De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgieds. A.O. Reitsema Collecte: Inaktelke Psalm18:1 Gezang165:1, 4 1 Johannes4:7 - 16 Gezang132:1, 2, 4, 6 1 Johannes4:15- 16 Gezang140:2 Psalm11:3.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgieds. A.O. Reitsema Collecte: Inaktelke Psalm18:1 Gezang165:1, 4 1 Johannes4:7 - 16 Gezang132:1, 2, 4, 6 1 Johannes4:15- 16 Gezang140:2 Psalm11:3."— Transcript van de presentatie:

1 Liturgieds. A.O. Reitsema Collecte: Inaktelke Psalm18:1 Gezang165:1, 4 1 Johannes4:7 - 16 Gezang132:1, 2, 4, 6 1 Johannes4:15- 16 Gezang140:2 Psalm11:3 LvdK481:1, 2 Gezang182C:Amen

2 Voorganger: ds. A.O. Reitsema Welkom in deze dienst

3 Mededelingen kerkenraad Diensten 09:30voorganger: ds. A.O. Reitsma – em. Predikant te Amersfoort 16:30 voorganger: ds. H. van Hemmen te Ede De collecte is bestemd voor Inaktelke – ons diaconale project in Roemenië. Na de dienst is er de mogelijkheid om samen een kopje koffie/thee/fris te drinken.

4 Mededelingen kerkenraad In verband met de ontstane vacature voor ouderling wordt u opgeroepen namen op te geven voor kandidaten, welke u geschikt acht voor het ambt van ouderling. Deze opgaven, graag met redenen omkleed, kunt u doen tot uiterlijk zondag 27 september bij de secretaris, zr. Henriëtte van der Velden. De verkiezing zal plaatsvinden in een vergadering van kerkenraad met de gemeente op zondag 18 october, aansluitend aan de morgendienst.

5 Mededelingen kerkenraad De kerkenraad maakt aan de gemeente bekend dat Oscar de Ruiter en Carina Verschelling van plan zijn te trouwen. Zij willen hun huwelijk in de naam van God beginnen en samen met de gemeente zijn zegen vragen. Wanneer geen gegronde bezwaren worden ingediend zal dit DV gebeuren in een dienst op donderdag 8 october a.s.. Die dienst begint om zeven uur ‘s avonds.

6 Deze week zijn jarig: 20 september:zr Debora Braakman br Kornelis Harmannij 21 september:zr Ella Oosterhuis-Mechielsen 22 september:Arnoud Parren 23 september:br Ko Jansen Jesse Schipper 24 september:Nadie van Dijken br Taraq Issa 25 september:br Niels Borst Bart van den Dool

7 agenda 27 september 19 30 Best life

8 Liturgieds. A.O. Reitsema Collecte: Inaktelke Psalm18:1 Gezang165:1, 4 1 Johannes4:7 - 16 Gezang132:1, 2, 4, 6 1 Johannes4:15- 16 Gezang140:2 Psalm11:3 LvdK481:1, 2 Gezang182C:Amen

9 Liturgieds. A.O. Reitsema Collecte: Inaktelke Psalm18:1 Gezang165:1, 4 1 Johannes4:7 - 16 Gezang132:1, 2, 4, 6 1 Johannes4:15- 16 Gezang140:2 Psalm11:3 LvdK481:1, 2 Gezang182C:Amen

10 Gezang 175C

11 Liturgieds. A.O. Reitsema Collecte: Inaktelke Psalm18:1 Gezang165:1, 4 1 Johannes4:7 - 16 Gezang132:1, 2, 4, 6 1 Johannes4:15- 16 Gezang140:2 Psalm11:3 LvdK481:1, 2 Gezang182C:Amen

12 Psalm 18: 1, 8 1 Ik heb U lief van ganser harte, HERE. Gij immers zult het onheil van mij weren. Gij zijt mijn steenrots, mijn bevrijder, Gij, Gij zijt een muur, een vestingwal om mij. Mijn God, mijn schild, mijn schuilplaats in gevaren, mijn rots die mij beschermt en blijft bewaren, o hoorn des heils, U loof ik voor altijd, ik roep het uit, want gij hebt mij bevrijd.

13 Liturgieds. A.O. Reitsema Collecte: Inaktelke Psalm18:1 Gezang165:1, 4 1 Johannes4:7 - 16 Gezang132:1, 2, 4, 6 1 Johannes4:15- 16 Gezang140:2 Psalm11:3 LvdK481:1, 2 Gezang182C:Amen

14 Liturgieds. A.O. Reitsema Collecte: Inaktelke Psalm18:1 Gezang156:1, 4 1 Johannes4:7 - 16 Gezang132:1, 2, 4, 6 1 Johannes4:15- 16 Gezang140:2 Psalm11:3 LvdK481:1, 2 Gezang182C:Amen

15 Gezang 156, NG79: 1- 4 1Heer, ik kom tot U, Hoor naar mijn gebed. Vergeef mijn zonden nu en reinig mijn hart. 4Jezus op Uw woord, vestig ik mijn hoop. U leeft en U verhoort mijn bede tot U.

16 Liturgieds. A.O. Reitsema Collecte: Inaktelke Psalm18:1 Gezang165:1, 4 1 Johannes4:7 - 16 Gezang132:1, 2, 4, 6 1 Johannes4:15- 16 Gezang140:2 Psalm11:3 LvdK481:1, 2 Gezang182C:Amen

17 Liturgieds. A.O. Reitsema Collecte: Inaktelke Psalm18:1 Gezang165:1, 4 1 Johannes4:7 - 16 Gezang132:1, 2, 4, 6 1 Johannes4:15- 16 Gezang140:2 Psalm11:3 LvdK481:1, 2 Gezang182C:Amen

18 Liturgieds. A.O. Reitsema Collecte: Inaktelke Psalm18:1 Gezang165:1, 4 1 Johannes4:7 - 16 Gezang132:1, 2, 4, 6 1 Johannes4:15- 16 Gezang140:2 Psalm11:3 LvdK481:1, 2 Gezang182C:Amen

19 Gezang 132, NG 69: 1, 2, 4, 6 1 Dank U voor deze nieuwe morgen, dank U voor deze nieuwe dag, dank U, dat ik met al mijn zorgen bij U komen mag. 2 Dank U voor alle goede vrienden, dank U, o God, voor al wat leeft. Dank U voor wat ik niet verdiende: dat U mij vergeeft.

20 4 Dank U, voor hen die mij omringen, dank U, voor wat mij toebehoort, dank U, voor alle kleine dingen, ieder vriend’lijk woord. 6 Dank U, uw liefde kent geen grenzen, Dank U, dat ik dit zeggen kan. Dank U, o God ik wil U danken, dat ik danken kan. Gezang 132, NG 69: 1, 2, 4, 6

21 Liturgieds. A.O. Reitsema Collecte: Inaktelke Psalm18:1 Gezang165:1, 4 1 Johannes4:7 - 16 Gezang132:1, 2, 4, 6 1 Johannes4:15- 16 Gezang140:2 Psalm11:3 LvdK481:1, 2 Gezang182C:Amen

22

23 1. God wil van ons dat wij hart hebben voor de ander We hebben dan ook dit gebod van Hem gekregen: wie God liefheeft, moet ook de ander liefhebben (1 Joh. 4:21).

24 1. God wil van ons dat wij hart hebben voor de ander Ik heb jullie voeten gewassen. Daarom moeten jullie ook elkaars voeten wassen (Joh13:14).

25 God wil dat wij hart hebben voor de ander, Hij geeft dat aan mensen die opnieuw geboren worden. Zij spreken de taal van de wereld en de wereld luistert naar hen (1 Joh4:5).

26 God wil dat wij hart hebben voor de ander, Hij geeft dat aan mensen die opnieuw geboren worden. Maar iemand die oud is, kan toch niet nóg eens geboren worden?

27 God wil dat wij hart hebben voor de ander, Hij geeft dat aan mensen die opnieuw geboren worden, aan hen namelijk die in Gods liefde willen blijven. Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen, zo liefdevol is de HERE voor wie Hem vrezen (Psalm 103:13). Zoals een moeder haar zoon troost, zo zal Ik jullie troosten (Jesaja 66:13).

28 God wil dat wij hart hebben voor de ander, Hij geeft dat aan mensen die opnieuw geboren worden, aan hen namelijk die in Gods liefde willen blijven. Wij waren zijn vijanden. Maar dankzij de dood van zijn Zoon is het goed tussen God en ons (Rom. 5:9). Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat Hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden (4:10).

29 God wil dat wij hart hebben voor de ander; Hij geeft dat aan mensen die opnieuw geboren worden; aan hen namelijk die in Gods liefde willen blijven en… die belijden dat Jezus de Zoon van God is. … de wijnstok en de ranken

30 God wil dat wij hart hebben voor de ander; Hij geeft dat aan mensen die opnieuw geboren worden; aan hen namelijk die in Gods liefde willen blijven en… die belijden dat Jezus de Zoon van God is. Geliefde broeders en zusters, vertrouw niet elke geest. Onderzoek altijd of een geest van God komt (vs. 1).

31 Wie God liefheeft moet ook de ander liefhebben (vs. 21).

32 God wil dat wij hart hebben voor de ander; Hij geeft dat aan mensen die opnieuw geboren worden; aan hen namelijk die in Gods liefde willen blijven; en die belijden dat Jezus de Zoon van God is; zij hebben elkaar echt blijvend lief! Christus’ energie stroomt jouw leven binnen

33 Liturgieds. A.O. Reitsema Collecte: Inaktelke Psalm18:1 Gezang165:1, 4 1 Johannes4:7 - 16 Gezang132:1, 2, 4, 6 1 Johannes4:15- 16 Gezang140:2 Psalm11:3 LvdK481:1, 2 Gezang182C:Amen

34 Gezang 140, Gz 36: 2 2 Alzo lief had God de wereld, dat Hij zijnen eigen Zoon voor die afgevallen wereld overgaf aan smaad en hoon. Ja, toen wij nog zondaars waren, schonk d’ ontfermer ons gena, stierf zijn Zoon op Golgotha, stierf voor ons, die zondaars waren: God is liefd’, o englenstem, mensentong, verheerlijkt Hem!

35 Liturgieds. A.O. Reitsema Collecte: Inaktelke Psalm18:1 Gezang165:1, 4 1 Johannes4:7 - 16 Gezang132:1, 2, 4, 6 1 Johannes4:15- 16 Gezang140:2 Psalm11:3 LvdK481:1, 2 Gezang182C:Amen

36 Liturgieds. A.O. Reitsema Collecte: Inaktelke Psalm18:1 Gezang165:1, 4 1 Johannes4:7 - 16 Gezang132:1, 2, 4, 6 1 Johannes4:15- 16 Gezang140:2 Psalm11:3 LvdK481:1, 2 Gezang182C:Amen

37 Psalm 11: 3 3 De HERE toetst rechtvaardigen en bozen. Hij haat hartgrondig wie geweld bemint. Met vuur en zwavel treft Hij goddelozen en zendt als straf een schroeiend hete wind. Rechtvaardig is de HEER, mijn vast vertrouwen, die in gerechtigheid zijn vreugde vindt. Oprechten zullen zijn gelaat aanschouwen

38 Liturgieds. A.O. Reitsema Collecte: Inaktelke Psalm18:1 Gezang165:1, 4 1 Johannes4:7 - 16 Gezang132:1, 2, 4, 6 1 Johannes4:15- 16 Gezang140:2 Psalm11:3 LvdK481:1, 2 Gezang182C:Amen

39 Liturgieds. A.O. Reitsema Collecte: Inaktelke Psalm18:1 Gezang165:1, 4 1 Johannes4:7 - 16 Gezang132:1, 2, 4, 6 1 Johannes4:15- 16 Gezang140:2 Psalm11:3 LvdK481:1, 2 Gezang182C:Amen

40 Liturgieds. A.O. Reitsema Collecte: Inaktelke Psalm18:1 Gezang165:1, 4 1 Johannes4:7 - 16 Gezang132:1, 2, 4, 6 1 Johannes4:15- 16 Gezang140:2 Psalm11:3 LvdK481:1, 2 Gezang182C:Amen

41 LvdK 481: 1, 2 1 O grote Go-d die liefde zijt, o Vader van ons le-ven, vervul ons ha-rt, dat wij altijd ons aan uw liefde ge-ven. Laat ons het zout der aar-de zijn, het licht der we-reld, klaar en rein. Laat ons uw woord bewaren, uw waarheid openbaren.

42 LvdK 481: 1, 2 2 Maak ons volbre-ngers van dat woord, getuigen van uw vre-de, dan gaat wie aar-zelt met ons voort, wie afdwaalt met ons me-de. Laat ons getrouw de we-g begaan tot allen d-ie ons verre staan en laat ons zonder vrezen de minste willen wezen.

43 Liturgieds. A.O. Reitsema Collecte: Inaktelke Psalm18:1 Gezang165:1, 4 1 Johannes4:7 - 16 Gezang132:1, 2, 4, 6 1 Johannes4:15- 16 Gezang140:2 Psalm11:3 LvdK481:1, 2 Gezang182C:Amen

44 Gezang 182C

45 Liturgieds. A.O. Reitsema Collecte: Inaktelke Psalm18:1 Gezang165:1, 4 1 Johannes4:7 - 16 Gezang132:1, 2, 4, 6 1 Johannes4:15- 16 Gezang140:2 Psalm11:3 LvdK481:1, 2 Gezang182C:Amen

46 Uitnodiging Wij nodigen u graag uit om samen met ons, in een eredienst, Gods zegen te vragen over ons huwelijk. 8 oktober 2015 19:00 uur Lidwinakerk Na de dienst is er, onder het genot van een kopje koffie, gelegenheid tot feliciteren. Carina & Oscar

47 Schooldag 2015 Theologische Universiteit Kampen Zaterdag 26 september

48 Thema: geloven met hart & ziel Programma van 10.00 tot 16.00 uur Hoofdspreker: prof. Ad de Bruijne Inspirerende workshops Meer info en reserveren workshops: www.schooldagkampen.nl U komt toch ook?!

49


Download ppt "Liturgieds. A.O. Reitsema Collecte: Inaktelke Psalm18:1 Gezang165:1, 4 1 Johannes4:7 - 16 Gezang132:1, 2, 4, 6 1 Johannes4:15- 16 Gezang140:2 Psalm11:3."

Verwante presentaties


Ads door Google