De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De valkuilen van de dopinglijst

Verwante presentaties


Presentatie over: "De valkuilen van de dopinglijst"— Transcript van de presentatie:

1 De valkuilen van de dopinglijst
Penèlope Di Lella Beleidsmedewerker topsport

2 Dopingreglement Het reglement: definities, sancties, wijze van selecteren voor dopingcontrole, etc. De dopinglijst (groepen van verboden stoffen) De meeste bonden hanteren IOC-lijst

3 Anti-doping organisaties
NeCeDo: onderzoek, voorlichting, reglementering, advies DoCoNed: planning en uitvoering dopingcontroles

4 Wat is doping? De toediening van die stoffen die behoren
tot de groepen van farmacologische stoffen en het gebruik van die methoden, die door de betreffende (inter)nationale sportbond of door het Internationaal Olympisch Comité (IOC) verboden zijn.

5 Oftewel…. Doping is datgene wat op de dopinglijst
van jouw sportbond staat

6 Waarom is doping verboden?
Prestatiebevorderend Schadelijk voor de gezondheid Dopinggebruik leidt tot risicovol gedrag Competitievervalsing Tegen principes van Fair Play Tegen de regels van de sport

7 Welke stoffen komen er op de lijst?
Stoffen die zowel prestatiebevorderend als schadelijk voor de gezondheid zijn

8 Geneesmiddelen en doping
De meeste stoffen op de dopinglijst zijn werkzame stoffen van geneesmiddelen Een aantal geneesmiddelen is voor een sporter niet toegestaan

9 Geneesmiddel van apotheek
Altijd nakijken of een geneesmiddel is toegestaan: Lijst van toegestane geneesmiddelen Apotheek Team- of bondsarts Doping Infolijn

10 (Inspannings)astma Strikte voorwaarden gebruik geneesmiddelen
voor (inspannings)astma: Alleen salbutamol, salmeterol, formoterol en terbutaline Per inhalatie Geldige medische verklaring van team- of bondsarts Medische verklaring opsturen naar bond Kopie altijd meenemen

11 Suikerziekte Strikte voorwaarden voor gebruik insuline:
Insulineafhankelijke suikerziekte Geldige medische verklaring van teamarts of endocrinoloog Medische verklaring opsturen naar bond Kopie altijd meenemen

12 Medische verklaring Naam sporter en behandelend arts
Adres- en contactgegevens arts Datum van opstellen Ziektebeeld Voorgeschreven medicijnen Duur en dosering gebruik Handtekening arts en sporter

13 Geneesmiddel van drogist of supermarkt
Kunnen dopinggeduide stoffen bevatten: Let op hoestsiroop, neusdruppels, pijnstillers,middelen tegen verkoudheid en hooikoorts Lijst van toegestane geneesmiddelen Team- of bondsarts Doping Infolijn

14 Voedingssupplementen en doping
Kunnen dopinggeduide stoffen bevatten: Soms duidelijk leesbaar (efedrine, cafeïne) Team- of bondsarts Doping Infolijn

15 Vervolg voedingssupplementen
Kunnen dopinggeduide stoffen bevatten: Soms onduidelijke woorden/termen (ma-huang, guarana) Team- of bondsarts Doping Infolijn

16 Vervolg voedingssupplementen
In andere landen, andere wetgeving Pro-hormonen (zoals DHEA) in andere landen vrij verkocht Pas dus op met internet! Afbraakproducten pro-hormonen hetzelfde als nandrolon: positief op nandrolon

17 Vervolg voedingssupplementen
10 Tot 15% van de supplementen vervuild met dopinggeduide stoffen Niet altijd positieve testuitslag tot gevolg Wel als vervuild met pro-hormonen! Dan vaak positief op nandrolon.

18 Gewone voedingsmiddelen en doping
Cafeïne op de dopinglijst Alleen binnen wedstrijdverband verboden Grenswaarde Pas op met cafeïne op de wedstrijddag Koffie, thee, cola, chocolade, trendy energydrinks, sommige genees-middelen en sportdranken

19 Gewone voedingsmiddelen en doping
Alcohol is bij sommige bonden verboden (check je eigen dopinglijst) Alleen binnen wedstrijdverband verboden Grenswaarde Geen alcohol op de wedstrijddag

20 Recreatieve drugs en doping
XTC, hasj, speed en marihuana zijn dopinggeduide stoffen Nog lang na gebruik positief In andere landen is het gebruik en bezit van drugs strafbaar Cannabinoïden niet bij elke bond strafbaar. Olympische Spelen altijd! Check je eigen dopinglijst.

21 Doping Infolijn: 0900 2001 000 Voor álle vragen over doping
Screenen van (genees)middelen Geneesmiddel van apotheek? Bel en noem merknaam en werkzame stof. Ander (genees)middel? Stuur/fax kopie van etiket of ingrediëntenlijst. Naam, adres, tak van sport!

22 Wetgeving in het buitenland
In buitenland zowel gebruik van, als handel in, doping opgenomen in de wetgeving Justitieel vervolgen Praktische tips: Geneesmiddelen in originele verpakking meenemen, met bijsluiter Medische verklaring meenemen Ook andere middelen in originele verpakking meenemen, met bijsluiter en liefst ongeopend

23 Overzicht IOC-lijst Verboden groepen van stoffen Stimulantia
Narcotische analgetica Anabole middelen Diuretica Peptide hormonen

24 Overzicht IOC-lijst II. Verboden methoden Bloeddoping
Toediening van kunstmatige zuurstofdragers of middelen die het plasmavolume vergroten Farmacologische, chemische en fysieke manipulatie

25 Overzicht IOC-lijst III. Groepen van middelen die aan bepaalde restricties zijn gebonden Alcohol Cannabinoïden Lokale anaesthetica Glucocorticosteroïden Bètablokkers

26 Controles binnen en buiten wedstrijdverband
Binnen wedstrijdverband controles: na de wedstrijd of wedstrijdonderdeel Buiten wedstrijdverband controles: tijdens trainingen, thuis of andere verblijfplaats

27 Overzicht IOC-lijst IV. Buiten wedstrijdverband IC. Anabole middelen
ID. Diuretica IE. Peptide hormonen II. Verboden methoden

28 Wie kan er gecontroleerd worden?
In principe elke sporter die is aangesloten bij een bond met een dopingreglement Merendeel van controles uitgevoerd bij (sub)topsporters binnen een bond

29 Kan er bloed worden afgenomen?
Een steeds groter wordend aantal (inter)nationale bonden neemt ook bloedmonsters af

30 Dopingcontroleprocedure stap voor stap

31 Waarschuwing vooraf Niet ondertekenen, weigeren, gebrek aan
medewerking of enige andere vorm van in gebreke blijven kan tuchtrechtelijke sancties tot gevolg hebben

32 Oproep voor dopingcontrole
Mondeling en schriftelijk Liefst direct identificeren Formulier ondertekenen Onder toezicht Melden voor….

33 Registratie en identificatie
Op tijd melden Begeleider en/of tolk Identificeren Toelichting

34 Keuze opvangbeker Opvangbeker kiezen Apart verpakt
Controleer verpakking

35 Plassen onder toezicht
Aparte toiletruimte Onder toezicht Hetzelfde geslacht Meer dan 75 ml. urine Sluit opvangbeker

36 Onvoldoende urine Sluit en verzegel beker
Nummers genoteerd, controleer! Opvangbeker bewaard Begin opnieuw Voeg tweede urine bij eerste

37 Keuze van flesjes Kies piepschuimen doosje met flesjes
Controleer blauw plakzegel

38 Verdelen van de urine Verdeel urine over twee flesjes
In A-flesje: 50 ml. In B-flesje: 25 ml. Laat wat urine achter

39 Sluiten van de flesjes Verwijder rode plastic ring Draai de dop vast
Dicht en verzegeld Flesjes in doosje Kies rode plakzegel Plakzegel over doosje

40 Meting pH en SG Resturine wordt gecontroleerd 5 >= PH <= 7
Soortelijk gewicht >= kg/dm3 Eventueel procedure opnieuw Alles wordt op dopingcontrole-formulier vermeld

41 Opgave gebruikte geneesmiddelen
Medicijngebruik afgelopen 7 dagen Ook: voedingssupplementen, anticonceptiepil, natuurgeneeskundige kruiden en soortgelijke middelen

42 Ondertekenen van het dopingcontroleformulier
Akkoord met procedure? Zo ja, kruis het vakje ‘ja’ aan Zo nee, kruis het vakje ‘nee’ aan Bezwaren opschrijven Ondertekenen Kopie

43 Rechten van de sporter Je mag alles vragen m.b.t. de procedure
Indien je bezwaren hebt, kun je deze opschrijven op het dopingcontroleformulier Je mag een begeleider meenemen Je hebt recht op privacy De uitslag van de controle dient vertrouwelijk te worden behandeld

44 Plichten van de sporter
Je dient jezelf te kunnen identificeren Je dient op de hoogte te zijn van de procedure Je schikt je naar de procedure Je controleert alle stappen van de procedure Je dient het aanwijzings- en het dopingcontroleformulier te ondertekenen Je dient je actuele verblijfsgegevens bij je bond bekend te maken

45 Aandachtspunten Controleer of: het materiaal goed verpakt is
je genoeg privacy hebt je materiaal goed verzegeld is de gegevens correct worden genoteerd

46 Aandachtspunten Verder: schrijf je eventuele bezwaren op
onderteken altijd het aanwijzings- en dopingcontroleformulier zorg ervoor dat je altijd een kopie van de formulieren ontvangt

47 NeCeDo informatie Doping Infolijn: 0900 – 2001000 (13.00-16.00)
Postadres: Postbus 5014 2900 EA Capelle a/d IJssel Telefoon: – Fax: – Website:


Download ppt "De valkuilen van de dopinglijst"

Verwante presentaties


Ads door Google