De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Infosessie Specifieke Lerarenopleiding Gezondheidswetenschappen (SLO-GZW) FaBer: Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie Farmaceutische wetenschappen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Infosessie Specifieke Lerarenopleiding Gezondheidswetenschappen (SLO-GZW) FaBer: Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie Farmaceutische wetenschappen."— Transcript van de presentatie:

1 Infosessie Specifieke Lerarenopleiding Gezondheidswetenschappen (SLO-GZW) FaBer: Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie Farmaceutische wetenschappen Geneeskunde: - Biomedische wetenschappen - Familiale en sexuologische wetenschappen - Geneeskunde - Logopedische en audiologische wetenschappen - Medisch-sociale wetenschappen - Tandheelkunde - Voedings- en dieetleer

2 Wanneer kan ik aan de SLO gezondh.wet. beginnen? SLO GZW Tijdens de basisopleiding: Na de basisopleiding: 30 stp praktijk + 30 stp theorie Master fase 1Master fase 2 SLO GZW (30 stp praktijk) + Master fase 1Master fase 2 SLO (18 stp) SLO (12 stp) BMW SLO (27 stp) SLO (3) RevaKi OF: extra vak opnemen

3 Voorwaarde: –Houder van een academisch bachelorsdiploma –Inschrijving samen met of na inschrijving 1 ste Master (of met een schakeljaar) –40 stp verworven of te verwerven in de discipline van de vakdidactiek Diploma: pas na behalen van mastergraad Inschrijven in het nieuwe SLO programma ?

4 rzoek Waarom de SLO studeren?  Enige weg om een vaste baan in het onderwijs te bekomen ! Bekwaamheidsbewijzen

5 Waarom de SLO studeren? - ze garandeert een degelijke vakvoorbereiding, - ze sluit aan bij je basisopleiding, - ze is gebaseerd op vakdidactisch en algemeen didactisch onderzoek, - ze sluit aan bij de basiscompetenties van de leraar, - je krijgt kennis, vaardigheden en attitudes aangeleerd die ook bruikbaar zijn buiten de schoolcontext.  Enige weg om een vaste baan in het onderwijs te bekomen ! Bekwaamheidsbewijzen

6 Inhoud programma SLO Gezondheidswetenschappen Doelgerichte communicatie en taakgericht werken met groepen in het onderwijs (3 stp) Keuzevakken (4 stp), o.a.: Leren en onderwijzen (5 stp) Onderwijs, opvoeding en samenleving (3 stp) Psychologie van leren en stud. (4 stp) Theoretisch gedeelte (30 stp) Praktijk (30 stp) Alg. ped.- didactisch Reflectie en onderzoeksvaardigheden in het onderwijs van de gezondheidswetenschappen (5 stp) SLO- overschrijdend School en burgerschap (4 stp) Onderwijs en gezondheid (4 stp) Keuzevakken Didactiek Gezondheidswetenschappen (6 stp) Stage Gezondheidswetenschappen (30 stp: 26+4 stp OF 16+10+4 stp) Leer- en gedragsm. op school (4 stp) Psychologie van de adol. en …(4 stp) Didactiek van volwassenenv. en … (5 stp) Probleemgedrag en delinquentie op school (4 stp) Concretisering thema’s uit de didactiek Gezondheidswetenschappen (4 stp) Filosofische vorming voor adol. (4 stp) Gemeenschappelijk gedeelte Specifiek gedeelte...

7 SLO-GZW spreiden over meerdere jaren Leren en Onderwijzen (5 stp) Concretisering thema’s uit de didactiek GZW (4 stp) Didactiek GZW (6 stp) Stage (30 stp) of = Volgtijdelijkheid:

8 SLO-GZW spreiden over meerdere jaren

9

10 1 ste semester 2014-2015 MAANDAGDINSDAGWOENSDAGDONDERDAGVRIJDAG 09.00-09.30 Reflectie en onderzoeks- vaardigh. Onderwijs, opvoeding en samenleving 09.30-10.00 Concretis. thema's uit de didactiek GZW 10.00-10.30 Stagevoor- bereidende seminaries 10.30-11.00 11.00-11.30 Leren en onderwijzen 11.30-12.00 12.00-12.30 12.30-13.00 13.00-13.30 Didactiek GZW 13.30-14.00 14.00-14.30 14.30-15.00 15.00-15.30 15.30-16.00 16.00-16.30 16.30-17.00 17.00-17.30 17.30-18.00 Theoretisch gedeelte OPM: Concretisering thema’s: de student kiest 2 modules uit de lijst van 4 Verplichte aanwezigheid Verplichte aanwezigheid voor OPO stage

11 OPM: het keuzevak (4 stp) staat niet vermeld. MAANDAGDINSDAGWOENSDAGDONDERDAGVRIJDAG 08.30-09.00 Doelgerichte communicatie en taakgericht werken … 09.00-09.30 09.30-10.00 10.00-10.30 Concretis. thema's uit de didactiek GZW 10.30-11.00 11.00-11.30 Concretis. thema's uit de didactiek GZW 11.30-12.00 12.00-12.30 12.30-13.00 13.00-13.30 13.30-14.00 14.00-14.30 Concretis. thema's uit de didactiek GZW 14.30-15.00 15.00-15.30 15.30-16.00 16.00-16.30 16.30-17.00 17.00-17.30 17.30-18.00 2 de semester 2014-2015 Theoretisch gedeelte Verplichte aanwezigheid

12 Praktijkgedeelte Opbouw: Microtaken Observatiestage Lesstage Stageactiviteiten op microniveau Meso- en macrotaken Stageactiviteiten op meso- en macroniveau Begeleiding en verwerkingstaken Stagevoorbereidende seminaries Het uittekenen en updaten van het persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) en portfolioreflecties Contactmomenten met je stagebegeleider Keuze

13 Praktijkgedeelte Stagemodaliteiten: preservice: als stagiair inservice: * als leraar-in-opleiding (LIO) - arbeidsovereenkomst met de school (personeelslid) - enkel in instellingen van het secundair onderwijs, het deeltijds kunstonderwijs of het volwassenenonderwijs. * wel inservice, maar geen LIO Begeleiding: K.U.Leuven: - de stagecoördinator - de stagebegeleider Stageschool: de vakmentor

14 Praktijkgedeelte Wanneer een stageplaats zoeken?

15 DIVERSITEITSSTAGE SLO KU LEUVEN Foto’s in presentatie van studenten TKO en Hilde Braet in het kader van de diversiteitsstage en het project visuele vertellingen

16 Keuzemogelijkheden binnen het universiteitsbrede OPO Diversiteitsstage (O0A96A, prof. E. Claes) NaamBeschrijvingLocatie Buddyprojectstudieondersteuning jongeren uit de eerste graad Leuven ASSistentondersteuning normaal-begaafde jongeren met een autismespectrumstoornis Leuven Open Therapeuticumondersteuning van jongeren met een niet- aangeboren hersenletsel Leuven INDIGOinzetten op diversiteit in grootstedelijk onderwijs (AANSLUITEND BIJ REGULIERE STAGE! Zie diversiteitsstagevademecum) Brussel ‘t Scharnierstudieondersteuning aan huisBlankenberge/ Brugge Compass vzwstudieondersteuningWillebroek Tutor Tweedekansonderwijs taal- en studieondersteuning van volwassenen Leuven Studieondersteuning eigen regio Aansluiten bij een bestaand project in eigen regio via een verzoekschrift Eigen regio

17 Inhoud van de projecten binnen het universiteitsbrede OPO Diversiteitsstage 15 à 20 begeleidingssessies van 1u à 1u30 2 vormingen 2 intervisies eindevaluatie

18 Meer info vind je in het diversiteitsstagevademecum: www.kuleuven.be/slo/stage/studenten.htm www.kuleuven.be/slo/stage/studenten.htm Indien je na het lezen van het vademecum nog vragen hebt: – voor het BUDDYproject : nathalie.wolfs@soc.kuleuven.benathalie.wolfs@soc.kuleuven.be – voor het tweedekansonderwijs of studieondersteuning eigen regio: els.borgonie@wis.kuleuven.be els.borgonie@wis.kuleuven.be – voor de overige projecten: freddy.mathyssen@arts.kuleuven.befreddy.mathyssen@arts.kuleuven.be

19 Medewerkers SLO Gezondheidswetenschappen Coördinator & Programmadirecteur: Prof. Nathalie Charlier Docenten Prof. Nathalie Charlier Prof. Bieke De Fraine Prof. Luc Dekeyser Prof. Bernadette Dierckx de Casterlé Prof. Peter Iserbyt Prof. Jan Seghers Prof. Maarten Simons Prof. Luc Vanhees Prof. Inge Zink

20 Medewerkers SLO Gezondheidswetenschappen Praktijklectoren: Steven Bieseman Liesbet Cauwenberg Jos Luyten Catty Van Riet Elke Van den Brande Bob Van De Putte Lien Van Der Stock Tina Vertommen

21 ISP – Toledo – diploma – etc. → Secretariaat: Faculteit FaBeR, Tervuursevest 101, 3001 Heverlee Ann Paredis Administratie - inschrijvingen

22 Wegwijs op het internet Algemene info ALO: http://www.kuleuven.be/alo/ http://www.kuleuven.be/avl/ Info onderwijs - Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming http://www.ond.vlaanderen.be/ - Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs http://ond.vsko.be - Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs http://www.vvkso.be/ - Gemeenschapsonderwijs http://www.gemeenschapsonderwijs.be / Specifieke info SLO http://gbiomed.kuleuven.be/slo http://toledo.kuleuven.be/http://toledo.kuleuven.be/ → Community “SLO Biomedische groep”

23


Download ppt "Infosessie Specifieke Lerarenopleiding Gezondheidswetenschappen (SLO-GZW) FaBer: Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie Farmaceutische wetenschappen."

Verwante presentaties


Ads door Google