De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

«Heb uw naaste lief als uzelf» (Marcus 12, 31).

Verwante presentaties


Presentatie over: "«Heb uw naaste lief als uzelf» (Marcus 12, 31)."— Transcript van de presentatie:

1 «Heb uw naaste lief als uzelf» (Marcus 12, 31).
Woord van Leven September 2015

2 “Heb uw naaste lief als uzelf”, is het antwoord dat Jezus geeft aan een schriftgeleerde die Hem had gevraagd wat het grootste gebod was.

3 Dat was in die tijd een belangrijk discussieonderwerp, want er staan in de Schrift wel 613 voorschriften waaraan men zich moest houden. Een van de grote leraren uit die tijd was rabbi Sjammai. Hij had nooit het grootste gebod willen aanwijzen. La tomba di Shammai

4 Maar andere rabbi’s noemden de liefde als centraal gebod, net zoals Jezus dat zou doen. Rabbi Hillel bijvoorbeeld zei: “Doe je naaste niet aan wat je niet wil dat jou overkomt; dit is heel de wet. De rest is alleen uitleg.”

5 Jezus herhaalt niet alleen dat de liefde de centrale plaats heeft, maar verbindt de liefde voor de naaste met de liefde tot God. Hij maakt er één enkel gebod van. Het antwoord dat Hij de schriftgeleerde geeft, luidt: “Het eerste gebod is: ‘Luister, Israël!

6 De Heer, onze God, is de enige Heer; heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht.’

7 Het op een na belangrijkste is dit: ‘Heb uw naaste lief als uzelf
Het op een na belangrijkste is dit: ‘Heb uw naaste lief als uzelf.’ Er zijn geen geboden belangrijker dan deze.”

8 “Heb uw naaste lief als uzelf.”
Dit tweede deel van het ene gebod is uitdrukking van het eerste deel, de liefde tot God.

9 Net zoals ouders blij zijn wanneer ze zien dat hun kinderen goed met elkaar omgaan, zo is ook God blij wanneer Hij ziet dat we onze naaste liefhebben als onszelf.

10 Al eeuwenlang hadden de profeten aan het volk van Israël uitgelegd dat God liefde wil en geen slacht- en brandoffers (vgl. Hos. 6, 6). Jezus zelf herinnert aan hun onderricht: “Overdenk eens goed wat dit wil zeggen: Barmhartigheid wil Ik, geen offers” (Mat. 9, 13), zegt Hij.

11 Want hoe kun je God liefhebben die je niet kunt zien, als je niet je broeder liefhebt die je wel kunt zien? (vgl. 1 Joh. 4, 20).

12 We beminnen God in de mate waarin wij iedere persoon beminnen, of het nu om een vriend of een onbekende gaat, om een landgenoot of een vreemdeling, en speciaal de meest behoeftige.

13 Vaak hebben we tijd nodig om te beseffen wat liefde is en hoe we moeten liefhebben.

14 Het is daarom nodig ruimte te maken voor momenten van gebed, van ‘contemplatie’, van gesprek met Hem. Van God kunnen we leren wat liefde is.

15 Want Hij is Liefde. We stelen geen tijd van onze naaste wanneer we met God zijn. Integendeel, we bereiden ons dan voor om nog beter lief te hebben.

16 En omgekeerd, wanneer we de anderen hebben liefgehad en we terugkeren naar God wordt ons gebed een echt doorleefd gebed, waarin we alle mensen die we ontmoet hebben naar Hem meenemen.

17 Om onze naaste lief te hebben als onszelf moeten we hem kennen zoals we onszelf kennen. We zouden zover moeten komen dat we de ander liefhebben zoals hij bemind wil worden en niet zoals wijzelf bemind willen worden.

18 Nu onze maatschappij steeds meer multicultureel wordt, is dat een grote uitdaging.

19 Verschillen zijn er ook binnen een familie, op het werk of in de buurt waar we wonen, ook al behoren we tot dezelfde cultuur

20 Zouden wij het niet fijn vinden iemand te vinden die bereid is om naar ons te luisteren, ons te helpen bij de voorbereiding van een examen, om werk te vinden, ons huis weer op orde te brengen??

21 Wat telt is de kwaliteit van de liefde.

22 In zijn beroemde lofrede op de liefde noemt de apostel Paulus enkele kenmerken: de liefde is geduldig, wil het goede voor de ander, is niet jaloers, ze stelt zichzelf niet boven de ander, maar beschouwt de ander als belangrijker, zoekt niet haar eigenbelang, ze laat zich niet boos maken, rekent het kwaad niet aan, alles gelooft ze, alles hoopt ze, alles verdraagt ze (vgl. 1 Kor. 13, 4-7).

23

24 “Heb uw naaste lief als uzelf
“Heb uw naaste lief als uzelf.” Deze ‘gulden regel’ vinden we terug in alle godsdiensten en bij de grote meesters van niet-religieuze culturen. We kunnen dus proberen die samen te beleven met hindoes, moslims, boeddhisten en alle mensen van goede wil.

25 Dan werken we samen aan een nieuwe mentaliteit, waarin waardering is voor iedere persoon en voor alle minderheden, waarin aandacht is voor de zwakkeren en waarbij we niet telkens onze eigen belangen vóór die van de ander stellen

26 Als we de ander werkelijk liefhebben als onszelf dan is de broederschap van alle mensen geen droombeeld meer.

27 “ Heb uw naaste lief als uzelf”
Marcus 12,31 “Woord van Leven”, uitgegeven door de Focolarebeweging. Tekst van Fabio Ciardi Deze powerpoint in verschillende talen is te downloaden op: Grafica Anna Lollo in collaborazione con don Placido D’Omina (Sicilia, Italia)


Download ppt "«Heb uw naaste lief als uzelf» (Marcus 12, 31)."

Verwante presentaties


Ads door Google