oud Art. 39-42 EG) Vestiging: Art. 49-55 VWEU (oud Art. 43-48 & 294 EG) Diensten: Art. 56-62VWEU (oud Art. 49-55 EG) Vrij verkeer van kapitaal: Art. 63-66 & 75 VWEU (oud 56-60 EG) De ruimte van vrijheid, veiligheid en recht: Art. 67-89 VWEU (oud Art. 61-66 EG & 3° pijler) De Interne Markt na het Verdrag van Lissabon: implicaties voor de praktijkjurist – Inge Govaere pag. 18

19 XXXVIIIe Postuniversitaire Cyclus Willy Delva (2011-2012) “Europees recht: Moderne Interne Markt voor de praktijkjurist” Mogelijke verwarring: belang van datum De Interne Markt na het Verdrag van Lissabon: implicaties voor de praktijkjurist – Inge Govaere pag. 19

20 XXXVIIIe Postuniversitaire Cyclus Willy Delva (2011-2012) “Europees recht: Moderne Interne Markt voor de praktijkjurist” 4. Aangepaste harmonisatiebepalingen ‘De Aanpassing van de wetgeving’: Art. 114-118 VWEU (oud Art. 94- 97 EG): 3 Wijzigingen: 1.Aanpassen aan nieuwe besluitvorming: - ‘Gewone wetgevingsprocedure’ (ipv QMV) - ‘Bijzondere wetgevingsprocedure’ (unanimiteit ) 2. Codificatie praktijk: Omwisselen plaats Verdragsbepalingen - Regel wordt harmonisatie ogv ‘gewone wetgevingsprocedure’ (Art. 114 VWEU, oud Art. 95 EG) - Bij uitzondering ogv ‘bijzondere wetgevingsprocedure’ (Art. 115 VWEU, oud Art. 94 EG) 3. Nieuw Art. 118 VWEU: Europese intellectuele eigendomsrechten De Interne Markt na het Verdrag van Lissabon: implicaties voor de praktijkjurist – Inge Govaere pag. 20

21 XXXVIIIe Postuniversitaire Cyclus Willy Delva (2011-2012) “Europees recht: Moderne Interne Markt voor de praktijkjurist” Europese intellectuele eigendomsrechten - Introductie van « Europese titels om een eenvormige bescherming van de intellectuele-eigendomsrechten in de hele Unie te bewerkstelligen ». Vroeger de facto oud Art. 308 of Art. 94-95 EG,. vb. Gemeenschapsmerk en –tekeningen en modellen). Niet harmonisatie of aanpassing van nationale wetgeving) -Nieuw: Art. 118 VWEU: Specifieke rechtsgrondslag - Principe: gewone wetgevingsprocedure - Uitzondering: bijzondere wetgevingsprocedure voor talenregeling - I mpact ? blokkage Gemeenschapsoctrooi: nauwere samenwerkingsmodel ( COM(2011) 215 definitief en COM(2011) 216 definitief, 13.4.2011) De Interne Markt na het Verdrag van Lissabon: implicaties voor de praktijkjurist – Inge Govaere pag. 21

22 XXXVIIIe Postuniversitaire Cyclus Willy Delva (2011-2012) “Europees recht: Moderne Interne Markt voor de praktijkjurist” 5. Versterkte afdwinging omzettingsplicht Verdrag van Lissabon erkent problematiek van tenuitvoerlegging richtlijnen: Nieuw lid 3 toegevoegd aan Art. 260 VWEU (oud 228 EG): « Wanneer de Commissie bij het Hof een zaak aanhangig maakt op grond van artikel 258 omdat zij van oordeel is dat de betrokken lidstaat zijn verplichting tot mededeling van maatregelen ter omzetting van een volgens een wetgevingsprocedure aangenomen richtlijn niet is nagekomen, kan de Commissie, indien zij dit passend acht, aangeven wat haars inziens gezien de omstandigheden een redelijke hoogte is voor de door deze lidstaat te betalen forfaitaire som of dwangsom. Indien het Hof de niet-nakoming vaststelt, kan het de betrokken lidstaat de betaling van een forfaitaire som of een dwangsom opleggen die niet hoger is dan de Commissie heeft aangegeven. De verplichting tot betaling gaat in op de door het Hof in zijn arrest bepaalde datum. » De Interne Markt na het Verdrag van Lissabon: implicaties voor de praktijkjurist – Inge Govaere pag. 22

23 XXXVIIIe Postuniversitaire Cyclus Willy Delva (2011-2012) “Europees recht: Moderne Interne Markt voor de praktijkjurist” Kanttekeningen bij Art. 260(3) VWEU 1. Enkel bij ‘niet nakoming verplichting tot mededeling’ ?. Quid: niet van toepassing op slechte/verkeerde omzetting van zodra medegedeeld ? (belang, zie jaarlijkse IM scoreboards) - Commissie: WEL van toepassing op gedeeltelijke omzetting* ( Mededeling « Uitvoering van artikel 260, lid 3, van het VWEU”, SEC(2010) 1371) 2. ‘Forfaitaire som of dwangsom’, ‘indien de Commissie dit passend acht’. Quid, forfaitaire som OF dwangsom, niet beide samen ? + enkel op vraag van Commissie, niet ambtshalve ? - Commissie: WEL beide samen + enkel op verzoek Commissie (Mededeling SEC(2010) 1371) 3. ‘Hof kan geen hogere forfaitaire of dwangsom opleggen’.Geen ‘spill-over’ mogelijk RS oud art. 228 EG naar Art. 260 (3) VWEU? *Opm: thans 1° zaak: mbt DienstenRL, ingesteld op 27.10.2011 tegen Duitsland, Oostenrijk & Griekenland (IP/11/1283) De Interne Markt na het Verdrag van Lissabon: implicaties voor de praktijkjurist – Inge Govaere pag. 23

24 XXXVIIIe Postuniversitaire Cyclus Willy Delva (2011-2012) “Europees recht: Moderne Interne Markt voor de praktijkjurist” DEEL III: HORIZONTALE IM RL 1. Nieuwe aanpak: Horizontaal ipv sectorieel (oa. goederen) 2. Burgerrichtlijn 2004/38 1.Juridische kader voor vrij verkeer en verblijf van personen, met name EU burgers, al dan niet economisch actief, en hun familieleden 2.Doorsnede EU Verdrag: EU Burgers, werknemers, zelfstandigen (vestiging & diensten) 3. Dienstenrichtlijn 2006/123 1.Juridische kader voor uitoefenen van recht op vestiging en vrij verkeer van diensten 2.Doorsnede EU Verdrag: Vestiging & diensten (// WHO-GATS) De Interne Markt na het Verdrag van Lissabon: implicaties voor de praktijkjurist – Inge Govaere pag. 24

25 XXXVIIIe Postuniversitaire Cyclus Willy Delva (2011-2012) “Europees recht: Moderne Interne Markt voor de praktijkjurist” 1. Horizontaal versus sectorieel SECTORIËLE harmonisatie: ‘Nieuwe’ strategie (oude aanpak; vnl. goederen) - combinatie van negatieve & positieve harmonisatie - Inschrijven beginsel van wederzijdse erkenning (Cassis de Dijon) + EU regulering uitzonderingen: - hogere belangen (art. 36 VWEU) - dwingende behoeften) - focus EU besluitvorming: wegwerken van belemmeringen IM De Interne Markt na het Verdrag van Lissabon: implicaties voor de praktijkjurist – Inge Govaere pag. 25

26 XXXVIIIe Postuniversitaire Cyclus Willy Delva (2011-2012) “Europees recht: Moderne Interne Markt voor de praktijkjurist” Kenmerken horizontale harmonisatie BREDE DRAAGWIJDTE RL: onmogelijk alle belemmeringen/hogere belangen te duiden & harmoniseren Nadruk op: 1. codificeren RS HvJEU (+transparantie, - statisch) 2. verder invullen/uitwerken basisvrijheden - Nieuwe Criteria (BurgerRL) - Administratieve vereenvoudiging (DienstenRL) Quid: wegwerken belemmeringen ? - « guidance » dmv - Nieuwe criteria (BurgerRL) - Nieuwe overlegmechanisme (DienstenRL) De Interne Markt na het Verdrag van Lissabon: implicaties voor de praktijkjurist – Inge Govaere pag. 26

27 XXXVIIIe Postuniversitaire Cyclus Willy Delva (2011-2012) “Europees recht: Moderne Interne Markt voor de praktijkjurist” 2. BURGERRICHTLIJN 2004/38 Opzet: 1 Juridisch kader vrij verkeer en verblijf van ALLE migrerende EU burgers en familieleden ongeacht hun nationaliteit Beginsel van gelijke behandeling in gastland ‘binnen het toepassinggebied van het Verdrag’ (art. 24) NIEUW tov EU Verdrag: Combinatie 2 factoren: - al dan niet economisch actief - duur van verblijf Centraal stellen van de persoon & (nieuwe) menselijke relaties Humane aanpak // RS HVJEU vb1. Draagwijdte ‘personen’ (zie verder) vb2. Behoud van het verblijfsrecht van familieleden in geval van - overlijden of vertrek van de burger van de Unie (Art. 12), of - scheiding, ontbinding of nietigverklaring van het huwelijk of van beëindiging van het geregistreerde partnerschap (Art. 14) De Interne Markt na het Verdrag van Lissabon: implicaties voor de praktijkjurist – Inge Govaere pag. 27

28 XXXVIIIe Postuniversitaire Cyclus Willy Delva (2011-2012) “Europees recht: Moderne Interne Markt voor de praktijkjurist” BEGUNSTIGDE PERSONEN (Art. 2) 1) "burger van de Unie": eenieder die de nationaliteit van een lidstaat bezit; 2) "familielid“, ongeacht de nationaliteit: a) de echtgenoot; b) de partner, met wie de burger van de Unie overeenkomstig de wetgeving van een lidstaat een geregistreerd partnerschap heeft gesloten. Dubbele voorwaarde: voorzover de wetgeving van het gastland geregistreerd partnerschap gelijk stelt met huwelijk EN aan de voorwaarden van de wetgeving van het gastland is voldaan; c) de rechtstreekse bloedverwanten in neergaande lijn alsmede die van de echtgenoot of partner als bedoeld onder b), beneden de leeftijd van 21 jaar OF die te hunnen laste zijn; d) de rechtstreekse bloedverwanten in opgaande lijn, alsmede die van de echtgenoot of partner als bedoeld onder b), die te hunnen laste zijn; De Interne Markt na het Verdrag van Lissabon: implicaties voor de praktijkjurist – Inge Govaere pag. 28

29 XXXVIIIe Postuniversitaire Cyclus Willy Delva (2011-2012) “Europees recht: Moderne Interne Markt voor de praktijkjurist” + faciliteren // NATIONAAL RECHT Art. 3(2) + “ vergemakkelijkt het gastland overeenkomstig zijn nationaal recht”, binnenkomst en verblijf van: a)ANDERE FAMILIELEDEN, ongeacht hun nationaliteit, - die in het land van herkomst ten laste zijn van of inwonen bij de burger van de Unie - OF die vanwege ernstige gezondheidsredenen een persoonlijke verzorging door de burger van de Unie strikt behoeven ; b) de PARTNER met wie de burger van de Unie een deugdelijk bewezen DUURZAME RELATIE heeft. ! Verplichting tot motivering eventuele weigering van toegang of verblijf. De Interne Markt na het Verdrag van Lissabon: implicaties voor de praktijkjurist – Inge Govaere pag. 29

30 XXXVIIIe Postuniversitaire Cyclus Willy Delva (2011-2012) “Europees recht: Moderne Interne Markt voor de praktijkjurist” INHOUD en taakverdeling EU Recht: - UIT- EN INREISRECHT (art. 4 & 5) + administratieve formaliteiten & verblijfskaart (Art. 8-11) - VERBLIJFSRECHT : 3 periodes (zie verder) - UITWERKEN BEPERKINGEN: hogere belangen (zie verder) Nationaal recht: - tegengaan misbruik van rechten, fraude en schijnhuwelijken (art. 35) - doeltreffende en evenredige sancties (Art. 36) - meer gunstige bepalingen (Art. 37) De Interne Markt na het Verdrag van Lissabon: implicaties voor de praktijkjurist – Inge Govaere pag. 30

31 XXXVIIIe Postuniversitaire Cyclus Willy Delva (2011-2012) “Europees recht: Moderne Interne Markt voor de praktijkjurist” NIEUW: DRIE PERIODES VERBLIJF 1. minder dan 3 maanden: (Art. 6) -geldige identiteitskaart of geldig paspoort -zonder andere voorwaarden of formaliteiten 2. 3 maanden - 5 jaar: 3 soorten burgers: (Art. 7) -Werknemers & zelfstandigen: geen voorwaarden -Burgers niet econ. actief : VOORWAARDELIJK mits BEWIJS -voldoende bestaansmiddelen -Ziektekostenverzekering -Studenten: VOORWAARDELIJK mits verklaring 3. Meer dan 5 jaar: DUURZAAM VERBLIJFSRECHT (Art. 16): - gekwalificeerd beginsel van ’ononderbroken’ verblijf - verlies status enkel door een afwezigheid van meer dan twee achtereenvolgende jaren uit gastland - onvoorwaardelijk De Interne Markt na het Verdrag van Lissabon: implicaties voor de praktijkjurist – Inge Govaere pag. 31

32 XXXVIIIe Postuniversitaire Cyclus Willy Delva (2011-2012) “Europees recht: Moderne Interne Markt voor de praktijkjurist” UITZONDERINGEN: hogere belangen Hoger belangen: - ENKEL openbare orde, openbare veiligheid of volksgezondheid - NIET economische doeleinden - Test: Rechtvaardiging & proportionaliteit - Codificeren RS HvJEU ipv harmoniseren Vb. Openbare orde // CALFA zaak: ” Het gedrag moet een actuele, werkelijke en voldoende ernstige bedreiging voor een fundamenteel belang van de samenleving vormen. Motiveringen die los staan van het individuele geval of die verband houden met algemene preventieve redenen mogen niet worden aangevoerd” (art. 27(2)) NIEUW: Bescherming tegen verwijdering: Integratiecriteria & duur verblijf (art. 28) De Interne Markt na het Verdrag van Lissabon: implicaties voor de praktijkjurist – Inge Govaere pag. 32

33 XXXVIIIe Postuniversitaire Cyclus Willy Delva (2011-2012) “Europees recht: Moderne Interne Markt voor de praktijkjurist” Bescherming tegen verwijdering CRITERIA ongeacht duur verblijf: verwijdering om ‘redenen van openbare orde of openbare veiligheid’ dient in overweging te nemen: - de duur van het verblijf - leeftijd - gezondheidstoestand - gezins- en economische situatie - sociale en culturele integratie - bindingen met land van oorsprong + beperkende FACTOR DUUR van verblijf: - duurzaam verblijfsrecht (+ 5 jaar): enkel ‘ernstige redenen van openbare orde OF openbare veiligheid’ - + 10 jaar verblijf of minderjarigen: enkel ‘dwingende redenen van openbare veiligheid’ (NIET langer openbare orde) De Interne Markt na het Verdrag van Lissabon: implicaties voor de praktijkjurist – Inge Govaere pag. 33

34 XXXVIIIe Postuniversitaire Cyclus Willy Delva (2011-2012) “Europees recht: Moderne Interne Markt voor de praktijkjurist” Quid: Tenuitvoerlegging Burgerrichtlijn 2004/38/EG door België? Bron: http://eur- lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:72004L0038:NL:NOT#FIELD_BEhttp://eur- lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:72004L0038:NL:NOT#FIELD_BE ! “Het feit dat er verwezen wordt naar nationale uitvoeringsmaatregelen is geen garantie voor de volledigheid of de conformiteit van deze maatregelen.” België: Termijn voor omzetting: 30/04/2006 33 genotifieerde nationale maatregelen* *RL-conforme interpretatie De Interne Markt na het Verdrag van Lissabon: implicaties voor de praktijkjurist – Inge Govaere pag. 34

35 XXXVIIIe Postuniversitaire Cyclus Willy Delva (2011-2012) “Europees recht: Moderne Interne Markt voor de praktijkjurist” OPVOLGING BurgerRL in RS Reeds 50-tal arresten HVJEU overgrote meerderheid prejudiciële vragen nationale rechters ter uitlegging + Hangende zaken, oa. 2x prejudiciële vraag door Belgisch Grondwettelijk Hof ingediend op 28 April 2011 Zaak C-197/11, Eric Libert e.a.; Zaak C-203/11, All Projects & Developments NV e.a. voorwerp: « wonen in eigen streek » Decreet Vlaamse Gewest van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid (aantonen voldoende band met gemeente) + 1 zaak EVA Hof, E-4/11, Arnulf Clauder De Interne Markt na het Verdrag van Lissabon: implicaties voor de praktijkjurist – Inge Govaere pag. 35

36 XXXVIIIe Postuniversitaire Cyclus Willy Delva (2011-2012) “Europees recht: Moderne Interne Markt voor de praktijkjurist” 3. DIENSTENRICHTLIJN 2006/123 Oorspronkelijk opzet (Bolkestein): 1 Juridisch kader mbt toegang tot of de uitoefening van ALLE intra-EU dienstenactiviteit, incl. vestiging (// WHO-GATS):. Horizontale draagwijdte + oorsprongslandbeginsel Uiteindelijke RL: Beperktere draagwijdte dan EU Verdrag:. meest gevoelige diensten uitgesloten (oa. gezondheidszorg, notarissen.., cf. Art. 2(2)): EU Verdrag of sectoriële RL + terugkeer naar ‘klassiek’ beginsel van wederzijdse erkenning (Art. 16) Aanknopingspunt: Dienstverrichter // Art. 54 VWEU: (Artt. 2(1) & 4(2)) - natuurlijke personen die onderdaan zijn van de lidstaten - vennootschappen welke in overeenstemming met de wetgeving van een lidstaat zijn opgericht EN welke hun statutaire zetel, hun hoofdbestuur of hun hoofdvestiging binnen de Unie hebben De Interne Markt na het Verdrag van Lissabon: implicaties voor de praktijkjurist – Inge Govaere pag. 36

37 XXXVIIIe Postuniversitaire Cyclus Willy Delva (2011-2012) “Europees recht: Moderne Interne Markt voor de praktijkjurist” BASISBEGINSELEN Codificatie RS HvJEU - Principe van wederzijdse erkenning (Art. 16) - Oplijsten van Verboden eisen // RS HvJEU (Artt. 14, 16(2), 19) Quid uitzonderingen? Toegelaten belemmeringen ogv hogere belangen? - Openbare orde, veiligheid volksgezondheid, milieu (Art. 16(3)) - Oplijsten van ‘Aan evaluatie (wederzijdse beoordeling) LS onderworpen eisen’ (Artt. 9(2), 15(5), 25(3)) - Criteria: - Niet-discriminerende maatregel - noodzakelijk & gerechtvaardigd - proportioneel Dus..Belemmeringen bestendigen ipv opheffen De Interne Markt na het Verdrag van Lissabon: implicaties voor de praktijkjurist – Inge Govaere pag. 37

38 XXXVIIIe Postuniversitaire Cyclus Willy Delva (2011-2012) “Europees recht: Moderne Interne Markt voor de praktijkjurist” NIEUW tov EU Verdrag 1.Administratieve vereenvoudiging 1.1-loket systeem (Artt. 6-7) 2.Electronisch & vanop afstand (Art. 8) 3.Reglementering vergunningstelsels (Artt. 9-13) 2. Administratieve samenwerking LS - Wederzijdse bijstand: toezicht & controle (Artt. 28-33) - Alarmmechanisme bij ‘ernstige schade’ (Art. 32) - Interne Markt Informatiesysteem (IMI) (Art. 34) (Commissie Beschikking 2008/49/EG, P.B. 2008 L 13/18) 3. « Convergentie » (? ipv harmonisatie ?) dmv - EU gedragscodes (Art. 37) - wederzijdse beoordeling/evaluatie door ‘peers’ LS (Art. 39) - (ook aanvullende harmonisatie, Art.38) De Interne Markt na het Verdrag van Lissabon: implicaties voor de praktijkjurist – Inge Govaere pag. 38

39 XXXVIIIe Postuniversitaire Cyclus Willy Delva (2011-2012) “Europees recht: Moderne Interne Markt voor de praktijkjurist” Tenuitvoerlegging Dienstenrichtlijn 2006/123/EG door België Bron: http://eur- lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:72006L0123:NL:NOT http://eur- lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:72006L0123:NL:NOT “ Het feit dat er verwezen wordt naar nationale uitvoeringsmaatregelen is geen garantie voor de volledigheid of de conformiteit van deze maatregelen.” België: Termijn voor omzetting: 27/12/2009 67 genotifieerde nationale maatregelen* * RL-conforme interpretatie De Interne Markt na het Verdrag van Lissabon: implicaties voor de praktijkjurist – Inge Govaere pag. 39

40 XXXVIIIe Postuniversitaire Cyclus Willy Delva (2011-2012) “Europees recht: Moderne Interne Markt voor de praktijkjurist” OPVOLGING DienstenRL in RS Reeds 30-tal zaken voor HVJEU overgrote meerderheid prejudiciële vragen nationale rechters ter uitlegging + Hangende zaken, oa. Belangrijke prejudiciële vraag door Belgisch Grondwettelijk Hof ingediend op 28 April 2011 Zaak C-203/11, All Projects & Developments NV e.a.; voorwerp: « gedwongen bijdrage van private actoren tot de realisatie van sociale woningen en appartementen, die van rechtswege wordt opgelegd als sociale last verbonden aan elke bouw- of verkavelingsvergunning voor een project dat een wettelijk bepaalde minimale omvang heeft ” (Decreet Vlaamse Gewest van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid) De Interne Markt na het Verdrag van Lissabon: implicaties voor de praktijkjurist – Inge Govaere pag. 40

41 XXXVIIIe Postuniversitaire Cyclus Willy Delva (2011-2012) “Europees recht: Moderne Interne Markt voor de praktijkjurist” Zaak C-203/11, All Projects & Developments NV e.a. Casus-specifieke vraag: Is dergelijke maatregel een "aan evaluatie onderworpen eis " ex Art. 15 RL 2006/123/EG ?. Casus-overstijgende vragen: 1. Moet de nationale rechter een sanctie, en zo ja welke, verbinden aan vaststelling dat er: a. geen dergelijke evaluatie is gebeurd (conform Art. 15(6)) b. geen kennis is gegeven van deze eis (conform Art. 15(7)) (ie. // schending procedurevoorschriften notificatieRL ?) 2. Uitlegging begrip "verboden eis" in Art. 14 ? Wat indien het niet vervullen v.d. eis de toegang tot de dienst niet belemmert, maar wel nadelige financiële implicaties heeft ? 3. Draagwijdte van het begrip "vergunningstelsel" in Art 4 (6) De Interne Markt na het Verdrag van Lissabon: implicaties voor de praktijkjurist – Inge Govaere pag. 41

42 XXXVIIIe Postuniversitaire Cyclus Willy Delva (2011-2012) “Europees recht: Moderne Interne Markt voor de praktijkjurist” Bij wijze van conclusie Belang van rechtspraktijk en samenwerkingsprocedure nationale & EU rechters Volgende 2 sessies: actualia mbt - Burgerschap van de Unie - Dienstenverkeer Na de pauze: verdere uitwerking juridisch kader IM regels en beleid (Prof. A-M. Van Den Bossche) Slotsessie Woensdag 18 april : toekomstperspectieven Directeur-Generaal DG Interne markt en diensten, J. Faull “The Internal Market of the 21st Century: Stakes and Challenges” DANK VOOR UW AANDACHT De Interne Markt na het Verdrag van Lissabon: implicaties voor de praktijkjurist – Inge Govaere pag. 42


Download ppt "XXXVIIIe Postuniversitaire Cyclus Willy Delva (2011-2012) “Europees recht: Moderne Interne Markt voor de praktijkjurist” De Interne Markt na het Verdrag."

Verwante presentaties


Ads door Google