De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ouderavond 15 sept. 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ouderavond 15 sept. 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Ouderavond 15 sept. 2015

2 Welkom Programma van de avond: Info m.b.t. zorgstructuur
Info m.b.t. klassenconsultaties mededelingen info vanuit de groep van uw zoon/dochter ouders nieuwe leerlingen OnderBouw maken kennis met kooklessen en lessen AT Ouders leerlingen Bovenbouw krijgen info over het Voordeel-Traject.

3 Zorgstructuur Wat zijn we gewend:
2 leerling besprekingen per schooljaar ID-overleg / voortgangsgesprekken Vast schema dat heel schooljaar in beslag neemt

4 Knelpunten . Hele schooljaar intensief traject, jaarplanning
Groepsplanbesprekingen Ontbreken van protectieve en belemmerende factoren Voor orthopedagoog / psycholoog te weinig overzicht en niet betrokken bij alle leerlingen

5 Nieuwe opzet. Werken met 2 vaste perioden per schooljaar
Na toetsperiode febr.-mrt. Eind juni Voortgang Controle Besprekingen per klas (VCB) Oudergesprekken door leerkracht. Aanwezigheid psycholoog, orthopedagoog, IB-er op verzoek Voor nieuwe leerlingen geldt: OPP binnen 6 weken opstellen

6 Aanpassingen OPP Volgorde is aangepast: Personalia
Psychologisch gegevens Logopedische gegevens Medische gegevens Maatschappelijke gegevens Prot. Fact. Belem. Onder-wijs behoeften Gedrag Interactie Didactisch Werk-houding Lichame-lijke fact. Thuis-situatie Vrije tijd

7 M.b.t. vakken rekenen en taal Cito gegevens Stage
Didactische gegevens Grafiek did. ontw. lijn M.b.t. vakken rekenen en taal Cito gegevens Stage

8 Perspectief en uitstroom niveau

9 Klassen Consultaties school ontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling
IB-er / directie / psycholoog / orthopedagoog/ externen Beeldvorming m.b.t. leerlingen in kaart brengen van kwaliteit onderwijs Ontwikkelingspunten in kaart brengen: school ontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling

10 Kijkwijzer Cadenza Vaardigheids meter Gebaseerd op inspectie kader.
Certificering 24 onderdelen: 105 kijkpunten Terugkoppeling Aandachtspunten

11 Mededelingen. CAO Leerkrachten: 8.00-8.15 / 15.45-16.30 / via mail
Bereikbaarheid school: u CAO Leerkrachten: / / via mail Nieuwe medewerkers: Administratie: Peter van Oppen Vervanging: Christianne Verbruggen Psych: Inez Fernandez Ortho: Jeanine Drent

12 Vervangingen: Douchen na de gym ESF –deelname
Nieuwe wetgeving “werk en inkomen” per 1 juli Aanvraag vervangingen via Mosalira Eerste 2 weken geen vervanging Douchen na de gym Onvoldoende personeel om dit te begeleiden ESF –deelname Europees project t.b.v. stages

13 In het lokaal van uw eigen zoon/dochter
Koffie staat klaar


Download ppt "Ouderavond 15 sept. 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google