De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nathan de Wijze en de Drie Ringen Een parabel over interreligieuze dialoog.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nathan de Wijze en de Drie Ringen Een parabel over interreligieuze dialoog."— Transcript van de presentatie:

1 Nathan de Wijze en de Drie Ringen Een parabel over interreligieuze dialoog

2 Nathan de Wijze en de Drie Ringen  TOPICS: Hoe gaan we om met verschillende religies/levensbeschouwingen op school?  DOELGROEP: Leerlingen secundair onderwijs (3 de graad), studenten hoger onderwijs, leerkrachten in opleiding, leerkrachten, identiteitsgroepen, directie, beleidsverantwoordelijken.  MATERIAAL: Bijhorende powerpoint, beamer, scherm, drie attributen (of een afbeelding ervan): kroon, baret, narrenkap.  DOELSTELLINGEN:  Gesprek over interreligieuze dialoog op school openen en stimuleren.  Leren kijken naar reacties in dialoog in gesprek met een theoretisch kader.  Deelnemers laten beseffen dat verschillende visies samenhangen met geloofsstijlen en gesprekshoudingen.  VOORKENNIS: De PKG Schaal en Victoria Schaal dienen bestudeerd/uitgelegd te zijn.  BASISVOORWAARDEN: Bereid zijn zich in te leven in een symbolisch verhaal en hierover te reflecteren.  DUUR: +/-50 minuten. Een parabel over interreligieuze dialoog

3 Nathan de Wijze en de Drie Ringen Stappenplan  Vooraf: De achtergrond van de parabel wordt aangereikt als kader.  Stap 1: De leerkracht/begeleider leest het verhaal van ‘de parabel van de Drie Ringen’ voor.  Stap 2: De begeleider opent een gesprek aan de hand van de verkennende vragen.  Stap 3: De grote groep wordt in drie deelgroepen verdeeld, ze bekijken elk een invalshoek.  Elke groep krijgt een personage en bijhorend attribuut toebedeeld. Men leeft zich in in het personage. Eén iemand brengt het standpunt van het personage naar voren voor de grote groep. In groep wordt nagegaan welke goofsstijl deze figuur kenmerkt. We kijken samen naar het PKG raster.  Nadien beantwoordt men de persoonlijke vragen bij de parabel en gaat men in kleine groep in gesprek.  Stap 4: Wat kan dit verhaal ons leren over Dialoog op school? De verdiepende vragen worden in groep (kleine of grote) besproken.  Stap 5: De Victoria schaal wordt aangereikt als ruimer kader. Daarna kijken we naar een engagementsverklaring van een katholieke Dialoogschool. Betekent dit ook iets voor onze school, hoe worden wij door deze engagementsverklaring uitgedaagd? Maak zelf een engagementsverklaring en laat ze door alle leden van de school ondertekenen.  Extra: Het lied “een vader had een mooie droom’ wordt meegenomen naar de klas of school als inspiratiebron of bezinningstekst.

4 Bron afbeelding: http://www.kuleuven.be/thomas/page/ mededelingen/view/72409/ http://www.kuleuven.be/thomas/page/ mededelingen/view/72409/ (17/11/2014) QHoe heeft de parabel (wel of niet) bijgedragen tot een gesprek omtrent interreligieuze dialoog? QBen je verbaasd van je eigen reactie en/of de reacties van de anderen? Waarom? QHeeft de PKG Schaal en/of Victoria Schaal jullie geholpen om verschillende posities in deze bredere discussie in kaart te brengen en uit te diepen? QKunnen jullie aan de slag met de engagementsverklaring? Kan ze iets betekenen voor jullie eigen school? QWaarover wil je na deze oefening graag meer weten of leren? Evaluatie Nathan de Wijze en de Drie Ringen


Download ppt "Nathan de Wijze en de Drie Ringen Een parabel over interreligieuze dialoog."

Verwante presentaties


Ads door Google