De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Focus groep BuSO LOP Gent FOCUS-groep BuSO JAARVERSLAG 2010 - 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Focus groep BuSO LOP Gent FOCUS-groep BuSO JAARVERSLAG 2010 - 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Focus groep BuSO LOP Gent FOCUS-groep BuSO JAARVERSLAG 2010 - 2011

2 Focus groep BuSO LOP Gent Agendapunten 2010 - 2011 Onderhoud met departement onderwijs:  Streven naar een gemeenschappelijk kader voor onderwijs en welzijn op het vlak van inschrijvingsbeleid. Verlenging leertijd na 21 jaar:  Problematiek in Ov.1 waar het aantal +21jarigen sterk toeneemt CRZ-fiche:  Onduidelijkheid rond contactpersoon.

3 Focus groep BuSO LOP Gent Nota + 21-jarigen in Ov.1: vraagstelling Vraag naar uniforme visie vanuit CLB’s omtrent verlenging Vaststelling: de leeftijdsgrenzen verschuiven Vraag naar gemeenschappelijke afspraken

4 Focus groep BuSO LOP Gent Nota + 21-jarigen in Ov.1: probleemstelling  Impact op de scholen:  Minder uitstroom heeft impact op instroom  Veroudering schoolpopulatie  Uitstel overgang BuLO-BuBaO naar BuSO  Leeftijd Gentse BuSO-leerlingen:  Stijging aantal leerlingen + 21j  Problematiek vooral in Ov.1 T2:  van 11% naar 21% d.i. meer dan 1 op 5  Leerbaarheid:  Pedagogische implicaties  ‘Opvang’ in afwachting van plaats binnen zorginstelling

5 Focus groep BuSO LOP Gent Nota + 21-jarigen in Ov.1: probleemstelling  Aanvraag via CABO:  Advies van de school  Administratieve controle  Uitschrijving van leerlingen:  Enkel op beslissing van ouders of zeer uitzonderlijk via tuchtprocedure  Relatie tot de sector Welzijn:  Verlenging omwille van wachtlijst in Welzijn  Afweging:  Leerbaarheid  Verantwoordelijkheid voor jongere waar men jaren heeft voor gezorgd  Signaal:  Gebrek aan plaatsen in Welzijn heeft weerslag op Onderwijs

6 Focus groep BuSO LOP Gent Nota + 21-jarigen in Ov.1: voorstel tot oplossing en strategie  Opname maximum leeftijd in schoolreglement:  Momenteel is hier echter geen wettelijke basis voor  Negatief advies door de school aan CABO:  Op basis van leerbaarheid  Moeilijke afweging voor de school omwille van betrokkenheid naar ouders en leerling  Overleg met voorzitter van subcommissie CABO:  Vond plaats op 27/05/11  Advies aan administratie van onderwijs om wetgeving aan te passen nog voor 31/08/11  Mogelijkheden van doorvoering via OD XXII en expliciteren van BuO binnen het GOK-decreet  Uitbreiding bevoegdheid van subcommissie CABO

7 Focus groep BuSO LOP Gent Naam school 2005- 2006 2006- 2007 2007- 2008 2008- 2009 2009- 2010 2010- 2011 t Vurstjen 13%15%18%22%23%29% Sint-Rafael89%88%90%95%93%94% School aan de waterkant9%7%10%12%9%18% Binnenhof5%4%5%15%12%15% Bert Carlier15%2%14%21%32% Sint-Gregorius 10%0%4%0% De Triangel14%31%21%23%15%16%

8 Focus groep BuSO LOP Gent Zorgvraag198519861987198819891990Totaal Beschermd wonen met dagbesteding55645126 Beschermd wonen zonder dagbesteding13 2 17 Tehuis niet-werkenden: bezigheid36265 22 Tehuis niet-werkenden: nursing467 118 Tehuis werkenden 112 4 Dagcentrum: eigen atelier15649126 Dagcentrum: begeleid werk1111 4 Begeleid wonen29879136 Geïntegreerd wonen 1 1 Totaal17363127285144


Download ppt "Focus groep BuSO LOP Gent FOCUS-groep BuSO JAARVERSLAG 2010 - 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google