De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

NETWERK STAGECOÖRDINATOREN DPB Brugge – 5 maart 2015 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "NETWERK STAGECOÖRDINATOREN DPB Brugge – 5 maart 2015 1."— Transcript van de presentatie:

1 NETWERK STAGECOÖRDINATOREN DPB Brugge – 5 maart 2015 1

2 Doelstelling netwerk 2  Wederzijdse uitwisseling scholen en begeleiders  Gedeelde verantwoordelijkheid stagecoördinatoren (= vertegenwoordiging team) en begeleiders  Informatiedoorstroming in ruime zin: verbond – diocees – school - leraren

3 Doelstelling netwerk 3  Belang van behoedzaam om te gaan met elkaars informatie  Ethisch reflecteren: doen we het goed? Doen we het op de goede manier? Doen we het goede om de goede redenen?

4 Agenda 4 1 Opvolging vorig verslag 2 Vragen vanuit de scholen 3 Vragen en info vanuit de begeleiding in verband met RTC en platform zorgberoepen, gezinszorgstages, ontwikkelingen kinderzorg en ouderenzorg, begeleiden en beoordelen van fouten in verband met beroepsgeheim, veiligheid en attitudes … 4 Met welke stage evaluaties werkt u nu zowel in derde graad als in zevende jaren? Mogen we vragen uw evaluaties mee te brengen op stick zodat u ze kan projecteren en kort toelichten naar de groep toe? Een uitgeprinte versie is dan weer handig om even door te geven …  5 Stageopdrachten over de drie jaren heen? Mogen we vragen uw stageopdrachten mee te brengen op stick zodat u ze kan projecteren en kort toelichten naar de groep toe? Een uitgeprinte versie is dan weer handig om even door te geven …  6 Verdere planning en afspraken 

5 Vragen vanuit de scholen  Aantal vragen ivm stage vanuit coördinatoren derde graad vz - stageopdrachten: kunnen toegelicht en uitgewisseld worden in uren ‘geïntegreerd werken’ - Problematiek van inhaalstage van de inhaalstage … en bijgevolg begeleiding in vakantieperiodes indien de DKR over onvoldoende info beschikt! Goede afspraken met team en directie zijn nodig! In de grote vakantie kan de school leraren drie dagen inzetten bv voor stagebegeleiding (nagevraagd bij verbond!).

6 Vragen vanuit de scholen 1 Graag had ik eens bij de collega’s gehoord hoe ze het volgende uit het leerplan waarmaken: “ Belangrijk is het geïndividualiseerd zijn van de stageactiviteitenlijst en het afgestemd zijn op de leerplandoelstellingen en het gekozen ordeningskader/leerlijn.” en “ in het stageschrift worden de leerplandoelstellingen opgenomen waarrond de leerling tijdens deze periode in deze setting werken”. Annelies Dumarey Zie servicedocument (bv KZ) p 30, punt 1 en 2

7 Vragen vanuit de scholen 2 Vraag: wat met zieke stagiairs? Moeten ze die stage inhalen? Alle uren? Vanuit de school hebben we volgende vraag: moeten ze van dag 1 een medisch attest indienen… welke sanctie als dit niet wordt nageleefd…. Christa Deceuninck Zie mededeling M-VVKSO-2008-084 En zie ook M-VVKSO-2011 zie punt 3.6

8 Vragen vanuit de scholen 3 Voor het eerst komen we in aanraking met de volgende situatie: een leerling volgt 5 Verzorging, heeft bij de start een arbeidsgeneeskundig onderzoek gekregen en mag op stage. Zij is in het eerste trimester echter een tijd afwezig met rugproblemen (scoliose), wou dan uitschrijven, maar keert toch terug met een doktersattest waarop staat dat ze geen zware lasten mag opheffen. De dokter heeft er mondeling aan toegevoegd geen stages bij bejaarden, kinderen kan wel. Is er reeds iemand die deze situatie voorhad? Wij hebben de vraag aan de verificateur voorgelegd: Kan de leerling een A-attest behalen als ze enkel kinderstage loopt? Moet de bejaardenstage in dit geval vervangen worden door de kinderstage? Annik Soete   Zie studierichtingsprofiel VZ, p 4 ev in leerplan

9 Vragen vanuit de scholen 4 Ik heb vooral nog een vraag ivm het aantal uren die minimum effectief moeten gepresteerd worden in de buitenschoolse kinderopvang voor 7 KZ. Cindy Claeys  Zie leerplan p 66

10 Vragen vanuit de scholen 5 Werkplekleren in 5 en 6: wie doet wat en hoe met de handtekening van minderjarigen? Wij werken heel vaak met verschillende WZC in 7TBZ/ZK maar daar zijn ze allen meerderjarig en eenvoudiger in opstelling van de overeenkomst. Björn

11 Vragen vanuit de scholen 6 Kan er iets gezegd worden rond het M-decreet en stages? Marjan Valcke Linken met UDL? + placemat?

12 UDL in 3 principes en 9 richtlijnen Principe 1 Informatie aanbieden WAT we leren Principe 2 Actie en expressie HOE we leren Principe 3 Betrokkenheid WAAROM we leren Richtlijn1 Verschillende zintuigen Richtlijn 4 Actief verwerken van de leerinhoud Richtlijn 7 Inspelen op interesses Richtlijn 2 Verduidelijken en structuur bieden Richtlijn 5 Aantonen wat je geleerd hebt Richtlijn 8 Doorzetting creëren Richtlijn 3 Begrijpen van leerinhoud Richtlijn 6 Doelen en prioriteiten bepalen Richtlijn 9 Inschatten en bijsturen

13 Info vanuit begeleiders 1 RTC en platform zorgberoepen 2 Gezinszorgstages zie vraag van verbond 3 Happy feet project 4 Ontwikkelingen kinderzorg en ouderenzorg zie volgende dia’s 5 Begeleiden en beoordelen van fouten in verband met beroepsgeheim, veiligheid en attitudes … zie document

14 Oriënteren op Kinderbegeleider  Nieuw decreet op de kinderopvang van baby’s en peuters is in werking getreden op 1 april 2014, zie site Kind en gezin  Nieuw pedagogisch raamwerk dat als standaard zal dienen voor kwaliteit, zie powerpoint, nieuwe synthesetabel en concordantietabel verbond voor verzorging en kinderzorg. Nascholing wordt wenselijk geacht, jammer genoeg waren er relatief weinig aanwezigen op studiedag in december die door Kind en gezin zelf georganiseerd werd! Visie ouderenzorg en kinderzorg heeft gelijkenissen: vertrekken vanuit de wensen en behoeften van de individuele gebruiker … belangrijk om dit steeds weer met leerlingen te doen ook bv in project, stageopdracht …

15 Chronische zorg of netwerkzorg  Zie ppt VVKSO!

16 Stage evaluaties over de drie jaren

17 Stageopdrachten over de drie jaren

18 Verdere planning en afspraken 18 Vanuit DPB: Documenten website begeleiding Nascholing ‘De kunst van het coachen’ 5 mei 2015 via Eekhoutcentrum Nascholing ‘expressie in TBZ’ 31 mei in DPB via Eekhoutcentrum ICF nascholing (module 2-3) 6 maart (9u-16u) Gent. Uitnodiging via verbond!


Download ppt "NETWERK STAGECOÖRDINATOREN DPB Brugge – 5 maart 2015 1."

Verwante presentaties


Ads door Google