De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bezoek priester- en diakenstudenten van Vronesteyn Sint Jan de Doperparochie in Gouda en omliggende dorpen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bezoek priester- en diakenstudenten van Vronesteyn Sint Jan de Doperparochie in Gouda en omliggende dorpen."— Transcript van de presentatie:

1 Bezoek priester- en diakenstudenten van Vronesteyn Sint Jan de Doperparochie in Gouda en omliggende dorpen

2 Dick van Klaveren – Dick Vrijburg - Paul Schuurmans – Theodor Wubbels - Ella Feijen

3 Geschiedenis van de Sint Jan de Doperparochie GOUDA REEUWIJ K BODE- GRAVEN GOUDA OLVH MOOR- DRECHT WADDIN X-VEEN BOSKOO P

4 De organisatie van de parochie PASTORAAL TEAM PASTOOR LOCALE PASTORAAT- GROEPEN LOCATIE- RADEN LITURGISCH BERAAD DIACONAAL BERAAD CATECHETISCH BERAAD PAROCHIËLE PASTORAAT- GROEP PAROCHIE- BESTUUR

5 Secretariële ondersteuning O Secretariaat huwelijken O Secretariaat dopen O Secretariaat uitvaartplanning O Secretariaat liturgieplanning weekend/week O Secretariaat parochieleerhuis O Ondersteuning pastoraal team: Agenda pastoor Notulen overleg pastoraal team Post, e-mail pastoraal team O Lokale secretariaten

6 Pastorale projecten in de spotlights O Impuls in de diaconie O Jongeren O KwaliTijd O Parochieleerhuis Sint Jan de Doper O Pastoraat O Liturgie O Communicatie

7 Impuls in de diaconie O impulsdag O maandelijkse aandacht met collecte/preek O vastenaktieproject duidelijke plaats in de liturgie (kruiswoorden- beelden) O diaconale oecumenische activiteiten. O de Ark.

8 Jongeren O Bezoekronde aan alle jongerengroepen O Provider O Rock Solid O JEK-time O Jongerenkoor Willibrordus

9 30 ers en 40 ers O http://www.sintjandd.nl/?p=page&id=3 http://www.sintjandd.nl/?p=page&id=3 O Gesprek on Tour O Kerk aan Tafel O Tijd voor God O 24-uurs retraite

10 PAROCHIELEERHUIS O Huis waar je samenkomt om … O geloof te ontdekken, O meer over geloof te leren, O je eigen geloof te voeden en te verdiepen O en elkaar daarin te dragen opdat we samen ons geloof levend houden..

11 PAROCHIELEERHUIS oude wortels in de traditie

12 PAROCHIELEERHUIS en TOEKOMST KERK Levend geloof geloof ontdekken leren geloven

13 PAROCHIELEERHUIS ALS ZICHTBARE KERK O Vaste locatie  Joannes de Doper in Boskoop O Vaste dag/avond in de week O Pastor heeft een zichtbare taak als leraar, als catecheet. O http://www.sintjandd.nl/?p=page&id=75 http://www.sintjandd.nl/?p=page&id=75

14 Gouda zondag Eucharistie Reeuwijk Bodegraven Zaterdag viering Gouda OLVH Moordrecht Waddinxveen BOSKOOP LEERHUIS

15 PASTORAAT O kansen en belemmeringen in de pastorale nabijheid. O pastoraal beraad O pastores on tour.

16 LITURGIE O Door zang en muziek de zeggingskracht van de liturgie versterken. O Liturgiedag

17 Communicatie –enz. O wat er is en wat we verlangen O parochieblad(en) O nieuwsbrief O website O facebook O twitter,

18 VERVOLG PROGRAMMA O in de kerk gaan we nu iets beleven van … O ‘Gesprek on Tour’ van KwaliTijd O cursus ‘Oriënteren op het geloof’ uit het Leerhuis O 12.15 lunch O 13.00 middaggebed volgens ‘Tijd voor God’ O 14.00 bezoeken aan de Ark in Gouda O afsluiting met korte gebedsviering in kerkhof-kapel


Download ppt "Bezoek priester- en diakenstudenten van Vronesteyn Sint Jan de Doperparochie in Gouda en omliggende dorpen."

Verwante presentaties


Ads door Google